EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0096

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/96/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti kai kurias direktyvas laisvo prekių judėjimo srityje

OL L 363, 2006 12 20, p. 81–106 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OL L 352M, 2008 12 31, p. 709–734 (MT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/96/oj

20.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 363/81


TARYBOS DIREKTYVA 2006/96/EB

2006 m. lapkričio 20 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti kai kurias direktyvas laisvo prekių judėjimo srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį (1), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Stojimo akto 56 straipsnį, jeigu dėl stojimo būtina daryti institucijų priimtų po 2007 m. sausio 1 d. galiosiančių aktų adaptacijas, o būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Stojimo akte arba jo prieduose, būtinus aktus turi priimti Taryba, nebent pirminį aktą priėmė Komisija;

(2)

konferencijos, kurioje buvo parengta Stojimo sutartis, Baigiamajame akte nurodoma, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų daugelio aktų adaptacijų, reikalingų dėl stojimo, o Tarybos ir Komisijos paprašyta iki stojimo priimti šias užbaigtas ir prireikus, atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą, atnaujintas adaptacijas;

(3)

todėl Direktyvos 69/493/EEB (2), 70/156/EEB (3), 70/157/EEB (4), 70/220/EEB (5), 70/221/EEB (6), 70/388/EEB (7), 71/127/EEB (8), 71/316/EEB (9), 71/320/EEB (10), 71/347/EEB (11), 72/245/EEB (12), 74/61/EEB (13), 74/408/EEB (14), 74/483/EEB (15), 75/322/EEB (16), 76/114/EEB (17), 76/757/EEB (18), 76/758/EEB (19), 76/759/EEB (20), 76/760/EEB (21), 76/761/EEB (22), 76/762/EEB (23), 76/767/EEB (24), 77/536/EEB (25), 77/538/EEB (26), 77/539/EEB (27), 77/540/EEB (28), 77/541/EEB (29), 78/318/EEB (30), 78/764/EEB (31), 78/932/EEB (32), 79/622/EEB (33), 86/298/EEB (34), 87/402/EEB (35), 89/173/EEB (36), 91/226/EEB (37), 94/11/EB (38), 94/20/EB (39), 95/28/EB (40), 96/74/EB (41), 98/34/EB (42), 1999/45/EB (43), 2000/25/EB (44), 2000/40/EB (45), 2001/56/EB (46), 2001/85/EB (47), 2002/24/EB (48), 2003/37/EB (49), 2003/97/EB (50), 2004/22/EB (51) ir 2005/66/EB (52) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 69/493/EEB, 70/156/EEB, 70/157/EEB, 70/220/EEB, 70/221/EEB, 70/388/EEB, 71/127/EEB, 71/316/EEB, 71/320/EEB, 71/347/EEB, 72/245/EEB, 74/61/EEB, 74/408/EEB, 74/483/EEB, 75/322/EEB, 76/114/EEB, 76/757/EEB, 76/758/EEB, 76/759/EEB, 76/760/EEB, 76/761/EEB, 76/762/EEB, 76/767/EEB, 77/536/EEB, 77/538/EEB, 77/539/EEB, 77/540/EEB, 77/541/EEB, 78/318/EEB, 78/764/EEB, 78/932/EEB, 79/622/EEB, 86/298/EEB, 87/402/EEB, 89/173/EEB, 91/226/EEB, 94/11/EB, 94/20/EB, 95/28/EB, 96/74/EB, 98/34/EB, 1999/45/EB, 2000/25/EB, 2000/40/EB, 2001/56/EB, 2001/85/EB, 2002/24/EB, 2003/37/EB, 2003/97/EB, 2004/22/EB ir 2005/66/EB iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą, įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikimo lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja tik įsigaliojus Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutarčiai ir tik nuo jos įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 157, 2005 6 21, p. 11.

(2)  OL L 326, 1969 12 29, p. 36.

(3)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1.

(4)  OL L 42, 1970 2 23, p. 16.

(5)  OL L 76, 1970 4 6, p. 1.

(6)  OL L 76, 1970 4 6, p. 23.

(7)  OL L 176, 1970 8 10, p. 12.

(8)  OL L 68, 1971 3 22, p. 1.

(9)  OL L 202, 1971 9 6, p. 1.

(10)  OL L 202, 1971 9 6, p. 37.

(11)  OL L 239, 1971 10 25, p. 1.

(12)  OL L 152, 1972 7 6, p. 15.

(13)  OL L 38, 1974 2 11, p. 22.

(14)  OL L 221, 1974 8 12, p. 1.

(15)  OL L 266, 1974 10 2, p. 4.

(16)  OL L 147, 1975 6 9, p. 28.

(17)  OL L 24, 1976 1 30, p. 1.

(18)  OL L 262, 1976 9 27, p. 32.

(19)  OL L 262, 1976 9 27, p. 54.

(20)  OL L 262, 1976 9 27, p. 71.

(21)  OL L 262, 1976 9 27, p. 85.

(22)  OL L 262, 1976 9 27, p. 96.

(23)  OL L 262, 1976 9 27, p. 122.

(24)  OL L 262, 1976 9 27, p. 153.

(25)  OL L 220, 1977 8 29, p. 1.

(26)  OL L 220, 1977 8 29, p. 60.

(27)  OL L 220, 1977 8 29, p. 72.

(28)  OL L 220, 1977 8 29, p. 83.

(29)  OL L 220, 1977 8 29, p. 95.

(30)  OL L 81, 1978 3 28, p. 49.

(31)  OL L 255, 1978 9 18, p. 1.

(32)  OL L 325, 1978 11 20, p. 1.

(33)  OL L 179, 1979 7 17, p. 1.

(34)  OL L 186, 1986 7 8, p. 26.

