EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1810

2004 m. rugsėjo 7 d.Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1810/2004 iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

OJ L 327, 30.10.2004, p. 1–877 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; netiesiogiai panaikino 32005R1719

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1810/oj

30.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1810/2004

2004 m. rugsėjo 7 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 (1), ypač į jo 9 ir 12 straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 patvirtinta prekių nomenklatūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra), tuo pat metu atitinkanti ir Bendrojo muitų tarifo, ir Bendrijos užsienio prekybos statistikos ir kitų Bendrijos politikos sričių, susijusių su prekių importu ar eksportu, reikalavimus.

(2)

Kombinuotoji nomenklatūra pateikta Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede, kuriame taip pat nurodytos autonominių ir konvencinių muitų normos bei papildomi statistiniai matavimo vienetai.

(3)

Reikėtų modernizuoti ir supaprastinti I priedą, kaip numatyta SLIM iniciatyvoje (paprastesni vidaus rinkos teisės aktai).

(4)

Būtina iš dalies pakeisti Kombinuotąją nomenklatūrą, kad būtų atsižvelgta į:

i)

su statistika ir prekybos politika susijusių reikalavimų pokyčius;

ii)

technologijų ar prekybos pokyčius;

iii)

poreikį suderinti ar aiškiau išdėstyti tekstus.

(5)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 12 straipsnį Komisija priima reglamentą, kuriame pateikiama visa Kombinuotosios nomenklatūros versija ir nurodomos autonominių ir konvencinių muitų normos, sąlygotos Tarybos ar Komisijos patvirtintų priemonių. Toks reglamentas ne vėliau kaip spalio 31 d. paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir taikomas nuo kitų metų sausio 1 d.

(6)

Šiuo reglamentu nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugséjo 7 d.

Komisijos vardu

Frederik BOLKESTEIN

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1558/2004 (OL L 283, 2004 9 2, p. 7).


I PRIEDAS

KOMBINUOTOJI NOMENKLATŪRA

SANTRAUKA

PIRMA DALIS – PRELIMINARIOSIOS NUOSTATOS

I skyrius – Bendrosios taisyklės

A.

Bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės

B.

Bendrosios taisyklės, taikomos muitams

C.

Bendrosios taisyklės, taikomos ir nomenklatūrai, ir muitams

II skyrius – Specialiosios nuostatos

A.

Prekės, skirtos tam tikrų kategorijų laivams, valtims ar kitoms vandens transporto priemonėms bei gręžybos arba verslinėms-žvejybinėms platformoms

B.

Civiliniai orlaiviai ir prekės, skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose

C.

Farmacijos produktai

D.

Standartinė muito norma

E.

Talpyklos ir pakavimo medžiagos

F.

Palankaus tarifų režimo taikymas dėl prekių rūšies

Ženklai, santrumpos ir simboliai

Papildomi matavimo vienetai

ANTRA DALIS – MUITŲ SĄRAŠAS

I skyrius

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

Skirsnis

1.

Gyvi gyvūnai

2.

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

3.

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

4.

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

5.

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

II skyrius

Augaliniai produktai

6.

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

7.

Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

8.

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

9.

Kava, arbata, matė ir prieskoniai

10.

Javai

11.

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas

12.

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

13.

Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai

14.

Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

III skyrius

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas

15.

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas

IV skyrius

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

16.

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

17.

Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus

18.

Kakava ir gaminiai iš kakavos

19.

Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos gaminiai

20.

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai

21.

Įvairūs maisto produktai

22.

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

23.

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams

24.

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

V skyrius

Mineraliniai produktai

25.

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas

26.

Rūdos, šlakai ir pelenai

27.

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

VI skyrius

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

28.

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai

29.

Organiniai chemijos produktai

30.

Farmacijos produktai

31.

Trąšos

32.

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai

33.

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai

34.

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso

35.

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai)

36.

Sprogmenys; pirotechnikos produktai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

37.

Fotografijos ir kinematografijos prekės

38.

Įvairūs chemijos produktai

VII skyrius

Plastikai ir jų dirbiniai; kaučiukas ir jo dirbiniai

39.

Plastikai ir jų dirbiniai

40.

Kaučiukas ir jo dirbiniai

VIII skyrius

Žalios (neišdirbtos) odos, išdirbta oda, kailiai ir jų dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

41.

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda

42.

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

43.

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

IX skyrius

Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys; kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

44.

Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys

45.

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai

46.

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

X skyrius

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos); popierius ir kartonas bei jų dirbiniai

47.

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)

48.

Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono dirbiniai

49.

Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai

XI skyrius

Tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai

50.

Šilkas

51.

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai

52.

Medvilnė

53.

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai

54.

Cheminės gijos

55.

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

56.

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai

57.

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga

58.

Specialieji audiniai; siūtiniai pūkiniai tekstilės gaminiai; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai

59.

Įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės gaminiai; tekstilės dirbiniai, naudojami pramonėje

60.

Megztinės arba nertinės medžiagos

61.

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai

62.

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus

63.

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai

XII skyrius

Avalynė, galvos apdangalai, skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; paruoštos naudoti plunksnos ir jų dirbiniai; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

64.

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių dirbinių dalys

65.

Galvos apdangalai ir jų dalys

66.

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys

67.

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

XIII skyrius

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; keramikos dirbiniai; stiklas ir stiklo dirbiniai

68.

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

69.

Keramikos dirbiniai

70.

Stiklas ir stiklo dirbiniai

XIV skyrius

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos

71.

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos

XV skyrius

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų dirbiniai

72.

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

73.

Dirbiniai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

74.

Varis ir vario dirbiniai

75.

Nikelis ir nikelio dirbiniai

76.

Aliuminis ir aliuminio dirbiniai

77.

(Paliekama galimam panaudojimui Suderintoje sistemoje ateityje)

78.

Švinas ir švino dirbiniai

79.

Cinkas ir cinko dirbiniai

80.

Alavas ir alavo dirbiniai

81.

Kiti netaurieji metalai; kermetai; dirbiniai iš šių medžiagų

82.

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutĖs iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų

83.

Įvairūs dirbiniai iš netauriųjų metalų

XVI skyrius

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įrenginiai; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys

84.

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

85.

Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys

XVII skyrius

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai

86.

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajų bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai

87.

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

88.

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys

89.

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

XVIII skyrius

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys

90.

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys

91.

Laikrodžiai ir jų dalys

92.

Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

XIX skyrius

Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys

93.

Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys

XX skyrius

Įvairūs pramonės dirbiniai

94.

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

95.

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys

96.

Įvairūs pramonės dirbiniai

XXI skyrius

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

97.

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

98.

Sukomplektuota gamybos linija

99.

(Paliekama specialiam naudojimui, nustatytam kompetentingų Bendrijos institucijų)

TREČIA DALIS – TARIFO PRIEDAI

I skyrius – Žemės ūkio priedai

1 priedas

Muito žemės ūkio sudedamosios dalys (EA), papildomi muitai cukrui (AD S/Z) ir papildomi muitai miltams (AD F/M)

2 priedas

Produktai, kuriems taikoma įvežimo kaina

II skyrius – neapmuitinamų farmacinių medžiagų sąrašai

3 priedas

Neapmuitinamų farmacinių medžiagų tarptautinių bendrinių pavadinimų (INN), nustatytų Pasaulio sveikatos organizacijos, sąrašas

4 priedas

Priešdėlių ir priesagų, kurie kartu su 3 priede išvardytais INN apibūdina INN turinčių medžiagų druskas, esterius ir hidratus, sąrašas; šios druskos, esteriai ir hidratai yra neapmuitinami, jei jie klasifikuojami toje pačioje SS subpozicijoje, žymimoje 6 skaitmenų kodu, kaip ir atitinkama INN turinti medžiaga

5 priedas

INN turinčių medžiagų druskos, esteriai ir hidratai, kurie nors ir neklasifikuojami toje pačioje SS pozicijoje kaip atitinkamos INN turinčios medžiagos, tačiau neapmuitinami

6 priedas

Neapmuitinamų tarpinių farmacijos produktų, t. y. junginių, naudojamų galutiniams farmacijos produktams gaminti, sąrašas

III skyrius - Kvotos

7 priedas

PPO tarifinės kvotos, kurias turi atidaryti kompetentingos Bendrijos institucijos

IV skyrius – Palankaus tarifų režimo taikymas dėl prekių rūšies

8 priedas

Netinkamos vartoti maistui prekės (denatūrantų sąrašas)

9 priedas

Sertifikatai

PIRMA DALIS

PRELIMINARIOSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

A.   Bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės

Klasifikuojant prekes pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, turi būti vadovaujamasi šiais principais:

1.

Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikacija turi būti nustatoma pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas ir, jeigu šiuose pozicijų pavadinimuose ir pastabose nenurodyta kitaip, vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis:

2.

a)

Bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors prekę turi būti taip pat laikoma nuoroda į tokią prekę, nesukomplektuotą arba nebaigtą gaminti, jeigu ji turi pagrindines sukomplektuotos arba baigtos gaminti prekės savybes. Tokia nuoroda taip pat įvardija ir sukomplektuotą arba baigtą gaminti prekę (taip pat prekę, laikomą sukomplektuota arba baigta gaminti vadovaujantis šia taisykle), kuri pateikiama nesurinkta arba išardyta.

b)

Bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors medžiagą turi būti taip pat laikoma nuoroda į šios medžiagos mišinius ir kombinacijas (derinius) su kitomis medžiagomis. Bet kuri nuoroda į prekes iš tam tikros medžiagos turi būti taip pat laikoma nuoroda į tokias prekes, visiškai ar iš dalies pagamintas iš šios medžiagos. Prekės, sudarytos iš daugiau kaip vienos medžiagos, turi būti klasifikuojamos vadovaujantis 3 taisyklės nuostatomis.

3.

Jeigu pritaikius 2 taisyklės b punktą arba dėl kokių nors kitų priežasčių prekę galima prima facie klasifikuoti dviejose arba daugiau pozicijų, ji turi būti klasifikuojama taip:

a)

pirmenybė teikiama tai pozicijai, kurioje prekė aprašyta tiksliausiai, lyginant su kitomis pozicijomis, kuriose ji aprašyta bendriau. Tačiau jeigu kiekvienoje iš dviejų arba daugiau pozicijų yra nurodyta tiktai dalis medžiagų, sudarančių mišrias arba sudėtines prekes, taip pat jeigu nurodyta tiktai dalis dirbinių, supakuotų į mažmeninei prekybai skirtą rinkinį, tokios pozicijos atitikimo tokioms prekėms požiūriu turi būti vertinamos kaip lygiavertės, net jeigu vienoje iš jų prekės aprašytos išsamiau arba tiksliau;

b)

mišiniai, kombinuotos prekės, sudarytos iš įvairių medžiagų arba surinktos iš įvairių dalių, taip pat prekės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtus rinkinius, kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a punktą, turi būti klasifikuojamos taip, tarsi jos būtų sudarytos tik iš medžiagų arba sudėtinių dalių, kurios nulemia esminius prekių požymius, jeigu tokį kriterijų galima taikyti;

c)

prekės, kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a arba b punktus, turi būti klasifikuojamos pozicijoje, kuri lygiaverčių pozicijų numeracijos požiūriu yra paskutinė.

4.

Prekės, kurių neįmanoma suklasifikuoti taikant pirmiau išdėstytas taisykles, turi būti klasifikuojamos pozicijoje, atitinkančioje prekes, kurioms šios prekės yra artimiausios (giminingiausios).

5.

Be pirmiau išdėstytų nuostatų toliau išvardytoms prekėms taikomos šios taisyklės:

a)

fotoaparatų ir kino kamerų, muzikos instrumentų futliarai, ginklų dėklai, braižybos priemonių, papuošalų dėžutės ir panašios talpyklos, specialios formos arba kitaip pritaikytos tam tikriems daiktams arba jų rinkiniams laikyti, tinka ilgai naudoti ir pateikiamos kartu su daiktais, kuriems jos skirtos, turi būti klasifikuojamos kartu su tokiais daiktais, jeigu jie paprastai parduodami tokiose talpyklose. Tačiau ši taisyklė netaikoma talpykloms, kurios suteikia visumai savo esminį požymį;

b)

atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 5 taisyklės a punkto nuostatas, pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos  (1), pateikiamos kartu su jose supakuotomis prekėmis, turi būti klasifikuojamos kartu su tomis prekėmis, jeigu jos paprastai naudojamos tokioms prekėms pakuoti. Tačiau šios nuostatos taikyti neprivaloma, kai tokios pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos akivaizdžiai tinka naudoti pakartotinai.

6.

Juridiniais tikslais klasifikuojant prekes bet kurios pozicijos subpozicijose vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų pastabomis, taip pat mutatis mutandis pirmiau išdėstytomis taisyklėmis, laikantis nuostatos, kad gali būti sugretinamos tik to paties lygio subpozicijos. Taikant šią taisyklę taip pat reikia remtis atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip.

B.   Bendrosios taisyklės, taikomos muitams

1.

Importuojamoms prekėms, kilusioms iš šalių, kurios yra Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos Susitariančiosios Šalys arba su kuriomis Europos bendrija yra sudariusi susitarimus, turinčius nuostatas dėl didžiausio palankumo statuso muitų tarifuose suteikimo, taikomi konvenciniai muitai, išvardyti muitų sąrašo 3 skiltyje. Jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, šie konvenciniai muitai taikomi ir pirmiau nenurodytoms prekėms, kurios importuojamos iš bet kurios trečiosios šalies.

Konvencinės muitų normos, išvardytos 3 skiltyje, taikomos nuo 2005 m. sausio 1 d.

Jei autonominės muitų normos yra mažesnės už konvencines muitų normas, taikomi autonominiai muitai, nurodyti išnašose.

2.

1 punktas netaikomas, kai prekėms, kilusioms iš tam tikrų šalių, nustatyti specialūs autonominiai muitai arba kai vadovaujantis sutartimi taikomi preferenciniai muitai.

3.

1 ir 2 punktai nedraudžia valstybėms narėms taikyti muitų, nenustatytų Bendrajame muitų tarife, kai šių kitų muitų taikymas remiasi Bendrijos teise.

4.

Muitai, išreikšti procentinėmis normomis, yra ad valorem muitai.

5.

Simbolis „EA“ rodo, kad prekėms taikoma „muito žemės ūkio sudedamoji dalis“, nustatyta vadovaujantis 1 priedu.

6.

Simbolis „AD S/Z“ arba „AD F/M“ 17–19 skirsniuose, nurodo, kad maksimalią muito normą sudaro ad valorem muitas ir papildomas muitas, taikomas tam tikroms cukraus rūšims arba miltams. Šis papildomas muitas nustatomas vadovaujantis 1 priedo nuostatomis.

7.

22 skirsnyje simbolis „€/% vol/hl“ reiškia, kad eurais išreikštas specifinis muitas turi būti skaičiuojamas pagal procentais išreikštą tūrinę alkoholio koncentraciją kiekvienam hektolitrui. Taigi gėrimas, kurio tūrinė alkoholio koncentracija yra 40 proc., apmokestinamas taip:

„1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, gaunamas 40 € muitas už hektolitrą, arba

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 plius 5 €, gaunamas 45 € muitas už hektolitrą.

Kai papildomai nurodoma ir minimali vertė (MIN), pvz., „1,6 €/% vol/hl MIN € 9/hl“, tai reiškia, kad muitas, skaičiuotas pagal pirmiau minėtą taisyklę, turi būti palyginamas su minimaliu muitu, pvz., „9 €/hl“ ir taikomas tas muitas, kuris yra didesnis.

C.   Bendrosios taisyklės, taikomos ir nomenklatūrai, ir muitams

1.

Jei nenurodyta kitaip, nuostatos, susijusios su muitine verte, taikomos ne tik vertei, pagal kurią apskaičiuojamas ad valorem muitas, nustatyti, bet ir vertėms, pagal kurias apibrėžiama tam tikrų pozicijų arba subpozicijų aprėptis, nustatyti.

2.

