EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1211

2007 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1211/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais

OJ L 274, 18.10.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1211/oj

18.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1211/2007

2007 m. spalio 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 63 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1057/2007 (2) iš dalies pakeisti tam tikriems produktų kodams taikomų grąžinamųjų išmokų dydžiai ir paskirties šalių, kurioms gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, sąrašas, kaip numatyta 1995 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2805/95, nustatančiame eksporto grąžinamąsias išmokas vyno sektoriuje ir panaikinančiame reglamentą (EEB) Nr. 2137/93 (3).

(2)

Todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 883/2001 (4) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   4 ir 5 dalyse numatytos priemonės gali būti patikslintos pagal produktų kategoriją ir paskirties zoną. Paskirties zonos yra šios:

1 zona: Afrika,

2 zona: Azija ir Australazija, ir

3 zona: Rytų Europa, įskaitant NVS.

Kiekvienos paskirties zonos šalys yra išvardytos IV priede.“;

2)

II priedas keičiamas šio reglamento priedu;

3)

IV priedo dalis „4 zona: Vakarų Europa“ išbraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 241, 2007 9 14, p. 14.

(3)  OL L 291, 1995 12 6, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1057/2007.

(4)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 560/2007 (OL L 132, 2007 5 24, p. 31).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

8 straipsnio 1 dalyje nurodytos produktų kategorijos

Kodas

Kategorija

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

3.1

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3.2

2204 21 79 9100

4.1.1

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1.2

2204 21 80 9100

4.2.1

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2.2

2204 21 79 9200

5.1.1

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1.2

2204 21 80 9200

5.2.1

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2.2

2204 21 84 9100

6.1.1

2204 29 83 9100

6.1.2

2204 21 85 9100

6.2.1

2204 29 84 9100

6.2.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8“


Top