(35)  OL L 220, 1987 8 8, p. 1.

(36)  OL L 67, 1989 3 10, p. 1.

(37)  OL L 103, 1991 4 23, p. 5.

(38)  OL L 100, 1994 4 19, p. 37.

(39)  OL L 195, 1994 7 29, p. 1.

(40)  OL L 281, 1995 11 23, p. 1.

(41)  OL L 32, 1997 2 3, p. 38.

(42)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(43)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

(44)  OL L 173, 2000 7 12, p. 1.

(45)  OL L 203, 2000 8 10, p. 9.

(46)  OL L 292, 2001 11 9, p. 21.

(47)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1.

(48)  OL L 124, 2002 5 9, p. 1.

(49)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1.

(50)  OL L 25, 2004 1 29, p. 1.

(51)  OL L 135, 2004 4 30, p. 1.

(52)  OL L 309, 2005 11 25, p. 37.


PRIEDAS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

A.   MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

1.

31970 L 0156: 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (OL L 42, 1970 2 23, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

31978 L 0315: 1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 78/315/EEB (OL L 81, 1978 3 28, p. 1),

31978 L 0547: 1978 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 78/547/EEB (OL L 168, 1978 6 26, p. 39),

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

31980 L 1267: 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 80/1267/EEB (OL L 375, 1980 12 31, p. 34),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0358: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/358/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 51),

31987 L 0403: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/403/EEB (OL L 220, 1987 8 8, p. 44),

31992 L 0053: 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/52/EEB (OL L 225, 1992 8 10, p. 1),

31993 L 0081: 1993 m. rugsėjo 29 d. Komisijos direktyva 93/81/EEB (OL L 264, 1993 10 23, p. 49),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21)

31995 L 0054: 1995 m. spalio 31 d. Komisijos direktyva 95/54/EB (OL L 266, 1995 11 8, p. 1),

31996 L 0027: 1996 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/27/EB (OL L 169, 1996 7 8, p. 1),

31996 L 0079: 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/79/EB (OL L 18, 1997 1 21, p. 7),

31997 L 0027: 1997 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/27/EB (OL L 233, 1997 8 25, p. 1),

31998 L 0014: 1998 m. vasario 6 d. Komisijos direktyva 98/14/EB (OL L 91, 1998 3 25, p. 1),

31998 L 0091: 1998 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/91/EB (OL L 11, 1999 1 16, p. 25),

32000 L 0040: 2000 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB (OL L 203, 2000 8 10, p. 9),

32001 L 0056: 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/56/EB (OL L 292, 2001 11 9, p. 21),

32001 L 0085: 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/85/EB (OL L 42, 2002 2 13, p. 1),

32001 L 0092: 2001 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva 2001/92/EB (OL L 291, 2001 11 8, p. 24),

32001 L 0116: 2001 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyva 2001/116/EB (OL L 18, 2002 1 21, p. 1),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 L 0097: 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/97/EB (OL L 25, 2004 1 29, p. 1),

32003 L 0102: 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/102/EB (OL L 321, 2003 12 6, p. 15),

32003 R 0807: 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36),

32004 L 0003: 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/3/EB (OL L 49, 2004 2 19, p. 36),

32004 L 0078: 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/78/EB (OL L 153, 2004 4 30, p. 103),

32004 L 0104: 2004 m. spalio 14 d. Komisijos direktyva 2004/104/EB (OL L 337, 2004 11 13, p. 13),

32005 L 0049: 2005 m. liepos 25 d. Komisijos direktyva 2005/49/EB (OL L 194, 2005 7 26, p. 12),

32005 L 0064: 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB (OL L 310, 2005 11 25, p. 10),

32005 L 0066: 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/66/EB (OL L 309, 2005 11 25, p. 37),

32006 L 0028: 2006 m. kovo 6 d. Komisijos direktyva 2006/28/EB (OL L 65, 2006 3 7, p. 27),

32006 L 0040: 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB (OL L 161, 2006 6 14, p. 12).

a)

VII priede I skirsnyje į sąrašą įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

b)

IX priedo kiekvienos I dalies ir II dalies 2 pusės 47 punktas pakeičiamas taip:

„47.

Variklio galia, už kurią yra nustatytas mokestis, arba nacionalinis (-iai) kodo numeris (-iai):

Belgija:

Bulgarija:

Čekija:

Danija:

Vokietija:

Estija:

Graikija:

Ispanija:

Prancūzija:

Airija:

Italija:

Kipras:

Latvija:

Lietuva:

Liuksemburgas:

Vengrija:

Malta:

Nyderlandai:

Austrija:

Lenkija:

Portugalija:

Rumunija:

Slovėnija:

Slovakija:

Suomija:

Švedija

Jungtinė Karalystė:“ .

2.

31970 L 0157: 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo (OL L 42, 1970 2 23, p. 16), su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

31973 L 0350: 1973 m. lapkričio 7 d. Komisijos direktyva 73/350/EEB (OL L 321, 1973 11 22, p. 33),

31977 L 0212: 1977 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 77/212/EEB (OL L 66, 1977 3 12, p. 33),

31981 L 0334: 1981 m. balandžio 13 d. Komisijos direktyva 81/334/EEB (OL L 131, 1981 5 18, p. 6),

31984 L 0372: 1984 m. liepos 3 d. Komisijos direktyva 84/372/EEB (OL L 196, 1984 7 26, p. 47),

31984 L 0424: 1984 m. rugsėjo 3 d. Tarybos direktyva 84/424/EEB (OL L 238, 1984 9 6, p. 31),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31989 L 0491: 1989 m. liepos 17 d. Komisijos direktyva 89/491/EEB (OL L 238, 1989 8 15, p. 43),

31992 L 0097: 1992 m. lapkričio 10 d. Tarybos direktyva 92/97/EEB (OL L 371, 1992 12 19, p. 1),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31996 L 0020: 1996 m. kovo 27 d. Komisijos direktyva 96/20/EB (OL L 92, 1996 4 13, p. 23),

31999 L 0101: 1999 m. gruodžio 15 d. Komisijos direktyva 1999/101/EB (OL L 334, 1999 12 28, p. 41),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

II priede 4.2 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

3.