Jei prekės apmokestinamos pagal jų masę, apmuitinama masė ir masės, pagal kurias apibrėžiama tam tikrų pozicijų arba subpozicijų aprėptis, yra:

a)

„bruto masės“ atveju – bendra prekių ir visų pakavimo medžiagų bei pakavimo talpyklų masė;

b)

„neto masės“ arba konkrečiai nenurodytos „masės“ atveju – pačių prekių masė, į kurią neįskaitoma jokių pakavimo medžiagų ir pakavimo talpyklų masė.

3.

Euro ekvivalentas nacionalinėmis valiutomis valstybėms narėms, kurios nėra dalyvaujančiosios valstybės narės, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 974/98 (2) (toliau – nedalyvaujančiosios valstybės narės), nustatomas vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (3) 18 straipsniu.

4.

Prekės, kurioms dėl jų galutinio vartojimo gali būti taikomas palankus tarifų režimas:

Kai importo muitas, taikytinas prekėms, skirtoms specialiam galutiniam vartojimui taikant galutinio vartojimo režimą, nėra mažesnis už tą, kuris toms prekėms būtų taikomas kitais atvejais, minėtos prekės turi būti klasifikuojamos nurodant KN kodą, žymintį galutinį vartojimą, o Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11) 291–300 straipsniai joms neturi būti taikomi.

II SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

A.   Prekės, skirtos tam tikrų kategorijų laivams, valtims ar kitoms vandens transporto priemonėms bei gręžybos ar verslinėms-žvejybinėms platformoms

1.

Muitų taikymas suspenduojamas prekėms, kurios skirtos įmontuoti į laivus, valtis ar kitas vandens transporto priemones, išvardytus toliau pateiktame sąraše, vykdant jų statybą, remontą, techninę priežiūrą ar konversiją, bei prekėms, skirtoms tokių laivų, valčių ar kitų vandens transporto priemonių įrengimui ar aprūpinimui įranga.

2.

Muitų taikymas suspenduojamas:

a)

prekėms, skirtoms įmontuoti į gręžybos ar verslines-žvejybines platformas:

1)

stacionarias platformas, klasifikuojamas ex 8430 49 subpozicijoje, eksploatuojamas valstybių narių teritoriniuose vandenyse arba už jų ribų, arba

2)

plaukiojančiąsias arba nugramzdinamąsias platformas, klasifikuojamas 8905 20 subpozicijoje,

vykdant jų statybą, remontą, techninę priežiūrą ar konversiją, bei prekėms, skirtoms tokių platformų aprūpinimui įranga.

Prekės, kurios reikalingos mašinų ir aparatų veikimui, bet nėra ilgą laiką vartojamos sudėtinės platformų dalys (pvz.: variklių degalai, tepalai ir dujos), bei prekės, kurios naudojamos platformose statybos, remonto, techninės priežiūros, konversijos ar aprūpinimo įranga darbams, taip pat laikomos prekėmis, naudojamomis jas įmontuojant į gręžybos ar verslines-žvejybines platformas;

b)

vamzdžiai, vamzdeliai, kabeliai ir jų jungtys, kuriais gręžybos ar verslinės-žvejybinės platformos sujungiamos su krantu.

KN kodas

Aprašymas

(1)

(2)

8901

Kruizų laivai, ekskursijų laivai, keltai, krovininiai laivai, baržos ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti:

8901 10

Kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti; visų rūšių keltai:

8901 10 10

Jūrų

8901 20

Tanklaiviai:

8901 20 10

Jūrų

8901 30

Refrižeratoriniai laivai, išskyrus klasifikuojamus 8901 20 subpozicijoje:

8901 30 10

Jūrų

8901 90

Kiti laivai kroviniams vežti ir kiti laivai žmonėms ir kroviniams vežti:

8901 90 10

Jūrų

8902 00

Žvejybos laivai; plaukiojančiosios įmonės ir kiti laivai žvejybos produktams perdirbti arba konservuoti:

 

Jūrų:

8902 00 12

Kurių talpa didesnė kaip 250 BRT

8902 00 18

Kurių talpa ne didesnė kaip 250 BRT

8903

Jachtos ir kitos vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui; irklinės valtys ir kanojos:

 

Kitos:

8903 91

Burlaiviai (jachtos) su pagalbiniu varikliu arba be variklio:

8903 91 10

Jūrų

8903 92

Motorlaiviai, išskyrus motorlaivius su pakabinamu varikliu:

8903 92 10

Jūrų

8904 00

Vilkikai ir vilkikai-stūmikai:

8904 00 10

Vilkikai

 

Vilkikai-stūmikai:

8904 00 91

Jūrų

8905

Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, žemsiurbės, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija; plaukiojantieji dokai, plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos:

8905 10

Žemsiurbės:

8905 10 10

Jūrų

8905 90

Kiti:

8905 90 10

Jūrų

8906

Kiti laivai, įskaitant karinius laivus ir gelbėjimo laivus, išskyrus irklines valtis:

8906 10 00

Kariniai laivai

 

Kiti:

8906 90 10

Jūrų

3.

Muitų taikymas suspenduojamas, jeigu laikomasi sąlygų, nustatytų atitinkamose Bendrijos nuostatose, siekiant užtikrinti tokių prekių naudojimo muitinės priežiūrą.

B.   Civiliniai orlaiviai ir prekės, skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose

1.

Atleidimas nuo muito, taikomas:

civiliniams orlaiviams,

tam tikroms prekėms, skirtoms naudoti civiliniuose orlaiviuose ir įmontuojamoms į juos jų gamybos, remonto, techninės priežiūros, rekonstrukcijos, modifikacijos ar konversijos metu,

civilinės paskirties stacionariems lakūnų treniruokliams ir jų dalims.

Šios prekės klasifikuojamos subpozicijose (4) su tokia nuoroda išnašoje: „Šios subpozicijos naudojimui taikomos sąlygos, nustatytos atitinkamų Bendrijos nuostatų (žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11, p. 1) 291-300 straipsnius ir vėlesnius pakeitimus). Taip pat žr. preliminariųjų nuostatų II skyriaus B poskyrį.“

2.

1 punkte sąvoka „civiliniai orlaiviai“ reiškia visus orlaivius, išskyrus naudojamus valstybių narių ginkluotojų pajėgų ar panašių tarnybų ir pažymėtus ginkluotųjų pajėgų arba necivilinės registracijos ženklais.

3.

1 punkto antroje įtraukoje vartojama frazė „skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose“ visose atitinkamose subpozicijose (4) apima ir prekes, skirtas civilinės paskirties stacionariems lakūnų treniruokliams.

C.   Farmacijos produktai

1.

Atleidimas nuo muito taikomas šių kategorijų farmacijos produktams:

i)

farmacinėms medžiagoms, įtrauktoms į CAS RN (Cheminių medžiagų santrumpų registravimo tarnybos sąrašą) ir tarptautinių bendrinių pavadinimų sąrašą (INN), išvardytoms 3 priede pateiktame sąraše;

ii)

į INN įtrauktų medžiagų druskoms, esteriams ir hidratams, kurių pavadinimai sudaromi prie 3 priede nurodyto INN pavadinimo pridedant 4 priede nurodytus priešdėlius arba priesagas, jei šie produktai klasifikuojami tose pačiose SS subpozicijose, žymimose šešiaženkliu kodu, kaip ir atitinkamos į INN įtrauktos medžiagos;

iii)

į INN įtrauktų medžiagų druskoms, esteriams ir hidratams, išvardytiems 5 priede pateiktame sąraše ir neklasifikuojamiems tose pačiose SS subpozicijose, žymimose šešiaženkliu kodu, kaip ir atitinkamos į INN įtrauktos medžiagos;

iv)

tarpiniams farmacijos produktams, pvz.: junginiams, naudojamiems galutiniams farmacijos produktams gaminti, kurie įtraukti į CAS RN ir kurių cheminiai pavadinimai išvardyti 6 priede pateiktame sąraše.

2.

Ypatingi atvejai:

i)

į INN sąrašą įtrauktomis medžiagomis laikomos tik medžiagos, įtrauktos į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) paskelbtus rekomenduojamų ir siūlomų INN medžiagų sąrašus. Kai medžiagų, išvardytų INN sąraše, skaičius yra mažesnis už CAS RN išvardytų medžiagų skaičių, neapmuitinamos tik INN sąraše išvardytos medžiagos;

ii)

kai 3 arba 6 priede nurodytas produktas pagal CAS RN atitinka tam tikrą izomerą, gali būti neapmuitinamas tik tas izomeras;

iii)

į INN įtrauktų medžiagų dvigubi dariniai (druskos, esteriai ir hidratai), kurių pavadinimai sudaromi prie 3 priede nurodyto INN pavadinimo pridedant 4 priede nurodytus priešdėlius arba priesagas, neapmuitinami, jei šie produktai klasifikuojami toje pačioje SS subpozicijoje, žymimoje šešiaženkliu kodu, kaip ir atitinkama į INN įtraukta medžiaga:

pavyzdžiui, alanino metilo esteris, hidrochloridas;

iv)

kai 3 priede nurodyta į INN įtraukta medžiaga yra druska (arba esteris), jokia kita į INN įtrauktą medžiagą atitinkančios rūgšties druska (esteris) negali būti neapmuitinama:

pavyzdžiui, kalio okspreonatas (INN) – neapmuitinamas

natrio okspreonatas – apmuitinamas – neapmuitinamas.

D.   Standartinės muitų normos

1.

Fiksuoto dydžio 3,5 % ad valorem muito norma taikoma šioms prekėms :

atsiunčiamoms siuntose, kurias vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui;

arba

gabenamoms keleivių asmeniniame bagaže,

jei jos importuojamos ne komerciniais tikslais.

Šis fiksuoto dydžio 3,5 % muitas taikomas tada, kai vienoje siuntoje atsiunčiamų arba vieno keleivio gabenamų importo muitais apmokestinamų prekių vertė neviršija 350 €.

Ši fiksuoto dydžio norma netaikoma 24 skirsnyje išvardytoms prekėms, atsiunčiamoms siuntose arba gabenamoms keleivių asmeniniame bagaže, jei jų kiekiai viršija nustatytuosius Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83 (5) 31 arba 46 straipsniuose.

2.

Importuojamos prekės laikomos importuojamomis ne komerciniais tikslais, jei:

a)

prekių, atsiunčiamų siuntose, kurias vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, atveju tokios siuntos:

siunčiamos nereguliariai,

jose atsiunčiamos tik prekės, skirtos gavėjo arba jo šeimos narių asmeniniam naudojimui, kurios nei pagal savo pobūdį nei pagal kiekį neturi jokių komercinio suinteresuotumo požymių,

jų siuntėjo siunčiamos gavėjui niekaip už jas neapmokant;

b)

prekių, gabenamų keleivio asmeniniame bagaže, atveju:

gabenamos nereguliariai,

ir

skirtos tik keleivių arba jų šeimos narių asmeniniam naudojimui arba dovanoms; šių prekių pobūdis ir kiekis neturi turėti požymių, rodančių, kad jos gali būti importuojamos komerciniais tikslais.

3.

Fifsuoto dydžio muito norma netaikoma prekėms, importuojamoms laikantis 1 ir 2 punktuose nustatytų sąlygų, jei prieš joms pritaikant minėtą fiksuoto dydžio normą asmuo prašo jas apmokestinti atitinkamoms prekėms nustatytais muitais. Tokiu atveju visoms siuntą sudarančioms prekėms taikomi jas atitinkantys importo muitai, nepažeidžiant nuostatų, leidžiančių įvežti prekes be muito, išdėstytų Reglamento (EEB) Nr. 918/83 29–31 ir 45–49 straipsniuose.

Taikant pirmąją pastraipą importo muitai reiškia ir muitus, ir lygiaverčio poveikio mokesčius, ir kitus importo privalomuosius mokėjimus, nustatytus įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką arba remiantis konkrečia tvarka, kuri taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus.

4.

Nedalyvaujančiosios valstybės narės gali suapvalinti pinigų sumas, gautas perskaičiavus 350 € sumą į nacionalines valiutas.

5.

Nedalyvaujančiosios valstybės narės gali išlaikyti nepakeistą 350 € sumos atitikmenį nacionaline valiuta, jei Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 18 straipsnio 2 dalyje numatyto metinio koregavimo metu perskaičiuota pinigų suma, prieš ją suapvalinant, kaip numatyta 4 pastraipoje, skiriasi nuo ankstesnio atitikmens nacionaline valiuta mažiau kaip 5 % arba yra už jį mažesnė.

E.   Talpyklos ir pakavimo medžiagos

Šios nuostatos taikomos talpykloms ir pakavimo medžiagoms, paminėtoms 5 bendrosios aiškinimo taisyklės a ir b punktuose ir išleistoms į laisvą apyvartą tuo pat metu kaip jose supakuotos arba ir kartu pateikiamos prekės.

1.

Kai talpyklos ir pakavimo medžiagos klasifikuojamos kartu su prekėmis vadovaujantis 5 bendrosios aiškinimo taisyklės nuostatomis, jos yra:

a)

apmokestinamos taikant tą pačią muito normą kaip ir prekėms:

kai tokioms prekėms taikomas ad valorem muitas arba

kai jų masė turi būti įskaitoma į apmuitinamą prekių masę;

b)

leidžiamos įvežti be muitų:

kai prekės neapmokestinamos muitais arba

kai prekės apmokestinamos muitais, kurie apskaičiuojami ne pagal masę ar vertę, o kitu būdu arba

kai talpyklų arba pakavimo medžiagų masė neįskaitoma į apmuitinamą prekių masę.

2.

Kai talpyklose ir pakavimo medžiagose, kurioms taikomos 1 punkto a ir b papunkčių nuostatos, supakuotos ar pateikiamos prekės, kurių tarifiniai aprašymai skiriasi, nustatant jų apmuitinamą masę ar vertę talpyklų ir pakavimo medžiagų vertė proporcingai skirstoma visoms supakuotoms prekėms, pagal tų prekių masę arba vertę.

F.   Palankaus tarifų režimo taikymas dėl prekių rūšies

1.

Tam tikromis sąlygomis palankus tarifų režimas, taikomas atsižvelgiant į prekių rūšį, yra nustatytas:

netinkamoms vartoti maistui prekėms,

sėkloms ir sėklinėms daržovėms,

negataviems sietų audiniams,

tam tikroms šviežių valgomųjų vynuogių, fondues sūrių, tabako ir nitratų rūšims.

Šios prekės klasifikuojamos subpozicijose (6) su tokia nuoroda išnašoje: „Šios subpozicijos naudojimui taikomos sąlygos, nustatytos preliminariųjų nuostatų II skyriaus F poskyrio.“

2.

Netinkamos vartoti maistui prekės, kurioms dėl jų rūšies taikomas palankus tarifų režimas, yra išvardytos 8 priede pateiktame sąraše, nurodant pozicijas, kuriose jos klasifikuojamos, kartu su naudojamų denatūrantų aprašymais ir kiekiais. Tokios prekės laikomos netinkamomis vartoti maistui, kai denatūruojamos prekės ir denatūrantai yra homogeniškai sumaišomi ir juos atskirti ekonomiškai nenaudinga.

3.

Žemiau išvardytos prekės klasifikuojamos atitinkamose sėkloms ar sėklinėms daržovėms skirtose pozicijose, jei jos atitinka joms taikytinas Bendrijos nuostatas:

cukriniai kukurūzai, kviečiai spelta, ryžiai ir sorgas (Tarybos direktyva 66/402/EEB (7)),

sėklinės bulvės (2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/56/EB (8)),

aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai (2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB (9)).

Kai hibridiniai cukriniai kukurūzai, kviečiai spelta, hibridiniai kukurūzai, ryžiai, hibridinis sorgas arba aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai yra tokių rūšių, kurioms netaikomos žemės ūkio nuostatos, šioms prekėms dėl jų rūšies taikomas palankus tarifų režimas, jei nustatoma, kad prekės tikrai skirtos sėjai.

4.

Negataviems sietų audiniams palankus tarifų režimas taikomas, jei tos prekės neištrinamai paženklintos ženklais, rodančiais, kad jos skirtos sijojimui ar kitiems pramoniniams tikslams.

