EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1341

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1341/2004, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

OJ L 249, 23.7.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1341/oj

23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1341/2004

2004 m. liepos 22 d.

atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Laikydamasi Žemės ūkio susitarimo (2), sudaryto Urugvajaus raundo daugiašalėse prekybos derybose, Bendrija įsipareigojo importuoti į Ispaniją tam tikrą kiekį kukurūzų.

(2)

1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1839/95 dėl tarifinių kvotų kukurūzų ir sorgo importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taikymo taisyklių (3) yra nustatytos konkursų vykdymui būtinos konkrečios taisyklės.

(3)

Atsižvelgiant į realų kukurūzų importo į Ispaniją iš trečiųjų šalių ritmą ir į esamus Ispanijos rinkos poreikius, reikia pradėti konkursą dėl kukurūzų importo muito mokesčio lengvatos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas konkursas dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatytos importo muito mokesčio lengvatos, taikomos importuojamiems į Ispaniją kukurūzams.

2.   Taikomos Reglamento (EB) Nr. 1839/95 nuostatos, išskyrus tas, kurios prieštarauja šio reglamento nuostatoms.

2 straipsnis

Konkursas yra atidarytas iki 2004 m. rugsėjo 9 d. Konkurso laikotarpiu vykdomi savaitiniai konkursai, kurių apimtys ir pasiūlymo pateikimo terminai sukonkretinami pranešime apie konkursą.

3 straipsnis

Šio konkurso tvarka išduotos importo licencijos galioja 50 dienų nuo jų išdavimo datos tokia prasme, kokia vartojama Reglamento (EB) Nr. 1839/95 10 straipsnio 4 dalyje.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


Top