EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0026

2005 m. kovo 21 d. Komisijos direktyva 2005/26/EB, nustatanti laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašąTekstas svarbus EEE

OJ L 75, 22.3.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 277–278 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 188 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 188 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2007; panaikino 32007L0068 . Latest consolidated version: 05/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/26/oj

22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/33


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/26/EB

2005 m. kovo 21 d.

nustatanti laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (1), ypač į jos 6 straipsnio 11 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/13/EB IIIa priede pateikiamas maisto ingredientų, kurie turi būti pažymėti etiketėje, nes gali sukelti nepageidaujamą jautrių vartotojų organizmo reakciją, sąrašas.

(2)

Remdamasi Direktyva 2000/13/EB, Komisija gali laikinai išbraukti kai kuriuos ingredientus ar šiuos ingredientus sudarančius produktus iš direktyvos IIIa priedo, kol maisto gamintojai ar jų asociacijos atlieka mokslinius tyrimus, siekdami nustatyti, ar šie ingredientai ar produktai atitinka sąlygas, leidžiančias juos galutinai išbraukti iš šio priedo.

(3)

Komisija gavo 27 paraiškas dėl 34 ingredientų ar jų produktų, iš kurių 32 atitinka šios direktyvos sąlygas ir buvo pateikti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) moksliniam įvertinimui.

(4)

Remdamasi pareiškėjo pateikta ar kitaip gauta informacija, EFSA nusprendė, kad kai kurie ingredientų produktai nesukelia, ar greičiausiai nesukelia, nepageidaujamos jautrių vartotojų organizmo reakcijos. Tam tikrais atvejais EFSA negalėjo pateikti galutinės išvados, nors pranešimų apie tokios reakcijos atvejus nėra.

(5)

Todėl šias aplinkybes atitinkantys produktai ar ingredientai turėtų būti laikinai išbraukti iš 2000/13/EB IIIa priedo,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šios direktyvos priede išvardyti ingredientai ar medžiagos iki 2007 m. lapkričio 25 d. išbraukiami iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2005 m. rugsėjo 21 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2005 m. lapkričio 25 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja pirmą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).


PRIEDAS

nustatanti laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašą

Ingredientai

Laikinai išbraukiami juos sudarantys produktai

Glitimo turintys javai

Kviečių pagrindu pagaminti gliukozės sirupai, turintys dekstrozės (1)

Kviečių pagrindu pagaminti maltodekstrinai (1)

Miežių pagrindu pagaminti gliukozės sirupai

Alkoholio distilatams naudojami javai

Kiaušiniai

Lizocimas (pagamintas iš kiaušinių), naudojamas vynui

Albuminas (pagamintas iš kiaušinių), naudojamas vyno ir sidro skaidrinimui

Žuvis

Žuvies želatina, naudojama kaip vitaminų ir aromatinių medžiagų nešėjas

Žuvies želatina ar žuvų klijai, naudojami alaus, sidro ir vyno skaidrinimui

Sojų pupelės

Rafinuoti sojų pupelių aliejus ir riebala (1)

Natūralūs maišyti tokoferoliai (E306), natūralus d-alfa tokoferolis, natūralus d-alfa tokoferolacetatas, natūralus d-alfa tokoferolio sukcinatas iš sojų pupelių

Iš sojos pupelių aliejaus gauti fitosteroliai ir fotsterolio esteriai

Augaliniai stanoliai, pagaminti iš sojos pupelių aliejaus sterolių

Pienas

Alkoholio distilatams naudojamos išrūgos

Laktitolis

Pieno (kazeino) produktai naudojami sidro ir vyno skaidrinimui

Riešutai

Alkoholio distilatams naudojami riešutai

Riešutai (migdolai, graikiniai riešutai) aromatui naudojami alkoholinių gėrimų gamyboje

Salieras

Salierų lapai ir sėklų aliejus

Salierų sėklų oleogumos

Garstyčios

Garstyčių aliejus

Garstyčių sėklų aliejus

Garstyčių sėklų oleogumos


(1)  ar iš jų pagaminti produktai, jei dėl apdirbimo proceso nepadidėja alergeniškumas, kurį EFSA nustatė tam produktui, iš kurio jie pagaminti.


Top