5.

Šviežioms valgomosioms vynuogėms, fondues sūriams, tabakui ir nitratams palankus tarifų režimas taikomas nustatyta tvarka pateikus įformintą sertifikatą. Specialiosios nuostatos, taikytinos tokiais atvejais, ir sertifikatų pavyzdinės formos pateiktos 9 priede.

ŽENKLAI, SANTRUMPOS ir SIMBOLIAI

Žymi naujus prekių kodus

Žymi prekių kodus, naudotus praėjusiais metais, tačiau skirtingoms prekių grupėms žymėti

AD F/M

Papildomas muitas miltams

AD S/Z

Papildomas muitas cukrui

b/f

Butelis

cm/s

Centimetras per sekundę

EA

Muito žemės ūkio sudedamoji dalis

Euras

INN

Tarptautinis bendrinis pavadinimas

INNM

Modifikuotas tarptautinis bendrinis pavadinimas

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

Kbit

1 024 bitai

kg/br

Kilogramas, bendrosios masės

kg/net

Kilogramas, grynosios masės

kg/net eda

Kilogramas, nusausinto produkto masės

100 kg/net mas

Šimtas kilogramų, sausosios medžiagos grynosios masės

MAX

Maksimumas

Mbit

1 048 576 bitai

MIN

Minimumas

ml/g

Mililitras grame

RON

Tiriamasis oktaninio skaičiaus nustatymo metodas

Pastaba:

Pozicijos numeris laužtiniuose skliaustuose muitų sąrašo 1 skiltyje reiškia, kad atitinkama pozicija buvo išbraukta (pvz., [1519] pozicija).

PAPILDOMI MATAVIMO VIENETAI

c/k

Karatai (1 metrinis karatas = 2 × 10 - 4 kg)

ce/el

Elementų skaičius

ct/l

Krovumas tonomis (10)

g

Gramas

gi F/S

Daliųjų izotopų gramas

GT

Bendras tonažas

kg C5H14ClNO

Cholino chlorido kilogramas

kg H2O2

Vandenilio peroksido kilogramas

kg K2O

Kalio oksido kilogramas

kg KOH

Kalio hidroksido (kalio šarmo) kilogramas

kg met.am.

Metilaminų kilogramas

kg N

Azoto kilogramas

kg NaOH

Natrio hidroksido (kaustinės sodos) kilogramas

kg/net eda

Grynoji nusausinto produkto masė kilogramais

kg P2O5

Difosforo pentoksido kilogramas

kg 90 % sdt

90 % sausumo medžiagos kilogramas

kg U

Urano kilogramas

1 000 kWh

Tūkstantis kilovatvalandžių

l

Litras

1 000 l

Tūkstantis litrų

l alc. 100 %

Gryno alkoholio (100 %) litras

m

Metras

m2

Kvadratinis metras

m3

Kubinis metras

1 000 m3

Tūkstantis kubinių metrų

pa

Porų skaičius

p/st

Vienetų skaičius

100 p/st

Šimtas vienetų

1 000 p/st

Tūkstantis vienetų

TJ

Teradžaulis (bendrasis kaloringumas)

ANTRA DALIS

MUITŲ SĄRAŠAS

I SKYRIUS

GYVI GYVŪNAI; GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI

Pastabos

1.

Šiame skyriuje bet kuri nuoroda į konkrečią gyvūno gentį arba rūšį galioja, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, taip pat ir šios genties arba rūšies jaunikliams.

2.

Jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, tai visame nomenklatūros tekste kiekviena nuoroda į „džiovintus“ produktus taip pat apima dehidratuotus, išgarintus ir šalčiu išdžiovintus (liofilizuotus) produktus.

1 SKIRSNIS

GYVI GYVŪNAI

Pastaba

1.

Šiame skirsnyje klasifikuojami visi gyvi gyvūnai, išskyrus:

a)

žuvis ir vėžiagyvius, moliuskus ir kitus vandens bestuburius, klasifikuojamus 0301, 0306 arba 0307 pozicijose;

b)

mikroorganizmų kultūras ir kitus produktus, klasifikuojamus 3002 pozicijoje; taip pat

c)

gyvūnus, klasifikuojamus 9508 pozicijoje.

KN kodas

Aprašymas

Konvencinė muito norma (%)

Papildomas matavimo vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai:

 

 

0101 10

Grynaveisliai veisliniai gyvuliai:

 

 

0101 10 10

Arkliai (12)

Neapmuitinama

p/st

0101 10 90

Kiti

7,7

p/st

0101 90

Kiti:

 

 

 

Arkliai:

 

 

0101 90 11

Skerstini (13)

Neapmuitinama

p/st

0101 90 19

Kiti

11,5

p/st

0101 90 30

Asilai

7,7

p/st

0101 90 90

Mulai ir arklėnai

10,9

p/st

0102

Gyvi galvijai:

 

 

0102 10

Grynaveisliai veisliniai gyvuliai (14):

 

 

0102 10 10

Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi)

Neapmuitinama

p/st

0102 10 30

Karvės

Neapmuitinama

p/st

0102 10 90

Kiti

Neapmuitinama

p/st

0102 90

Kiti:

 

 

 

Naminės rūšys:

 

 

0102 90 05

Ne didesnės kaip 80 kg masės

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

Didesnės kaip 80 kg, bet ne didesnės kaip 160 kg masės:

 

 

0102 90 21

Skerstini

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

Kiti

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

Didesnės kaip 160 kg, bet ne didesnės kaip 300 kg masės:

 

 

0102 90 41

Skerstini

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

Kiti

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

Didesnės kaip 300 kg masės:

 

 

 

Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi):

 

 

0102 90 51

Skerstinos

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

Kitos

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

Karvės:

 

 

0102 90 61

Skerstinos

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

Kitos

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

 

Kiti:

 

 

0102 90 71

Skerstini

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

Kiti

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (11)

p/st

0102 90 90

Kiti

Neapmuitinama

p/st

0103

Gyvos kiaulės:

 

 

0103 10 00

Grynaveisliai veisliniai gyvuliai (15)

Neapmuitinama

p/st

 

Kitos:

 

 

0103 91

Mažesnės kaip 50 kg masės:

 

 

0103 91 10

Naminės rūšys

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

Kitos

Neapmuitinama

p/st

0103 92

Ne mažesnės kaip 50 kg masės:

 

 

 

Naminės rūšys:

 

 

0103 92 11

Paršavedės, ne mažiau kaip vieną kartą apsiparšiavusios, ne mažesnės kaip 160 kg masės

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

Kitos

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

Kitos

Neapmuitinama

p/st

0104

Gyvos avys ir ožkos:

 

 

0104 10

Avys:

 

 

0104 10 10

Grynaveisliai veisliniai gyvuliai (16)

Neapmuitinama

p/st

 

Kitos:

 

 

0104 10 30

Ėriukai (iki vienerių metų)

80,5 €/100 kg/net (11)

p/st

0104 10 80

Kitos

80,5 €/100 kg/net (11)

p/st

0104 20

Ožkos:

 

 

0104 20 10

Grynaveisliai veisliniai gyvuliai (16)

3,2

p/st

0104 20 90

Kitos

80,5 €/100 kg/net (11)

p/st

0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos:

 

 

 

Ne didesni kaip 185 g masės:

 

 

0105 11

Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos):

 

 

 

Vištelės, kurių pirmos ir antros kartos protėviai:

 

 

0105 11 11

Dedeklių rūšys

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

Kitos

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Kitos:

 

 

0105 11 91

Dedeklių rūšys

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

Kitos

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

Kalakutai

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

Kiti:

 

 

0105 19 20

Žąsys

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

Antys ir patarškos

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Kiti:

 

 

0105 92 00

Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), ne didesnės kaip 2 000 g masės

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), didesnės kaip 2 000 g masės

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

Kiti:

 

 

0105 99 10

Antys

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

Žąsys

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

Kalakutai

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

Patarškos

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Kiti gyvi gyvūnai:

 

 

 

Žinduoliai:

 

 

0106 11 00

Primatai

Neapmuitinama

p/st

0106 12 00

Banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės (Cetacea būrio žinduoliai); lamantinai ir diugoniai (Sirenia būrio žinduoliai)

Neapmuitinama

p/st

0106 19

Kiti:

 

 

0106 19 10

Naminiai triušiai

3,8

p/st

0106 19 90

Kiti

Neapmuitinama

0106 20 00

Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

Neapmuitinama

p/st

 

Paukščiai:

 

 

0106 31 00

Plėšrūnai

Neapmuitinama

p/st

0106 32 00

Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

Neapmuitinama

p/st

0106 39

Kiti:

 

 

0106 39 10

Balandžiai

6,4

p/st

0106 39 90

Kiti

Neapmuitinama

0106 90 00

Kiti

Neapmuitinama

2 SKIRSNIS

MĖSA IR VALGOMIEJI MĖSOS SUBPRODUKTAI

Pastaba

1.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

produktai, apibūdinti 0201–0208 arba 0210 pozicijose, nevartojami arba netinkami vartoti žmonių maistui;

b)

gyvūnų žarnos, pūslės ir skrandžiai (0504 pozicija), gyvūnų kraujas (0511 arba 3002 pozicijos) arba

c)

gyvūniniai riebalai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0209 pozicijoje (15 skirsnis).

Papildomosios pastabos

1.

A.

Toliau pateiktos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

„galvijų skerdenos“0201 10 ir 0202 10 subpozicijose reiškia sveikas paskerstų gyvulių skerdenas, be kraujo, išdarinėtas ir nulupta oda, importuojamas su galvomis arba be galvų, su kanopomis arba be kanopų, su kitais mėsos subproduktais arba be jų. Jeigu skerdenos importuojamos be galvų, tai galvos turi būti atskiriamos nuo skerdenos ties pakaušio sąnariu. Jeigu skerdenos importuojamos be kanopų, pastarosios turi būti atskiriamos riešo sąnario srityje arba tarp pado ir čiurnos kaulų; „skerdenos“ priekinėje dalyje turi būti visi kaulai ir sprandas, taip pat kaklas ir mentė su daugiau kaip 10 porų šonkaulių;

b)

„galvijų skerdenų pusės“0201 10 ir 0202 10 subpozicijose reiškia produktus, kurie gaunami simetriškai perkirtus sveiką skerdeną per kiekvieno kaklo, sprando, stuburo, juosmens ir kryžkaulio slankstelio vidurį, taip pat per krūtinkaulio ir gaktikaulio vidurį; „skerdenos pusės“ priekinėje dalyje turi būti visi kaulai ir sprandas, taip pat kaklas ir mentė su daugiau kaip 10 šonkaulių;

c)

„kompensuoti ketvirčiai“0201 20 20 ir 0202 20 10 subpozicijose reiškia skerdenų dalis, sudarytas:

iš priekinio ketvirčio su visais kaulais, sprandu, kaklu ir mente, atkirsto ties dešimtuoju šonkauliu; taip pat iš užpakalinio ketvirčio su visais kaulais, šlaunimi ir kryžkauliu, atkirsto ties trečiuoju šonkauliu, arba

iš priekinio ketvirčio su visais kaulais, sprandu, kaklu ir mente, atkirsto ties penktuoju šonkauliu kartu su visu paslėpsniu ir krūtine; taip pat iš užpakalinio ketvirčio su visais kaulais, šlaunimi ir kryžkauliu, atkirsto ties aštuntuoju šonkauliu.

Priekiniai ir užpakaliniai „kompensuoti ketvirčiai“ turi būti importuojami tuo pačiu metu ir vienodais kiekiais, be to, bendra priekinių ketvirčių masė turi būti lygi bendrai užpakalinių ketvirčių masei; tačiau leistinas tam tikras dviejų prekių siuntos dalių masių skirtumas, jeigu jis ne didesnis kaip 5 % sunkesniosios dalies (priekinių arba užpakalinių ketvirčių) masės;

d)

„neperskirti priekiniai ketvirčiai“0201 20 30 ir 0202 20 30 subpozicijose reiškia priekines skerdenų dalis su visais kaulais, sprandu, kaklu ir mente, turinčias ne mažiau kaip keturias poras ir ne daugiau kaip 10 porų šonkaulių (pirmųjų keturių porų šonkauliai turi būti sveiki, o kiti gali būti perkirsti), su plonuoju paslėpsniu arba be jo;

e)

„perskirti priekiniai ketvirčiai“0201 20 30 ir 0202 20 30 subpozicijose reiškia priekines skerdenų pusių dalis su visais kaulais, sprandu, kaklu ir mente, turinčias ne mažiau kaip keturis ir ne daugiau kaip 10 šonkaulių (pirmieji keturi šonkauliai turi būti sveiki, o kiti gali būti perkirsti), su plonuoju paslėpsniu arba be jo;

f)

„neperskirti užpakaliniai ketvirčiai“0201 20 50 ir 0202 20 50 subpozicijose reiškia užpakalines skerdenų dalis su visais kaulais, šlaunimis ir kryžkauliu kartu su nugarine, turinčias ne mažiau kaip tris poras sveikų arba perkirstų šonkaulių, su blauzdomis arba be jų, su plonuoju paslėpsniu arba be jo;

g)

„perskirti užpakaliniai ketvirčiai“0201 20 50 ir 0202 20 50 subpozicijose reiškia užpakalines skerdenų pusių dalis su visais kaulais, šlaunimis ir kryžkauliu, turinčias ne mažiau kaip tris sveikus arba perkirstus šonkaulius, su blauzdomis arba be jų, su plonuoju paslėpsniu arba be jo;

h)

11)

„galvijienos nugarinės pjausnio“ („rostbifo“) ir „galvijienos muštinio“ („antrekoto“) bei „mentės“ gabalai 0202 30 50 subpozicijoje reiškia priekinio ketvirčio nugarinę dalį kartu su viršutiniąja mentės dalimi, gautą iš priekinio ketvirčio, turinčio ne mažiau kaip keturis ir ne daugiau kaip 10 šonkaulių, perkirtus jį išilgai tiesės, išvestos nuo pirmojo šonkaulio suaugimo su pirmuoju krūtinkaulio segmentu taško iki taško ant diafragmos, esančio dešimtojo šonkaulio tęsinyje;

22)

„pakrūtinys“0202 30 50 subpozicijoje reiškia priekinio ketvirčio apatiniąją dalį, kurią sudaro pakrūtinys nuo bambos iki krūtinkaulio.

B.

Produktai, nurodyti šio skirsnio 1 papildomosios pastabos A punkto a–g papunkčiuose, gali būti pateikiami su nugarkauliu arba be jo.

C.

Nustatant sveikų arba perkirstų šonkaulių, paminėtų 1 papildomosios pastabos A punkte, skaičių įskaitomi tik šonkauliai, suaugę su nugarkauliu. Jeigu nugarkaulis buvo pašalintas, įskaitomi tik sveiki arba perkirsti šonkauliai, kurie priešingu atveju būtų tiesiogiai suaugę su nugarkauliu.

2.

A.

Toliau pateiktos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

„skerdenos arba skerdenų pusės“0203 11 10 ir 0203 21 10 subpozicijose reiškia sveikas paskerstų naminių kiaulių skerdenas be kraujo, išdarinėtas, su pašalintais šeriais ir kanopomis. Skerdenų pusės gaunamos perkirtus skerdeną per kiekvieno kaklo, sprando, nugaros, juosmens ir kryžkaulio slankstelio vidurį, taip pat per krūtinkaulio ir gaktikaulio vidurį. Skerdenos ir skerdenų pusės gali būti su galvomis arba be galvų, su apatinėmis žandų dalimis (chaps), kulniukais, taukinėmis, inkstais, uodegomis, diafragmomis arba be jų. Skerdenų pusės gali būti su galvos smegenimis, nugarkaulio smegenimis, liežuviais arba be jų. Paršavedžių skerdenos arba skerdenų pusės gali būti su paūdrėmis (pieno liaukomis) arba be jų;

b)

„kumpiai“ (kojos) 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 ir 0210 11 31 subpozicijose reiškia užpakalines skerdenų pusių dalis su kaulais, su kulniukais arba be kulniukų, su blauzdomis arba be blauzdų, su oda ir poodiniais riebalais arba be jų.

