Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D1358

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1358/2008/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą Europa piliečiams aktyviam Europos pilietiškumui skatinti

OJ L 350, 30.12.2008, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 226 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32014R0390

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/1358/oj

30.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 350/58


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1358/2008/EB

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 151 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1904/2006/EB (2) įkurta 2007–2013 m. programa „Europa piliečiams“.

(2)

Sprendimo Nr. 1904/2006/EB 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kitos nei 2 dalyje išvardytos programos įgyvendinimo priemonės patvirtinamos laikantis to sprendimo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros, t. y. laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (3), įtvirtintos patariamosios procedūros.

(3)

Sprendimo Nr. 1904/2006/EB tekste išdėstyta, kad kitiems nei to sprendimo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems atrankos sprendimams taikoma patariamoji procedūra ir Europos Parlamento teisė į analitinę priežiūrą.

(4)

Šiais atrankos sprendimais dažniausiai skiriamos dotacijos yra nedidelės, todėl nereikia priimti politinės svarbos sprendimų.

(5)

Laikantis tokių procedūrų taikymo taisyklių, dotacijų skyrimo kandidatams laikotarpis pailgėja papildomais dviem trimis mėnesiais. Dėl šių taisyklių dažnai uždelsiamas dotacijų gavėjams skyrimas, neproporcingai apsunkinamas programos administravimas ir, atsižvelgiant į skiriamų dotacijų dydį, nesukuriama jokia papildoma vertė.

(6)

Kad atrankos sprendimai būtų įgyvendinami greičiau ir veiksmingiau, būtina patariamąją procedūrą keisti Komisijos įpareigojimu nedelsiant pranešti Europos Parlamentui ir valstybėms narėms apie bet kokias priemones, kurių, siekiant įgyvendinti Sprendimą Nr. 1904/2006/EB, imtasi be komiteto pagalbos,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas Nr. 1904/2006/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija praneša 9 straipsnyje nurodytam komitetui ir Europos Parlamentui apie visus kitus atrankos sprendimus, kuriuos ji priėmė dėl šio sprendimo įgyvendinimo, per dvi darbo dienas nuo šių sprendimų priėmimo. Į šią informaciją įtraukiama gautų paraiškų apibūdinimas ir analizė, įvertinimo ir atrankos procedūros apibūdinimas ir siūlomų finansuoti bei atmestų projektų sąrašai.“;

2)

9 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

2 straipsnis

Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio sprendimo poveikį iki 2010 m. birželio 30 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre, 2008 m. gruodžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. LE MAIRE


(1)  2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 378, 2006 12 27, p. 32.

(3)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


Top