31970 L 0220: 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 76, 1970 4 6, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

31974 L 0290: 1974 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 74/290/EEB (OL L 159, 1974 6 15, p. 61),

31977 L 0102: 1976 m. lapkričio 30 d. Komisijos direktyva 77/102/EEB (OL L 32, 1977 2 3, p. 32),

31978 L 0665: 1978 m. liepos 14 d. Komisijos direktyva 78/665/EEB (OL L 223, 1978 8 14, p. 48),

31983 L 0351: 1983 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 83/351/EEB (OL L 197, 1983 7 20, p. 1),

31988 L 0076: 1987 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 88/76/EEB (OL L 36, 1988 2 9, p. 1),

31988 L 0436: 1988 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 88/436/EEB (OL L 214, 1988 8 6, p. 1),

31989 L 0458: 1989 m. liepos 18 d. Tarybos direktyva 89/458/EEB (OL L 226, 1989 8 3, p. 1),

31989 L 0491: 1989 m. liepos 17 d. Komisijos direktyva 89/491/EEB (OL L 238, 1989 8 15, p. 43),

31991 L 0441: 1991 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 91/441/EEB (OL L 242, 1991 8 30, p. 1),

31993 L 0059: 1993 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 93/59/EEB (OL L 186, 1993 7 28, p. 21),

31994 L 0012: 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/12/EB (OL L 100, 1994 4 19, p. 42).

31996 L 0044: 1996 m. liepos 1 d. Komisijos direktyva 96/44/EB (OL L 210, 1996 8 20, p. 25),

31996 L 0069: 1996 m. spalio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/69/EB (OL L 282, 1996 11 1, p. 64),

31998 L 0069: 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB (OL L 350, 1998 12 28, p. 1),

31998 L 0077: 1998 m. spalio 2 d. Komisijos direktyva 98/77/EB (OL L 286, 1998 10 23, p. 34),

31999 L 0102: 1999 m. gruodžio 15 d. Komisijos direktyva 1999/102/EB (OL L 334, 1999 12 28, p. 43),

32001 L 0001: 2001 m. sausio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/1/EB (OL L 35, 2001 2 6, p. 34),

32001 L 0100: 2001 m. gruodžio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/100/EB (OL L 16, 2002 1 18, p. 32),

32002 L 0080: 2002 m. spalio 3 d. Komisijos direktyva 2002/80/EB (OL L 291, 2002 10 28, p. 20),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 L 0076: 2003 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos direktyva 2003/76/EB (OL L 206, 2003 8 15, p. 29).

XIII priedo 5.2 punkto skiltyje įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

4.

31970 L 0221: 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/221/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų skystųjų degalų bakais ir galinės apsaugos įtaisais, suderinimo (OL L 76, 1970 4 6, p. 23) su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

31979 L 0490: 1979 m. balandžio 18 d. Komisijos direktyva 79/490/EEB (OL L 128, 1979 5 26, p. 22),

31981 L 0333: 1981 m. balandžio 13 d. Komisijos direktyva 81/333/EEB (OL L 131, 1981 5 18, p. 4),

31997 L 0019: 1997 m. balandžio 18 d. Komisijos direktyva 97/19/EB (OL L 125, 1997 5 16, p. 1),

32000 L 0008: 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/8/EB (OL L 106, 2000 5 3, p. 7),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32006 L 0020: 2006 m. vasario 17 d. Komisijos direktyva 2006/20/EB (OL L 48, 2006 2 18, p. 16).

II priede 6.2 punkto skiltyje įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

5.

31970 L 0388: 1970 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 70/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių garsinio signalizavimo įtaisus, suderinimo (OL L 176, 1970 8 10, p. 12) su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 1.4.1 punkto tekstas skliausteliuose papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

6.

31971 L 0127: 1971 m. kovo 1 d. Tarybos direktyva 71/127/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžius, suderinimo (OL L 68, 1971 3 22, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

31979 L 0795: 1979 m. liepos 20 d. Komisijos direktyva 79/795/EEB (OL L 239, 1979 9 22, p. 1),

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

31985 L 0205: 1985 m. vasario 18 d. Komisijos direktyva 85/205/EEB (OL L 90, 1985 3 29, p. 1),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31986 L 0562: 1986 m. lapkričio 6 d. Komisijos direktyva 86/562/EEB (OL L 327, 1986 11 22, p. 49),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31988 L 0321: 1988 m. gegužės 16 d. Komisijos direktyva 88/321/EEB (OL L 147, 1988 6 14, p. 77),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

II priedo 2 priedėlyje 4.2 punkte skiriamųjų numerių/raidžių sąrašas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

7.

31971 L 0320: 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/320/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų stabdžių sistemas, suderinimo (OL L 202, 1971 9 6, p. 37) su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

31974 L 0132: 1974 m. vasario 11 d. Komisijos direktyva 74/132/EEB (OL L 74, 1974 3 19, p. 7),

31975 L 0524: 1975 m. liepos 25 d. Komisijos direktyva 75/524/EEB (OL L 236, 1975 9 8, p. 3),

31979 L 0489: 1979 m. balandžio 18 d. Komisijos direktyva 79/489/EEB (OL L 128, 1979 5 26, p. 12),

31985 L 0647: 1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos direktyva 85/647/EEB (OL L 380, 1985 12 31, p. 1),

31988 L 0194: 1988 m. kovo 24 d. Komisijos direktyva 88/194/EEB (OL L 92, 1988 4 9, p. 47),

31991 L 0422: 1991 m. liepos 15 d. Komisijos direktyva 91/422/EEB (OL L 233, 1991 8 22, p. 21),

31998 L 0012: 1998 m. sausio 27 d. Komisijos direktyva 98/12/EB (OL L 81, 1998 3 18, p. 1),

32002 L 0078: 2002 m. spalio 1 d. Komisijos direktyva 2002/78/EB (OL L 267, 2002 10 4, p. 23),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

XV priedo 4.4.2 punkto skiltyje įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

8.

