Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0595

2006/595/EB: 2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis regionų, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą 2007–2013 m., sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3475)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 25–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 25 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/595/oj

6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 4 d.

nustatantis regionų, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą 2007–2013 m., sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3475)

(2006/595/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 3 straipsnio 2 dalies a punktą konvergencijos tikslu siekiama paspartinti mažiausiai išsivysčiusių valstybių narių ir regionų konvergenciją.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 5 straipsnio 1 dalį regionai, atitinkantys reikalavimus gauti finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą, yra teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros 2 lygį (toliau – NUTS, 2 lygis) atitinkantys regionai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 (2), kurių bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui, apskaičiuotas perkamosios galios paritetais Bendrijos duomenimis 2000–2002 m. laikotarpiu, yra mažesnis nei 75 % ES 25 BVP vidurkio per tą patį laikotarpį.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad NUTS 2 lygio regionai, kurie pagal minėto reglamento 5 straipsnio 1 dalį turėtų atitikti konvergencijos tikslo statusą, jei minimali atitikimo reikalavimams riba būtų išlikusi 75 % ES 15 BVP vidurkio, tačiau jų nebeatitinkantys, kadangi tų regionų nominalusis vienam gyventojui tenkantis BVP viršija 75 % ES 25 BVP vidurkį, nustatytą ir apskaičiuotą pagal to paties 5 straipsnio 1 dalį, visgi atitinka reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą.

(4)

Todėl būtina sudaryti reikalavimus atitinkančių regionų sąrašus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Regionai, atitinkantys reikalavimus gauti finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą, yra išvardyti I priede.

2 straipsnis

Regionai, atitinkantys reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 1 dalyje, yra išvardyti II priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Danuta HÜBNER

Komisijos narė


(1)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

(2)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1.


I PRIEDAS

NUTS 2 lygio regionų, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., sąrašas

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg – Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kreta (Kriti)

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


II PRIEDAS

NUTS 2 lygio regionų, atitinkančių reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., sąrašas

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg – Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


Top