EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1474

2004 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1474/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

OJ L 271, 19.8.2004, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1474/oj

19.8.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1474/2004

2004 m. rugpjūčio 18 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį 2002 m. gruodžio 20 d. Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (1), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Vokietija paskyrė dvi institucijas Bendrijos institucijomis ir apie tai pranešė Komisijai. Komisija nusprendė, kad buvo pateikta pakankamai įrodymų, jog šios institucijos gali patikimai, laiku, veiksmingai ir atitinkamai atlikti užduotis, reikalaujamas Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II, III ir V skyriuose.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 22 straipsnyje nurodyto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 III priedas yra iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Christopher PATTEN

Komisijos narys


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) 1459/2004 (OL L 269, 2004 8 17, p. 26).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 III priedas iš dalies keičiamas taip:

 

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 III priedo pabaigoje pridedamas šis tekstas:

„3.

Hauptzollamt Koblenz

– Zollamt Idar-Oberstein –

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Deutschland

Tel. (49-6781) 56 27-0

Faks. (49-6781) 56 27-19

El. paštas zaio@hzako.bfinv.de“

 

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 5 straipsnio 3 dalyje, 6, 9, 10 straipsniuose, 14 straipsnio 3 dalyje, 15 ir 17 straipsniuose kompetetinga institucija Vokietijoje bus ši:

„Oberfinanzdirektion Koblenz

– Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung –

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

Deutschland

Tel. (49-6321) 894-0

Faks. (49-6321) 894-850

El. paštas diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de“


Top