EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0228

2004 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 228/2004, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas Reglamentui (EEB) Nr. 565/2002 dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo

OJ L 39, 11.2.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 39 - 40

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006; panaikino 32005R1870

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/228/oj

32004R0228Oficialusis leidinys L 039 , 11/02/2004 p. 0010 - 0011


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 228/2004,

2004 m. vasario 3 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas Reglamentui (EEB) Nr. 565/2002 dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį, ypač jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kad importuotojai iš Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos (toliau – "naujosios valstybės narės") galėtų pasinaudoti 2002 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 565/2002, nustatančio iš trečiųjų šalių importuojamo česnako tarifinių kvotų administravimo metodiką ir įvedančio prekių kilmės pažymėjimų sistemą [1] nuostatomis,

(2) Turėtų būti nustatytos 2004 m. priemonės, siekiant užtikrinti, kad nuo stojimo datos pagal Reglamentą 565/2002 tradiciniai importuotojai būtų atskirti nuo naujųjų valstybių narių naujų importuotojų.

(3) Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio d punkte pateikto "standartinio kiekio" apibrėžimas turėtų būti adaptuotas taip, kad naujųjų valstybių narių importuotojai galėtų pasinaudoti sistema.

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente:

1. "esamos valstybės narės" – tai Bendrijos tokios sudėties, kokia ji yra 2004 m. balandžio 30 d., valstybės narės;

2. "naujosios valstybės narės" – tai Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio b punkto ir tik naujosioms valstybėms narėms "importuotojai" – tai ūkio subjektai, fiziniai arba juridiniai asmenys, atskiri asmenys arba grupės, kurių gyvenamoji vieta arba pagrindinė buveinė yra vienoje iš naujųjų valstybių narių ir kurie bent per vienerius iš ankstesnių dvejų kalendorinių metų iš kitų nei esamos valstybės narės arba naujosios valstybės narės šalių importavo ne mažiau kaip 50 tonų Reglamento (EB) Nr. 2200/96 [2] 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų vaisių ir daržovių per metus.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio c punkto ir tik naujosioms valstybėms narėms "tradiciniai importuotojai" – tai importuotojai, kurie bent dvejus iš ankstesnių trejų importo laikotarpių importavo česnaką į esamas valstybes nares arba naująsias valstybes nares iš kitų nei esamos arba naujosios valstybės narės šalių.

4 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio d punkto ir tik naujosioms valstybėms narėms "standartinis kiekis" – tai iš kitų nei naujosios valstybės narės arba esamos valstybės narės šalių per tris importo laikotarpius, buvusius iki to laikotarpio, dėl kurio pateikta licencijos paraiška, didžiausias tradicinio importuotojo per metus importuoto česnako kiekis.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gegužės 1 d., jei įsigalioja Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartis.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 86, 2002 4 3, p. 11.

[2] OL L 297, 1996 11 21, p. 1.

--------------------------------------------------

Top