Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0886

2005/886/EB: 2005 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas, atleidžiantis Kiprą ir Maltą nuo įsipareigojimo taikyti Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4756) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 326, 13.12.2005, p. 39–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 667–667 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/886/oj

13.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 9 d.

atleidžiantis Kiprą ir Maltą nuo įsipareigojimo taikyti Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4756)

(autentiški tik tekstai graikų ir maltiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/886/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (1), ypač į jos 30a straipsnį,

atsižvelgdama į Kipro ir Maltos pateiktus prašymus,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2002/54/EB išdėstytos nuostatos dėl prekybos runkelių sėkla. Toje direktyvoje taip pat numatyta, kad esant tam tikroms sąlygoms valstybėms narėms gali būti leista visiškai arba iš dalies nesilaikyti įsipareigojimo taikyti tą direktyvą.

(2)

Runkelių sėkla paprastai nėra dauginama arba parduodama Kipre ir Maltoje. Be to, runkelių auginimas minėtose šalyse yra ekonomiškai beveik nenaudingas.

(3)

Esant šioms sąlygoms, atitinkamos valstybės narės turėtų būti atleistos nuo įsipareigojimo taikyti Direktyvos 2002/54/EB nuostatas minėtos medžiagos atžvilgiu.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kipras ir Malta yra atleidžiami nuo įsipareigojimo taikyti Direktyvą 2002/54/EB, išskyrus jos 20 straipsnį.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Kipro Respublikai ir Maltos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 9 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB (OL L 14, 2005 1 18, p. 18).


Top