EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0384

2004 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 384/2004 dël tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 64, 2.3.2004, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 60 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 203 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 203 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 147 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/384/oj

32004R0384Oficialusis leidinys L 064 , 02/03/2004 p. 0021 - 0023


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 384/2004

2004 m. kovo 1 d.

dël tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo [1], ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1) Siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai taikoma Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede išdėstyta kombinuotoji nomenklatūra, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2) Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies paremta kombinuotąja nomenklatūra arba kuria nustatomas papildomas kombinuotosios nomenklatūros padalijimas, ir kuri, siekiant taikyti tarifus ir kitas su prekyba susijusias priemones, yra įdiegta specialiomis Bendrijos nuostatomis.

(3) Pagal minėtas bendrąsias taisykles prekės, apibūdintos šio reglamento priedo lentelės 1 skiltyje, turi būti klasifikuojamos pagal tam tikrus 2 skiltyje nurodytus KN kodus remiantis 3 skiltyje išdėstytais paaiškinimais.

(4) Tikslinga, kad informacijos apie privalomus tarifus, kurią valstybės narės muitinė išdavė dėl prekių klasifikavimo kombinuotojoje nomenklatūroje ir kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, turėtojas ir toliau galėtų ja remtis trijų mėnesių laikotarpį pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą [2], 12 straipsnio 6 dalies nuostatas.

(5) Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitų kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prekės, apibūdintos šio reglamento priedo lentelės 1 skiltyje, kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos pagal tam tikrus KN kodus, nurodytus minėtos lentelės 2 skiltyje.

2 straipsnis

Informacija apie privalomus tarifus, kurią pateikė valstybės narės muitinė ir kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, ir toliau galima naudotis trijų mėnesių laikotarpį pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2344/2003 (OL L 346, 2003 12 31, p. 38).

[2] OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Prekių aprašymas | Klasifikavimas (KN kodas) | Paaiškinimas |

(1) | (2) | (3) |

1.Optinio pluošto kabelio jungtis, nesurinkta, sudaryta iš tokių komponentų:vienos jungties dalies iš spalvotojo metalo su plastikine danga iš vidaus ir keramine mova, su plienine spyruokle;vieno spalvotojo metalo vamzdelio su forminiu kraštu;vieno plastikinio cilindro su aliuminio užsukamąja įvore;dviejų plastikinių laikiklių.Jungties dalis gali būti sumontuota su kitomis dalimis ir vienu iš laikiklių ir gaunama jungtis.Pro movą prakišamas ir prie jos pritvirtinamas vienas optinio pluošto kabelis su atskiru apvalkalu.Jungtis naudojama kaip optinio pluošto kabelių jungiamasis elementas. | 69091900 | Klasifikuojama pagal 1, 2a, 3b ir 6 bendrąsias kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisykles bei KN kodų 6909 ir 69091900 formuluotes. Jungtis nelaikoma optinio pluošto kabelio dalimi ar priedu. Jungtis turi būti klasifikuojama pagal sudėtines medžiagas. Jos pagrindinę savybę nusako mova. |

2.Įtaisas, kurį sudaro:ašinis ventiliatorius su elektros varikliu ir ventiliatoriaus greičio reguliavimo elektroninis blokas; iraliuminio radiatorius.Įtaiso paskirtis – pašalinti karščio perteklių nuo automatinio duomenų apdorojimo įrenginio centrinio procesoriaus. | 84145930 | Klasifikuojama pagal 1, 3b ir 6 bendrąsias kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisykles bei KN kodų 8414, 841459 ir 84145930 formuluotes. Pagrindinę produkto savybę nusako ventiliatorius. Jis yra pagrindinis karščio pertekliaus pašalinimo komponentas. |

3.Prekė (sniegbatis), kurios ilgis 65 cm, o plotis plačiausioje vietoje – 23 cm, sudaryta iš aliuminio rėmo su plastikine danga, smailėjančio viename gale ir užapvalinto kitame. Rėmas turi 1 mm storio plastikinį įtaisą su išpjovomis apačioje metalinėms plokštelėms, kad būtų geresnė atrama eiti sniegu. Viršutinėje pusėje plastikine juosta pritvirtinta metalinė plokštė. Prie plokštės pritvirtintos guminės detalės batams apsupti, o prie tų detalių pritvirtintos gaminės/medžiaginės juostos prekei tvirtinti prie bato.Prekė skirta palengvinti ėjimą sniegu.Žr. A nuotrauką | 95069990 | Klasifikuojama pagal 1 ir 6 bendrąsias kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisykles bei KN kodų 9506, 950699 ir 95069990 formuluotes. Tai nėra slidžių įranga, nes ji nenaudojama slidinėti. Tai nėra bendrųjų fizinių pratimų įranga. Ši prekė laikoma lauko sportui skirta preke. |

4.Spalvotojo metalo ratukas, kurio skersmuo 6,74 mm, su 3 mm kiauryme centre, 3,54 mm storio, su dantukais.Šis produktas – tai elementas, skirtas įmontuoti į cigarečių žiebtuvėlio uždegamąjį mechanizmą.Žr. B nuotrauką | 96139000 | Klasifikuojama pagal 1 ir 6 bendrąsias kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisykles bei KN kodų 9613 ir 96139000 formuluotes. Ratukas daugiausia tinka 9613 subpozicijoje klasifikuojamų cigarečių žiebtuvėlių kibirkščių įskėlimo įtaisams gaminti. |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top