EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1115

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1115/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3703/85, nustatantį išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles

OJ L 199, 21.7.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 661–663 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 009 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 009 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 57 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1115/oj

21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1115/2006

2006 m. liepos 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3703/85, nustatantį išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į 2 straipsnio 3 dalį ir į 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2406/96 nustatantį bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams (2), ypač į jo 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 2406/96 nustatomos bendros tam tikrų žuvininkystės produktų pardavimo normos. Išsamios šių normų taikymo taisyklės nustatytos Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3703/85 (3).

(2)

Reglamente (EB) Nr. 2406/96 numatyta, kad pelaginių rūšių žuvis, taikant mėginių ėmimo sistemą, galima išrūšiuoti į skirtingas šviežumo ir dydžio kategorijas, kad būtų užtikrintas šioms rūšims taikomų bendrų pardavimo normų atitikimas.

(3)

Daliniu Reglamento (EB) Nr. 2406/96 pakeitimu, padarytu Komisijos reglamentu (EB) Nr. 790/2005 (4), kuriuo buvo nustatytos pardavimo normos ir šprotams.

(4)

Išsamios pelaginių rūšių žuvų rūšiavimo ir svėrimo taisyklės, nustatytos Reglamentu (EEB) Nr. 3703/85, šiuo metu šprotams netaikomos. Todėl reglamentą reikėtų iš dalies pakeisti, kad jis būtų taikomas ir šiai rūšiai.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3703/85 iš dalies keičiamas taip:

1)

į I priedą įtraukiamas šio reglamento priede esantis įrašas;

2)

į II priedą įtraukiamas šis įrašas:

„8)

Sprattus sprattus rūšies šprotai“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 334, 1996 12 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 790/2005 (OL L 132, 2005 5 26, p. 15).

(3)  OL L 351, 1985 12 28, p. 63. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3506/89 (OL L 342, 1989 11 24, p. 11).

(4)  OL L 132, 2005 5 26, p. 15.


PRIEDAS

Rūšis

Dydis

Tūris m3

Koeficientas

„Šprotai

1

1

0,92“


Top