Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1363

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1363/2005, uždraudžiantis melsvųjų molvių žvejybą ICES VI ir VII zonose (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys) laivais, plaukiojančiais su Ispanijos vėliava

OJ L 214, 19.8.2005, p. 61–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1363/oj

19.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/61


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1363/2005

2005 m. rugpjūčio 18 d.

uždraudžiantis melsvųjų molvių žvejybą ICES VI ir VII zonose (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys) laivais, plaukiojančiais su Ispanijos vėliava

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 27/2005, nustatančiame Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2005 metais (3), yra nustatytos kvotos 2005 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją šio reglamento priede nurodytų išteklių kiekis, sugautas laivais, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba kurie yra joje registruoti, jau viršijo 2005 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti šių išteklių žvejybą, laikymą laivuose, perkrovimą ir iškrovimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2005 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba kurie yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po nurodytos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūros reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/2005 (OL L 207, 2005 8 10, p. 1).


PRIEDAS

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

BLI/67-

Rūšys

Melsvoji molvė (Molva dypterygia)

Zona

VI, VII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Data

2005 7 13


Top