Kumpis (koja) atskiriamas nuo likusios skerdenos pusės dalies taip, kad apimtų ne daugiau kaip paskutinįjį juosmens slankstelį;

c)

„priekinės nuokartos“0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30ir 0210 19 60 subpozicijose reiškia priekines skerdenų pusių dalis be galvų, su apatinėmis žandų dalimis arba be apatinių žandų dalių (chaps), su kaulais, su kulniukais arba be kulniukų, su blauzdomis arba be blauzdų, su oda ir poodiniais riebalais arba be jų.

Priekinė nuokarta nuo likusios skerdenos pusės dalies atskiriama taip, kad apimtų ne daugiau kaip penktąjį nugaros slankstelį.

Priekinės nuokartos viršutinioji (nugarinė) dalis su mentikauliu ir greta esančiais raumenimis (šviežia kakline arba sūdytu raktikauliu) arba be jų laikoma nugarine, jeigu ji atskirta nuo priekinės nuokartos apatiniosios (papilvinės) dalies ne toliau kaip truputį žemiau nugarkaulio;

d)

„mentės“0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 ir 0210 11 39 subpozicijose reiškia priekių apatines dalis su mentikauliais ir greta esančiais raumenimis arba be jų, su kaulais, su kulniukais arba be kulniukų, su blauzdomis arba be blauzdų, su oda ir poodiniais riebalais arba be jų.

Atskirai pateikiami mentikauliai su greta esančiais raumenimis taip pat klasifikuojami šioje subpozicijoje kaip menčių dalys;

e)

„nugarinė“0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 ir 0210 19 70 subpozicijose reiškia viršutines skerdenų pusių dalis nuo pirmojo sprando slankstelio iki uodegos slankstelio, su kaulais, su nugarine mėsa arba be jos, su mentikauliais arba be mentikaulių, su oda ir poodiniais riebalais arba be jų.

Nugarinė atskiriama nuo apatinės skerdenos pusės dalies truputį žemiau nugarkaulio;

f)

„papilvė“0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 ir 0210 12 19 subpozicijose reiškia apatines skerdenų pusių dalis tarp kumpio (kojos) ir mentės, dažniausiai vadinamas „sluoksniuotais lašiniais“, su kaulais arba be kaulų, bet su oda ir poodiniais riebalais;

g)

„bekonų šoninė“0210 19 10 subpozicijoje reiškia kiaulių skerdenų puses be galvų, viršutinių žandų dalių (cheek), apatinių žandų dalių (chap), kulniukų, uodegų, taukinių, inkstų, nugarinės mėsos, mentikaulių, krūtinkaulių, nugarkaulių, dubens kaulų ir diafragmų;

h)

„bekonų šoninė be kumpių“ („spenseriai“) 0210 19 10 subpozicijoje reiškia bekonų šoninę be kumpių, su kaulais arba be kaulų;

ij)

„trijų ketvirčių šoninė“0210 19 20 subpozicijoje reiškia bekonų šoninę be priekių, su kaulais arba be kaulų;

k)

„vidurinės dalys“0210 19 20 subpozicijoje reiškia bekonų šoninę be kumpių ir priekių, su kaulais arba be kaulų.

Šioje subpozicijoje taip pat klasifikuojami vidurinių dalių gabalai su nugarinės ir papilvės audiniais, kurių kiekis atitinka natūralias jų proporcijas vidurinėse dalyse.

B.

Gabalų, apibrėžtų 2 papildomosios pastabos A punkto f papunktyje, dalys klasifikuojamos tose pačiose subpozicijose tik tada, jeigu jos yra su oda ir poodiniais riebalais.

Jeigu gabalai, klasifikuojami 0210 11 11, 0210 11 19 subpozicijose, taip pat 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 ir 0210 19 60 subpozicijose, gauti iš bekonų šoninės, iš kurios pašalinti 2 A g punkte nurodyti kaulai, tai kirtimų linijos turi atitikti tas, kurios nurodytos (atitinkamai) 2 papildomosios pastabos A punkto b, c ir d papunkčiuose; bet kuriuo atveju šie gabalai arba jų dalys turi būti su kaulais.

C.

0206 49 20 ir 0210 99 49 subpozicijose, be kita ko, klasifikuojamos naminių kiaulių galvos arba galvų pusės su smegenimis, viršutinėmis žandų dalimis (cheeks) ir liežuviais arba be jų ir jų dalys.

Galva atskiriama nuo likusios skerdenos pusės:

tiesiu kirčiu, lygiagrečiu kaukolei; arba

kirčiu, lygiagrečiu kaukolei, iki akių lygio, o toliau nuožulniu kirčiu galvos priekio link, kad apatinės žandų dalys (chaps) pasiliktų prie skerdenos pusės.

Viršutinės žandų dalys (cheeks), snukiai ir ausys, taip pat galvos mėsa, ypač esanti jos užpakalinėje dalyje, priskiriama galvoms. Tačiau atskirai pateikiami priekių mėsos gabalai be kaulų (pažandės, apatinės žandų dalys (chaps) arba kartu pateikiamos apatinės žandų dalys (chaps) ir pažandės) klasifikuojami priklausomai nuo konkretaus atvejo 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 arba 0210 19 81 subpozicijose.

D.

Sąvoka „poodiniai kiauliniai riebalai“0209 00 11 ir 0209 00 19 subpozicijose reiškia riebalinius audinius, susidarančius po kiaulės oda ir esančius greta jos, nepriklausomai nuo skerdenos dalies, iš kurios jie paimti; bet kuriuo atveju riebalinių audinių masė turi viršyti odos masę.

Šiose subpozicijose taip pat klasifikuojami poodiniai kiauliniai riebalai, nuo kurių oda nulupta.

E.

0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 ir 0210 19 60–0210 19 89 subpozicijose klasifikuojami produktai, kuriuose vandens ir baltymų santykis mėsoje (azoto kiekis × 6,25) mažesnis arba lygus 2,8, laikomi „džiovintais arba rūkytais“. Azoto kiekis nustatomas naudojant ISO 937-1978 metodą.

3.

A.

0204 pozicijoje vartojamos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

„skerdenos“0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ir 0204 50 51 subpozicijose reiškia sveikas paskerstų gyvulių skerdenas, be kraujo, išdarinėtas ir nulupta oda, importuojamas su galvomis arba be galvų, su kanopomis arba be kanopų, su mėsos subproduktais arba be jų. Jeigu skerdenos importuojamos be galvų, tai galvos turi būti atskiriamos nuo skerdenos ties pakaušio sąnariu. Importuojant skerdenas be kanopų, pastarosios turi būti atskiriamos ties riešo sąnariu arba tarp pado ir čiurnos kaulų;

b)

„skerdenų pusės“0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 subpozicijose ir 0204 50 11 bei 0204 50 51 subpozicijose reiškia produktus, kurie gaunami simetriškai perkirtus skerdeną per kiekvieno sprando, nugaros, juosmens ir kryžkaulio slankstelio vidurį, taip pat per krūtinkaulio ir gaktikaulio vidurį;

c)

„trumpieji priekiniai ketvirčiai“0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ir 0204 50 53 subpozicijose reiškia priekines skerdenų dalis su krūtinėmis arba be krūtinių, su visais kaulais ir mentėmis, sprandu ir kaklo viduriu, nukirstas statmenai nugarkaulio ir turinčias ne mažiau kaip penkias poras ir ne daugiau kaip septynias poras sveikų arba perkirstų šonkaulių;

d)

„trumpieji priekiniai ketvirčiai“0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ir 0204 50 53 subpozicijose reiškia priekines skerdenų pusių dalis su krūtinėmis arba be krūtinių, su visais kaulais ir mentėmis, sprandu ir kaklo viduriu, nukirstas statmenai nugarkaulio ir turinčias ne mažiau kaip penkis ir ne daugiau kaip septynis sveikus arba perkirstus šonkaulius;

e)

„keteros ir/arba vidurinės dalys“0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ir 0204 50 55 subpozicijose reiškia skerdenų dalis, likusias atskyrus kojas ir trumpuosius priekinius ketvirčius, su inkstais arba be inkstų; keteros, atskirtos nuo vidurinių dalių, turi turėti ne mažiau kaip penkis juosmens slankstelius; vidurinės dalys, atskirtos nuo keterų, turi turėti ne mažiau kaip penkias poras sveikų arba perkirstų šonkaulių;

f)

„keteros ir/arba vidurinės dalys“0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ir 0204 50 55 subpozicijose reiškia skerdenų pusių dalis, likusias atskyrus kojas ir trumpuosius priekinius ketvirčius, su inkstais arba be inkstų; keteros, atskirtos nuo vidurinių dalių, turi turėti ne mažiau kaip penkis juosmens slankstelius; vidurinės dalys, atskirtos nuo keterų, turi turėti ne mažiau kaip penkis sveikus arba perkirstus šonkaulius;

g)

„kojos“0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ir 0204 50 59 subpozicijose reiškia užpakalines skerdenų dalis su visais kaulais ir kojomis, nukirstas statmenai nugarkaulio ties šeštuoju juosmens slanksteliu prieš pat klubikaulį arba ties ketvirtuoju kryžkaulio slanksteliu, per klubikaulio ir gaktikaulio suaugimą;

h)

„kojos“0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ir 0204 50 59 subpozicijose reiškia užpakalines skerdenų pusių dalis su visais kaulais ir koja, nukirstas statmenai nugarkaulio ties šeštuoju juosmens slanksteliu prieš pat klubikaulį arba ties ketvirtuoju kryžkaulio slanksteliu, per klubikaulio ir gaktikaulio suaugimą.

B.

Nustatant sveikų arba perkirstų šonkaulių skaičių 3 papildomosios pastabos A punkte nurodytais atvejais, įskaitomi tik šonkauliai, kurie nėra atskirti nuo nugarkaulio.

4.

Toliau pateiktos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

„naminių paukščių skerdenų gabalai su kaulais“0207 13 20–0207 13 60, 0207 14 20–0207 14 60, 0207 26 20–0207 26 70, 0207 27 20–0207 27 70, 0207 35 21–0207 35 63 ir 0207 36 21–0207 36 63 subpozicijose reiškia šiose subpozicijose paminėtus gabalus su visais kaulais.

Naminių paukščių skerdenų gabalai, nurodyti a punkte, iš kurių pašalinta dalis kaulų, klasifikuojami 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 arba 0207 36 79 subpozicijose;

b)

„pusės“0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 ir 0207 36 25 subpozicijose reiškia naminių paukščių skerdenų puses, gautas perpjaunant plokščiu pjovimo įtaisu išilgai krūtinkaulio ir nugarkaulio;

c)

„ketvirčiai“0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 ir 0207 36 25 subpozicijose reiškia kojos arba krūtinės ketvirčius, gautus skersai perpjovus puses;

d)

„sveiki sparnai su plongaliais arba be jų“0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 ir 0207 36 31 subpozicijose reiškia naminių paukščių skerdenų gabalus, sudarytus iš žastikaulio, stipinkaulio ir alkūnkaulio kartu su šalia esančiais raumenimis. Plongalys, įskaitant riešo kaulus, gali būti pašalintas arba nepašalintas. Gabalai turi būti atpjaunami per sąnarius;

e)

„krūtinėlės“0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 ir 0207 36 53 subpozicijose reiškia naminių paukščių skerdenų gabalus, sudarytus iš krūtinkaulio ir abipus jo esančių šonkaulių kartu su šalia esančiais raumenimis;

f)

„kojos“0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61ir 0207 36 63 subpozicijose reiškia naminių paukščių skerdenų gabalus, sudarytus iš šlaunikaulio, blauzdikaulio ir šeivikaulio kartu su šalia esančiais raumenimis. Gabalai turi būti atpjaunami dviem pjūviais per sąnarius;

g)

„kalakutų kojos be kulšių“0207 26 60 ir 0207 27 60 subpozicijose reiškia kalakutų skerdenos gabalus, sudarytus iš blauzdikaulio ir šeivikaulio kartu su šalia esančiais raumenimis. Gabalai turi būti atpjaunami dviem pjūviais per sąnarius;

h)

„kalakutų kojos, išskyrus kojas be kulšių“0207 26 70 ir 0207 27 70 subpozicijose reiškia kalakutų skerdenos gabalus, sudarytus iš šlaunikaulio kartu su šalia esančiais raumenimis arba iš šlaunikaulio, blauzdikaulio ir šeivikaulio kartu su šalia esančiais raumenimis. Gabalai turi būti atpjaunami dviem pjūviais per sąnarius;

ij)

„žąsų arba ančių išdarinėtos skerdenos (paletotai)“0207 35 71ir 0207 36 71 subpozicijose reiškia nupeštas ir visai išdarinėtas žąsis arba antis, be galvų ir kojų, išdarinėtais kaulais (krūtinkauliu, šonkauliais, nugurkauliu ir kryžkauliais), bet su šlaunikauliu, blauzdikauliu ir žastikauliu.

5.

Šiame skirsnyje klasifikuojamiems mišiniams taikomos tokios muito normos:

a)

mišiniams, kuriuose vienas iš komponentų sudaro ne mažiau nei 90 % masės, taikoma muito norma, atitinkanti šį komponentą;

b)

kitiems mišiniams taikoma muito norma, atitinkanti komponentą, kuriam nustatyta didžiausia importo muito norma.

6.

a)

Nevirta mėsa su prieskoniais klasifikuojama 16 skirsnyje. „Mėsa su prieskoniais“ privalo būti nevirta, produkto vidus arba visas paviršius turi būti apdorotas prieskoniais, kurie matomi plika akimi arba lengvai atpažįstami pagal skonį.

b)

Produktai, klasifikuojami 0210 pozicijoje, į kuriuos prieskonių įdėta apdorojimo metu, klasifikuojami nurodytoje pozicijoje, jeigu prieskonių įdėjimas nepakeitė produktų pobūdžio.

7.

Sąvoka ,„Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpildyti sūrymu“0210 pozicijoje reiškia mėsą ir valgomuosius mėsos subproduktus, kurių visos dalys giliai ir vienodai prisotintos druska, o bendras druskos kiekis ne mažesnis kaip 1,2 % masės, su sąlyga, kad toks sūdymas užtikrina jų tinkamumą ilgai laikyti.

