EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0786

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 786/2004/EB, iš dalies keičiantis Sprendimus 1720/1999/EB, Nr. 253/2000/EB, Nr. 508/2000/EB, Nr. 1031/2000/EB, Nr. 1445/2000/EB, Nr. 163/2001/EB, Nr. 1411/2001/EB, Nr. 50/2002/EB, Nr. 446/2002/EB, Nr. 1145/2002/EB, Nr. 1513/2002/EB, Nr. 1786/2002/EB, Nr. 291/2003/EB ir Nr. 20/2004/EB, siekiant pataisyti orientacines sumas, kad būtų atsižvelgta į Europos Sąjungos plėtrą

OJ L 138, 30.4.2004, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 87 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 32 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 32 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 20 - 24

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/786(1)/oj

32004D0786Oficialusis leidinys L 138 , 30/04/2004 p. 0007 - 0011


Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 786/2004/EB

2004 m. balandžio 21 d.

iš dalies keičiantis Sprendimus 1720/1999/EB, Nr. 253/2000/EB, Nr. 508/2000/EB, Nr. 1031/2000/EB, Nr. 1445/2000/EB, Nr. 163/2001/EB, Nr. 1411/2001/EB, Nr. 50/2002/EB, Nr. 446/2002/EB, Nr. 1145/2002/EB, Nr. 1513/2002/EB, Nr. 1786/2002/EB, Nr. 291/2003/EB ir Nr. 20/2004/EB, siekiant pataisyti orientacines sumas, kad būtų atsižvelgta į Europos Sąjungos plėtrą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 129 straipsnį, 137 straipsnio 2 dalį, 149 ir 150 straipsnius, 151 straipsnio 5 dalį, 152, 153 ir 156 straipsnius, 166 straipsnio 1 dalį, 175 straipsnio 1 dalį ir 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

pasitarę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [1],

kadangi:

kad būtų atsižvelgta į Europos Sąjungos plėtrą, orientacinės sumos, pagal didžiausią bendrą sumą, turėtų būti pakeistos šiuose Europos Parlamento ir Tarybos sprendimuose:

- 1999 m. liepos 12 d. Nr. 1720/1999/EB, kuriuo patvirtinamas veiksmų ir priemonių paketas siekiant užtikrinti transeuropinių tinklų sąveikos gebą ir galimybę jais naudotis elektroniniams duomenų mainams tarp valstybės valdymo institucijų (IDA) [2],

- 2000 m. sausio 24 d. Nr. 253/2000/EB, nustatančiame antrąjį Bendrijos veiksmų švietimo srityje programos "Socrates" etapą [3],

- 2000 m. vasario 14 d. Nr. 508/2000/EB, nustatančiame programą "Kultūra 2000" [4],

- 2000 m. balandžio 13 d. Nr. 1031/2001/EB, įsteigiančiame Bendrijos veiksmų programą "Jaunimas" [5],

- 2000 m. gegužės 22 d. Nr. 1445/2000/EB dėl aerofotografavimo ir distancinio zondavimo technologijų naudojimo žemės ūkio statistikos tikslams 1999–2003 metais [6],

- 2001 m. sausio 19 d. Nr. 163/2001/EB dėl Europos garso ir vaizdo įrašų programų pramonės specialistų mokymo programos įgyvendinimo (MEDIA – mokymas) (2001–2005 m.) [7],

- 2001 m. birželio 27 d. Nr. 1411/2001/EB dėl Bendrijos bendradarbiavimo pagrindų siekiant skatinti tvarią miestų plėtrą [8],

- 2001 m. gruodžio 7 d. Nr. 50/2002/EB dėl Bendrijos veiksmų programos, skatinančios valstybių narių bendradarbiavimą, siekiant įveikti socialinę atskirtį, sukūrimo [9],

- 2002 m. kovo 1 d. Nr. 466/2002/EB, nustatančiame Bendrijos veiksmų programą, remiančią nevyriausybines organizacijas, kurių pagrindinė veikla yra aplinkos apsauga [10],

- 2002 m. birželio 10 d. Nr. 1145/2002/EB dėl užimtumą skatinančių Bendrijos priemonių [11],

- 2002 m. birželio 27 d. Nr. 1513/2002/EB dėl Europos Bendrijos šeštosios pamatinės mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos, prisidedančios prie Europos mokslinių tyrimų srities kūrimo ir naujovių (2002–2006 m.) [12]; pataisytos sumos turi būti taikomos visų veiklos rūšių, numatytų pamatinėje programoje, įgyvendinimui pagal Sutarties 166 straipsnio 3 dalį,