31972 L 0245: 1972 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 72/245/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių radijo trukdžių slopinimą motorinėse transporto priemonėse su kibirkštinio uždegimo varikliais, suderinimo (OL L 152, 1972 7 6, p. 15) su pakeitimais, padarytais:

31989 L 0491: 1989 m. liepos 17 d. Komisijos direktyva 89/491/EEB (OL L 238, 1989 8 15, p. 43),

31995 L 0054: 1995 m. spalio 31 d. Komisijos direktyva 95/54/EB (OL L 266, 1995 11 8, p. 1),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32004 L 0104: 2004 m. spalio 14 d. Komisijos direktyva 2004/104/EB (OL L 337, 2004 11 13, p. 13),

32005 L 0049: 2005 m. liepos 25 d. Komisijos direktyva 2005/49/EB (OL L 194, 2005 7 26, p. 12),

32005 L 0083: 2005 m. lapkričio 23 d. Komisijos direktyva 2005/83/EB (OL L 305, 2005 11 24, p. 32),

32006 L 0028: 2006 m. kovo 6 d. Komisijos direktyva 2006/28/EB (OL L 65, 2006 3 7, p. 27).

I priedo 5.2 punkto skiltyje įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

9.

31974 L 0061: 1973 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 74/61/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sergėjimo įtaisus, suderinimo (OL L 38, 1974 2 11, p. 22) su pakeitimais, padarytais:

31995 L 0056: 1995 m. lapkričio 8 d. Komisijos direktyva 95/56/EB, Euratomas (OL L 286, 1995 11 29, p. 1),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priedo 5.1.1 punkto skiltyje įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

10.

31974 L 0408: 1974 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 74/408/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidinę salonų saugą (sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų stiprumas), suderinimo (OL L 221, 1974 8 12, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

31981 L 0577: 1981 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 81/577/EEB (OL L 209, 1981 7 29, p. 34),

31996 L 0037: 1996 m. birželio 17 d. Komisijos direktyva 96/37/EB (OL L 186, 1996 7 25, p. 28),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32005 L 0039: 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/39/EB (OL L 255, 2005 9 30, p. 143).

I priede 6.2.1 punkto skiltyje įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

11.

31974 L 0483: 1974 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 74/483/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių išorinius elementus, suderinimo (OL L 266, 1974 10 2, p. 4) su pakeitimais, padarytais:

31979 L 0488: 1979 m. balandžio 18 d. Komisijos direktyva 79/488/EEB (OL L 128, 1979 5 26, p. 1),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede su 3.2.2.2 punktu susijusi išnaša papildoma taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

12.

31975 L 0322: 1975 m. gegužės 20 d. Tarybos Direktyva 75/322/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo trukdžių, kuriuos kelia ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių kibirkštinio uždegimo varikliai, slopinimu, suderinimo (OL L 147, 1975 6 9, p. 28) su pakeitimais, padarytais:

31982 L 0890: 1982 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 82/890/EEB (OL L 378, 1982 12 31, p. 45),

31997 L 0054: 1997 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB (OL L 277, 1997 10 10, p. 24),

32000 L 0002: 2000 m. sausio 14 d. Komisijos direktyva 2000/2/EB (OL L 21, 2000 1 26, p. 23),

32001 L 0003: 2001 m. sausio 8 d. Komisijos direktyva 2001/3/EB (OL L 28, 2001 1 30, p. 1),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 5.2 punkte įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

13.

31976 L 0114: 1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/114/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų identifikavimo lenteles, įrašus, tų lentelių tvirtinimo vietą ir būdus, suderinimo (OL L 24, 1976 1 30, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

31978 L 0507: 1978 m. gegužės 19 d. Komisijos direktyva 78/507/EEB (OL L 155, 1978 6 13, p. 31),

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 2.1.2 punkto tekstas skliausteliuose papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

14.

31976 L 0757: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/757/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atšvaitus, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 32) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31997 L 0029: 1997 m. birželio 11 d. Komisijos direktyva 97/29/EB (OL L 171, 1997 6 30, p. 11),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 4.2.1 punkto tekstas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

15.

31976 L 0758: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/758/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių skersinio kontūro gabarito, priekiniais (šoniniais), galiniais (šoniniais) gabaritiniais žibintais ir motorinių transporto priemonių bei jų priekabų stop žibintais, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 54) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31989 L 0516: 1989 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyva 89/516/EEB (OL L 265, 1989 9 12, p. 1),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31997 L 0030: 1997 m. birželio 11 d. Komisijos direktyva 97/30/EB (OL L 171, 1997 6 30, p. 25),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 5.2.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

16.

31976 L 0759: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/759/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintus, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 71) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31989 L 0277: 1989 m. kovo 28 d. Komisijos direktyva 89/277/EEB (OL L 109, 1989 4 20, p. 25),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31999 L 0015: 1999 m. kovo 16 d. Komisijos direktyva 1999/15/EB (OL L 97, 1999 4 12, p. 14),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 4.2.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

17.

31976 L 0760: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/760/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintus, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 85) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31997 L 0031: 1997 m. birželio 11 d. Komisijos direktyva 97/31/EB (OL L 171, 1997 6 30, p. 49),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 4.2.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

18.