KN kodas

Aprašymas

Konvencinė muito norma (%)

Papildomas matavimo vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Galvijiena, šviežia arba atšaldyta:

 

 

0201 10 00

Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20

Kiti mėsos gabalai su kaulais:

 

 

0201 20 20

„Kompensuoti“ ketvirčiai

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0201 20 30

Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0201 20 50

Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (18)

0201 20 90

Kiti

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (18)

0201 30 00

Be kaulų

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0202

Galvijiena, sušaldyta:

 

 

0202 10 00

Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20

Kiti mėsos gabalai su kaulais:

 

 

0202 20 10

„Kompensuoti“ ketvirčiai

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (18)

0202 20 30

Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (18)

0202 20 50

Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 20 90

Kiti

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (18)

0202 30

Be kaulų:

 

 

0202 30 10

Priekiniai ketvirčiai, sveiki arba sukapoti ne daugiau kaip į penkias dalis, kai kiekvienas ketvirtis sudarytas iš vieno bloko; „kompensuoti“ ketvirčiai sudaryti iš dviejų blokų, vienas iš jų – tai priekinis ketvirtis, sveikas arba sukapotas ne daugiau kaip į penkias dalis, kitas – sveikas užpakalinis ketvirtis be nugarinės

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 50

Galvijienos nugarinės pjausnio (rostbifo), galvijienos muštinio (antrekoto), mentės ir pakrūtinio gabalai (19)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (18)

0202 30 90

Kiti

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta:

 

 

 

Šviežia arba atšaldyta:

 

 

0203 11

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

 

0203 11 10

Naminių kiaulių

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 11 90

Kitos

Neapmuitinama

0203 12

Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais:

 

 

 

Naminių kiaulių:

 

 

0203 12 11

Kumpiai ir jų dalys

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 12 19

Mentės ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 12 90

Kita

Neapmuitinama

0203 19

Kita:

 

 

 

Naminių kiaulių:

 

 

0203 19 11

Priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 19 13

Nugarinė ir jos dalys su kaulais

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 15

Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys

46,7 €/100 kg/net (18)

 

Kita:

 

 

0203 19 55

Be kaulų

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 59

Kita

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 19 90

Kita

Neapmuitinama

 

Sušaldyta:

 

 

0203 21

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

 

0203 21 10

Naminių kiaulių

53,6 €/100 kg/net (18)

0203 21 90

Kitos

Neapmuitinama

0203 22

Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais:

 

 

 

Naminių kiaulių:

 

 

0203 22 11

Kumpiai ir jų dalys

77,8 €/100 kg/net (18)

0203 22 19

Mentės ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 22 90

Kita

Neapmuitinama

0203 29

Kita:

 

 

 

Naminių kiaulių:

 

 

0203 29 11

Priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net (18)

0203 29 13

Nugarinė ir jos dalys su kaulais

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 15

Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys

46,7 €/100 kg/net (18)

 

Kita:

 

 

0203 29 55

Be kaulų

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 59

Kita

86,9 €/100 kg/net (18)

0203 29 90

Kita

Neapmuitinama

0204

Aviena arba ožkiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta:

 

 

0204 10 00

Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, šviežios arba atšaldytos

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

 

Kita aviena, šviežia arba atšaldyta:

 

 

0204 21 00

Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 22

Kiti gabalai su kaulais:

 

 

0204 22 10

Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 22 30

Keteros ir/arba vidurinės dalys

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 22 50

Kojos

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 22 90

Kiti

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 23 00

Be kaulų

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

0204 30 00

Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, sušaldytos

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

 

Kita aviena, sušaldyta:

 

 

0204 41 00

Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 42

Kiti gabalai su kaulais:

 

 

0204 42 10

Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 42 30

Keteros ir/arba vidurinės dalys

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 42 50

Kojos

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 42 90

Kiti

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 43

Be kaulų:

 

 

0204 43 10

Ėriukų

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 43 90

Kita

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0204 50

Ožkiena:

 

 

 

Šviežia arba atšaldyta:

 

 

0204 50 11

Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (18)

0204 50 13

Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (18)

0204 50 15

Keteros ir/arba vidurinės dalys

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 19

Kojos

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

 

Kita:

 

 

0204 50 31

Gabalai su kaulais

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 39

Gabalai be kaulų

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (18)

 

Sušaldyta:

 

 

0204 50 51

Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (18)

0204 50 53

Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (18)

0204 50 55

Keteros ir/arba vidurinės dalys

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (18)

0204 50 59

Kojos

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

 

Kita:

 

 

0204 50 71

Gabalai su kaulais

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (18)

0204 50 79

Gabalai be kaulų

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (18)

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta:

 

 

0205 00 20

Šviežia arba atšaldyta

5,1

0205 00 80

Sušaldyta

5,1

0206

Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti:

 

 

0206 10

Galvijienos, švieži arba atšaldyti:

 

 

0206 10 10

Skirti farmacijos preparatų gamybai (17)

Neapmuitinama

 

Kiti:

 

 

0206 10 91

Kepenys

Neapmuitinama

0206 10 95

Storosios ir plonosios diafragmos

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (18)

0206 10 99

Kiti

Neapmuitinama

 

Galvijienos, sušaldyti:

 

 

0206 21 00

Liežuviai

Neapmuitinama

0206 22 00

Kepenys

Neapmuitinama

0206 29

Kiti:

 

 

0206 29 10

Skirti farmacijos preparatų gamybai (17)

Neapmuitinama

 

Kiti:

 

 

0206 29 91

Storosios ir plonosios diafragmos

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (18)

0206 29 99

Kiti

Neapmuitinama

0206 30 00

Kiaulienos, švieži arba atšaldyti

Neapmuitinama

 

Kiaulienos, sušaldyti:

 

 

0206 41 00

Kepenys

Neapmuitinama

0206 49

Kiti:

 

 

0206 49 20

Naminių kiaulių

Neapmuitinama

0206 49 80

Kiti

Neapmuitinama

0206 80

Kiti, švieži arba atšaldyti:

 

 

0206 80 10

Skirti farmacijos preparatų gamybai (17)

Neapmuitinama

 

Kiti:

 

 

0206 80 91

Arklių, asilų, mulų ir arklėnų

6,4

0206 80 99

Avienos ir ožkienos

Neapmuitinama

0206 90

Kiti, sušaldyti:

 

 

0206 90 10

Skirti farmacijos preparatų gamybai (17)

Neapmuitinama

 

Kiti:

 

 

0206 90 91

Arklių, asilų, mulų ir arklėnų

6,4

0206 90 99

Avienos ir ožkienos

Neapmuitinama

0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti:

 

 

 

Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų):

 

 

0207 11

Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios arba atšaldytos:

 

 

0207 11 10

Nupeštos ir be žarnų, su galvomis ir kojomis, vadinamos „83 % viščiukais“

26,2 €/100 kg/net (18)

0207 11 30

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 11 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 12

Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos:

 

 

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“

29,9 €/100 kg/net (18)

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą

32,5 €/100 kg/net (18)

0207 13

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži arba atšaldyti:

 

 

 

Gabalai:

 

 

0207 13 10

Be kaulų

102,4 €/100 kg/net (18)

 

Su kaulais:

 

 

0207 13 20

Pusės arba ketvirčiai

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 13 30

Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 13 40

Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 13 50

Krūtinėlės ir jų dalys

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 13 60

Kojos ir jų dalys

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 13 70

Kiti

100,8 €/100 kg/net (18)

 

Mėsos subproduktai:

 

 

0207 13 91

Kepenys

6,4

0207 13 99

Kiti

18,7 €/100 kg/net

0207 14

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti:

 

 

 

Gabalai:

 

 

0207 14 10

Be kaulų

102,4 €/100 kg/net (18)

 

Su kaulais:

 

 

0207 14 20

Pusės arba ketvirčiai

35,8 €/100 kg/net (18)

0207 14 30

Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 14 40

Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 14 50

Krūtinėlės ir jų dalys

60,2 €/100 kg/net (18)

0207 14 60

Kojos ir jų dalys

46,3 €/100 kg/net (18)

0207 14 70

Kiti

100,8 €/100 kg/net (18)

 

Mėsos subproduktai:

 

 

0207 14 91

Kepenys

6,4

0207 14 99

Kiti

18,7 €/100 kg/net

 

Kalakutų:

 

 

0207 24

Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios arba atšaldytos:

 

 

0207 24 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

34 €/100 kg/net (18)

0207 24 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „73 % kalakutais“ bei turinčios kitą pavidalą

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 25

Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos:

 

 

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

34 €/100 kg/net (18)

0207 25 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „73 % kalakutais“ bei turinčios kitą pavidalą

37,3 €/100 kg/net (18)

0207 26

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži arba atšaldyti:

 

 

 

Gabalai:

 

 

0207 26 10

Be kaulų

85,1 €/100 kg/net (18)

 

Su kaulais:

 

 

0207 26 20

Pusės arba ketvirčiai

41 €/100 kg/net (18)

0207 26 30

Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 26 40

Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 26 50

Krūtinėlės ir jų dalys

67,9 €/100 kg/net (18)

 

Kojos ir jų dalys:

 

 

0207 26 60

Kojos be kulšių ir jų gabalai

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 26 70

Kitos

46 €/100 kg/net (18)

0207 26 80

Kiti

83 €/100 kg/net (18)

 

Mėsos subproduktai:

 

 

0207 26 91

Kepenys

6,4

0207 26 99

Kiti

18,7 €/100 kg/net

0207 27

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti:

 

 

 

Gabalai:

 

 

0207 27 10

Be kaulų

85,1 €/100 kg/net (18)

 

Su kaulais:

 

 

0207 27 20

Pusės arba ketvirčiai

41 €/100 kg/net (18)

0207 27 30

Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net (18)

0207 27 40

Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net (18)

0207 27 50

Krūtinėlės ir jų dalys

67,9 €/100 kg/net (18)

 

Kojos ir jų dalys:

 

 

0207 27 60

Kojos be kulšių ir jų gabalai

25,5 €/100 kg/net (18)

0207 27 70

Kitos

46 €/100 kg/net (18)

0207 27 80

Kiti

83 €/100 kg/net (18)

 

Mėsos subproduktai:

 

 

0207 27 91

Kepenys

6,4

0207 27 99

Kiti

18,7 €/100 kg/net

 

Ančių, žąsų arba patarškų:

 

 

0207 32

Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios arba atšaldytos:

 

 

 

Ančių:

 

 

0207 32 11

Nupeštos, be kraujo, žarnų, bet neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „85 % antimis“

38 €/100 kg/net

0207 32 15

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % antimis“

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „63 % antimis“ bei turinčios kitą pavidalą

51,3 €/100 kg/net

 

Žąsų:

 

 

0207 32 51

Nupeštos, be kraujo, neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „82 % žąsimis“

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, su širdimis ir skilviais arba be jų, vadinamos „75 % žąsimis“ bei turinčios kitą pavidalą

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

Patarškų

49,3 €/100 kg/net

0207 33

Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos:

 

 

 

Ančių:

 

 

0207 33 11

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % antimis“

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „63 % antimis“ bei turinčios kitą pavidalą

51,3 €/100 kg/net

 

Žąsų:

 

 

0207 33 51

Nupeštos, be kraujo, neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „82 % žąsimis“

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, su širdimis ir skilviais arba be jų, vadinamos „75 % žąsimis“ bei turinčios kitą pavidalą

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

Patarškų

49,3 €/100 kg/net

0207 34

Riebiosios kepenys, šviežios arba atšaldytos:

 

 

0207 34 10

Žąsų

Neapmuitinama

0207 34 90

Ančių

Neapmuitinama

0207 35

Kiti, švieži arba atšaldyti:

 

 

 

Gabalai:

 

 

 

Be kaulų:

 

 

0207 35 11

Žąsų

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

Ančių ir patarškų

128,3 €/100 kg/net

 

Su kaulais:

 

 

 

Pusės arba ketvirčiai:

 

 

0207 35 21

Ančių

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

Žąsų

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

Patarškų

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net

 

Krūtinėlės ir jų dalys:

 

 

0207 35 51

Žąsų

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

Ančių ir patarškų

115,5 €/100 kg/net

 

Kojos ir jų dalys:

 

 

0207 35 61

Žąsų

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

Ančių ir patarškų

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

Žąsų arba ančių išdarinėtos skerdenos (paletotai)

66 €/100 kg/net

0207 35 79

Kiti

123,2 €/100 kg/net

 

Mėsos subproduktai:

 

 

0207 35 91

Kepenys, išskyrus riebiąsias kepenis

6,4

0207 35 99

Kiti

18,7 €/100 kg/net

0207 36

Kiti, sušaldyti:

 

 

 

Gabalai:

 

 

 

Be kaulų:

 

 

0207 36 11

Žąsų

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

Ančių ir patarškų

128,3 €/100 kg/net

 

Su kaulais:

 

 

 

Pusės arba ketvirčiai:

 

 

0207 36 21

Ančių

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

Žąsų

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

Patarškų

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net

 

Krūtinėlės ir jų dalys:

 

 

0207 36 51

Žąsų

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

Ančių ir patarškų

115,5 €/100 kg/net

 

Kojos ir jų dalys:

 

 

0207 36 61

Žąsų

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

Ančių ir patarškų

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

Žąsų arba ančių išdarinėtos skerdenos (paletotai)

66 €/100 kg/net

0207 36 79

Kiti

123,2 €/100 kg/net

 

Mėsos subproduktai:

 

 

 

Kepenys:

 

 

0207 36 81

Riebiosios žąsų kepenys

Neapmuitinama

0207 36 85

Riebiosios ančių kepenys

Neapmuitinama

0207 36 89

Kitos

6,4

0207 36 90

Kiti

18,7 €/100 kg/net

0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti:

 

 

0208 10

Triušių arba kiškių:

 

 

 

Naminių triušių:

 

 

0208 10 11

Švieži arba atšaldyti

6,4

0208 10 19

Sušaldyti

6,4

0208 10 90

Kita

Neapmuitinama

0208 20 00

Varlių kojelės

6,4

0208 30 00

Primatų

9

0208 40

Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių):

 

 

0208 40 10

Banginių mėsa

6,4

0208 40 90

Kita

9

0208 50 00

Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

9

0208 90

Kita:

 

 

0208 90 10

Naminių balandžių

6,4

 

Medžiojamųjų paukščių ir žvėrių, išskyrus triušių arba kiškių:

 

 

0208 90 20

Putpelių

Neapmuitinama

0208 90 40

Kita

Neapmuitinama

0208 90 55

Ruonių mėsa

6,4

0208 90 60

Šiaurės elnių

9

0208 90 95

Kita

9

0209 00

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių taukai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti:

 

 

 

Poodiniai kiauliniai riebalai:

 

 

0209 00 11

Švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

Džiovinti arba rūkyti

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

Kiauliniai riebalai, išskyrus klasifikuojamus 0209 00 11 arba 0209 00 19 subpozicijose

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

Naminių paukščių taukai

41,5 €/100 kg/net

0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai:

 

 

 

Kiaulienos:

 

 

0210 11

Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais:

 

 

 

Naminių kiaulių:

 

 

 

Sūdyti arba užpilti sūrymu:

 

 

0210 11 11

Kumpiai ir jų dalys

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

Mentės ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net

 

Džiovinti arba rūkyti:

 

 

0210 11 31

Kumpiai ir jų dalys

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

Mentės ir jų dalys

119 €/100 kg/net

0210 11 90

Kiti

15,4

0210 12

Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos gabalai:

 

 

 

Naminių kiaulių:

 

 

0210 12 11

Sūdyti arba užpilti sūrymu

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

Džiovinti arba rūkyti

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

Kiti

15,4

0210 19

Kiti:

 

 

 

Naminių kiaulių:

 

 

 

Sūdyti arba užpilti sūrymu:

 

 

0210 19 10

Bekonų šoninė arba bekonų šoninė be kumpių (spenseriai)

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

Trijų ketvirčių šoninė arba vidurinės dalys

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

Priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

Nugarinė ir jos dalys

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

Kiti

86,9 €/100 kg/net

 

Džiovinti arba rūkyti:

 

 

0210 19 60

Priekinės nuokartos ir jų dalys

119 €/100 kg/net

0210 19 70

Nugarinė ir jos dalys

149,6 €/100 kg/net

 

Kiti:

 

 

0210 19 81

Be kaulų

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

Kiti

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

Kiti

15,4

0210 20

Galvijienos:

 

 

0210 20 10

Su kaulais

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

Be kaulų

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, įskaitant valgomuosius mėsos arba mėsos subproduktų miltus ir rupinius:

 

 

0210 91 00

Primatų

15,4

0210 92 00

Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių)

15,4

0210 93 00

Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

15,4

0210 99

Kita:

 

 

 

Mėsa:

 

 

0210 99 10

Arkliena, sūdyta, užpilta sūrymu arba džiovinta

6,4

 

Aviena ir ožkiena:

 

 

0210 99 21

Su kaulais

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

Be kaulų

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

Šiaurės elnių

15,4

0210 99 39

Kita

15,4

 

Mėsos subproduktai:

 

 

 

Naminių kiaulių:

 

 

0210 99 41

Kepenys

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

Kiti

47,2 €/100 kg/net

 

Galvijienos:

 

 

0210 99 51

Storosios ir plonosios diafragmos

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

Kiti

12,8

0210 99 60

Avienos ir ožkienos

15,4

 

Kiti:

 

 

 

Naminių paukščių kepenys:

 

 

0210 99 71

Riebiosios žąsų arba ančių kepenys, sūdytos arba užpiltos sūrymu

Neapmuitinama

0210 99 79

Kitos

6,4

0210 99 80

Kiti

15,4

0210 99 90

Valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3 SKIRSNIS

ŽUVYS IR VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR KITI VANDENS BESTUBURIAI

Pastabos

1.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

žinduoliai , klasifikuojami 0106 pozicijoje;

b)

žinduolių, klasifikuojamų 0106 pozicijoje, mėsa (0208 arba 0210 pozicijos);

c)

žuvys (įskaitant jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius) arba vėžiagyviai, moliuskai arba kiti vandens bestuburiai, negyvi ir nevalgomi arba netinkami vartoti žmonių maistui dėl jų prigimties arba būklės (5 skirsnis); miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių (2301 pozicija); arba

d)

paruošti vartojimui ikrai ir jų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių (1604 pozicija).

