EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0156

2004 m. sausio 29 d. Komisijos sprendimas, nustatantis šiltnamio dujų išmetimo monitoringo ir ataskaitų teikimo gaires, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2003/87/EB (paskelbta dokumentu Nr. C(2004) 130)Tekstas svarbus EEE.

OJ L 59, 26.2.2004, p. 1–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 100 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 100 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 100 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 100 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 100 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 100 - 173
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 100 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 100 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 100 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 3 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 3 - 76

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; panaikino 32007D0589

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/156(1)/oj

32004D0156

2004 m. sausio 29 d. Komisijos sprendimas, nustatantis šiltnamio dujų išmetimo monitoringo ir ataskaitų teikimo gaires, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2003/87/EB (paskelbta dokumentu Nr. C(2004) 130)Tekstas svarbus EEE.

Oficialusis leidinys L 059 , 26/02/2004 p. 0001 - 0074
CS.ES skyrius 15 tomas 08 p. 100 - 173
ET.ES skyrius 15 tomas 08 p. 100 - 173
HU.ES skyrius 15 tomas 08 p. 100 - 173
LT.ES skyrius 15 tomas 08 p. 100 - 173
LV.ES skyrius 15 tomas 08 p. 100 - 173
MT.ES skyrius 15 tomas 08 p. 100 - 173
PL.ES skyrius 15 tomas 08 p. 100 - 173
SK.ES skyrius 15 tomas 08 p. 100 - 173
SL.ES skyrius 15 tomas 08 p. 100 - 173


Komisijos sprendimas

2004 m. sausio 29 d.

nustatantis šiltnamio dujų išmetimo monitoringo ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2003/87/EB

(paskelbta dokumentu Nr. C(2004) 130)

(tekstas svarbus EEE)

(2004/156/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB [1], ir ypač į jos 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Išsamus, nuoseklus, skaidrus ir tikslus šiltnamio dujų išmetimo monitoringas ir ataskaitų teikimas vadovaujantis šiomis gairėmis yra labai svarbus, siekiant kad veiktų prekybos šiltnamio dujų apyvartiniais taršos leidimais sistema, kurią nustato Direktyva 2003/87/EB.

(2) Šiame sprendime pateiktose gairėse išdėstomi išsamūs šiltnamio dujų, atsirandančių dėl veiklų, išvardintų Direktyvos 2003/87/EB I priede, kuriame šiltnamio dujos minimos siejant jas su minėta veikla, išmetimo monitoringo bei ataskaitų pateikimo kriterijai, remiantis monitoringo ir ataskaitų teikimo principais, išdėstytais minėtos direktyvos IV priede.

(3) Direktyvos 2003/87/EB 15 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog ūkio subjektų pateiktos ataskaitos būtų patikrintos vadovaujantis minėtos direktyvos V priede išdėstytais kriterijais.

(4) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Tarybos sprendimo 93/389/EEB [2] 8 straipsniu įsteigto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiltnamio dujų išmetimo, kuris įvyksta dėl Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytų ir jos 14 straipsnyje nurodytų veiklų, monitoringo ir ataskaitų teikimo gairės yra išdėstytos šio sprendimo prieduose.

Šios gairės grindžiamos minėtos direktyvos IV priede išdėstytais principais.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Margot Wallström

Komisijos narė

[1] OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

[2] OL L 167, 1993 07 09., p. 31. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

--------------------------------------------------

Priedų lentelė

| Puslapis |

I priedas:Bendrosios gairės … | 102 |

IIpriedas: Šiltnamio dujų išmetimui degimo metu, vykdant direktyvos I priede išvardytą veiklą, taikomos gairės … | 136 |

IIIpriedas: Konkrečiai direktyvos I priede išvardytai naftos perdirbimo gamyklų veiklai taikomos gairė … | 142 |

IVpriedas: Konkrečiai direktyvos I priede išvardytai kokso krosnių veiklai taikomos gairės … | 146 |

Vpriedas: Konkrečiai direktyvos I priede išvardytai metalo rūdų deginimo ir lydimo įrenginių veiklai taikomos gairės … | 150 |

VIpriedas: Konkrečiai direktyvos I priede išvardytai luitinio ketaus ir plieno gamybos, įskaitant nuolatinį liejimą, įrenginio veiklai taikomos gairės … | 153 |

VIIpriedas: Konkrečiai direktyvos I priede išvardytai cemento klinkerio gamybos įrenginių veiklai taikomos gairės … | 157 |

VIIIpriedas: Konkrečiai direktyvos I priede išvardytai kalkių gamybos įrenginių veiklai taikomos gairės … | 161 |

IXpriedas: Konkrečiai direktyvos I priede išvardytai stiklo gamybos įrenginių veiklai taikomos gairės … | 164 |

Xpriedas: Konkrečiai direktyvos I priede išvardytai keramikos produktų gamybos įrenginių veiklai taikomos gairės … | 168 |

XIpriedas: Konkrečiai direktyvos I priede išvardytai celiuliozės ir popieriaus gamybos įrenginių veiklai taikomos gairės … | 172 |

--------------------------------------------------

Top