EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1775

2004 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1775/2004, nustatantis 2003–2004 prekybos metams produkcijos mokesčių sumas cukraus sektoriui

OJ L 316, 15.10.2004, p. 64–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 15/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1775/oj

15.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/64


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1775/2004

2004 m. spalio 14 d.

nustatantis 2003–2004 prekybos metams produkcijos mokesčių sumas cukraus sektoriui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 15 straipsnio 8 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

2002 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 314/2002, nustatančio išsamias kvotų sistemos taikymo cukraus sektoriuje taisykles (2), 8 straipsnyje yra numatyta, kad pagrindinės produkcijos mokesčio ir B mokesčio sumos, o taip pat prireikus, Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 16 straipsnio 2 dalyje numatytas koeficientas už pagamintą cukrų, izogliukozę ir inulino sirupą ankstesniems prekybos metams būtų nustatomi iki spalio 15 d.

(2)

Remiantis 2003–2004 prekybos metais apskaičiuotais bendrais nuostoliais, užregistruotais pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 ir 2 dalis, reikia pagal minėto reglamento 3 ir 4 dalis taikyti 2 % pagrindinio mokesčio ir 27,050 % B mokesčio sumas.

(3)

Pagal esamus duomenis ir Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 15 straipsnio 1 dalį užregistruoti bendri nuostoliai yra visiškai padengiami pagrindinio mokesčio ir B mokesčio pajamomis. Todėl nėra tikslinga nustatyti minėto reglamento 16 straipsnio 2 dalyje numatytą koeficientą 2003–2004 prekybos metams.

(4)

Cukraus vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nurodytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2003–2004 prekybos metams cukraus sektoriuje nustatomos šios produkcijos mokesčių sumos:

a)

12,638 euro už baltojo cukraus toną kaip pagrindinį produkcijos mokestį A ir B cukraus produkcijai;

b)

170,929 euro už baltojo cukraus toną kaip B mokestį B cukraus produkcijai;

c)

5,330 euro už sausosios medžiagos toną kaip pagrindinį produkcijos mokestį A ir B izogliukozės produkcijai;

d)

73,014 euro už sausosios medžiagos toną kaip B mokestį B izokgliukozės produkcijai;

e)

12,638 už toną sausosios medžiagos cukraus arba izogliukozės ekvivalento kaip pagrindinės produkcijos mokestį A ir B inulino sirupo produkcijai;

f)

170,929 euro už sausosios medžiagos cukraus arba izogliukozės ekvivalento kaip B mokestį už B inulino sirupo produkcijai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 50, 2002 2 21, p. 40. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 38/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 13).


Top