EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0008

2003 m. lapkričio 5 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/528/EB dėl Europos vertybinių popierių komiteto įsteigimoTekstas svarbus EEE.

OJ L 3, 7.1.2004, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 12 - 12
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 54 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 54 - 54
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 25 - 25

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/8(1)/oj

32004D0008Oficialusis leidinys L 003 , 07/01/2004 p. 0033 - 0033


Komisijos Sprendimas

2003 m. lapkričio 5 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/528/EB dėl Europos vertybinių popierių komiteto įsteigimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/8/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1) 2001 m. birželio mėn. Komisija priėmė Sprendimus 2001/527/EB [1] ir 2001/528/EB [2], įsteigiančius atitinkamai Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą ir Europos vertybinių popierių komitetą.

(2) Sprendimas 2001/528/EB įsteigė patariamojo pobūdžio Europos vertybinių popierių komitetą. Pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) [3] Europos vertybinių popierių komitetas gali veikti kaip reguliavimo komitetas pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [4].

(3) Savo 2002 m. vasario 5 d. ir 2002 m. lapkričio 21 d. rezoliucijose Europos Parlamentas patvirtino keturių lygių sistemą, propaguotą Išminčių komiteto baigiamojoje ataskaitoje dėl Europos vertybinių popierių rinkų reglamentavimo, ir paragino kai kuriuos šios sistemos aspektus taip pat taikyti ir bankininkystės ir draudimo sektoriams, laikantis aiškaus Tarybos įsipareigojimo užtikrinti reikiamą institucijų pusiausvyrą.

(4) 2002 m. gruodžio 3 d. Taryba paragino Komisiją imtis priemonių perduoti vertybinių popierių srityje jau įsteigtoms struktūroms funkcijas ir galias, kurios šiuo metu priklauso 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo [5], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/108/EB [6], įsteigtam KIPVPS (kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų) Ryšių komitetui.

(5) Komisija pasiūlė Tarybos ir Europos Parlamento direktyvą, iš dalies keičiančią, inter alia, Direktyvą 85/611/EEB, kad būtų panaikintos minėtos direktyvos 53 straipsnyje nustatytos KIPVPS Ryšių komiteto funkcijos ir tos pačios direktyvos 53a straipsnyje nurodytos funkcijos perduotos Europos vertybinių popierių komitetui.

(6) Atlikus tokias pataisas, reikia atitinkamai ir tuo pačiu metu pakeisti Europos vertybinių popierių komiteto įgaliojimus, nustatytus Sprendimo 2001/528/EB 2 straipsnyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 2001/528/EB iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnis pakeičiamas taip:

"2 straipsnis

Komiteto užduotis – teikti patarimus Komisijai politikos klausimais ir dėl pasiūlytų teisės aktų projektų, kuriuos Komisija galėtų priimti vertybinių popierių srityje, taip pat ir dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIP VPS)."

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja tą pačią dieną kaip ir direktyva, iš dalies keičianti KIPVPS Ryšių komiteto funkcijas perduodant jas Europos vertybinių popierių komitetui.

Priimta Briuselyje, 2003 m. lapkričio 5 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 191, 2001 7 13, p. 43.

[2] OL L 191, 2001 7 13, p. 45.

[3] OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

[4] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[5] OL L 375, 1985 12 31, p. 3.

[6] OL L 41, 2002 3 13, p. 35.

--------------------------------------------------

Top