Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0160

2004 m. vasario 16 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Sprendimo 2003/71/EB galiojimo laikotarpį (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 394)tekstas svarbus EEE

OJ L 50, 20.2.2004, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 486 - 486

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/160(1)/oj

32004D0160Oficialusis leidinys L 050 , 20/02/2004 p. 0065 - 0065


Komisijos sprendimas

2004 m. vasario 16 d.

iš dalies pakeičiantis Sprendimo 2003/71/EB galiojimo laikotarpį

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 394)

(tekstas svarbus EEE)

(2004/160/EB)

europos bendrijų komisija,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB [1], ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinio patikrinimo organizavimą [2], ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į Tarybos direktyvą 2002 m. gruodžio 16 d. 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą [3], ypač į jos 8 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1) Farerų salose paplitus infekcinei lašišų anemijai (ILA) 2003 m. sausio 29 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2003/71/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su infekcine lašišų anemija Farerų salose [4].

(2) Nepaisant priemonių, kurių ėmėsi Farerų salos, 2003 m. šalyje buvo užregistruoti nauji ILA protrūkiai, todėl negalima numatyti greito šios ligos likvidavimo.

(3) Atsižvelgiant į ligos būklę Farerų salose, Sprendime 2003/71/EB pateikiamos priemonės turėtų būti taikomos iki 2005 m. vasario mėn.

(4) Todėl turėtų būti iš dalies pakeistas Sprendimas 2003/71/EB, siekiant pratęsti jo galiojimo laikotarpį.

(5) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

priėmė šį sprendimą:

1 straipsnis

1. Sprendimo 2003/71/EB 6 straipsnyje žodžiai "2004 m. vasario 1 d." pakeičiami žodžiais "2005 m. sausio 31 d."

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. vasario 16 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 96/43/EB (OL L 162, 1996 7 1, p. 1).

[2] OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

[3] OL L 18, 2003 1 21, p. 11.

[4] OL L 26, 2003 1 31, p. 80. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/392/EB (OL L 135, 2003 6 3, p. 27).

--------------------------------------------------

Top