EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1558

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1558/2007, nuo 2007 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas bei jiems taikomus korekcinius koeficientus

OJ L 340, 22.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1558/oj

22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 1558/2007

2007 m. gruodžio 17 d.

nuo 2007 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas bei jiems taikomus korekcinius koeficientus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos bendrijų privilegijų ir imunitetų, ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) nustatytus Europos bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ypač į Tarnybos nuostatų 63, 64, 65 ir 82 straipsnius bei jų VII, XI ir XIII priedus ir į Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 20 straipsnio pirmąją pastraipą, 64 ir 92 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

siekiant užtikrinti, kad Bendrijos pareigūnų ir kitų tarnautojų perkamoji galia kistų lygiagrečiai valstybių narių valstybės tarnautojų perkamajai galiai, Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį reikėtų patikslinti vykdant 2007 m. metinę peržiūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 63 straipsnio antrojoje pastraipoje vietoje „2006 m. liepos 1 d.“ įrašoma „2007 m. liepos 1 d.“

2 straipsnis

Tarnybos nuostatų 66 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė, taikoma skaičiuojant darbo užmokestį ir pensiją, nuo 2007 m. liepos 1 d. pakeičiama taip:

2007 7 1

Pakopos

Lygiai

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

3 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. pagal Tarnybos nuostatų 64 straipsnį pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčiui taikomi tolesnės lentelės 2 stulpelyje nurodyti korekciniai koeficientai.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. pagal Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 3 dalį pareigūnų ir kitų tarnautojų pervedimams taikomi tolesnės lentelės 3 stulpelyje nurodyti korekciniai koeficientai.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 2 dalį pensijoms taikomi tolesnės lentelės 4 stulpelyje nurodyti korekciniai koeficientai.

Nuo 2008 m. gegužės 1 d. pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 2 dalį pensijoms taikomi tolesnės lentelės 5 stulpelyje nurodyti korekciniai koeficientai.

1

2

3

4

5

Šalis/Vieta

Atlyginimas

2007 7 1

Pervedimas

2008 1 1

Pensija

2007 7 1

Pensija

2008 5 1

Bulgarija

65,8

58,0

100,0

100,0

Čekija

81,2

74,7

100,0

100,0

Danija

139,4

135,3

136,1

135,3

Vokietija

99,3

99,7

100,0

100,0

Bona

98,3

 

 

 

Karlsrūhė

96,9

 

 

 

Miunchenas

106,6

 

 

 

Estija

79,6

77,7

100,0

100,0

Graikija

95,3

93,3

100,0

100,0

Ispanija

100,4

96,4

100,0

100,0

Prancūzija

117,4

107,3

109,3

107,3

Airija

121,8

118,0

118,8

118,0

Italija

110,6

107,1

107,8

107,1

Varezė

98,6

 

 

 

Kipras

89,9

92,0

100,0

100,0

Latvija

79,3

75,2

100,0

100,0

Lietuva

71,3

67,8

100,0

100,0

Vengrija

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Nyderlandai

111,5

103,0

104,7

103,0

Austrija

107,8

107,2

107,3

107,2

Lenkija

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugalija

92,2

90,6

100,0

100,0

Rumunija

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovėnija

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovakija

81,3

74,8

100,0

100,0

Suomija

117,8

114,6

115,2

114,6

Švedija

117,0

113,7

114,4

113,7

Jungtinė Karalystė

143,1

119,8

124,5

119,8

Kulhamas

115,9

 

 

 

4 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 42a straipsnio antroje ir trečioje pastraipose nurodytų tėvystės atostogų išmoka yra 849,38 EUR ir atitinkamai 1 132,49 EUR vienišiems tėvams.

5 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos namų ūkio išmokos bazinis dydis yra 158,86 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos už išlaikomą vaiką dydis yra 347,13 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymo išmokos dydis yra 235,53 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos mokymo išmokos dydis yra 84,80 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 69 straipsnyje ir VII priedo 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos ekspatriacijos išmokos minimalus dydis yra 470,83 EUR.