31976 L 0761: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/761/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių priekinius tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintus ir tų žibintų kaitinimo lemputes, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 96) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31989 L 0517: 1989 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyva 89/517/EEB (OL L 265, 1989 9 12, p. 15),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31999 L 0017: 1999 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 1999/17/EB (OL L 97, 1999 4 12, p. 45),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 5.2.1 ir 6.2.1 punktai papildomi taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

19.

31976 L 0762: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/762/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų priekinius rūko žibintus ir tų žibintų kaitinimo lemputes, suderinimo (OL L 262, 1977 9 29, p. 122) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31999 L 0018: 1999 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 1999/18/EB (OL L 97, 1999 4 12, p. 82),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 4.2.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

20.

31977 L 0536: 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/536/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reguliuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijas, apsaugančias nuo apvirtimo, suderinimo (OL L 220, 1977 8 29, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31989 L 0680: 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/680/EEB (OL L 398, 1989 12 30, p. 26),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31999 L 0055: 1999 m. birželio 1 d. Komisijos direktyva 1999/55/EB (OL L 146, 1999 6 11, p. 28),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

VI priede įrašoma:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

21.

31977 L 0538: 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/538/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinius rūko žibintus, suderinimo (OL L 220, 1977 8 29, p. 60) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31989 L 0518: 1989 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyva 89/518/EEB (OL L 265, 1989 9 12, p. 24),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31999 L 0014: 1999 m. kovo 16 d. Komisijos direktyva 1999/14/EB (OL L 97, 1999 4 12, p. 1),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 4.2.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

22.

31977 L 0539: 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/539/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atgalinės eigos žibintus, suderinimo (OL L 220, 1977 8 29, p. 72) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31997 L 0032: 1997 m. birželio 11 d. Komisijos direktyva 97/32/EB (OL L 171, 1997 6 30, p. 63),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 4.2.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

23.

31977 L 0540: 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/540/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stovėjimo šviesos žibintus, suderinimo (OL L 220, 1977 8 29, p. 83) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31999 L 0016: 1999 m. kovo 16 d. Komisijos direktyva 1999/16/EB (OL L 97, 1999 4 12, p. 33),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 4.2.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

24.

31977 L 0541: 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo (OL L 220, 1977 8 29, p. 95) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

31981 L 0576: 1981 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 81/576/EEB (OL L 209, 1981 7 29, p. 32),

31982 L 0319: 1982 m. balandžio 2 d. Komisijos direktyva 82/319/EEB (OL L 139, 1982 5 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31990 L 0628: 1990 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva 90/628/EEB (OL L 341, 1990 12 6, p. 1),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31996 L 0036: 1996 m. birželio 17 d. Komisijos direktyva 96/36/EB (OL L 178, 1996 7 17, p. 15),

32000 L 0003: 2000 m. vasario 22 d. Komisijos direktyva 2000/3/EB (OL L 53, 2000 2 25, p. 1),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32005 L 0040: 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/40/EB (OL L 255, 2005 9 30, p. 146).

III priede 1.1.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

25.

31978 L 0318: 1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 78/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stiklo valytuvus ir apliejiklius, suderinimo (OL L 81, 1978 3 28, p. 49) su pakeitimais, padarytais:

31994 L 0068: 1994 m. gruodžio 16 d. Komisijos direktyva 94/68/EB (OL L 354, 1994 12 31, p. 1),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 7.2 punkto skiltyje įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

26.

31978 L 0764: 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 78/764/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reguliuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynes, suderinimo (OL L 255, 1978 9 18, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

31982 L 0890: 1982 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 82/890/EEB (OL L 378, 1982 12 31, p. 45),

31983 L 0190: 1983 m. kovo 28 d. Komisijos direktyva 83/190/EEB (OL L 109, 1983 4 26, p. 13),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31988 L 0465: 1988 m. birželio 30 d. Komisijos direktyva 88/465/EEB (OL L 228, 1988 8 17, p. 31),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31997 L 0054: 1997 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB (OL L 277, 1997 10 10, p. 24),

31999 L 0057: 1999 m. birželio 7 d. Komisijos direktyva 1999/57/EB (OL L 148, 1999 6 15, p. 35),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

II priede 3.5.2.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

27.

31978 L 0932: 1978 m. spalio 16 d. Tarybos direktyva 78/932/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sėdynių galvos atramas, suderinimo (OL L 325, 1978 11 20, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

VI priede 1.1.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

28.

31979 L 0622: 1979 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 79/622/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijomis, apsaugančiomis nuo apvirtimo (statinis bandymas), suderinimo (OL L 179, 1979 7 17, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

31982 L 0953: 1982 m. gruodžio 15 d. Komisijos direktyva 82/953/EEB (OL L 386, 1982 12 31, p. 31),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31988 L 0413: 1988 m. birželio 22 d. Komisijos direktyva 88/413/EEB (OL L 200, 1988 7 26, p. 32),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31999 L 0040: 1999 m. gegužės 6 d. Komisijos direktyva 1999/40/EB (OL L 124, 1999 5 18, p. 11),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

VI priedas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

29.

31986 L 0298: 1986 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva 86/298/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies (OL L 186, 1986 7 8, p. 26), su pakeitimais, padarytais:

31989 L 0682: 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/682/EEB (OL L 398, 1989 12 30, p. 29),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

32000 L 0019: 2000 m. balandžio 13 d. Komisijos direktyva 2000/19/EB (OL L 94, 2000 4 14, p. 31),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32005 L 0067: 2005 m. spalio 18 d. Komisijos direktyva 2005/67/EB (OL L 273, 2005 10 19, p. 17).

VI priedas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

30.