- 2002 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1786/2002/EB, patvirtinančiame Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje programą (2003–2008 m.) [13],

- 2003 m. vasario 6 d. Nr. 291/2003/EB dėl 2004 m. paskelbimo Europos švietimo per sportą metais [14],

- 2003 m. gruodžio 8 d. Nr. 20/2004/EB, sukuriančiame Bendrijos veiksmų remiant vartotojų politiką 2004–2007 m. bendrąjį finansavimo planą [15],

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 1720/1999/EB 15 straipsnis pakeičiamas taip:

"15 straipsnis

Finansavimas

1. Finansinė struktūra Bendrijos priemonėms pagal šį sprendimą 2002–2004 m. laikotarpiu yra 34,9 mln. eurų.

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinės perspektyvos ribų."

2 straipsnis

Sprendimo Nr. 253/2003/EB 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Finansinė struktūra šiai programai vykdyti 1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu yra 2060 mln. eurų."

3 straipsnis

Sprendimo Nr. 508/2000/EB 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1. Antraštė "Biudžetas" pakeičiama antrašte "Finansavimas".

2. 1 pastraipa pakeičiama taip:

"Finansinė struktūra programai "Kultūra 2000" įgyvendinti 1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu yra 170,7 mln. eurų."

4 straipsnis

Sprendimo Nr. 1031/2000/EB 9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Finansinė struktūra šiai programai įgyvendinti 1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu yra 605 mln. eurų."

5 straipsnis

Sprendimo Nr. 1445/2000/EB 3 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"Finansinė struktūra šiai programai įgyvendinti 2004– 2007 m. laikotarpiu yra 14,75 mln. eurų. 11 milijonų eurų skiriama laikotarpiui iki 2006 m. gruodžio 31 d. Laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2007 m. sausio 1 d., siūloma suma laikoma patvirtinta, jeigu minėtam etapui ji atitinka finansinę perspektyvą, galiojančią laikotarpiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2007 m. sausio 1 d."

6 straipsnis

Sprendimo Nr. 163/2001/EB 4 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

"5. Finansinė struktūra šiai programai įgyvendinti 1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu yra 52 milijonai eurų."

7 straipsnis

Sprendimo Nr. 1411/2001/EB 6 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"1. Šie bendradarbiavimo pagrindai pradedami 2001 m. sausio 1 d., o baigiami – 2004 m. gruodžio 31 d. Finansinė struktūra šiems bendradarbiavimo pagrindams įgyvendinti 2001–2004 m. laikotarpiu yra 14,8 mln. eurų."

8 straipsnis

Sprendimo Nr. 50/2002/EB 6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Finansinė struktūra programai įgyvendinti 1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu yra 85,04 mln. eurų, įskaitant technines ir administravimo išlaidas."

9 straipsnis

Sprendimo Nr. 466/2002/EB 7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Finansinė struktūra šiai programai įgyvendinti 2002–2006 m. laikotarpiu yra 34,3 mln. eurų."

10 straipsnis

Sprendimo Nr. 1145/2002/EB 12 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

"1. Finansinė struktūra šiame sprendime nurodytoms Bendrijos veiklos rūšims įgyvendinti nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. yra 62,3 mln. eurų."

11 straipsnis

Sprendimas Nr. 1513/2002/EB iš dalies keičiamas taip:

1. 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Bendrijos finansinio dalyvavimo vykdant visą šeštąją pamatinę programą maksimali bendroji suma yra 17883 mln. eurų. Kiekvienai veiklos rūšiai skirta dalis nustatyta II priede."

2. II priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

12 straipsnis

Sprendimo Nr. 1786/2002/EB 7 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"1. Finansinė struktūra programai įgyvendinti 1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu yra 353,77 mln. eurų. 227,51 milijonai eurų skiriami laikotarpiui iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2007 m. sausio 1 d., siūloma suma laikoma patvirtinta, jeigu minėtam etapui ji atitinka finansinę perspektyvą, galiojančią laikotarpiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2007 m. sausio 1 d."

13 straipsnis

Sprendimo Nr. 291/2003/EB 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1. Antraštė "Biudžetas" pakeičiama antrašte "Finansavimas".

2. 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Finansinė struktūra šiam sprendimui įgyvendinti yra 12,1 mln. eurų."

