Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0925

2006/925/EB: 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir gamybos grupių Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6441) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 819–820 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 147 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 147 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/925/oj

14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 13 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir gamybos grupių Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6441)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/925/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvą 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jo 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. liepos 30 d. Komisijos sprendime 92/452/EEB dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių, patvirtintų trečiosiose šalyse eksportuoti galvijų embrionus į Bendriją, sąrašų sudarymo (2) numatyta, kad valstybės narės gali importuoti embrionus tik iš tų trečiųjų šalių, kuriose juos surinko, apdorojo ir saugojo šiame sprendime nurodytos embrionų surinkimo grupės.

(2)

Kanada paprašė į jos įrašams skirtą sąrašą įtraukti naują embrionų gamybos grupę.

(3)

Naujoji Zelandija paprašė jai skirtuose įrašuose iš dalies pakeisti vieno centro pavadinimą.

(4)

Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė joms skirtuose įrašuose iš dalies pakeisti kai kuriuos duomenis, susijusius su tam tikromis embrionų surinkimo ir gamybos grupėmis.

(5)

Kanada, Naujoji Zelandija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė garantijas dėl Direktyvoje 89/556/EEB nustatytų atitinkamų taisyklių laikymosi, o šių šalių veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino, kad tų embrionų surinkimo grupių surinktus embrionus galima eksportuoti į Bendriją.

(6)

Todėl Sprendimą 92/452/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/60/EB (OL L 31, 2006 2 3, p. 24).

(2)  OL L 250, 1992 8 29, p. 40. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/706/EB (OL L 291, 2006 10 21, p. 40).


PRIEDAS

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši Kanadai skirta eilutė:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard“

b)

Naujosios Zelandijos embrionų surinkimo grupei Nr. NZEB11 skirta eilutė pakeičiama taip:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock“

c)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 02TX107 E1428 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman“

d)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 99TX104 E874 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller“

e)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 96TX088 E928 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller“

f)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 91TX012 E948 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry“


Top