EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1861

2004 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1861/2004, nustatantis persikų ir nektarinų prekybos standartą

OJ L 325, 28.10.2004, p. 10–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 47–55 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 128 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 128 - 134

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; netiesiogiai panaikino 32008R1221 . Latest consolidated version: 17/11/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1861/oj

28.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 325/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1861/2004

2004 m. spalio 26 d.

nustatantis persikų ir nektarinų prekybos standartą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 I priede persikai ir nektarinai išvardyti tarp produktų, kuriems turi būti patvirtinti prekybos standartai. 1999 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2335/1999, nustatantis persikų ir nektarinų prekybos standartą (2) buvo ne kartą taisytas ir nebeužtikrina teisinio aiškumo. Todėl šis reglamentas turi būti perrašytas. Dėl to, ir siekiant išsaugoti tarptautinių rinkų skaidrumą, reikia atsižvelgti į JT/EEK standartą FFV-26 dėl prekybos persikais ir nektarinais bei jų prekinės kokybės užtikrinimo, kurį rekomenduoja Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Darbo grupė dėl žemės ūkio kokybės standartų (JT/EEK), bei į jos rekomendaciją dėl minimalių nokumo kriterijų, taikomų persikams ir nektarinams.

(2)

Šių standartų taikymas turėtų padėti pašalinti iš rinkos nepatenkinamos kokybės produktus, priderinti produkciją prie vartotojų reikalavimų ir palengvinti sąžininga konkurencija grįstus prekybinius santykius ir taip padėti kelti produkcijos pelningumą.

(3)

Šie standartai taikomi visuose pardavimo etapuose. Produktų gabenimas ilgą atstumą, sandėliavimas tam tikrą laikotarpį arba įvairūs produktus veikiantys procesai gali sukelti produktų gedimą, susijusį su jų biologiniu vystymusi ir polinkiu greičiau gesti. Į minėtą gedimą turi būti atsižvelgiama taikant standartus pardavimo etapuose po išsiuntimo.

(4)

Kadangi „Ekstra“ rūšies produktai turi būti rūšiuojami ir pakuojami ypač rūpestingai, tokiu atveju atsižvelgiama tik į šios rūšies produktų šviežumo ir standumo stoką.

(5)

Kad Bendrijos persikų ir nektarinų rinka nebūtų trikdoma prekybos laikotarpio viduryje, šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti 2005 m. kovo 1 d.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal KN kodą 0809 30 klasifikuojamų persikų ir nektarinų prekybos standartai yra nustatomi priede.

Šis standartas taikomas visuose pardavimo etapuose, remiantis Reglamente (EB) Nr. 2200/96 nustatyta tvarka.

Tačiau etapuose po išsiuntimo produktai, lyginant su standartų nuostatomis, gali būti šiek tiek mažiau švieži ir mažiau išbrinkę; ne „Ekstra“ rūšies produktai gali turėti šiek tiek gedimo požymių, atsiradusių dėl vaisių vystymosi ar jų polinkio greičiau gesti.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2335/1999 yra panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 281, 1999 11 4, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 907/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 50).


PRIEDAS

PERSIKŲ IR NEKTARINŲ STANDARTAS

I.   PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas iš Prunus persica Sieb. irZucc. veislės rūšių išaugintiems persikams ir nektarinams (1), kurie tiekiami vartotojams švieži, išskyrus persikus ir nektarinus, kurie yra skirti pramoniniam perdirbimui.

II.   NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Šio standarto tikslas – apibrėžti jau paruoštų ir supakuotų persikų ir nektarinų kokybės reikalavimus.

A.   Minimalūs kokybės reikalavimai

Atsižvelgiant į kiekvienai rūšiai taikomas nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo standarto, visų rūšių persikai ir nektarinai turi būti:

nepažeisti,

sveiki; produktai, kurie dėl puvimo ar gedimo yra netinkami vartoti, yra pašalinami,

švarūs, be jokių matomų kitos kilmės medžiagų,

faktiškai neturintys kenkėjų,

faktiškai nepažeisti kenkėjų,

be neįprastos išorinės drėgmės,

neturintys jokio pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Persikai ir nektarinai turi būti nuskinti kruopščiai.

