EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0040

2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo

OJ L 9, 12.1.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 121 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/40(1)/oj

12.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/23


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 6 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo

(2008/40/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1995 m. liepos 26 d. pasirašyta Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengta remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (2) (toliau – Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos). Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos įsigaliojo 2002 m. spalio 17 d.

(2)

Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos papildyta 1996 m. rugsėjo 27 d. Briuselyje pasirašytu Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos protokolu, parengtu remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (3) (toliau – 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolas), ir 1996 m. lapkričio 29 d. Briuselyje pasirašytu protokolu dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos aiškinimo Europos Bendrijų Teisingumo Teismo preliminariais nutarimais, parengtu remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (4) (toliau – 1996 m. lapkričio 29 d. protokolas). Abu protokolai įsigaliojo 2002 m. spalio 17 d.

(3)

Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos vėl papildyta dar neįsigaliojusiu 1997 m. birželio 19 d. Briuselyje pasirašytu Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos antruoju protokolu, parengtu remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (5) (toliau – 1997 m. birželio 19 d. antrasis protokolas).

(4)

2005 m. Stojimo akto 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie valstybių narių sudarytų konvencijų ir protokolų, išvardytų Stojimo akto I priede, tarp jų – prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 1996 m. rugsėjo 27 d. bei 1996 m. lapkričio 29 d. protokolų ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo. 2005 m. Stojimo akto I priede nurodytos konvencijos ir protokolai Bulgarijai ir Rumunijai turi įsigalioti Tarybos nustatytą dieną,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateikiami bulgarų ir rumunų kalbomis (6) parengti Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 1996 m. rugsėjo 27 d. bei 1996 m. lapkričio 29 d. protokolų ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo tekstai yra autentiški tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip šių dokumentų tekstai kitomis kalbomis.

2 straipsnis

1.   Konvencija, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolas ir 1996 m. lapkričio 29 d. protokolas Bulgarijai ir Rumunijai įsigalioja pirmąją pirmo po šio sprendimo priėmimo mėnesio dieną, jei jie neįsigaliojo Bulgarijai ar Rumunijai iki šios datos.

2.   1997 m. birželio 19 d. antrasis protokolas Bulgarijai ir Rumunijai įsigalioja tą dieną, kurią šis protokolas įsigalioja valstybei, kuri, būdama Europos Sąjungos nare Tarybai priimant šio protokolo sudarymo aktą (7), paskutinė įvykdo jo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytus pranešimo formalumus.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. COSTA


(1)  2007 m. spalio 23 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 316, 1995 11 27, p. 49.

(3)  OL C 313, 1996 10 23, p. 2.

(4)  OL C 151, 1997 5 20, p. 2.

(5)  OL C 221, 1997 7 19, p. 12.

(6)  Konvencijos ir jos protokolų tekstai bus vėliau paskelbti Oficialiojo leidinio specialiajame leidime.

(7)  1997 m. birželio 19 d. Tarybos aktas dėl Antrojo protokolo dėl Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos sudarymo (OL C 221, 1997 7 19, p. 11).


Top