EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0599

2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 599/2004 dėl Bendrijos vidaus prekybos gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais suderinto sertifikato pavyzdžio ir patikrinimo ataskaitos patvirtinimotektas svarbus EEE

OJ L 94, 31.3.2004, p. 44–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; panaikino 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/599/oj

32004R0599Oficialusis leidinys L 094 , 31/03/2004 p. 0044 - 0056


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 599/2004

2004 m. kovo 30 d.

dėl Bendrijos vidaus prekybos gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais suderinto sertifikato pavyzdžio ir patikrinimo ataskaitos patvirtinimo

(tektas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą [1], ypač į jos 20 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką [2], ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyvą 91/628/EB dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir iš dalies pakeičianti Direktyvas 90/425/EEB ir 91/496/EEB [3], ypač į jos 15 straipsnį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimą 92/438/EEB dėl veterinarinių importo procedūrų kompiuterizavimo (Shift projektas), iš dalies pakeičiantį Direktyvas 90/675/EEB, 91/496/EEB, 91/628/EEB ir Sprendimą 90/424/EEB bei panaikinantį Sprendimą 88/192/EEB [4], ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1) Bendrijos vidaus prekyboje reikalaujamo sveikatos sertifikato pateikimo suderinimas būtinas Traces sistemai įdiegti, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2003/623/EB dėl integruotosios kompiuterinės veterinarijos sistemos, vadinamos Traces, sukūrimo [5], tam, kad siekiant geresnės sveikatos apsaugos Bendrijoje, surinkti duomenys būtų tinkamai tvarkomi ir apdorojami.

(2) Suderinto sertifikato pavyzdžio, pagal kurį būtų renkami patikrinimų, atliekamų pagal Direktyvas 89/662/EEB, 91/628/EEB ir 90/425/EEB, rezultatai, nustatymas būtinas tam, kad būtų galima apdoroti duomenis kompiuteriais, ir juo remiantis standartizuotai pateikti rezultatus, kaip reikalaujama pagal tas direktyvas.

(3) Būtina suderinti dokumentų, kurių reikalaujama pagal Bendrijos įstatymus, pavyzdžių pateikimą šiuose teisės aktuose:

- 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis [6], F priede,

- 1988 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 88/407/EEB, nustatančios gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai užšaldyta galvijų sperma bei jos importui [7], D1 ir D2 prieduose,

- 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvos 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių [8], C priede,

- 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą [9], C priede,

- 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 90/429/EEB, nustatančios gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui [10], D priede,

- 1990 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvos 90/539/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių [11], IV priede,

- 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvos 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir jų produktų teikimą į rinką [12], E priede,

- 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvos 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis [13], E priede,

- 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvos 92/65/EEB, nustatančios gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją [14], E priede,

- 1994 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimo 94/273/EB dėl veterinarinio sertifikavimo, pateikiant į Jungtinės Karalystės ir Airijos rinką kates ir šunis, kurių kilmės šalys yra ne Jungtinė Karalystė ir Airija [15], priede,

- 1995 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimo 95/294/EB, nustatančio gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdį prekybai arklinių šeimos gyvūnų rūšių kiaušialąstėmis ir embrionais [16], priede,

- 1995 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimo 95/307/EB, nustatančio gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdį prekybai arklinių šeimos gyvūnų rūšių sperma [17], priede;

- 1995 m. rugsėjo 19 d. Komisijos sprendimo 95/388/EB, nustatančio Bendrijos vidaus prekybos avinų ir ožių sperma, avių ir ožkų rūšių kiaušialąstėmis ir embrionais sertifikato pavyzdį [18], I ir II prieduose,

- 1995 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimo 95/483/EB, nustatančio Bendrijos vidaus prekybos kiaulių kiaušialąstėmis ir embrionais sertifikato pavyzdį [19], priede,

- 1999 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimo 1999/567/EB, nustatančio Tarybos direktyvos 91/67/EEB 16 straipsnio 1 dalyje nurodyto sertifikato pavyzdį [20], I ir II prieduose,

- 2003 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimo 2003/390/EB, nustatančio specialius reikalavimus žuvininkystės ūkiuose auginamų akvakultūros gyvūnų rūšių, kurios laikomos neimliomis tam tikroms ligoms, ir jų produktų tiekimui rinkai [21], I priede,

- 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 64/433/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai šviežia mėsa [22], IV priede,

- 1971 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvos 71/118/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos prekybai šviežia paukštiena [23], VI priede,

- 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 77/99/EEB, dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai mėsos ir tam tikrais kitais gyvūninės kilmės produktais [24], D priede,

- 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 91/495/EEB dėl visuomenės ir gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos triušienos ir ūkiuose auginamų medžiojamų gyvūnų mėsos gamybai ir tiekimui į rinką [25], IV priede,

- 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvos 92/45/EEB dėl visuomenės ir gyvūnų sveikatos problemų, susijusių su laukinių medžiojamųjų gyvūnų ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos teikimu į rinką [26], II priede,

- 1994 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyvos 94/65/EB, nustatančios maltos mėsos bei mėsos gaminių gamybos ir pateikimo į rinką reikalavimus [27], V priede.

(4) 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1774/2002, nustatančiame sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms [28], numatytas pasikeitimas informacija dėl gyvūninės kilmės šalutinių ir apdorotų produktų tarp kompetentingų institucijų taip pat turėtų būti suderintas.

(5) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įvairūs sveikatos sertifikatai, išskyrus registruotų arklinių šeimos gyvūnų sveikatos sertifikatus, kurių reikalaujama prekiaujant Bendrijoje, pateikiami pagal priede pateiktą suderintą pavyzdį.

Šiuos sertifikatų pavyzdžius sudaro:

1) I tipinė dalis "smulkus siuntos apibūdinimas",

2) II dalis "sertifikavimas", kurioje pateikiami kiekvienai veislei, gamybos būdui ir produkto rūšiai pagal įstatymus konkrečiai taikomi reikalavimai, ir

3) III tipinė dalis "patikrinimai", kurioje įrašomi pagal galiojančias taisykles atliktų patikrinimų rezultatai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja nuo 2004 m. gruodžio 31 d.

Tačiau, jei valstybės narės pageidauja, gali taip pateikti sertifikatus Traces sistemoje nuo 2004 m. balandžio 1 d..

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB.

[2] OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[3] OL L 340, 1991 12 11, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[4] OL L 243, 1992 8 25, p. 27. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 95/1/EB.

[5] OL L 216, 2003 8 28, p. 58.

[6] OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/2004.

[7] OL L 194, 1988 7 22, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/101/EB.

[8] OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[9] OL L 224, 1990 8 18, p. 42. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[10] OL L 224, 1990 8 18, p. 62. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[11] OL L 303, 1990 10 31, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[12] OL L 46, 1991 2 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[13] OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2003/708/EB.

[14] OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1398/2003.

[15] OL L 102, 2001 4 12, p. 63. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2001/298/EB.

[16] OL L 182, 1995 8 2, p. 27.

[17] OL L 185, 1995 8 4, p. 58.

[18] OL L 234, 1995 10 3, p. 30.

[19] OL L 275, 1995 11 18, p. 30.

[20] OL L 216, 1999 8 14, p. 13.

[21] OL L 135, 2003 6 3, p. 19.

[22] OL 121, 1964 7 29, p. 2012/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[23] OL L 55, 1971 3 8, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 807/2003.

[24] OL L 26, 1977 1 31, p. 85. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 807/2003.

[25] OL L 268, 1991 9 24, p. 41. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[26] OL L 268, 1992 9 14, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[27] OL L 368, 1994 12 31, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[28] OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top