Persikų ir nektarinų vystymasis ir būklė turi būti tokie, kad vaisiai galėtų:

atlaikyti transportavimą ir paruošimą, bei

paskyrimo vietą pasiekti patenkinamos būklės.

B.   Minimalūs sunokimo reikalavimai

Persikai ir nektarinai turi būti pakankamai išsivystę ir pakankamai sunokę.

Persikai ir nektarinai turi būti tokio išsivystymo ir sunokimo lygio, kuris užtikrintų tolesnę jų brandą, ir vaisiai galėtų pasiekti pakankamo sunokimo lygį. Kad vaisiai atitiktų šį reikalavimą, jų minkštimo refraktometrinis indeksas, matuojamas vaisiaus pusiaujo dalyje minkštimo vidurio take, turi būti didesnis arba lygus 8 ° Brix, o jų standumas turi būti mažesnis nei 6,5 kg (0,5 cm2), matuojant 8 mm skersmens antgaliu dviejuose vaisiaus pusiaujo taškuose.

C.   Klasifikacija

Persikai ir nektarinai klasifikuojami į tris toliau apibrėžtas rūšis:

i)

„Ekstra“ rūšis

Šios rūšies persikai ir nektarinai turi būti aukščiausios kokybės. Atsižvelgiant į auginimo rajoną, jie turi būti savo rūšiai būdingos formos, brandos ir spalvos. Jie turi būti be trūkumų, išskyrus nedidelius odelės paviršiaus pažeidimus, jei tik jie neturi įtakos bendrai produkcijos išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ir pateikimui pakuotėje.

ii)

I rūšis

Šios rūšies persikai ir nektarinai turi būti geros kokybės. Atsižvelgiant į auginimo regioną, jie turi turėti savo rūšiai būdingus požymius. Tačiau leidžiami nedideli formos, išsivystymo ir spalvos defektai.

Minkštimas turi būti visiškai sveikas.

Persikai ir nektarinai, skilę toje vietoje, kur vaiskotis jungiasi su vaisiumi, yra netinkami.

Tačiau nedideli odelės defektai yra leidžiami, jeigu jie neturi įtakos bendrai produkto išvaizdai, jo kokybei, išsilaikymui ir pateikimui pakuotėje, ir neviršija šių parametrų:

1 cm ilgio, jei tai pailgos formos pažeidimai,

0,5 cm2 bendro ploto, jei tai bet kurie kiti pažeidimai.

iii)

II rūšis

Šiai rūšiai priskiriami persikai ir nektarinai, kurie netinka aukštesnėms rūšims, bet atitinka anksčiau išvardytus minimalius reikalavimus.

Vaisiaus minkštimas turi būti be rimtų pažeidimų. Be tovaisiai, skilę toje vietoje, kur vaiskotis jungiasi su vaisiumi, yra tinkami tik jei neviršija leistinų kokybės nuokrypių.

Persikų ir nektarinų odelė gali būti pažeista, jeigu vaisiai išsaugo pagrindines kokybės, išsilaikymo ir išvaizdos savybes, ir pažeidimai neviršija šių parametrų:

2 cm ilgio, jei tai pailgos formos pažeidimai,

1,5 cm2 bendro ploto, jei tai kiti pažeidimai.

III.   NUOSTATOS DĖL RŪŠIAVIMO PAGAL DYDĮ

Dydis nustatomas pagal:

vaisiaus apimtį arba

didžiausią skersmenį per pusiaują.

