EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0107

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/107/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvą 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo ir 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo

OJ L 363, 20.12.2006, p. 411–413 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 926–928 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 67 - 69

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/107/oj

20.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 363/411


TARYBOS DIREKTYVA 2006/107/EB

2006 m. lapkričio 20 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvą 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo ir 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį (1), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Stojimo akto 56 straipsnį, jeigu dėl stojimo būtina daryti po 2007 m. sausio 1 d. galiosiančių institucijų aktų adaptacijas, o būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Stojimo akte arba jo prieduose, būtinus aktus turi priimti Taryba, nebent pirminį aktą priėmė Komisija.

(2)

Konferencijos, kurioje buvo parengta Stojimo sutartis, Baigiamajame akte nurodoma, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų daugelio aktų adaptacijų, reikalingų dėl stojimo, o Tarybos ir Komisijos prašoma priimti šias užbaigtas ir prireikus atnaujintas, atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą, adaptacijas prieš įstojimą.

(3)

Todėl 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo (2) ir 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (3), turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 89/108/EEB ir 2000/13/EB iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

1.   Valstybes narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą, įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikimo lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja tik įsigaliojus Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutarčiai ir nuo jos įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 157, 2005 6 21, p. 11.

(2)  OL L 40, 1989 2 11, p. 34.

(3)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.


PRIEDAS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

MAISTO PRODUKTAI

1.

31989 L 0108: 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo (OL L 40, 1989 2 11, p. 34) su pakeitimais, padarytais:

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 R 1882: 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

8 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas taip:

„—

:

bulgariškai

:

бързо замразена,

:

rumuniškai

:

congelare rapidă.“

2.

32000 L 0013: 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (OL L 109, 2000 5 6, p. 29) su pakeitimais, padarytais:

32001 L 0101: 2001 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2001/101/EB (OL L 310, 2001 11 28, p. 19),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 L 0089: 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).

a)

5 straipsnio 3 dalyje sąrašas, prasidedantis žodžiu „ispaniškai“ ir pasibaigiantis žodžiais „joniserande strålning“, pakeičiamas šiuo sąrašu:

„—

bulgariškai:

„облъчено“ arba „обработено с йонизиращо лъчение“,

ispaniškai:

„irradiado“ arba „tratado con radiación ionizante“,

čekiškai:

„ozářeno“ arba „ošetřeno ionizujícím zářením“,

daniškai:

„bestrålet/...“ arba „strålekonserveret“ arba „behandlet med ioniserende stråling“ arba „konserveret med ioniserende stråling“,

vokiškai:

„bestrahlt“ arba „mit ionisierenden Strahlen behandelt“,

estiškai:

„kiiritatud“ arba „töödeldud ioniseeriva kiirgusega“,

graikiškai:

„επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία“ arba „ακτινοβολημένο“,

angliškai:

„irradiated“ arba „treated with ionising radiation“,

prancūziškai:

„traité par rayonnements ionisants“ arba „traité par ionisation“,

itališkai:

„irradiato“ arba „trattato con radiazioni ionizzanti“,

latviškai:

„apstarots“ arba „apstrādāts ar jonizējošo starojumu“,

lietuviškai:

„apšvitinta“ arba „apdorota jonizuojančiąja spinduliuote“,

vengriškai:

„sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt“,

maltietiškai:

„ittrattat bir-radjazzjoni“ arba „ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti“,

olandiškai:

„doorstraald“ arba „door bestraling behandeld“ arba „met ioniserende stralen behandeld“,

lenkiškai:

„napromieniony“ arba „poddany działaniu promieniowania jonizującego“,

portugališkai:

„irradiado“ arba „tratado por irradiação“ arba „tratado por radiação ionizante“,

rumuniškai:

„iradiate“ arba „tratate cu radiaţii ionizate“,

slovakiškai:

„ošetrené ionizujúcim žiarením“,

slovėniškai:

„obsevano“ arba „obdelano z ionizirajočim sevanjem“,

suomiškai:

„säteilytetty“ arba „käsitelty ionisoivalla säteilyllä“,

švediškai:

„bestrålad“ arba „behandlad med joniserande strålning““;

(b)

10 straipsnio 2 dalyje sąrašas, prasidedantis žodžiu „ispaniškai“ ir pasibaigiantis žodžiais „sista förbrukningsdag“, pakeičiamas šiuo sąrašu:

„—

bulgariškai: „използвай преди“,

ispaniškai: „fecha de caducidad“,

čekiškai: „spotřebujte do“,

daniškai: „sidste anvendelsesdato“,

vokiškai: „verbrauchen bis“,

estiškai: „kõlblik kuni“,

graikiškai: „ανάλωση μέχρι“,

angliškai: „use by“,

prancūziškai: „à consommer jusqu'au“,

itališkai: „da consumare entro“,

latviškai: „izlietot līdz“,

lietuviškai: „tinka vartoti iki“,

vengriškai: „fogyasztható“,

maltietiškai: „uża sa“,

olandiškai: „te gebruiken tot“,

lenkiškai: „należy spożyć do“,

portugališkai: „a consumir at[é“,

rumuniškai: „expiră la data de“,

slovakiškai: „spotrebujte do“,

slovėniškai: „porabiti do“,

suomiškai: „viimeinen käyttöajankohta“,

švediškai: „sista förbrukningsdag“.“.


Top