EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0098

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/98/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas mokesčių srityje

OJ L 363, 20.12.2006, p. 129–136 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 757–764 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 126 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 238 - 245

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/98/oj

20.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 363/129


TARYBOS DIREKTYVA 2006/98/EB

2006 m. lapkričio 20 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas mokesčių srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį (1), ypač jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktą, ypač jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Stojimo akto 56 straipsnį, jeigu dėl stojimo būtina daryti institucijų priimtų po 2007 m. sausio 1 d. aktų galiosiančių aktų adaptacijas, o būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Stojimo akte arba jo prieduose, būtinus aktus turi priimti Taryba, nebent pirminį aktą priėmė Komisija.

(2)

Konferencijos, kurioje buvo parengta Stojimo sutartis, Baigiamajame akte nurodyta, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų daugelio aktų adaptacijų, reikalingų dėl stojimo, o Tarybos ir Komisijos papašyta iki stojimo priimti šias užbaigtas ir prireikus, atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą, atnaujintas adaptacijas.

(3)

Todėl turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos Direktyvos 69/335/EEB (2), 77/388/EEB (3), 77/799/EEB (4), 79/1072/EEB (5), 83/182/EEB (6), 90/434/EEB (7), 90/435/EEB (8), 2003/48/EB (9) ir 2003/49/EB (10),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 69/335/EEB, 77/388/EEB, 77/799/EEB, 79/1072/EEB, 83/182/EEB, 90/434/EEB, 90/435/EEB, 2003/48/EB ir 2003/49/EB iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą datos, įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja tik įsigaliojus Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutarčiai ir tik jos įsigaliojimo dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skiriama valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 157, 2005 6 21, p. 11.

(2)  OL L 249, 1969 10 3, p. 25.

(3)  OL L 145, 1977 6 13, p. 1.

(4)  OL L 336, 1977 12 27, p. 15.

(5)  OL L 331, 1979 12 27, p. 11.

(6)  OL L 105, 1983 4 23, p. 59.

(7)  OL L 225, 1990 8 20, p. 1.

(8)  OL L 225, 1990 8 20, p. 6.

(9)  OL L 157, 2003 6 26, p. 38.

(10)  OL L 157, 2003 6 26, p. 49.


PRIEDAS

MOKESČIAI

1.

31969 L 0335: 1969 m. liepos 17 d. Tarybos direktyva 69/335/EEB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui (OL L 249, 1969 10 3, p. 25), su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

31973 L 0079: 1973 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyva 73/79/EEB (OL L 103, 1973 4 18, p. 13),

31974 L 0553: 1974 m. lapkričio 7 d. Tarybos direktyva 74/553/EEB (OL L 303, 1974 11 13, p. 9),

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

31985 L 0303: 1985 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva 85/303/EEB (OL L 156, 1985 6 15, p. 23),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

3 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas taip:

„Bendrovės, pagal Bulgarijos įstatymus žinomos kaip:

„Акционерно дружество“

„Командитно дружество с акции“

„Дружество с ограничена отговорност“;

Bendrovės, pagal Rumunijos įstatymus žinomos kaip:

„societăţi în nume colectiv“

„societăţi în comandită simplă“

„societăţi pe acţiuni“

„societăţi în comandită pe acţiuni“

„societăţi cu răspundere limitată“.“

2.

31977 L 0388: 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo — bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas (OL L 145, 1977 6 13, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 95),

31980 L 0368: 1980 m. kovo 26 d. Tarybos direktyva 80/368/EEB (OL L 90, 1980 4 3, p. 41),

31984 L 0386: 1984 m. liepos 31 d. Tarybos direktyva 84/386/EEB (OL L 208, 1984 8 3, p. 58),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 167),