Persikai ir nektarinai rūšiuojami pagal tokią skalę:

Skersmuo

Rūšis pagal dydį

(kodas)

Apimtis

90 mm ir daugiau

AAAA

28 cm ir daugiau

80 mm ir daugiau, bet mažiau nei 90 mm

AAA

25 cm ir daugiau, bet mažiau nei 28 cm

73 mm ir daugiau, bet mažiau nei 80 mm

AA

23 cm ir daugiau, bet mažiau nei 25 cm

67 mm ir daugiau, bet mažiau nei 73 mm

A

21 cm ir daugiau, bet mažiau nei 23 cm

61 mm ir daugiau, bet mažiau nei 67 mm

B

19 cm ir daugiau, bet mažiau nei 21 cm

56 mm ir daugiau, bet mažiau nei 61 mm

C

17,5 cm ir daugiau, bet mažiau nei 19 cm

51 mm ir daugiau, bet mažiau nei 56 mm

D

16 cm ir daugiau, bet mažiau nei 17,5 cm

Mažiausias „Ekstra“ rūšiai leistinas dydis 17,5 cm (apimtis) ir 56 mm (skersmuo).

D dydis (51 mm ir didesnis, bet mažesnis nei 56 mm skersmuo ir 16 cm ir daugiau, bet mažesnė nei 17,5 cm apimtis) draudžiamas nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d.

Rūšiavimas pagal dydį privalomas visoms rūšims.

IV.   NUOSTATOS DĖL LEISTINŲ NUOKRYPIŲ

Leistini kokybės ir dydžio nuokrypiai kiekvienoje pakuotėje leidžiami tiems produktams, kurie neatitinka nurodytos rūšies reikalavimų.

A.   Leistini kokybės nuokrypiai

i)

„Ekstra“ rūšis

5 % persikų ar nektarinų kiekio ar svorio, neatitinkantys rūšies reikalavimų, tačiau atitinkantys I rūšies reikalavimus arba išimtiniais atvejais su tai rūšiai leistinais nuokrypiais.

ii)

I rūšis

10 % persikų ar nektarinų kiekio ar svorio, neatitinkantys rūšies reikalavimų, tačiau atitinkantys II rūšies reikalavimus arba išimtiniais atvejais su tai rūšiai leistinais nuokrypiais.

iii)

II rūšis

10 % persikų ar nektarinų kiekio ar svorio, neatitinkantys nei rūšies, nei minimalių reikalavimų, išskyrus puvimo pažeistus, smarkiai sudaužytus ar kaip nors kitaip pažeistus ir dėl to netinkamus vartoti vaisius.

B.   Leistini dydžio nuokrypiai

Visoms rūšims 10 % persikų ar nektarinų kiekio ar svorio, neatitinkantys ant pakuotės nurodyto dydžio, jei tas neatitikimas yra iki 1 cm daugiau ar mažiau už ant pakuotės nurodytą apimtį arba iki 3 mm daugiau ar mažiau už ant pakuotės nurodytą skersmenį. Tačiau mažiausio dydžio vaisiams šis leistinas nuokrypis taikomas tik tiems persikams arba nektarinams, kurie nėra daugiau nei 6 mm (apimtis) ar daugiau nei 2 mm (skersmuo) mažesni už nurodytą mažiausią dydį.

V.   NUOSTATOS DĖL PATEIKIMO

A.   Vienodumas

Kiekvienos pakuotės turinys turi būti vienodas, pakuotėje turi būti tik tos pačios kilmės, veislės, kokybės, nokumo ir dydžio persikai ir nektarinai, o „Ekstra“ rūšies vaisiai dar turi būti ir vienodos spalvos.

Visas pakuotės turinys turi būti toks pat kaip ir pakuotės turinio matomoji dalis.

Nukrypstant nuo ankstesnių šio punkto nuostatų, šiame reglamente nurodyti produktai ne didesnėse nei trijų kilogramų grynojo svorio pardavimo pakuotėse gali būti sumaišyti su skirtingų veislių vaisiais ir daržovėmis Komisijos reglamento (EB) Nr. 48/2003 nustatyta tvarka (2).