2.

Šiame skirsnyje terminas „granulės“ įvardija produktus, aglomeruotus tiesiogiai suspaudžiant arba pridedant nedidelį kiekį rišiklio.

KN kodas

Aprašymas

Konvencinė muito norma (%)

Papildomas matavimo vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Gyvos žuvys:

 

 

0301 10

Dekoratyvinės žuvytės:

 

 

0301 10 10

Gėlavandenės žuvys

Neapmuitinama

0301 10 90

Jūrinės žuvys

7,5

 

Kitos gyvos žuvys:

 

 

0301 91

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0301 91 10

Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių

8

0301 91 90

Kiti

12

0301 92 00

Unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0301 93 00

Karpiai

8

0301 99

Kitos:

 

 

 

Gėlavandenės žuvys:

 

 

0301 99 11

Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0301 99 19

Kitos

8

0301 99 90

Jūrinės žuvys

16

0302

Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje:

 

 

 

Lašišinės, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0302 11

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0302 11 10

Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių

8

0302 11 20

Oncorhynchus mykiss rūšies, su galvomis ir žiaunomis, išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1,2 kg, arba be galvų, be žiaunų ir išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1 kg

12

0302 11 80

Kiti

12

0302 12 00

Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0302 19 00

Kitos

8

 

Plekšniažuvės (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae ir Citharidae), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0302 21

Otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0302 21 10

Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

Jūriniai liežuviai (Solea spp.)

15

0302 29

Kitos:

 

 

0302 29 10

Arnoglosai (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

Kitos

15

 

Tunai (Thunnus genties), dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0302 31

Albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga):

 

 

0302 31 10

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20)

22 (21)  (22)

0302 31 90

Kiti

22 (22)

0302 32

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares):

 

 

0302 32 10

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20)

22 (21)  (22)

0302 32 90

Kiti

22 (22)

0302 33

Dryžuotieji tunai:

 

 

0302 33 10

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20)

22 (21)  (22)

0302 33 90

Kiti

22 (22)

0302 34

Didžiaakiai tunai (Thunnus obesus):

 

 

0302 34 10

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20)

22 (21)  (22)

0302 34 90

Kiti

22 (22)

0302 35

Melsvieji tunai (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 10

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20)

22 (21)  (22)

0302 35 90

Kiti

22 (22)

0302 36

Australiniai tunai (Thunnus maccoyii):

 

 

0302 36 10

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20)

22 (21)  (22)

0302 36 90

Kiti

22 (22)

0302 39

Kiti:

 

 

0302 39 10

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20)

22 (21)  (22)

0302 39 90

Kiti

22 (22)

0302 40 00

Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 (23)

0302 50

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0302 50 10

Gadus morhua rūšies

12

0302 50 90

Kitos

12

 

Kitos žuvys, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0302 61

Sardinės (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinėlės (Sardinella spp.), šprotai (Sprattus sprattus):

 

 

0302 61 10

Sardina pilchardus rūšies sardinės

23

0302 61 30

Sardinops spp. rūšies sardinės; sardinėlės (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

Šprotai (Sprattus sprattus)

 (24)

0302 62 00

Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

Polakai (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (25)

0302 65

Amijos ir kiti rykliai:

 

 

0302 65 20

Squalus acanthias rūšies amijos

6

0302 65 50

Scyliorhinus spp. rūšies amijos

6

0302 65 90

Kiti

8

0302 66 00

Unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0302 69

Kitos:

 

 

 

Gėlavandenės žuvys:

 

 

0302 69 11

Karpiai

8

0302 69 19

Kitos

8

 

Jūrinės žuvys:

 

 

 

Euthynnus genties žuvys, išskyrus dryžuotuosius tunus (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), klasifikuojamus 0302 33 subpozicijoje:

 

 

0302 69 21

Skirtos pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20)

22 (21)  (22)

0302 69 25

Kitos

22 (22)

 

Jūriniai ešeriai (Sebastes spp.):

 

 

0302 69 31

Sebastes marinus rūšies

7,5

0302 69 33

Kiti

7,5

0302 69 35

Boreogadus saida rūšies žuvys

12

0302 69 41

Merlangai (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

Molvės (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

Mintajai (Theragra chalcogramma) ir sidabrinės saidos (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

Ančiuviai (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

Jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.)

15

 

Merlūzos, amerikinės vėgėlės (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

Merluccius genties merlūzos:

 

 

0302 69 66

Kapo merlūzos (Merluccius capensis) ir Namibijos merlūzos (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

Zelandijos merlūzos (Merluccius australis)

15

0302 69 68

Kitos

15 (22)

0302 69 69

Urophycis genties amerikinės vėgėlės

15

0302 69 75

Paprastieji jūriniai karšiai (Brama spp.)

15

0302 69 81

Meškeriotojai (jūriniai velniai) (Lophius spp.)

15

0302 69 85

Putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

Pietinės putasu (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

Kardžuvės (Xiphias Gladius)

15

0302 69 88

Ilčiai (nototeniniai dančiai) (Dissostichus spp.)

15

0302 69 91

Stauridės (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

Rausvieji unguriai (juodosios kongrijos) (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

Auksagalviai jūriniai karšiai (Sparus aurata)

15

0302 69 99

Kitos

15

0302 70 00

Kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai

10

0303

Sušaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje:

 

 

 

Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0303 11 00

Nerkos (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

Kitos

2

 

Kitos lašišinės, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0303 21

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

0303 21 10

Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių

9

0303 21 20

Oncorhynchus mykiss rūšies, su galvomis ir žiaunomis, išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1,2 kg, arba be galvų, be žiaunų ir išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1 kg

12

0303 21 80

Kitos

12

0303 22 00

Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0303 29 00

Kitos

9 (22)

 

Plekšniažuvės (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae ir Citharidae), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0303 31

Otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

0303 31 10

Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

Jūriniai liežuviai (Solea spp.)

7,5

0303 39

Kitos:

 

 

0303 39 10

Upinės plekšnės (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

Rhombosolea genties žuvys

7,5

0303 39 70

Kitos

15

 

Tunai (Thunnus genties), dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0303 41

Albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga):

 

 

 

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20):

 

 

0303 41 11

Sveiki (neišdarinėti)

22 (21)  (22)

0303 41 13

Be žiaunų ir išdarinėti

22 (21)  (22)

0303 41 19

Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (21)  (22)

0303 41 90

Kiti

22 (22)

0303 42

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares):

 

 

 

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20):

 

 

 

Sveiki (neišdarinėti):

 

 

0303 42 12

Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

20 (21)  (22)

0303 42 18

Kiti

20 (21)  (22)

 

Be žiaunų ir išdarinėti:

 

 

0303 42 32

Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

22 (21)  (22)

0303 42 38

Kiti

22 (21)  (22)

 

Kiti (pavyzdžiui, be galvų):

 

 

0303 42 52

Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

22 (21)  (22)

0303 42 58

Kiti

22 (21)  (22)

0303 42 90

Kiti

22 (22)

0303 43

Dryžuotieji tunai:

 

 

 

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20):

 

 

0303 43 11

Sveiki (neišdarinėti)

22 (21)  (22)

0303 43 13

Be žiaunų ir išdarinėti

22 (21)  (22)

0303 43 19

Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (21)  (22)

0303 43 90

Kiti

22 (22)

0303 44

Didžiaakiai tunai (Thunnus obesus):

 

 

 

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20):

 

 

0303 44 11

Sveiki (neišdarinėti)

22 (21)  (22)

0303 44 13

Be žiaunų ir išdarinėti

22 (21)  (22)

0303 44 19

Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (21)  (22)

0303 44 90

Kiti

22 (22)

0303 45

Melsvieji tunai (Thunnus thynnus):

 

 

 

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20):

 

 

0303 45 11

Sveiki (neišdarinėti)

22 (21)  (22)

0303 45 13

Be žiaunų ir išdarinėti

22 (21)  (22)

0303 45 19

Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (21)  (22)

0303 45 90

Kiti

22 (22)

0303 46

Australiniai tunai (Thunnus maccoyii):

 

 

 

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20):

 

 

0303 46 11

Sveiki (neišdarinėti)

22 (21)  (22)

0303 46 13

Be žiaunų ir išdarinėti

22 (21)  (22)

0303 46 19

Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (21)  (22)

0303 46 90

Kiti

22 (22)

0303 49

Kiti:

 

 

 

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20):

 

 

0303 49 31

Sveiki (neišdarinėti)

22 (21)  (22)

0303 49 33

Be žiaunų ir išdarinėti

22 (21)  (22)

0303 49 39

Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (21)  (22)

0303 49 80

Kiti

22 (22)

0303 50 00

Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 (23)

0303 60

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0303 60 11

Gadus morhua rūšies

12

0303 60 19

Gadus ogac rūšies

12

0303 60 90

Gadus macrocephalus rūšies

12

 

Kitos žuvys, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius:

 

 

0303 71

Sardinės (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinėlės (Sardinella spp.), šprotai (Sprattus sprattus):

 

 

0303 71 10

Sardina pilchardus rūšies sardinės

23

0303 71 30

Sardinops genties sardinės; sardinėlės (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

Šprotai (Sprattus sprattus)

 (24)

0303 72 00

Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

Ledjūrio menkės (Pollachius virens)

7,5

0303 74

Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

 

0303 74 30

Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių

 (25)

0303 74 90

Scomber australasicus rūšies

15

0303 75

Amijos ir kiti rykliai:

 

 

0303 75 20

Squalus acanthias rūšies amijos

6

0303 75 50

Scyliorhinus spp. rūšies amijos

6

0303 75 90

Kiti

8

0303 76 00

Unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0303 77 00

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

Merlūzos, amerikinės vėgėlės (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

Merluccius genties merlūzos:

 

 

0303 78 11

Kapo merlūzos (Merluccius capensis) ir Namibijos merlūzos (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

Argentinos merlūzos (Pietvakarių Atlanto merlūzos) (Merlucciuc hubbsi)

15

0303 78 13

Zelandijos merlūzos (Merluccius australis)

15

0303 78 19

Kitos

15 (22)

0303 78 90

Urophycis genties amerikinės vėgėlės

15

0303 79

Kitos:

 

 

 

Gėlavandenės žuvys:

 

 

0303 79 11

Karpiai

8

0303 79 19

Kitos

8

 

Jūrinės žuvys:

 

 

 

Euthynnus genties žuvys, išskyrus dryžuotuosius tunus (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), nurodytus 0303 43 subpozicijoje:

 

 

 

Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (20):

 

 

0303 79 21

Neišdarinėtos

22 (21)  (22)

0303 79 23

Nuskustos ir išdarinėtos

22 (21)  (22)

0303 79 29

Kitos (pavyzdžiui, be galvų)

22 (21)  (22)

0303 79 31

Kitos

22 (22)

 

Jūriniai ešeriai (Sebastes spp.):

 

 

0303 79 35

Sebastes marinus rūšies

7,5

0303 79 37

Kiti

7,5

0303 79 41

Boreogadus saida rūšies žuvys

12

0303 79 45

Merlangai (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

Molvės (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

Mintajai (Theragra chalcogramma) ir sidabrinės saidos (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Orcynopsis unicolor rūšies žuvys

 (26)

0303 79 65

Ančiuviai (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

Jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.)

15

0303 79 75

Paprastieji jūriniai karšiai (Brama spp.)

15

0303 79 81

Meškeriotojai (jūriniai velniai) (Lophius spp.)

15

0303 79 83

Putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

Pietinės putasu (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 87

Kardžuvės (Xiphias Gladius)

7,5

0303 79 88

Ilčiai (nototeniniai dančiai) (Dissostichus spp.)

15

0303 79 91

Stauridės (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

Melsvieji makrurai (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0303 79 93

Rausvieji unguriai (juodosios kongrijos) (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

Pelotreis flavilatus ir Peltorhamphus novaezealandiae rūšių žuvys

7,5

0303 79 98

Kitos

15

0303 80

Kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai:

 

 

0303 80 10

Kietieji ir minkštieji ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai, skirti deoksiribonukleorūgšties arba protamino sulfato gamybai (20)

Neapmuitinama

0303 80 90

Kitos

10

0304

Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šviežia, atšaldyta arba sušaldyta:

 

 

0304 10

Šviežia arba atšaldyta:

 

 

 

Filė:

 

 

 

Gėlavandenių žuvų:

 

 

0304 10 13

Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho)

2

 

Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ir Oncorhynchus gilae rūšių upėtakių:

 

 

0304 10 15

Oncorhynchus mykiss rūšies, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 400 g

12

0304 10 17

Kitų

12

0304 10 19

Kitų gėlavandenių žuvų

9

 

Kitų:

 

 

0304 10 31

Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų

18

0304 10 33

Ledjūrio menkių (Pollachius virens)

18

0304 10 35

Jūrinių ešerių (Sebastes spp.)

18

0304 10 38

Kitų

18

 

Kita žuvų mėsa (malta arba nemalta):

 

 

0304 10 91

Gėlavandenių žuvų

8

 

Kita:

 

 

0304 10 97

Silkių filė puselės (juostelės)

 (23)

0304 10 98

Kita

15 (22)

0304 20

Sušaldyta filė:

 

 

 

Gėlavandenių žuvų:

 

 

0304 20 13

Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho)

2

 

Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ir Oncorhynchus gilae rūšių upėtakių:

 

 

0304 20 15

Oncorhynchus mykiss rūšies, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 400 g

12

0304 20 17

Kitų

12

0304 20 19

Kitų gėlavandenių žuvų

9

 

Kitų:

 

 

 

Menkių (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) ir Boreogadus saida rūšies žuvų:

 

 

0304 20 21

Gadus macrocephalus rūšies menkių

7,5

0304 20 29

Kitų

7,5

0304 20 31

Polakų (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

Juodadėmių menkių (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

Jūrinių ešerių (Sebastes spp.):

 

 

0304 20 35

Sebastes marinus rūšies

7,5

0304 20 37

Kitų

7,5

0304 20 41

Merlangų (Merlangius merlangus)

7,5

0304 20 43

Molvių (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

Tunų (Thunnus genties) ir Euthynnus genties žuvų

18

 

Skumbrių (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ir Orcynopsis unicolor rūšies žuvų:

 

 

0304 20 51

Scomber australasicus rūšies skumbrių

15

0304 20 53

Kitų

15

 

Merlūzų (Merluccius spp.; Urophycis spp.):

 

 

 

Merluccius genties merlūzų:

 

 

0304 20 55

Kapo merlūzų (Merluccius capensis) ir Namibijos merlūzų (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 20 56

Argentinos merlūzų (Pietvakarių Atlanto merlūzų) (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 20 58

Kitų

7,5

0304 20 59

Urophycis genties merlūzų

7,5

 

Amijų ir kitų ryklių:

 

 

0304 20 61

Amijų (Squalus acanthias ir Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

Kitų ryklių

7,5

0304 20 71

Jūrinių plekšnių (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

Upinių plekšnių (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

Silkių (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

Arnoglosų (Lepidorhombus spp.)

15

0304 20 83

Meškeriotojų (Lophius spp.)

15

0304 20 85

Mintajų (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

Kardžuvių (Xiphias Gladius)

7,5

0304 20 88

Ilčių (Dissostichus spp.)

15

0304 20 91

Melsvųjų makrurų (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0304 20 94

Kitų

15 (22)

0304 90

Kita:

 

 

0304 90 05

Surimių

15

 

Kitų:

 

 

0304 90 10

Gėlavandenių žuvų

8

 

Kitų:

 

 

0304 90 22

Silkių (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (23)

0304 90 31

Jūrinių ešerių (Sebastes spp.)