31989 L 0465: 1989 m. liepos 18 d. Tarybos direktyva 89/465/EEB (OL L 226, 1989 8 3, p. 21),

31991 L 0680: 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/680/EEB (OL L 376, 1991 12 31, p. 1),

31992 L 0077: 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/77/EEB (OL L 316, 1992 10 31, p. 1),

31992 L 0111: 1992 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyva 92/111/EEB (OL L 384, 1992 12 30, p. 47),

31994 L 0004: 1994 m. vasario 14 d. Tarybos direktyva 94/4/EB (OL L 60, 1994 3 3, p. 14),

31994 L 0005: 1994 m. vasario 14 d. Tarybos direktyva 94/5/EB (OL L 60, 1994 3 3, p. 16),

31994 L 0076: 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 94/76/EB (OL L 365, 1994 12 31, p. 53),

31995 L 0007: 1995 m. balandžio 10 d. Tarybos direktyva 95/7/EB (OL L 102, 1995 5 5, p. 18),

31996 L 0042: 1996 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 96/42/EB (OL L 170, 1996 7 9, p. 34),

31996 L 0095: 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/95/EB (OL L 338, 1996 12 28, p. 89),

31998 L 0080: 1998 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 98/80/EB (OL L 281, 1998 10 17, p. 31),

31999 L 0049: 1999 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 1999/49/EB (OL L 139, 1999 6 2, p. 27),

31999 L 0059: 1999 m. birželio 17 d. Tarybos direktyva 1999/59/EB (OL L 162, 1999 6 26, p. 63),

31999 L 0085: 1999 m. spalio 22 d. Tarybos direktyva 1999/85/EB (OL L 277, 1999 10 28, p. 34),

32000 L 0017: 2000 m. kovo 30 d. Tarybos direktyva 2000/17/EB (OL L 84, 2000 4 5, p. 24),

32000 L 0065: 2000 m. spalio 17 d. Tarybos direktyva 2000/65/EB (OL L 269, 2000 10 21, p. 44),

32001 L 0004: 2001 m. sausio 19 d. Tarybos direktyva 2001/4/EB (OL L 22, 2001 1 24, p. 17),

32001 L 0115: 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/115/EB (OL L 15, 2002 1 17, p. 24),

32002 L 0038: 2002 m. gegužės 7 d. Tarybos direktyva 2002/38/EB (OL L 128, 2002 5 15, p. 41),

32002 L 0093: 2002 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 2002/93/EB (OL L 331, 2002 12 7, p. 27),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 L 0092: 2003 m. spalio 7 d. Tarybos direktyva 2003/92/EB (OL L 260, 2003 10 11, p. 8),

32004 L 0007: 2004 m. sausio 20 d. Tarybos direktyva 2004/7/EB (OL L 27, 2004 1 30, p. 44),

32004 L 0015: 2004 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 2004/15/EB (OL L 52, 2004 2 21, p. 61),

32004 L 0066: 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35),

32005 L 0092: 2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 2005/92/EB (OL L 345, 2005 12 28, p. 19),

32006 L 0018: 2006 m. vasario 14 d. Tarybos direktyva 2006/18/EB (OL L 51, 2006 2 22, p. 12).

a)

28m straipsnis pakeičiamas taip:

„28m straipsnis

Keitimo kursas

Nustatydamos šioje antraštinėje dalyje nurodytų ekiu sumų ekvivalentus nacionaline valiuta valstybės narės naudoja 1991 m. gruodžio 16 d. taikytą valiutų keitimo kursą. Tačiau Bulgarija, Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovėnija ir Slovakija naudoja jų įstojimo dieną taikytą valiutų keitimo kursą.“.

b)

XVIc ANTRAŠTINĖS DALIES pavadinimas pakeičiamas taip:

Pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos dėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d. ir Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. bei Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d.“.

c)

XVIc ANTRAŠTINĖJE DALYJE 28p straipsnio 1 dalies antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

„naujosios valstybės narės“ reiškia valstybių narių, įstojusių į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d., 2004 m. gegužės 1 d. ir 2007 m. sausio 1 d., teritoriją, kaip ji dėl kiekvienos iš tų valstybių narių apibrėžta šios direktyvos 3 straipsnyje,“.

d)

XVIc ANTRAŠTINĖJE DALYJE 28p straipsnio 7 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Ši sąlyga laikoma įvykdyta šiais atvejais:

jei, Austrijos, Suomijos ir Švedijos atveju, transporto priemonių pirmojo panaudojimo data buvo iki 1987 m. sausio 1 d.;

jei, Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos atveju, transporto priemonių pirmojo panaudojimo data buvo iki 1996 m. gegužės 1 d.;

jei, Bulgarijos ir Rumunijos atveju, transporto priemonių pirmojo panaudojimo data buvo iki 1999 m. sausio 1 d.;

jei mokėtino dėl importo mokesčio suma yra nedidelė.“.

3.

31977 L 0799: 1977 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio apmokestinimo ir draudimo įmokų apmokestinimo srityje (OL L 336, 1977 12 27, p. 15) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

31979 L 1070: 1979 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyva 79/1070/EEB (OL L 331, 1979 12 27, p. 8),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31992 L 0012: 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/12/EEB (OL L 76, 1992 3 23, p. 1),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 L 0093: 2003 m. spalio 7 d. Tarybos direktyva 2003/93/EB (OL L 264, 2003 10 15, p. 23),

32004 L 0056: 2004 m. balandžio 21 d. Tarybos direktyva 2004/56/EB (OL L 127, 2004 4 29, p. 70),

32004 L 0106: 2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos direktyva 2004/106/EB (OL L 359, 2004 12 4, p. 30).

a)

1 straipsnio 3 dalis papildoma taip:

„Bulgarijoje:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

Rumunijoje:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren“.

b)

1 straipsnio 5 dalis papildoma taip:

„Bulgarijoje:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

Rumunijoje:

Ministerul Finanţelor Publice or an authorised representative“.