B.   Įpakavimas

Persikai ir nektarinai turi būti supakuoti taip, kad produktai būtų tinkamai apsaugoti.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kad nepadarytų produktams jokios vidinės ar išorinės žalos. Leidžiama naudoti medžiagas, ypač popierių ar lipdukus su prekinėmis specifikacijomis, jeigu spausdinama arba klijuojama netoksišku rašalu ar klijais.

Atskirai ant kiekvieno produkto klijuojamos etiketės turi būti tokios, kad jas nuėmus neliktų matomų klijų pėdsakų nei odelės paviršiaus pažeidimų.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinės kilmės medžiagų.

C.   Pateikimas

Persikai ir nektarinai gali būti pateikiami:

mažomis pakuotėmis,

jeigu tai „Ekstra“ rūšis – vienu sluoksniu; kiekvienas šios klasės produktas turi būti atskirtas nuo kitų.

I ir II rūšys:

vienu arba dviem sluoksniais, arba

ne daugiau kaip keturiais sluoksniais, jeigu vaisiai sudėti į standžias kišenes, išdėstytas taip, kad negulėtų ant apačioje esančio vaisių sluoksnio.

VI.   NUOSTATOS DĖL ŽENKLINIMO

Ant kiekvienos pakuotės toje pačioje pusėje įskaitomomis, neištrinamomis ir iš išorės matomomis raidėmis turi būti nurodyti šie duomenys:

A.   Tapatumas

Pakuotojo ir (arba) siuntėjo pavadinimas ir adresas.

Šią informaciją galima pakeisti:

ant visų pakuočių, išskyrus pirmines pakuotes – pakuotojui ir (arba) siuntėjui oficialiai suteiktu ar patvirtintu kodu, su nuoroda „pakuotojas ir (arba) siuntėjas“ arba atitinkamu trumpiniu,

tik ant pirminės pakuotės – pardavėjo, įsisteigusio Bendrijos teritorijoje, pavadinimu ir adresu, su nuoroda „supakuota…užsakymu“ arba ją atitinkančiu sakiniu. Tokiu atveju etiketėje taip pat turi būti nurodytas pakuotojo ir (arba) siuntėjo kodas. Pardavėjas kontrolės institucijoms turi suteikti visą joms reikalingą informaciją apie šio kodo reikšmę.

B.   Produkcijos tipas

„persikai“ arba „nektarinai“, jeigu turinys iš išorės nematomas,

minkštimo spalva,

veislės pavadinimas (neprivaloma).

C.   Produkto kilmė

Kilmės šalis ir pasirinktinai auginimo rajonas arba nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovardis.

D.   Komercinės specifikacijos

rūšis,

dydis, nurodant mažiausią ir didžiausią skersmenį arba apimtį arba dydžio kodą pagal III skirsnyje pateiktas „Nuostatas dėl rūšiavimo pagal dydį“,

vienetų skaičius (neprivaloma),

mažiausias cukringumas, išmatuotas refraktometru ir išreikštas Brix laipsniais (neprivaloma),

didžiausias standumas, išmatuotas penetrometru ir išreikštas kg/0,5 cm2 (neprivaloma).

E.   Oficiali kontrolės žyma (neprivaloma)

Pirmojoje pastraipoje nustatytos informacijos nurodyti ant pakuočių nėra privaloma, jeigu šiose yra iš išorės matomos pardavimo pakuotės, ir jei ant kiekvienos jų ši informacija yra nurodyta. Tokios pakuotės neturi būti pažymėtos jokia suklaidinti galinčia informacija. Kai pakuotės pateikiamos ant padėklų, ši informacija turi būti matomai pritvirtinta mažiausiai ant dviejų padėklo pusių.


(1)  Čia aprašomi produktai yra visos Prunus persica Sieb. ir Zucc. atmainos: persikai ir nektarinai bei giminingi vaisiai (brunonai ir pavie grupės veislės), su atsiskiriančiu ar neatsiskiriančiu kauliuku, lygia ar pūkuota odele.

(2)  OL L 7, 2003 1 11, p. 65.


Top