31987 L 0402: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/402/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, kurios montuojamos prieš siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo sėdynę (OL L 220, 1987 8 8, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

31989 L 0681: 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/681/EEB (OL L 398, 1989 12 30, p. 27),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

32000 L 0022: 2000 m. balandžio 28 d. Komisijos direktyva 2000/22/EB (OL L 107, 2000 5 4, p. 26),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32005 L 0067: 2005 m. spalio 18 d. Komisijos direktyva 2005/67/EB (OL L 273, 2005 10 19, p. 17).

VII priedas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

31.

31989 L 0173: 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/173/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reguliuojančių tam tikras ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių sudėtines dalis ir technines charakteristikas, suderinimo (OL L 67, 1989 3 10, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31997 L 0054: 1997 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB (OL L 277, 1997 10 10, p. 24),

32000 L 0001: 2000 m. sausio 14 d. Komisijos direktyva 2000/1/EB (OL L 21, 2000 1 26, p. 16),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32006 L 0026: 2006 m. kovo 2 d. Komisijos direktyva 2006/26/EB (OL L 65, 2006 3 7, p. 22).

a)

III priede A dalies 5.4.1 punkto 1 išnaša papildoma taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

b)

IV priede 4 priedėlio pirmoji įtrauka papildoma taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

c)

V priedo 2.1.3 punkto trečioji pastraipa papildoma taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

32.

31991 L 0226: 1991 m. kovo 27 d. Tarybos direktyva 91/226/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų purslų taškymą ribojančias sistemas, suderinimo (OL L 103, 1991 4 23, p. 5) su pakeitimais, padarytais:

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

II priede 3.4.1 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

33.

31994 L 0020: 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/20/EB dėl motorinių transporto priemonių bei jų priekabų mechaninių sukabinimo įtaisų ir tų įtaisų tvirtinimo prie transporto priemonių (OL L 195, 1994 7 29, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 3.3.4 punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

34.

31995 L 0028: 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/28/EB dėl medžiagų, naudojamų tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus apdailai, degumo (OL L 281, 1995 11 23, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 6.1.1 punkte įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

35.

32000 L 0025: 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 74/150/EEB (OL L 173, 2000 7 12, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32005 L 0013: 2005 m. vasario 21 d. Komisijos direktyva 2005/13/EB (OL L 55, 2005 3 1, p. 35).

I priede 4 priedelio 1 dalies 1 punkte įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

36.

32000 L 0040: 2000 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių transporto priemonių apsauginį priekio užkardą, suderinimo ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 203, 2000 8 10, p. 9), su pakeitimais, padarytais:

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priede 3.2 punkto skiltyje įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

37.

32001 L 0056: 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/56/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų šildymo sistemų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Tarybos direktyvą 78/548/EEB (OL L 292, 2001 11 9, p. 21), su pakeitimais, padarytais:

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32004 L 0078: 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/78/EB (OL L 153, 2004 4 30, p. 103).

I priede 5 priedėlio 1.1.1 punkte įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

38.

32001 L 0085: 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes, iš dalies keičianti Direktyvas 70/156/EEB ir 97/27/EB (OL L 42, 2002 2 13, p. 1).

a)

I priede 7.6.11.1 punkte po užrašo „Nödutgång“ pateiktas sąrašas papildomas taip:

„Авариен изход“

„Ieşire de siguranţă“;

b)

I priede 7.7.9.1 punkte po užrašo „stannar“ pateiktas sąrašas papildomas taip:

„Спиране на автобуса“

„Oprire“.

39.

32002 L 0024: 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinanti Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL L 124, 2002 5 9, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 L 0077: 2003 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos direktyva 2003/77/EB (OL L 211, 2003 8 21, p. 24),

32005 L 0030: 2005 m. balandžio 22 d. Komisijos direktyva 2005/30/EB (OL L 106, 2005 4 27, p. 17).

a)

IV priedo A dalies 2 pusės 47 punktas pakeičiamas taip:

„47.

Variklio galia, už kurią yra nustatytas mokestis, arba nacionalinis (-iai) kodo numeris (-iai):

Belgija:

Bulgarija:

Čekija:

Danija:

Vokietija:

Estija:

Graikija:

Ispanija:

Prancūzija:

Airija:

Italija:

Kipras:

Latvija:

Lietuva:

Liuksemburgas:

Vengrija:

Malta:

Nyderlandai:

Austrija:

Lenkija:

Portugalija:

Rumunija:

Slovėnija:

Slovakija:

Suomija:

Švedija

Jungtinė Karalystė:“ .

b)

V priede A dalyje 1 skirsnio 1 punkte į sąrašą įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

c)

V priede B dalyje į 1.1 punkto sąrašą įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

40.

32003 L 0037: 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB (OL L 171, 2003 7 9, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

32004 L 0066: 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35),

32005 L 0013: 2005 m. vasario 21 d. Komisijos direktyva 2005/13/EB (OL L 55, 2005 3 1, p. 35),

32005 L 0067: 2005 m. spalio 18 d. Komisijos direktyva 2005/67/EB (OL L 273, 2005 10 19, p. 17).

a)

II priede C skyriaus 1 priedėlio 1 punkte į pirmąją pastraipą įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

b)

III priedo I dalies „A — Komplektiniai/sukomplektuoti traktoriai“ 16 punktas pakeičiamas taip:

„16.

Apmokestinama (-os) arklio galia (-ios) arba klasė (s)

Belgija:

Bulgarija:

Čekija:

Danija:

Vokietija:

Estija:

Graikija:

Ispanija:

Prancūzija:

Airija:

Italija:

Kipras:

Latvija:

Lietuva:

Liuksemburgas:

Vengrija:

Malta:

Nyderlandai:

Austrija:

Lenkija:

Portugalija:

Rumunija:

Slovėnija:

Slovakija:

Suomija:

Švedija

Jungtinė Karalystė:“ .

c)

III priedo I dalies „B — Komplektinės/sukomplektuotos žemės ar miškų ūkio priekabos“ 16 punktas pakeičiamas taip:

„16.

