EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0709

2004 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 709/2004, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas vyno sektoriuje Maltai įstojus į Europos Sąjungą

OJ L 111, 17.4.2004, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 445 - 446
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 113 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 113 - 114

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/709/oj

32004R0709Oficialusis leidinys L 111 , 17/04/2004 p. 0021 - 0022


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 709/2004

2004 m. balandžio 16 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas vyno sektoriuje Maltai įstojus į Europos Sąjungą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo sutartį ir ypač jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktą ir ypač jo 41 straipsnio pirmąją pastraipą,

kadangi:

(1) 1999 m. gegužės 17 d. priimto Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo [1] VII priedo B skyriaus 1 poskyryje numatyta, kad produktų, pagamintų Bendrijoje, ženklinimas gali būti papildytas duomenimis pagal tam tikras sąlygas, kurios turi būti nustatytos, nurodant stalo vynų su geografine nuoroda ir rūšinių vynų pkr, derliaus metus ir vienos ar kelių vynuogių veislių pavadinimus. Pagal minėtas nuostatas tokie neprivalomi duomenys gali būti nurodomi tiktai rūšinių vynų pkr arba stalo vynų su geografine nuoroda etiketėse,

(2) 2002 m. balandžio 12 d. priimtame Komisijos reglamente (EB) Nr. 753/2002, nustatančiame tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles [2], yra nuostatų dėl nuorodų, kurios gali būti pateikiamos ženklinant, pavyzdžiui, derliaus metai ir vyno gamybai naudotos vynuogių veislės (veislių) pavadinimai. Pagal minėtas nuostatas tokie neprivalomi duomenys gali būti nurodomi tiktai rūšinių vynų pkr arba stalo vynų su geografine nuoroda etiketėje.

(3) Malta iš vynuogių misos arba daugiausia Italijoje užaugintų vynuogių gamina ir ruošia tik stalo vyną, kuris šiuo metu ženklinamas, nurodant derliaus metus ir naudotos vynuogių veislės (veislių) pavadinimus. Įstojusi į Europos Sąjungą, Malta pagal Reglamentų (EB) Nr. 1493/1999 ir (EB) Nr. 753/2002 nuostatas negalės daugiau nurodyti tokių duomenų.

(4) Šis Maltos kilmės arba Maltoje paruošto vyno ženklinimo taisyklių pakeitimas gali sukelti nemažų nuostolių Maltos gamintojams, kadangi vartotojai yra įpratę prie šiuo metu naudojamų etikečių, kuriose nurodyta tam tikra informacija. Siekiant išvengti Maltos rinkos sutrikimų ir numatyti sklandų perėjimą nuo šiuo metu Maltoje susidariusios situacijos prie Bendrijos ženklinimo taisyklių, galima numatyti laikinąją nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo Reglamentų (EB) Nr. 1493/1999 ir (EB) Nr. 753/2002, kad Maltos vynų etiketėse galėtų būti toliau nurodomi derliaus metai ir naudotos vynuogių veislės (veislių) pavadinimai.

(5) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VII priedo B skyriaus 1 poskyrio b punkto nuostatų, Maltoje paruošto arba Maltos kilmės vyno etiketėje iki 2006 m. balandžio 30 d. gali būti nurodomi derliaus metai ir vienos ar kelių naudotų vynuogių veislių pavadinimai.

2 straipsnis

Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 753/2002 18 straipsnio ir 19 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatų, Maltoje paruošto ar Maltos kilmės vyno etiketėje iki 2006 m. balandžio 30 d. gali būti nurodomi derliaus metai ir vienos ar kelių naudotų vynuogių veislių pavadinimai.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja įsigaliojus Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo sutarčiai nuo jos įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 179, 1999 7 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

[2] OL L 118, 2002 5 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 316/2004 (OL L 55, 2004 2 24, p. 16).

--------------------------------------------------

Top