EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0959

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 959/2005, iš dalies keičiantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui

OJ L 164, 24.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/959/oj

24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 959/2005

2005 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Eksporto grąžinamosios išmokos, taikytinos paukštienos sektoriui, buvo nustatytos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 755/2005 (2).

(2)

Pritaikius Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnyje išdėstytus kriterijus duomenims, kuriais Komisija šiuo metu disponuoja, reikėtų iš dalies keisti šiuo metu galiojančias eksporto grąžinamąsias išmokas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų eksporto grąžinamosios išmokos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 755/2005 priede, yra iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 126, 2005 5 19, p. 34. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 939/2005 (OL L 158, 2005 6 21, p. 14).


PRIEDAS

Nuo 2005 m. birželio 27 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 vnt.

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 vnt.

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

31,50

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V01

Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


Top