Apmokestinama (-os) arklio galia (-ios) arba klasė (s)

Belgija:

Bulgarija:

Čekija:

Danija:

Vokietija:

Estija:

Graikija:

Ispanija:

Prancūzija:

Airija:

Italija:

Kipras:

Latvija:

Lietuva:

Liuksemburgas:

Vengrija:

Malta:

Nyderlandai:

Austrija:

Lenkija:

Portugalija:

Rumunija:

Slovėnija:

Slovakija:

Suomija:

Švedija

Jungtinė Karalystė:“ .

d)

III priedo I dalies „C — Komplektinė/sukomplektuota keičiama velkamoji įranga“ 16 punktas pakeičiamas taip:

„16.

Apmokestinama (-os) arklio galia (-ios) arba klasė (s)

Belgija:

Bulgarija:

Čekija:

Danija:

Vokietija:

Estija:

Graikija:

Ispanija:

Prancūzija:

Airija:

Italija:

Kipras:

Latvija:

Lietuva:

Liuksemburgas:

Vengrija:

Malta:

Nyderlandai:

Austrija:

Lenkija:

Portugalija:

Rumunija:

Slovėnija:

Slovakija:

Suomija:

Švedija

Jungtinė Karalystė:“ .

e)

III priedo II dalies „A — Nesukomplektuotos žemės ūkio ar miškų ūkio priekabos“ 16 punktas pakeičiamas taip:

„16.

Apmokestinama (-os) arklio galia (-ios) arba klasė (s)

Belgija:

Bulgarija:

Čekija:

Danija:

Vokietija:

Estija:

Graikija:

Ispanija:

Prancūzija:

Airija:

Italija:

Kipras:

Latvija:

Lietuva:

Liuksemburgas:

Vengrija:

Malta:

Nyderlandai:

Austrija:

Lenkija:

Portugalija:

Rumunija:

Slovėnija:

Slovakija:

Suomija:

Švedija

Jungtinė Karalystė:“ .

f)

III priedo II dalies „B — Nesukomplektuota keičiama velkamoji įranga“ 16 punktas pakeičiamas taip:

„16.

Apmokestinama (-os) arklio galia (-ios) arba klasė (s)

Belgija:

Bulgarija:

Čekija:

Danija:

Vokietija:

Estija:

Graikija:

Ispanija:

Prancūzija:

Airija:

Italija:

Kipras:

Latvija:

Lietuva:

Liuksemburgas:

Vengrija:

Malta:

Nyderlandai:

Austrija:

Lenkija:

Portugalija:

Rumunija:

Slovėnija:

Slovakija:

Suomija:

Švedija

Jungtinė Karalystė:“ .

41.

32003 L 0097: 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Direktyvą 71/127/EEB (OL L 25, 2004 1 29, p.1), su pakeitimais, padarytais:

32005 L 0027: 2005 m. kovo 29 d. Komisijos direktyva 2005/27/EB (OL L 81, 2005 3 30, p. 44).

I priedo 5 priedėlio 1.1 punkte tarp Danijai ir Lenkijai skirtų įrašų įterpiama:

„19 — Rumunija“,

ir tarp įrašų, skirtų Latvijai ir Lietuvai:

„34 — Bulgarija“.

42.

32005 L 0066: 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/66/EB dėl priekinės apsaugos sistemų naudojimo motorinėse transporto priemonėse ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 309, 2005 11 25, p. 37).

II priede 3.2.1. punktas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

B.   TEISINĖ METROLOGIJA IR PAKAVIMAS

1.

31971 L 0316: 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės nuostatomis, suderinimo (OL L 202, 1971 9 6, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

31972 L 0427: 1972 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 72/427/EEB (OL L 291, 1972 12 28, p. 156),

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

31983 L 0575: 1983 m. spalio 26 d. Tarybos direktyva 83/575/EEB (OL L 332, 1983 11 28, p. 43),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31987 L 0355: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/355/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 46),

31988 L 0665: 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 88/665/EEB (OL L 382, 1988 12 31, p. 42),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 R 0807: 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36)

a)

I priedo 3.1 punkto pirmojoje įtraukoje ir II priedo 3.1.1.1. a papunkčio pirmojoje įtraukoje tekste skliausteliuose įterpiama:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

b)

II priedo 3.2.1 punkte minimi piešiniai papildomi šiais piešiniais:

Image

2.

31971 L 0347: 1971 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 71/347/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių grūdų hektolitro masės matavimą, suderinimo (OL L 239, 1971 10 25, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

1 straipsnio a dalyje skliausteliuose pridedama:

„хектолитрова маса ЕИО“

„masă hectolitrică CEE“.

3.

32004 L 0022: 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (OL L 135, 2004 4 30, p. 1).

23 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Šiuo pereinamuoju laikotarpiu pagal Direktyvos 71/348/EEB priedo IV skyriaus 4.8.1 punktą nustatoma Bulgarijos ir Rumunijos piniginių vienetų vertė yra tokia:

 

1 стотинка (1 stotinka)

 

1 naujoji lėja“.

C.   SLĖGIO INDAI

31976 L 0767: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/767/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis nuostatomis dėl slėgio indų ir jų tikrinimo metodų, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 153) su pakeitimais, padarytais:

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

31987 L 0354: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

31988 L 0665: 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 88/665/EEB (OL L 382, 1988 12 31, p. 42),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 R 0807: 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

I priedo 3.1 punkto pirmojoje įtraukoje ir II priedo 3.1.1.1.1 punkto pirmojoje įtraukoje skliausteliuose pateiktas tekstas papildomas taip:

„34 — Bulgarija“, „19 — Rumunija“.