4.

31979 L 1072: 1979 m. gruodžio 6 d. Aštuntoji Tarybos direktyva 79/1072/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo — Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę šalies teritorijoje, tvarka (OL L 331, 1979 12 27, p. 11) su pakeitimais, padarytais:

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31986 L 0560: 1986 m. lapkričio 17 d. Tryliktąja Tarybos direktyva 86/560/EEB (OL L 326, 1986 11 21, p. 40),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

a)

C priedo D punktas papildomas taip:

„—

Bulgarijoje: …………;

Rumunijoje: …………“.

b)

C priedo I punkto pirmoji pastraipa papildoma taip:

„BGN …

RON …“.

c)

C priedo I punkto antroji pastraipa papildoma taip:

„BGN …

RON …“.

5.

31983 L 0182: 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyva 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje (OL L 105, 1983 4 23, p. 59) su pakeitimais, padarytais:

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31991 L 0680: 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/680/EEB (OL L 376, 1991 12 31, p. 1),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

Priedas papildomas taip:

„BULGARIJA

данък върху превозните средства

RUMUNIJA

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))“.

6.

31990 L 0434: 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 90/434/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis (OL L 225, 1990 8 20, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32005 L 0019: 2005 m. vasario 17 d. Tarybos direktyva 2005/19/EB (OL L 58, 2005 3 4, p. 19).

a)

3 straipsnio c punktas papildomas taip:

„—

корпоративен данък Bulgarijoje,

impozit pe profit Rumunijoje,“.

b)

priedas papildomas taip:

„aa)

bendrovės, pagal Bulgarijos įstatymus žinomos kaip: „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, įsteigtos pagal Bulgarijos įstatymus ir vykdančios komercinę veiklą;“

„ab)

bendrovės, pagal Rumunijos įstatymus žinomos kaip:„societăţi pe acţiuni“, „societăţi în comandită pe acţiuni“, „societăţi cu răspundere limitată“.“

7.

31990 L 0435: 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 90/435/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (OL L 225, 1990 8 20, p. 6), su pakeitimais, padarytais:

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 L 0123: 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 2003/123/EB (OL L 7, 2004 1 13, p. 41).

a)

2 straipsnio 1 dalies c punktas papildomas taip:

„—

корпоративен данък Bulgarijoje,

impozit pe profit Rumunijoje,“.

b)

priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTE MINIMŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS

a)

bendrovės, įsteigtos pagal 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto ir 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvą 2001/86/EB, papildančią Europos bendrovės įstatus dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus ir kooperacinių bendrovių, įsteigtų pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 2003/72/EB, papildančią Europos kooperacinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo;

b)

bendrovės pagal Belgijos įstatymus žinomos kaip „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, valstybės įmonės, kurios pasirinko vieną iš pirmiau nurodytų teisinių formų, bei kitos bendrovės, įsteigtos pagal Belgijos įstatymus, kurios apmokestinamos Belgijos bendrovių pelno mokesčiu;

c)

bendrovės pagal Bulgarijos įstatymus žinomos kaip „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“„държавни предприятия“, įsteigtos pagal Bulgarijos įstatymus ir vykdančios komercinę veiklą;

d)

bendrovės pagal Čekijos įstatymus žinomos kaip „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“;

e)

bendrovės pagal Danijos įstatymus žinomos kaip „aktieselskab“ ir „anpartsselskab“. Kitos bendrovės apmokestinamos pagal Bendrovių pelno mokesčio įstatymą tiek, kiek jų apmokestinamosios pajamos yra apskaičiuojamos ir apmokestinamos pagal bendrąsias pelno mokesčio teisės aktų normas, taikomas „aktieselskaber“;

f)

bendrovės pagal Vokietijos įstatymus žinomos kaip „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktine“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“, ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Vokietijos įstatymus, kurios apmokestintos Vokietijos bendrovių pelno mokesčiu;

g)

bendrovės pagal Estijos įstatymus žinomos kaip „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

h)

bendrovės pagal Graikijos įstatymus žinomos kaip „ανώνυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“ ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Graikijos įstatymus, kurios apmokestintos Graikijos bendrovių pelno mokesčiu;

i)

bendrovės pagal Ispanijos įstatymus žinomos kaip „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, viešosios teisės subjektai, kurie veikia pagal privatinę teisę. Kiti subjektai, įsteigti pagal Ispanijos įstatymus, kuriems yra taikomas Ispanijos bendrovių pelno mokestis („Impuesto sobre Sociedades“);