8

 

Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų:

 

 

0304 90 35

Gadus macrocephalus rūšies menkių

7,5

0304 90 38

Gadus morhua rūšies menkių

7,5

0304 90 39

Kitų

7,5

0304 90 41

Ledjūrio menkių (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

Juodadėmių menkių (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

Merlūzų (Merluccius spp.; Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

Arnoglosų (Lepidorhombus spp.)

15

0304 90 55

Paprastųjų jūrinių karšių (Brama spp.)

15

0304 90 57

Meškeriotojų (jūrinių velnių) (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

Putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

Mintajų (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

Kardžuvių (Xiphias Gladius)

7,5

0304 90 97

Kitų

7,5

0305

Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu; rūkytos žuvys, virtos ar keptos arba nevirtos ir nekeptos prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

0305 10 00

Žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

13

0305 20 00

Žuvų kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

11

0305 30

Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą:

 

 

 

Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų:

 

 

0305 30 11

Gadus macrocephalus rūšies menkių

16

0305 30 19

Kitų

20

0305 30 30

Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho), sūdytų arba užpiltų sūrymu

15

0305 30 50

Juodųjų otų (paltusų) (Reinhardtius hippoglossoides), sūdytų arba užpiltų sūrymu

15

0305 30 90

Kitų

16

 

Rūkytos žuvys, įskaitant filė:

 

 

0305 41 00

Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

13

0305 42 00

Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

Kitos:

 

 

0305 49 10

Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhychus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

Unguriai (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

Kitos

14

 

Vytintos žuvys, sūdytos arba nesūdytos, išskyrus rūkytas:

 

 

0305 51

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

0305 51 10

Vytintos, nesūdytos

13 (22)

0305 51 90

Vytintos, sūdytos

13 (22)

0305 59

Kitos:

 

 

 

Boreogadus saida rūšies žuvys:

 

 

0305 59 11

Vytintos, nesūdytos

13 (22)

0305 59 19

Vytintos, sūdytos

13 (22)

0305 59 30

Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

Ančiuviai (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

Kitos

12

 

Sūdytos žuvys, išskyrus vytintas arba rūkytas, ir žuvys, užpiltos sūrymu:

 

 

0305 61 00

Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (22)

0305 63 00

Ančiuviai (Engraulis spp.)

10

0305 69

Kitos:

 

 

0305 69 10

Boreogadus saida rūšies žuvys

13 (22)

0305 69 30

Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

11

0305 69 80

Kitos

12

0306

Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba garuose, šaldyti arba neatšaldyti, sušaldyti arba nesušaldyti, vytinti arba nevytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu arba nesūdyti ir neužpilti sūrymu; vėžiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

 

Sušaldyti:

 

 

0306 11

Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

 

0306 11 10

Vėžių uodegos

12,5

0306 11 90

Kitos

12,5

0306 12

Omarai (Homarus spp.):

 

 

0306 12 10

Sveiki (neišdarinėti)

6

0306 12 90

Kiti

16

0306 13

Krevetės:

 

 

0306 13 10

Pandalidae šeimos

12

0306 13 30

Crangon genties krevetės

18

0306 13 40

Giliavandenės rožinės krevetės (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

Penaeus genties krevetės

12

0306 13 80

Kitos

12

0306 14

Krabai:

 

 

0306 14 10

Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ir Callinectes sapidus rūšių krabai

7,5

0306 14 30

Cancer pagurus rūšies krabai

7,5

0306 14 90

Kiti

7,5

0306 19

Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vėžiagyvių, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

0306 19 10

Gėlavandeniai vėžiai

7,5

0306 19 30

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

Kiti

12

 

Nesušaldyti:

 

 

0306 21 00

Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

Omarai (Homarus spp.):

 

 

0306 22 10

Gyvi

8

 

Kiti:

 

 

0306 22 91

Sveiki (neišdarinėti)

8

0306 22 99

Kiti

10

0306 23

Krevetės:

 

 

0306 23 10

Pandalidae šeimos

12

 

Crangon genties krevetės:

 

 

0306 23 31

Šviežios, atšaldytos ar virtos vandenyje arba garuose

18

0306 23 39

Kitos

18

0306 23 90

Kitos

12

0306 24

Krabai:

 

 

0306 24 30

Cancer pagurus rūšies krabai

7,5

0306 24 80

Kiti

7,5

0306 29

Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vėžiagyvių, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

0306 29 10

Gėlavandeniai vėžiai

7,5

0306 29 30

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

Kiti

12

0307

Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; kiti vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

0307 10

Austrės:

 

 

0307 10 10

Plokščiosios austrės (Ostrea genties), gyvos, kiekvienos masė su geldele ne didesnė kaip 40 g

Neapmuitinama

0307 10 90

Kitos

9

 

Didžiosios šukutės, jūrinės šukutės arba pektunkuliusai, priklausantys Pecten, Chlamys arba Placopecten gentims:

 

 

0307 21 00

Gyvi, švieži arba atšaldyti

8

0307 29

Kiti:

 

 

0307 29 10

Didžiosios šukutės (Coquilles St. Jacques) (Pecten maximus), sušaldytos

8

0307 29 90

Kiti

8

 

Midijos (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

0307 31

Gyvos, šviežios arba atšaldytos:

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

Kitos:

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) ir kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41

Gyvi, švieži arba atšaldyti:

 

 

0307 41 10

Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

Kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 41 91

Loligo spp. ir Ommastrephes sagittatus rūšys

6

0307 41 99

Kiti

8

0307 49

Kiti:

 

 

 

Sušaldyti:

 

 

 

Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):

 

 

 

Sepiola genties:

 

 

0307 49 01

Mažosios sepijos (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

Kitos

8

0307 49 18

Kitos

8

 

Kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

Loligo spp.:

 

 

0307 49 31

Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Loligo pealei

6

0307 49 35

Loligo patagonica

6

0307 49 38

Kiti

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

Kiti

8

 

Kiti:

 

 

0307 49 71

Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

Kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

0307 49 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

Kiti

8

 

Aštuonkojai (Octopus spp.):

 

 

0307 51 00

Gyvi, švieži arba atšaldyti

8

0307 59

Kiti:

 

 

0307 59 10

Sušaldyti

8

0307 59 90

Kiti

8

0307 60 00

Sraigės, išskyrus jūrines sraiges

Neapmuitinama

 

Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

0307 91 00

Gyvi, švieži arba atšaldyti

11

0307 99

Kiti:

 

 

 

Sušaldyti:

 

 

0307 99 11

Illex spp.

8

0307 99 13

Dryžuotieji venusai (Venus) ir kitos Veneridae šeimos rūšys

8

0307 99 15

Medūzos (Rhopilema spp.)

Neapmuitinama

0307 99 18

Kiti

11

0307 99 90

Kiti

11

4 SKIRSNIS

PIENAS IR PIENO PRODUKTAI; PAUKŠČIŲ KIAUŠINIAI; NATŪRALUS MEDUS; GYVŪNINĖS KILMĖS MAISTO PRODUKTAI, NENURODYTI KITOJE VIETOJE

Pastabos

1.

Sąvoka „pienas“ reiškia nenugriebtą pieną su grietinėle arba iš dalies arba visiškai nugriebtą pieną.

2.

0405 pozicijoje:

a)

sąvoka „sviestas“ reiškia natūralų sviestą, išrūgų sviestą arba atgamintą sviestą (šviežią, sūdytą arba karstelėjusį, įskaitant konservuotą sviestą), gautą vien tik iš pieno, kuriame pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 80 % masės, bet ne didesnis kaip 95 % masės, maksimalus sausųjų neriebalinių pieno dalelių kiekis 2 % masės ir maksimalus vandens kiekis 16 % masės. Į sviestą neturi būti pridėta emulsiklių, bet gali būti natrio chlorido, maistinių dažų, neutralizuojančiųjų druskų ir nekenksmingų pieno rūgštį gaminančių bakterijų kultūrų;

b)

sąvoka „pieno pastos“ reiškia „vanduo – riebaluose“ rūšies tepią emulsiją, kurioje pieno riebalai yra vieninteliai produkto riebalai, o jų kiekis yra ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 80 % masės.

3.

Produktai, pagaminti išrūgų koncentracijos būdu, pridedant pieno arba pieno riebalų, turi būti klasifikuojami 0406 pozicijoje kaip sūriai, jeigu jie turi šias tris savybes:

a)

pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 5 % sausosios medžiagos masės;

b)

sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 70 %, bet ne didesnis kaip 85 % masės; ir

c)

yra suformuoti arba gali būti suformuoti.

4.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

išrūgų produktai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 95 % masės laktozės, išreikštos bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje (1702 pozicija); arba

b)

albuminai (įskaitant ne mažiau kaip dviejų išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sausosios medžiagos masės) (3502 pozicija) arba globulinai (3504 pozicija).

Subpozicijų pastabos

1.

Sąvoka „pakeistų savybių išrūgos“0404 10 subpozicijoje reiškia produktus, sudarytus iš išrūgų sudėtinių dalių, pavyzdžiui, išrūgos, iš kurių visiškai ar iš dalies pašalinta laktozė, baltymai arba mineralinės medžiagos, išrūgos, į kurias pridėta natūralių išrūgų sudėtinių dalių, taip pat produktai, gauti sumaišius natūralių išrūgų sudėtines dalis.

2.

0405 10 subpozicijoje sąvoka „sviestas“ netaikoma dehidratuotam sviestui arba sviestui „gi“ (ghee) (0405 90 subpozicija).

Papildomosios pastabos

1.

0401–0406 pozicijose klasifikuojamiems mišiniams taikomos tokios muito normos:

a)

mišiniams, kuriuose vienas iš komponentų sudaro ne mažiau nei 90 % masės, taikoma muito norma, atitinkanti šį komponentą;

b)

kitiems mišiniams taikoma muito norma, atitinkanti komponentą, kuriam nustatyta didžiausia importo muito norma.

2.

0406 90 02 ir 0406 90 03 subpozicijose sąvoka „sveiki sūriai“ reiškia sveikus (nepjaustytus) sūrius, kurių neto masė:

Emmentaler: ne mažesnė kaip 60 kg, bet ne didesnė kaip 130 kg,

Gruyère ir Sbrinz: ne mažesnė kaip 20 kg, bet ne didesnė kaip 45 kg,

Bergkäse: ne mažesnė kaip 20 kg, bet ne didesnė kaip 60 kg,

Appenzell: ne mažesnė kaip 6 kg, bet ne didesnė kaip 8 kg.

KN kodas

Aprašymas

Konvencinė muito norma (%)

Papildomas matavimo vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

 

0401 10

Kurių riebumas ne didesnis kaip 1 % masės:

 

 

0401 10 10

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

Kiti

12,9 €/100 kg/net

0401 20

Kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės:

 

 

 

Ne didesnis kaip 3 %:

 

 

0401 20 11

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

Kiti

17,9 €/100 kg/net

 

Didesnis kaip 3 %:

 

 

0401 20 91

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

Kiti

21,8 €/100 kg/net

0401 30

Kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės:

 

 

 

Ne didesnis kaip 21 %:

 

 

0401 30 11

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

Kiti

56,6 €/100 kg/net

 

Didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis kaip 45 %:

 

 

0401 30 31

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

110 €/100 kg/net

0401 30 39

Kiti

109,1 €/100 kg/net

 

Didesnis kaip 45 %:

 

 

0401 30 91

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

Kiti

182,8 €/100 kg/net

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

 

0402 10

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės:

 

 

 

Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

 

0402 10 11

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

Kiti

118,8 €/100 kg/net (29)

 

Kiti:

 

 

0402 10 91

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (30)

0402 10 99

Kiti

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (30)

 

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės:

 

 

0402 21

Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

 

 

Kurių riebumas ne didesnis kaip 27 % masės:

 

 

0402 21 11

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

Kiti:

 

 

0402 21 17

Kurių riebumas ne didesnis kaip 11 % masės

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

Kurių riebumas didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

130,4 €/100 kg/net

 

Kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės:

 

 

0402 21 91

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

Kiti

161,9 €/100 kg/net

0402 29

Kiti:

 

 

 

Kurių riebumas ne didesnis kaip 27 % masės:

 

 

0402 29 11

Specialus pienas, skirtas kūdikiams, sandariai uždarytose pakuotėse, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g, riebumas didesnis kaip 10 % masės

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

 

Kiti:

 

 

0402 29 15

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0402 29 19

Kiti

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (30)

 

Kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės:

 

 

0402 29 91

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0402 29 99

Kiti

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (30)

 

Kiti:

 

 

0402 91

Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

 

 

Kurių riebumas ne didesnis kaip 8 % masės:

 

 

0402 91 11

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

Kiti

34,7 €/100 kg/net

 

Kurių riebumas didesnis kaip 8 %, bet ne didesnis kaip 10 % masės:

 

 

0402 91 31

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

Kiti

43,4 €/100 kg/net

 

Kurių riebumas didesnis kaip 10 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės:

 

 

0402 91 51

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

Kiti

109,1 €/100 kg/net

 

Kurių riebumas didesnis kaip 45 % masės:

 

 

0402 91 91

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

Kiti

182,8 €/100 kg/net

0402 99

Kiti:

 

 

 

Kurių riebumas ne didesnis kaip 9,5 % masės:

 

 

0402 99 11

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

Kiti

57,2 €/100 kg/net

 

Kurių riebumas didesnis kaip 9,5 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės:

 

 

0402 99 31

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (30)

0402 99 39

Kiti

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (30)

 

Kurių riebumas didesnis kaip 45 % masės:

 

 

0402 99 91

Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (30)

0402 99 99

Kiti

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (30)

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

0403 10

Jogurtas:

 

 

 

Nearomatizuotas, į kurį nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

 

Į kurį nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurio riebumas:

 

 

0403 10 11

Ne didesnis kaip 3 % masės

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

Didesnis kaip 6 % masės

59,2 €/100 kg/net

 

Kitas, kurio riebumas:

 

 

0403 10 31

Ne didesnis kaip 3 % masės

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 10 33

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 10 39

Didesnis kaip 6 % masės

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

 

Aromatizuotas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

 

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas:

 

 

0403 10 51

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

Didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

Kiti, kurių riebumas:

 

 

0403 10 91

Ne didesnis kaip 3 % masės

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

Didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

Kiti:

 

 

 

Nearomatizuoti, į kuriuos nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

 

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai:

 

 

 

Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas:

 

 

0403 90 11

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

Kiti, kurių riebumas:

 

 

0403 90 31

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0403 90 33

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

0403 90 39

Didesnis kaip 27 % masės

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (30)

 

Kiti:

 

 

 

Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas:

 

 

0403 90 51

Ne didesnis kaip 3 % masės

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

Didesnis kaip 6 % masės

59,2 €/100 kg/net

 

Kiti, kurių riebumas:

 

 

0403 90 61

Ne didesnis kaip 3 % masės

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 90 63

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

0403 90 69

Didesnis kaip 6 % masės

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (30)

 

Aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

 

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas:

 

 

0403 90 71

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

Didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

Kiti, kurių riebumas:

 

 

0403 90 91

Ne didesnis kaip 3 % masės

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

Didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

0404 10

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

 

 

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai:

 

 

 

Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38):

 

 

 

Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

 

 

0404 10 02

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

7 €/100 kg/net

0404 10 04

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

 

 

0404 10 12

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

Kiti, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38):

 

 

 

Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

 

 

0404 10 26

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (30)

0404 10 28

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 32

Didesnis kaip 27 % masės

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

 

Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

 

 

0404 10 34

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 36

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 38

Didesnis kaip 27 % masės

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

 

Kitos:

 

 

 

Į kurias nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38):

 

 

 

Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

 

 

0404 10 48

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,07 €/kg/net (31)

0404 10 52

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

 

 

0404 10 56

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

Kiti, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38):

 

 

 

Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

 

 

0404 10 72

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (33)

0404 10 74

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 76

Didesnis kaip 27 % masės

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

 

Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

 

 

0404 10 78

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 82

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 10 84

Didesnis kaip 27 % masės

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 90

Kiti:

 

 

 

Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas:

 

 

0404 90 21

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

Kiti, kurių riebumas:

 

 

0404 90 81

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 90 83

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0404 90 89

Didesnis kaip 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (30)

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

 

 

0405 10

Sviestas:

 

 

 

Kurio riebumas ne didesnis kaip 85 % masės:

 

 

 

