EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1103

2005 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1103/2005, dėl Egipto kilmės ryžių importo licencijų paraiškų pagal Komisijos reglamente (EB) Nr. 955/2005 nustatytas tarifines kvotas 2005 metams

OJ L 183, 14.7.2005, p. 67–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1103/oj

14.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/67


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1103/2005

2005 m. liepos 13 d.

dėl Egipto kilmės ryžių importo licencijų paraiškų pagal Komisijos reglamente (EB) Nr. 955/2005 nustatytas tarifines kvotas 2005 metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 955/2005 dėl Egipto kilmės ryžių importo į Bendriją kvotos atidarymo (2), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

KN 1006 kodu klasifikuojamų ryžių importo licencijų paraiškose, pateiktose nuo 2005 m. liepos 1 d. iki liepos 4 d. 13 valandos, ir apie kurias pranešta Komisijai, prašomas kiekis yra 59 135 tonų, o didžiausias importuotinas kiekis yra 9 342 tonos KN 1006 kodu klasifikuojamų ryžių remiantis protokolu prie Europos–Viduržemio jūros šalių ir Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos susitarimo, kad būtų atsižvelgta į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos (3) prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2005/89/EB (4).

(2)

Todėl reikėtų nustatyti sumažinimo procentą iki 2005 m. liepos 4 d. 13 val. pateiktoms importo licencijų paraiškoms, kurioms 100 % sumažinamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11 straipsnį apskaičiuotas muitas.

(3)

Reikėtų daugiau nebeišduoti importo licencijų, pagal kurias muitas sumažinamas 100 % 2005 metams.

(4)

Atsižvelgiant į jo tikslą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal iki 2005 m. liepos 4 d. 13 val. pateiktas ir Komisijai praneštas KN 1006 kodu klasifikuojamų ryžių importo licencijų paraiškas pagal Reglamentu (EB) Nr. 955/2005 atidarytas tarifines kvotas yra išduodamos licencijos prašomiems kiekiams taikant 84,202249 sumažinimo koeficientą.

2 straipsnis

Pagal KN 1006 kodu klasifikuojamų ryžių importo licencijų paraiškas, pateiktas nuo 2005 m. liepos 4 d. 13 val. iki 2005 metų pabaigos, importo licencijos pagal Reglamentu (EB) Nr. 955/2005 atidarytas tarifines kvotas yra neišduodamos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 164, 2005 6 24, p. 5.

(3)  OL L 31, 2005 2 4, p. 31.

(4)  OL L 31, 2005 2 4, p. 30.


Top