D.   TEKSTILĖ IR AVALYNĖ

1.

31994 L 0011: 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/11/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės dalims, ženklinimą, suderinimo (OL L 100, 1994 4 19, p. 37) su pakeitimais, padarytais:

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

a)

I priede 1 punkto a papunktis po įrašo „SK Vrch“ papildomas taip:

„BG

лицева част

RO

faţă“;

b)

I priede 1 punkto b papunktis po įrašo „SK Podšívka a stielka“ papildomas taip:

„BG

подплата и стелка

RO

căptuşeală şi acoperiş de branţ“;

c)

I priede 1 punkto c papunktis po įrašo „SK Podošva“ papildomas taip:

„BG

външно ходило

RO

talpă exterioară“;

d)

I priede 2 punkto a papunkčio i dalis po įrašo „SK Useň“ papildoma taip:

„BG

кожа

RO

piei cu faţă naturală“;

e)

I priede 2 punkto a papunčio ii dalis po įrašo „SK Povrstvená useň“ papildoma taip:

„BG

кожа с покритие

RO

piei cu faţă corectată“;

f)

I priede 2 punkto b papunktis po įrašo „SK Textil“ papildomas taip:

„BG

текстил

RO

textile“;

g)

I priede 2 punkto c papunktis po įrašo „SK Iný materiál“ papildomas taip:

„BG

всички други материали

RO

alte materiale“.

2.

31996 L 0074: 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/74/EB dėl tekstilės pavadinimų (OL L 32, 1997 2 3, p. 38) su pakeitimais, padarytais:

31997 L 0037: 1997 m. birželio 19 d. Komisijos direktyva 97/37/EB (OL L 169, 1997 6 27, p. 74),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32004 L 0034: 2004 m. kovo 23 d. Komisijos direktyva 2004/34/EB (OL L 89, 2004 3 26, p. 35),

32006 L 0003: 2006 m. sausio 9 d. Komisijos direktyva 2006/3/EB (OL L 5, 2006 1 10, p. 14).

5 straipsnio 1 dalis papildoma taip:

„—

„необработена вълна“,

„lână virgină“.“

E.   STIKLAS

31969 L 0493: 1969 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 69/493/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių krištolo stiklą, suderinimo (OL L 326, 1969 12 29, p. 36) su pakeitimais, padarytais:

11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

a)

I priedo b skilties 1 punkte įterpiama:

„ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ 30 %,

CRISTAL SUPERIOR 30 %“;

b)

I priede 2 skilties 2 punkte įterpiama:

„ОЛОВЕН КРИСТАЛ 24 %,

CRISTAL CU PLUMB 24 %“;

(c)

I priede b skilties 3 punkte įterpiama:

„КРИСТАЛИН,

STICLĂ CRISTALINĂ“;

d)

I priede b skilties 4 punkte įterpiama:

„КРИСТАЛНО СТЪКЛО,

CRISTALIN — STICLĂ SONORĂ.“

F.   HORIZONTALIOSIOS IR PROCEDŪRINĖS PRIEMONĖS

31998 L 0034: 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37), su pakeitimais, padarytais:

31998 L 0048: 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

NACIONALINĖS STANDARTIZACIJOS INSTITUCIJOS

1.   BELGIJA

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   BULGARIJA

БИС

Български институт за стандартизация

3.   ČEKIJA

ČSNI

Český normalizační institut

4.   DANIJA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

5.   VOKIETIJA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

6.   ESTIJA

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

7.   GRAIKIJA

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

8.   ISPANIJA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

9.   PRANCŪZIJA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

10.   AIRIJA

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

11.   ITALIJA

UNI (1)

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)

Comitato elettrotecnico italiano

12.   KIPRAS

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

13.   LATVIJA

LVS

Latvijas Standarts

14.   LIETUVA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

15.   LIUKSEMBURGAS

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

16.   VENGRIJA

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

17.   MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

18.   NYDERLANDAI

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

19.   AUSTRIJA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

20.   LENKIJA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

21.   PORTUGALIJA

IPQ

Instituto Português da Qualidade

22.   RUMUNIJA

ASRO

Asociaţia de Standardizare din România

23.   SLOVĖNIJA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

24.   SLOVAKIJA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

25.   SUOMIJA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

26.   ŠVEDIJA

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

27.   JUNGTINĖ KARALYSTĖ

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

G.   CHEMINĖS MEDŽIAGOS

31999 L 0045: 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (OL L 6, 2002 1 10, p. 70) su pakeitimais, padarytais:

32001 L 0060: 2001 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos direktyva 2001/60/EB (OL L 226, 2001 8 22, p. 5),

32003 R 1882: 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1),

32004 L 0066: 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35),

32006 L 0008: 2006 m. sausio 23 d. Komisijos direktyva 2006/8/EB (OL L 19, 2006 1 24, p. 12),

VI priedo A dalies 5 punkte pateiktas valstybių sąrašas pakeičiamas taip:

„Belgija:

Bulgarija:

Čekija:

Danija:

Vokietija:

Estija:

Graikija:

Ispanija:

Prancūzija:

Airija:

Italija:

Kipras:

Latvija:

Lietuva:

Liuksemburgas:

Vengrija:

Malta:

Nyderlandai:

Austrija:

Lenkija:

Portugalija:

Rumunija:

Slovėnija:

Slovakija:

Suomija:

Švedija:

Jungtinė Karalystė:“.


(1)  UNI ir CEI kartu su Istituto superiore delle Poste e Telecommunicazioni and the ministero dell'Industria pavedė ETSI darba CONCIT, Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione.“.


Top