Natūralus sviestas:

 

 

0405 10 11

Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 19

Kitas

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 30

Atgamintas sviestas

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 50

Išrūgų sviestas

189,6 €/100 kg/net (29)

0405 10 90

Kitas

231,3 €/100 kg/net (29)

0405 20

Pieno pastos:

 

 

0405 20 10

Kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 60 % masės

9 + EA (27)

0405 20 30

Kurių riebumas ne mažesnis kaip 60 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

9 + EA (27)

0405 20 90

Kurių riebumas didesnis kaip 75 % masės, bet mažesnis kaip 80 % masės

189,6 €/100 kg/net

0405 90

Kiti:

 

 

0405 90 10

Kurių riebumas ne mažesnis kaip 99,3 % masės, o vandens kiekis ne didesnis kaip 0,5 % masės

231,3 €/100 kg/net (29)

0405 90 90

Kiti

231,3 €/100 kg/net (29)

0406

Sūriai ir varškė:

 

 

0406 10

Švieži (nenokinami arba nekonservuojami) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius, ir varškė:

 

 

0406 10 20

Kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės

185,2 €/100 kg/net (29)

0406 10 80

Kiti

221,2 €/100 kg/net (29)

0406 20

Visų rūšių trinti arba miltelių pavidalo sūriai:

 

 

0406 20 10

Sūris Glarus (vadinamasis Schabziger) su prieskoniniais augalais, pagamintas iš nugriebto pieno, sumaišyto su smulkiai sumaltais prieskoniniais augalais (36)

7,7

0406 20 90

Kiti

188,2 €/100 kg/net (29)

0406 30

Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius:

 

 

0406 30 10

Kurių gamybai buvo naudojami tik šie sūriai: Emmentaler, Gruyère ir Appenzell ir kurių sudėtyje kaip papildomosios sudėtinės dalies gali būti sūrio Glarus (vadinamojo Schabziger) su prieskoniniais augalais; paruošti parduoti mažmeninėje prekyboje, kurių sausosios medžiagos riebumas ne didesnis kaip 56 % masės

144,9 €/100 kg/net (29)

 

Kiti:

 

 

 

Kurių riebumas ne didesnis kaip 36 % masės, o sausosios medžiagos riebumas:

 

 

0406 30 31

Ne didesnis kaip 48 %

139,1 €/100 kg/net (29)

0406 30 39

Didesnis kaip 48 %

144,9 €/100 kg/net (29)

0406 30 90

Kurių riebumas didesnis kaip 36 % masės

215 €/100 kg/net (29)

0406 40

Pelėsiniai sūriai:

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net (29)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (29)

0406 40 90

Kiti

140,9 €/100 kg/net (29)

0406 90

Kiti sūriai:

 

 

0406 90 01

Skirti lydyti (35)

167,1 €/100 kg/net (29)

 

Kiti:

 

 

 

Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ir Appenzell:

 

 

0406 90 02

Sveiki sūriai, kurių 100 kg neto masės vertė franko siena didesnė kaip 401,85 €, bet ne didesnė kaip 430,62 €, kurių sausosios medžiagos riebumas ne mažesnis kaip 45 % masės ir brandinti ne trumpiau kaip tris mėnesius (36)  (28)

17,54 €/100 kg/net (32)  (34)

0406 90 03

Sveiki sūriai, kurių 100 kg neto masės vertė franko siena didesnė kaip 430,62 €, kurių sausosios medžiagos riebumas ne mažesnis kaip 45 % masės ir brandinti ne trumpiau kaip tris mėnesius (36)  (28)

6,58 €/100 kg/net

0406 90 04

Sūrių gabalai vakuuminėje arba inertinių dujų pakuotėje su žievele bent iš vienos pusės, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg, bet mažesnė kaip 5 kg, ir 100 kg neto masės vertė franko siena didesnė kaip 430,62 €, bet ne didesnė kaip 459,39 €, kurių sausosios medžiagos riebumas ne mažesnis kaip 45 % masės ir brandinti ne trumpiau kaip tris mėnesius (36)  (28)

17,54 €/100 kg/net (32)  (34)

0406 90 05

Sūrių gabalai vakuuminėje arba inertinių dujų pakuotėje su žievele bent iš vienos pusės, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg, ir 100 kg neto masės vertė franko siena didesnė kaip 459,39 €, kurių sausosios medžiagos riebumas ne mažesnis kaip 45 % masės ir brandinti ne trumpiau kaip tris mėnesius (36)  (28).

6,58 €/100 kg/net

0406 90 06

Sūrių gabalai be žievelės, kurių neto masė mažesnė kaip 450 g ir kurių 100 kg neto masės vertė franko siena didesnė kaip 499,67 €, kurių sausosios medžiagos riebumas ne mažesnis kaip 45 % masės ir brandinti ne trumpiau kaip tris mėnesius, vakuuminėje arba inertinių dujų pakuotėje, ant kurios etikečių turi būti nurodyta bent sūrio rūšis, riebalų kiekis, atsakingas pakuotojas ir šalis gamintoja (36)  (28).

6,58 €/100 kg/net

 

Kiti:

 

 

0406 90 13

Emmentaler

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 17

Bergkäse, Appenzell

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or ir Tête de Moine

171,7 €/100 kg/net (29)

0406 90 19

Sūris Glarus (vadinamasis Schabziger) su prieskoniniais augalais, pagamintas iš nugriebto pieno, sumaišyto su smulkiai sumaltais prieskoniniais augalais (36)

7,7

0406 90 21

Cheddar

167,1 €/100 kg/net (29)

0406 90 23

Edam

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 25

Tilsit

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 27

Butterkäse

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 29

Kashkaval

151 €/100 kg/net (29)

 

Feta:

 

 

0406 90 31

Iš avių arba buivolių pieno, induose su sūrymu arba burdiukuose iš avių arba ožkų odos

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 33

Kiti

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 35

Kefalo-Tyri

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 37

Finlandia

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 39

Jarlsberg

151 €/100 kg/net (29)

 

Kiti:

 

 

0406 90 50

Sūriai iš avių arba buivolių pieno, induose su sūrymu arba burdiukuose iš avių arba ožkų odos

151 €/100 kg/net (29)

 

Kiti:

 

 

 

Kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės medžiagos vandens masė:

 

 

 

Ne didesnė kaip 47 % masės:

 

 

0406 90 61

Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

Fiore Sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (29)

0406 90 69

Kiti

188,2 €/100 kg/net (29)

 

Didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės:

 

 

0406 90 73

Provolone

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 78

Gouda

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 82

Camembert

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 84

Brie

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 85

Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

 

Kiti sūriai, kurių neriebalinės medžiagos vandens masė:

 

 

0406 90 86

Didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 52 % masės

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 87

Didesnė kaip 52 %, bet ne didesnė kaip 62 % masės

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 88

Didesnė kaip 62 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės

151 €/100 kg/net (29)

0406 90 93

Didesnė kaip 72 %

185,2 €/100 kg/net (29)

0406 90 99

Kiti

221,2 €/100 kg/net (29)

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti:

 

 

 

Naminių paukščių:

 

 

 

Skirti inkubacijai (perinimui) (37):

 

 

0407 00 11

Kalakučių arba žąsų

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

Kiti

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

Kiti

30,4 €/100 kg/net (29)

1 000 p/st

0407 00 90

Kiti

7,7

p/st

0408

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, sušaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

 

 

Kiaušinių tryniai:

 

 

0408 11

Džiovinti:

 

 

0408 11 20

Netinkami vartoti žmonių maistui (38)

Neapmuitinama

0408 11 80

Kiti

142,3 €/100 kg/net (29)

0408 19

Kiti:

 

 

0408 19 20

Netinkami vartoti žmonių maistui (38)

Neapmuitinama

 

Kiti:

 

 

0408 19 81

Skysti

62 €/100 kg/net (29)

0408 19 89

Kiti, įskaitant sušaldytus

66,3 €/100 kg/net (29)

 

Kiti:

 

 

0408 91

Džiovinti:

 

 

0408 91 20

Netinkami vartoti žmonių maistui (38)

Neapmuitinama

0408 91 80

Kiti

137,4 €/100 kg/net (29)

0408 99

Kiti:

 

 

0408 99 20

Netinkami vartoti žmonių maistui (38)

Neapmuitinama

0408 99 80

Kiti

35,3 €/100 kg/net (29)

0409 00 00

Natūralus medus

17,3

0410 00 00

Gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

7,7

5 SKIRSNIS

GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI, NENURODYTI KITOJE VIETOJE

Pastabos

1.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

valgomieji produktai (išskyrus gyvūnų žarnas, pūsles ir skrandžius, sveikus arba supjaustytus gabalais, taip pat skystą arba džiovintą gyvūnų kraują);

b)

žalios ( neišdirbtos) odos ir išdirbtos odos (įskaitant kailinių žvėrelių kailius), išskyrus prekes, nurodytas 0505 pozicijoje, taip pat žalių (neišdirbtų) odų, išdirbtų odų ir kailių atraižas bei atliekas, klasifikuojamas 0511 pozicijoje (41 arba 43 skirsnis);

c)

gyvūninės tekstilės medžiagos, išskyrus ašutus ir ašutų atliekas (XI skyrius); arba

d)

plaukų kuokšteliai ir ryšulėliai, paruošti šluotų arba šepečių gamybai (9603 pozicija).

2.

0501 pozicijoje nurodytų plaukų surūšiavimas pagal ilgį nelaikomas jų apdorojimu (jeigu, atitinkamai, plaukų šaknys ir jų galai nesudėti kartu).

3.

Visoje nomenklatūroje sąvoka „dramblio kaulas“ taikoma dramblio, hipopotamo, jūrų vėplio, narvalo ir šerno iltims, raganosio ragams ir visų gyvūnų dantims.

4.

Visoje nomenklatūroje sąvoka „ašutai“ taikoma arklių arba galvijų karčių ar uodegų plaukams.

KN kodas

Aprašymas

Konvencinė muito norma (%)

Papildomas matavimo vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos

Neapmuitinama

0502

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai; barsukų plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti; šių šerių arba plaukų atliekos:

 

 

0502 10 00

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai, taip pat šių šerių arba plaukų atliekos

Neapmuitinama

0502 90 00

Kiti

Neapmuitinama

0503 00 00

Ašutai ir ašutų atliekos, suformuoti arba nesuformuoti į sluoksną, su pagrindu arba be pagrindo

Neapmuitinama

0504 00 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

Neapmuitinama

0505

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais; plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkai, toliau neapdoroti, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos:

 

 

0505 10

Plunksnos, naudojamos kimšimui; pūkai:

 

 

0505 10 10

Žaliava

Neapmuitinama

0505 10 90

Kitos

Neapmuitinama

0505 90 00

Kitos

Neapmuitinama

0506

Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti, be riebalų, paprastai apdoroti (bet neišpjauti pagal formą), apdoroti rūgštimi ar deželatinizuoti; šių produktų milteliai ir atliekos:

 

 

0506 10 00

Oseinas ir kaulai, apdoroti rūgštimi

Neapmuitinama

0506 90 00

Kiti

Neapmuitinama

0507

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos:

 

 

0507 10 00

Dramblio kaulas; dramblio kaulo milteliai ir atliekos

Neapmuitinama

0507 90 00

Kiti

Neapmuitinama

0508 00 00

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neišpjautos pagal formą, jų milteliai ir atliekos

Neapmuitinama

0509 00

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys:

 

 

0509 00 10

Žaliava

Neapmuitinama

0509 00 90

Kitos

5,1

0510 00 00

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, šaldyti, sušaldyti arba kitu būdu konservuoti neilgam laikymui

Neapmuitinama

0511

Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

0511 10 00

Galvijų sperma

Neapmuitinama

p/st (39)

 

Kiti:

 

 

0511 91

Produktai iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 3 skirsnyje:

 

 

0511 91 10

Žuvų atliekos

Neapmuitinama

0511 91 90

Kiti

Neapmuitinama

0511 99

Kiti:

 

 

0511 99 10

Gyslos arba sausgyslės; nuopjovos ir panašios kailių arba odų žaliavos atliekos

Neapmuitinama

0511 99 90

Kiti

Neapmuitinama

II SKYRIUS

AUGALINIAI PRODUKTAI

Pastaba

1.

Šiame skyriuje sąvoka „granulės“ reiškia produktus, aglomeruotus arba tiesiog supresuojant, arba pridedant rišiklio, kurio kiekis ne didesnis kaip 3 % masės.

6 SKIRSNIS

AUGANTYS MEDŽIAI IR KITI AUGALAI; SVOGŪNĖLIAI, ŠAKNYS IR KITOS PANAŠIOS AUGALŲ DALYS; SKINTOS GĖLĖS IR DEKORATYVINIAI ŽALUMYNAI

Pastabos

1.

Atsižvelgiant į antrąją 0601 pozicijos dalį, šiame skirsnyje klasifikuojami tik augantys medžiai ir prekės (įskaitant daržovių daigus), paprastai tiekiamos iš daržovių arba gėlių daigynų, skirti veisimui arba dekoratyviniams tikslams; šiame skirsnyje neklasifikuojamos bulvės, svogūnai, askaloniniai česnakai, valgomieji česnakai ir kiti produktai, klasifikuojami 7 skirsnyje.

2.

0603 arba 0604 pozicijose kiekviena nuoroda į bet kurias prekes turi būti laikoma apimančia puokštes, gėlių krepšelius, vainikus ir panašias prekes, visai arba iš dalies pagamintas iš atitinkamos rūšies prekių, neatsižvelgiant į aksesuarus iš kitų medžiagų. Tačiau šiose pozicijose neklasifikuojami koliažai ir panašios dekoratyvinės plaketės, klasifikuojamos 9701 pozicijoje.

KN Kodas

Aprašymas

Konvencinė muito norma (%)

Papildomas matavimo vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje:

 

 

0601 10

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės būsenoje:

 

 

0601 10 10

Hiacintų

5,1

p/st

0601 10 20

Narcizų

5,1

p/st

0601 10 30

Tulpių

5,1

p/st

0601 10 40

Kardelių

5,1

p/st

0601 10 90

Kitų

5,1

0601 20

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys:

 

 

0601 20 10

Trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys

Neapmuitinama

0601 20 30

Gegužraibių (orchidėjų), hiacintų, narcizų ir tulpių

9,6

0601 20 90

Kitų

6,4

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena:

 

 

0602 10

Neįsišakniję auginiai ir ūgliai:

 

 

0602 10 10

Vynuogienojų

Neapmuitinama

0602 10 90

Kiti

4

0602 20

Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir kerai, skiepyti arba neskiepyti:

 

 

0602 20 10

Vynuogienojų atlankos, skiepytos arba įsišaknijusios

Neapmuitinama

0602 20 90

Kiti

8,3

0602 30 00

Rododendrai ir azalijos, skiepytos arba neskiepytos

8,3

0602 40

Rožės, skiepytos arba neskiepytos:

 

 

0602 40 10

Neskiepytos akute arba auginiais

8,3

p/st

0602 40 90

Skiepytos akute arba auginiais

8,3

p/st

0602 90

Kiti:

 

 

0602 90 10

Grybiena

8,3

0602 90 20

Ananasų sodinukai

Neapmuitinama

0602 90 30

Daržovių ir braškių arba žemuogių daigai

8,3

 

Kiti:

 

 

 

Atvirame grunte augantys augalai:

 

 

 

Medžiai, krūmai ir kerai:

 

 

0602 90 41

Miško medžiai

8,3

 

Kiti:

 

 

0602 90 45

Įsišakniję auginiai ir jauni augalai

6,5

0602 90 49

Kiti

8,3

 

Kiti atvirame grunte augantys augalai:

 

 

0602 90 51

Daugiamečiai augalai

8,3

0602 90 59

Kiti

8,3

 

Patalpose augantys augalai:

 

 

0602 90 70

Įsišakniję auginiai ir jauni augalai, išskyrus kaktusus

6,5

 

Kiti:

 

 

0602 90 91

Žydintys augalai su pumpurais arba žiedais, išskyrus kaktusus

6,5

0602 90 99

Kiti

6,5

0603

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos: