Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2344

2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2344/2003 iš dalies pakeičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

OJ L 346, 31.12.2003, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 015 P. 231 - 233
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 015 P. 231 - 233
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 015 P. 231 - 233
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 015 P. 231 - 233
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 015 P. 231 - 233
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 015 P. 231 - 233
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 015 P. 231 - 233
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 015 P. 231 - 233
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 015 P. 231 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; netiesiogiai panaikino 32004R1810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2344/oj

32003R2344Oficialusis leidinys L 346 , 31/12/2003 p. 0038 - 0040


Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2344/2003

2003 m. gruodžio 30 d.

iš dalies pakeičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo [1], ypač jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1) Kombinuotoji nomenklatūra, pridėta kaip Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas, buvo pakeista 2003 m. rugsėjo 11 d. Reglamentu (EB) Nr. 1789/2003 [2], iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, ir įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

(2) Komisija priėmė Reglamentus (EB) Nr. 1871/2003 [3], (EB) Nr. 1949/2003 [4] ir (EB) Nr. 2205/2003 [5], iš dalies pakeičiančius Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedą, su daliniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1832/2002 [6].

(3) siekiant užtikrinti, kad į Kombinuotąją nomenklatūrą, įsigaliojančią nuo 2004 m. sausio 1 d., būtų įtraukti pakeitimai, padaryti pirmiau minėtais trimis reglamentais, būtina atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedą su daliniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1789/2003.

(4) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitų kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu iš dalies keičiamas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas su daliniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1789/2003.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 256, 1987 9 7, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2205/2003 (OL L 330, 2003 12 18, p. 10).

[2] OL L 281, 2003 10 30, p. 1.

[3] OL L 275, 2003 10 25, p. 5.

[4] OL L 287, 2003 11 5, p. 15.

[5] OL L 330, 2003 12 18, p. 10.

[6] OL L 290, 2002 10 28, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. Kombinuotosios nomenklatūros 2 skyriaus 7 papildomoji pastaba pakeičiama taip:

"7. 0210 pozicijoje sąvoka "mėsa ir maistiniai pusfabrikačiai, sūdyti arba užpilti sūrymu". apima mėsą ir visus pusfabrikačius, vienodai ir giliai prisotintus druska, kuriuose bendra druskos masė yra ne mažesnė kaip 1,2 %, su sąlyga, kad toks sūrymas leidžia produktus ilgam užkonservuoti.".

2. Kombinuotosios nomenklatūros 15 skyriaus 2 papildomoji pastaba iš dalies pakeičiama taip:

1) 2 A papildomoje pastaboje pateikta I lentelė pakeičiama taip:

"I lentelė Atskiros riebalų rūgšties masės dalis bendroje riebalų rūgščių masėje, procentais

Riebioji rūgštis | Procentai |

miristo rūgštis | ≤ 0,05 |

palmitino rūgštis | 7,5–20,0 |

palmitoleino rūgštis | 0,3–3,5 |

heptadekanojinė rūgštis | ≤ 0,3 |

heptadekanojinė rūgštis | ≤ 0,3 |

stearino rūgštis | 0,5–5,0 |

oleino rūgštis | 55,0 83,0 |

linoleinė rūgštis | 3,5–21,0 |

linoleno rūgštis | ≤ 1,0 |

arachidino rūgštis | ≤ 0,6 |

eikozeno rūgštis | ≤ 0,4 |

beheno rūgštis | ≤ 0,3 |

lignocero rūgštis | ≤ 0,2 |

2) 2 B papildomoji pastaba iš dalies pakeičiama taip:

a) pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"150910 subpozicijoje klasifikuojami alyvų aliejai, toliau apibrėžti I ir II punktuose, gauti naudojant tik mechanines arba kitas fizines priemones, kurios nesukelia aliejaus skilimo, ir neapdoroti kitais būdais, išskyrus plovimą, dekantavimą, centrifugavimą bei filtravimą. Aliejai, gauti naudojant tirpiklius, cheminius arba biocheminius reagentus arba pakartotinio esterifikavimo būdą, taip pat bet kokių kitų rūšių aliejų mišinius, šioje subpozicijoje neklasifikuojami.";

b) 2 B I papildomoji pastaba iš dalies pakeičiama taip:

i) sąvoka "nevalytas pirmo spaudimo skaidrusis alyvų aliejus lampante" pakeičiama sąvoka "pirmo spaudimo skaidrusis alyvų aliejus lampante";

ii) c raidė pakeičiama taip:

"c) sočiųjų riebalų rūgščių kiekis 2-ojoje trigliceridų padėtyje ne didesnis kaip 1,5 %

;"

iii) g raidė iš dalies pakeičiama taip:

- 1 ir 3 punktai panaikinami;

- 4 punktas pakeičiamas taip:

- "4. Vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2568/91 XII priedu nustatytos organoleptinės charakteristikos, pagal kurias apskaičiuota defektų mediana didesnė kaip 2,5.";

c) 2 B II papildomoji pastaba iš dalies pakeičiama taip:

i) a raidė pakeičiama taip:

"a) rūgščių kiekis, išreikštas oleino rūgšties kiekiu, ne didesnis kaip 2 g/100 g;";

iii) e raidė pakeičiama taip:

"e) ekstinkcijos koeficientas K270 ne didesnis kaip 0,25;";

iii) g raidė pakeičiama taip:

"g) vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2568/91 XII priedu nustatytos organoleptinės charakteristikos, pagal kurias apskaičiuota defektų mediana ne didesnė kaip 2,5;";

iv) ij raidė pakeičiama taip:

"ij) sočiųjų riebalų rūgščių kiekis 2-ojoje trigliceridų padėtyje ne didesnis kaip 1,5 %;"

3) 2 C papildomoji pastaba iš dalies pakeičiama taip:

a) a raidė pakeičiama taip:

"a) rūgščių kiekis, išreikštas oleino rūgšties kiekiu, ne didesnis kaip 1 g/100 g;"

b) c ir d raidės pakeičiamos taip:

"c) ekstinkcijos koeficientas K270 ne didesnis kaip 0,90;

d) ekstinkcijos koeficiento pokytis (ΔK) 270 nm ilgio šviesos bangos srityje ne didesnis kaip 0,15;"

c) f raidė pakeičiama taip:

"f) sočiųjų riebalų rūgščių kiekis 2-ojoje trigliceridų padėtyje ne didesnis kaip 1,8 %;"

4) 2 D papildomoji pastaba iš dalies pakeičiama taip:

a) a raidė išbraukiama;

b) c raidė pakeičiama taip:

"c) sočiųjų riebalų rūgščių kiekis 2-ojoje trigliceridų padėtyje ne didesnis kaip 2,2 %;"

5) 2 E papildomojoje pastaboje antrasis sakinys pakeičiamas taip:

"Šioje subpozicijoje klasifikuojamų aliejų sočiųjų riebalų rūgščių kiekis 2-ojoje trigliceridų padėtyje turi būti ne didesnis kaip 2,2 %, transoleino izomerų suminis kiekis mažesnis kaip 0,4 %, translinolo + translinoleno izomerų suminis kiekis mažesnis kaip 0,35 %, o skirtumas tarp HPLC ir teorinio trigliceridų su ECN42 kiekio ne didesnis kaip 0,5.";

3. Prieš KN kodą 15091010 antrojoje skiltyje pateiktas prekių aprašymas pakeičiamas taip:

"pirmo spaudimo skaidrusis alyvų aliejus lampante"

.

4. Kombinuotosios nomenklatūros 21 skyriaus 1 papildomoji pastaba panaikinama.

--------------------------------------------------

Top