6 straipsnis

Nuo 2008 m. sausio 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyta išmoka už kilometrus patikslinama taip:

 

0 EUR už kiekvieną km nuo 0 iki 200 km

 

0,3531 EUR už kiekvieną km nuo 201 iki 1 000 km

 

0,5884 EUR už kiekvieną km nuo 1 001 iki 2 000 km

 

0,3531 EUR už kiekvieną km nuo 2 001 iki 3 000 km

 

0,1177 EUR už kiekvieną km nuo 3 001 iki 4 000 km

 

0,0567 EUR už kiekvieną km nuo 4 001 iki 10 000 km

 

0 EUR už kiekvieną km virš 10 000 km.

Prie išmokos už kilometrus pridedamas fiksuoto dydžio priedas:

176,52 EUR, jei atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra nuo 725 km iki 1 450 km,

353,02 EUR, jei atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra didesnis nei 1 450 km.

7 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta dienpinigių išmoka yra:

36,48 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti namų ūkio išmoką,

29,41 EUR pareigūnui, kuris neturi teisės gauti namų ūkio išmokos.

8 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos įsikūrimo išmokos žemiausioji riba yra:

1 038,73 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti namų ūkio išmoką,

617,64 EUR pareigūnui, kuris neturi teisės gauti namų ūkio išmokos.

9 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytos bedarbio pašalpos žemiausioji riba yra 1 245,73 EUR, aukščiausioji riba – 2 491,48 EUR ir standartinė pašalpa yra 1 132,49 EUR.

10 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 63 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė pakeičiama taip:

2007 7 1

Pakopos

Kategorijos

Grupės

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

11 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė pakeičiama taip:

Pareigų grupės

2007 7 1

Pakopos

Lygiai

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

12 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. įsikūrimo išmokos, nurodytos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 94 straipsnyje, žemiausioji riba yra:

781,31 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti namų ūkio išmoką,

463,22 EUR pareigūnui, kuris neturi teisės gauti namų ūkio išmokos.

13 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. bedarbio pašalpos, nurodytos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, žemiausioji riba yra 934,31 EUR, aukščiausioji riba yra 1 868,61 EUR, standartinė pašalpa yra 849,38 EUR.

14 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. nustatomos 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR ir 801,03 EUR išmokos už pamaininį darbą, nurodytos Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76 (2) 1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje.

15 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68 (3) 4 straipsnyje nurodytoms sumoms taikomas korekcinis koeficientas 5,139465.

16 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 8 straipsnio 2 dalyje lentelė pakeičiama taip:

2007 7 1

Pakopos

Lygiai

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

17 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 14 straipsnio 1 pastraipoje nurodytos išlaikomo vaiko išmokos dydis yra:

2007 7 1–2007 12 31

319,27

2008 1 1–2008 12 31

333,19

18 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymo išmokos dydis yra:

2007 7 1–2007 8 31

50,86

2007 9 1–2008 8 31

67,83

19 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. taikant Tarnybos nuostatų XIII priedo 18 straipsnio 1 dalį, Tarnybos nuostatų VII priedo buvusiame 4a straipsnyje, galiojusiame iki 2004 m. gegužės 1 d., minėta fiksuoto dydžio išmoka yra:

122,83 EUR per mėnesį C 4 arba C 5 kategorijų pareigūnams,

188,31 EUR per mėnesį C 1, C 2 arba C 3 kategorijų pareigūnams.

20 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SILVA


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 337/2007 (OL L 90, 2007 3 30, p. 1).

(2)  1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiantis turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, 1976 2 13, p. 1). Reglamentas, papildytas Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 1307/87 (OL L 124, 1987 5 13, p. 6), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1873/2006 (OL L 360, 2006 12 19, p. 61).

(3)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis Europos Bendrijų išmokoms taikomo mokesčio sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1750/2002 (OL L 264, 2002 10 2, p. 15).


Top