j)

bendrovės pagal Prancūzijos įstatymus žinomos kaip „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d'assurances mutuelles“, „caisses d'épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, kurioms automatiškai taikomas bendrovių pelno mokestis, „coopératives“, „unions de coopératives“, viešosios pramoninio bei komercinio pobūdžio įstaigos ir įmonės bei kitos bendrovės, įsteigtos pagal Prancūzijos įstatymus, kurioms taikomas Prancūzijos bendrovių pelno mokestis;

k)

bendrovės įsteigtos arba veikiančios pagal Airijos įstatymus, įstaigos, įregistruotos pagal „Industrial and Provident Societies Acts“, arba „Building societies“, įregistruotos pagal „Building Societies Acts“ bei patikos bankai, kaip jie apibrėžti 1989 m. Patikos bankų įstatyme;

l)

bendrovės pagal Italijos įstatymus, žinomos kaip „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsibilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“, ir viešosios bei privačios įmonės, kurių visa veikla arba iš esmės yra komercinio pobūdžio;

m)

pagal Kipro įstatymus: „εταιρείες“, kaip apibrėžta pelno mokesčio įstatymuose;

n)

bendrovės pagal Latvijos įstatymus žinomos kaip „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

o)

bendrovės įsteigtos pagal Lietuvos įstatymus;

p)

bendrovės pagal Liuksemburgo įstatymus žinomos kaip „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d'assurances mutuelles“, „association d'épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“, ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Liuksemburgo įstatymus, kurioms taikomas Liuksemburgo bendrovių pelno mokestis;

q)

bendrovės pagal Vengrijos įstatymus žinomos kaip„közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

r)

bendrovės pagal Maltos įstatymus žinomos kaip„Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet“;

s)

bendrovės pagal Olandijos įstatymus žinomos kaip „naamloze vennnootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „Open commanditaire vennootschap“, „Coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „Fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“, ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Olandijos įstatymus, kurioms taikomas Olandijos bendrovių pelno mokestis;

t)

bendrovės pagal Austrijos įstatymus žinomos kaip „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“, ir kitos bendrovės, įsteigtos pagal Austrijos įstatymus, kurioms taikomas Austrijos bendrovių pelno mokestis;

u)

bendrovės pagal Lenkijos įstatymus žinomos kaip„spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

v)

komercinės įmonės arba komercinės formos įmonės, reglamentuojamos civilinės teisės, taip pat kooperatyvai ir valstybės įstaigos, įsteigtos pagal Portugalijos įstatymus;

w)

bendrovės pagal Rumunijos įstatymus žinomos kaip„societăţi pe acţiuni“, „societăţi în comandită pe acţiuni“, „societăţi cu răspundere limitată“;

x)

bendrovės pagal Slovėnijos įstatymus žinomos kaip„delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

y)

bendrovės pagal Slovakijos įstatymus žinomos kaip„akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“;

z)

bendrovės pagal Suomijos įstatymus žinomos kaip „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“,„säästöpankki“/„sparbank“ ir „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

aa)

bendrovės pagal Švedijos įstatymus žinomos kaip „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“;

ab)

bendrovės, įsteigtos pagal Jungtinės Karalystės įstatymus.“.

8.

32003 L 0048: 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo (OL L 157, 2003 6 26, p. 38), su pakeitimais, padarytais:

32004 L 0066: 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35),

32004 D 0587: 2004 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimu 2004/587/EB (OL L 257, 2004 8 4, p. 7).

Priede tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Ispanijai, įterpiama:

„Bulgarija

Общините (savivaldybės)

Социалноосигурителни фондове (socialinio draudimo fondai)“

o tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Slovakijai:

„Rumunija

autorităţile administraţiei publice locale (vietos viešosios valdžios administracijos institucijos)“.

9.

32003 L 0049: 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių (OL L 157, 2003 6 26, p. 49), su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

32004 L 0066: 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35),

32004 L 0076: 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/76/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 106).

a)

3 straipsnio a punkto iii papunktis papildomas taip:

„—

„корпоративен данък“ Bulgarijoje,

„impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi“ Rumunijoje,“.

b)

priedas papildomas taip:

„aa)

bendrovės, pagal Bulgarijos įstatymus žinomos kaip „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, įsteigtos pagal Bulgarijos įstatymus ir vykdančios komercinę veiklą;

ab)

bendrovės, pagal Rumunijos įstatymus žinomos kaip„societăţi pe acţiuni“, „societăţi în comandită pe acţiuni“, „societăţi cu răspundere limitată“.“


Top