EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/EB: 2008 m. gruodžio 18 d. Europos centrinio banko sprendimas, atidėti rotacijos sistemos Europos centrinio banko valdančiojoje taryboje pradžią (ECB/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 3/4


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 18 d.

atidėti rotacijos sistemos Europos centrinio banko valdančiojoje taryboje pradžią

(ECB/2008/29)

(2009/5/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis 2008 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimu 2008/608/EB pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Slovakijoje 2009 m. sausio 1 d. (1), Slovakija atitinka būtinas sąlygas įvesti eurą ir jai daroma išlyga, nurodyta Stojimo akto (2) 4 straipsnyje, bus panaikinta nuo 2009 m. sausio 1 d.

(2)

Slovakijai įsivedus eurą, Europos centrinio banko (ECB) valdančiosios tarybos narių skaičius viršys 21. ECBS statuto 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nuo datos, kai Valdančiosios tarybos narių skaičius viršija 21, kiekvienam Vykdomosios valdybos nariui suteikiama po vieną balsą ir 15 valdytojų įgauna balsavimo teisę. Joje taip pat nurodytos balsavimo teisių rotacijos taisyklės. Pagal 10 straipsnio 2 dalies šeštą įtrauką Valdančioji taryba, veikdama dviejų trečdalių visų savo narių, turinčių balsavimo teisę ir be jos, dauguma, gali nuspręsti atidėti rotacijos sistemos pradžią iki datos, kai valdytojų skaičius viršys 18.

(3)

2003 m. vasario 3 d. Rekomendacijos ECB/2003/1 dėl Tarybos sprendimo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 10 straipsnio 2 dalies dalinio pakeitimo (3) 6 konstatuojamojoje dalyje ir 2003 m. kovo 21 d. Valstybių ar Vyriausybių vadovų sudėties Tarybos sprendimo 2003/223/EB dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 10 straipsnio 2 dalies dalinio pakeitimo (4) 6 konstatuojamojoje dalyje numatyta galimybė priimti sprendimą atidėti rotacijos sistemos pradžią, kad būtų išvengta situacijos, kai valdytojai bet kurioje grupėje balsuoja 100 % dažnumu. Norint pradėti rotacijos sistemą, kai valdytojų skaičius viršija 15, reikėtų nustatyti išimtines priemones, kurios užtikrintų, kad pirmoji valdytojų grupė balsuotų ne rečiau negu antroji grupė. Viena galimybė šios sąlygos įvykdymui užtikrinti būtų penkių balsavimo teisių skyrimas pirmajai grupei. Tačiau dėl to pirmosios grupės nariai balsuotų 100 % dažnumu ir tai prieštarautų siekiui taikyti rotacijos sistemą visiems valdytojams. Alternatyvios priemonės, kuriomis būtų siekiama išvengti pirmosios grupės balsavimo 100 % dažnumu, rotacijos sistemą padarytų žymiai sudėtingesnę.

(4)

Po išsamių svarstymų Valdančioji taryba padarė išvadą, kad atidėjimo, iki kol valdytojų skaičius viršys 18, privalumai nusveria rotacijos sistemos įgyvendinimo, kai valdytojų skaičius viršija 15, privalumus, taip išvengiant didesnio sudėtingumo pereinamojoje dviejų grupių rotacijos sistemoje. Todėl tikslinga atidėti rotacijos sistemos pradžią, iki kol valdytojų skaičius viršys 18,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

ECBS statuto 10 straipsnio 2 dalyje numatytos rotacijos sistemos pradžia atidedama iki datos, kai ECB valdančiosios tarybos valdytojų skaičius viršys 18.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2008 m. gruodžio 18 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 195, 2008 7 24, p. 24.

(2)  Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

(3)  OL C 29, 2003 2 7, p. 6.

(4)  OL L 83, 2003 4 1, p. 66.


Top