Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0819

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 819/2007 dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės, obuoliai ir persikai) sektoriuje

OJ L 183, 13.7.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/819/oj

13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 819/2007

2007 m. liepos 12 d.

dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės, obuoliai ir persikai) sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 678/2007 (2) kviečia dalyvauti konkurse, nustatant orientacinių grąžinamųjų išmokų dydžius ir galimų išduoti A3 eksporto licencijų kiekius.

(2)

Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, nustatomi maksimalūs grąžinamųjų išmokų dydžiai ir kiekių, nurodytų pasiūlymuose, kuriuose nurodyti maksimalūs grąžinamųjų išmokų dydžiai, patenkinimo procentas.

(3)

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis pomidorams, apelsinams, citrinoms, valgomosioms vynuogėms, obuoliams ir persikams reikalingas orientacinio kiekio licencijoms išduoti, neviršijant konkurse pasiūlytų kiekių, negali būti didesnis už orientacinį grąžinamųjų išmokų dydį daugiau nei pusantro karto,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis pomidorams, apelsinams, citrinoms, valgomosioms vynuogėms, obuoliams ir persikams bei Reglamentu (EB) Nr. 678/2007 paskelbtame konkurse pasiūlytų kiekių patenkinimo procentas yra nustatomas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 157, 2007 6 11, p. 9.


PRIEDAS

A3 eksporto licencijų išdavimas vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, citrinų. valgomųjų vynuogių, obuolių ir persiky) sektoriuje

Produktas

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis

(EUR/t)

Pasiūlymuose nurodytų kiekių patenkinimo procentas didžiausių grąžinamųjų išmokų atžvilgiu

Pomidorai

30

100 %

Apelsinai

100 %

Citrinos

60

100 %

Valgomosias vynuogės

23

100 %

Obuoliai

35

100 %

Persikai

20

100 %


Top