14 straipsnis

Sprendimo Nr. 20/2004/EB 5 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

"1. Finansinė struktūra šiam sprendimui įgyvendinti nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. yra 81,8 mln. eurų, iš kurių 60,6 milijonai skiriami laikotarpiui iki 2006 m. gruodžio 31 d.

2. Laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2007 m. sausio 1 d., siūloma suma laikoma patvirtinta, jeigu minėtam etapui ji atitinka finansinę perspektyvą, galiojančią laikotarpiu, kuris pradedamas skaičiuoti nuo 2007 m. sausio 1 d."

15 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Strasbūre, 2004 m. balandžio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Roche

[1] 2004 m. kovo 9 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas.

[2] OL L 203, 1999 8 3, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2045/2002/EB (OL L 316, 2002 11 20, p. 1).

[3] OL L 28, 2000 2 3, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 451/2003/EB (OL L 69, 2003 3 13, p. 6).

[4] OL L 63, 2000 3 10, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 626/2004/EB (OL L 99, 2004 4 3, p. 3).

[5] OL L 117, 2000 5 18, p. 1.

[6] OL L 163, 2000 7 4, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2066/2003/EB (OL L 309, 2003 11 26, p. 9).

[7] OL L 26, 2001 1 27, p. 1.

[8] OL L 191, 2001 7 13, p. 1.

[9] OL L 10, 2002 1 12, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

[10] OL L 75, 2002 3 16, p. 1.

[11] OL L 170, 2002 6 29, p. 1.

[12] OL L 232, 2002 8 29, p. 1.

[13] OL L 271, 2002 10 9, p. 1.

[14] OL L 43, 2003 2 18, p. 1.

[15] OL L 5, 2004 1 9, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

II PRIEDAS

MAKSIMALI BENDROJI SUMA, ATITINKAMOS DALYS IR PASKIRSTYMAS

Maksimali bendroji finansinė suma ir atitinkamos orientacinės įvairių veiklos rūšių dalys, kaip minėta Sutarties 164 straipsnyje, yra:

(milijonai eurų) |

Pirmoji veiklos sritis | 15174 |

Antroji veiklos sritis | 658 |

Trečioji veiklos sritis | 319 |

Ketvirtoji veiklos sritis | 1732 |

Maksimali bendroji suma | 17883 |

(milijonai eurų) |

1. Bendrijos mokslinių tyrimų integravimas ir stiprinimas | | | 14682 |

Teminiai prioritetai | | 12438 | |

Gyvosios gamotos mokslai, genomika ir biotechnologija sveikatos apsaugai | 2514 | | |

= Pažangioji genomika ir jos pritaikymas sveikatai | 1209 | | |

= Kova su pagrindinėmis ligomis | 1305 | | |

Informacinės visuomenės technologijos | 3984 | | |

Nanotechnologijos ir nanomokslai, naujų galimybių daugiafunkcinės medžiagos ir nauji gamybos būdai bei prietaisai | 1429 | | |

Aeronautika ir erdvės tyrimai | 1182 | | |

Maisto kokybė ir sauga | 753 | | |

Subalansuota plėtra, globaliniai pokyčiai ir ekosistemos | 2329 | | |

- Subalansuotos energetinės sistemos | 890 | | |

- Subalansuotas sausumos transportas | 670 | | |

- Globaliniai pokyčiai ir ekosistemos | 769 | | |

Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje | 247 | | |

Konkreti veikla, apimanti platesnę mokslinių tyrimų sritį | | 1409 | |

Parama politikai ir mokslinių bei technologinių poreikių numatymas | 590 | | |

Horizontalioji mokslinių tyrimų veikla, apimanti MVĮ | 473 | | |

Specifinės tarptautinio bendradarbiavimo rėmimo priemonės | 346 | | |

Nebranduolinė Jungtinio mokslinių tyrimų centro veikla | | 835 | |

2. Europos mokslinių tyrimų srities formavimas | | | 2854 |

Moksliniai tyrimai ir naujovės | 319 | | |

Žmogiškieji ištekliai | 1732 | | |

Mokslinių tyrimų infrastruktūros | 715 | | |

Mokslas ir visuomenė | 88 | | |

3. Europos mokslinių tyrimų srities pagrindų stiprinimas | | | 347 |

Parama veiklos koordinavimui | 292 | | |

Parama nuosekliai politikų plėtrai | 55 | | |

IŠ VISO | 17883 |

"

--------------------------------------------------

Top