EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2323

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2323/2003, nustatantis pagalbos normas sėklų sektoriuje 2004/2005 prekybos metams

OJ L 345, 31.12.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2323/oj

32003R2323Oficialusis leidinys L 345 , 31/12/2003 p. 0021 - 0023


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2323/2003

2003 m. gruodžio 17 d.

nustatantis pagalbos normas sėklų sektoriuje 2004/2005 prekybos metams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę,

kadangi:

(1) 1971 m. spalio 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2358/71 dėl bendro sėklos rinkos organizavimo [3] 3 straipsnis nuo 2005/2006 prekybos metų buvo panaikintas 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams [4]. Atitinkamai nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2358/71 3 straipsnio 1 dalies, bet kokia gamybos pagalba už sėklą turėtų būti nustatoma tik 2004/2005 prekybos metams.

(2) Padėtis Europos Sąjungos rinkoje ir jos galima plėtra nėra tokios, kad gamintojams būtų užtikrinamos pakankamos pajamos, šiais prekybos metais turėtų būti skiriama gamybos pagalba.

(3) Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2358/71 3 straipsnio 2 dalį pagalbos dydis nustatomas atsižvelgiant, viena vertus, į būtinybę užtikrinti pusiausvyrą tarp produkcijos kiekio, kurį būtina pagaminti Bendrijoje, ir tarp kiekio, kurį galima parduoti, bei, kita vertus, į šių produktų kainas trečiųjų šalių rinkose.

(4) Taikant šiuos kriterijus, šio reglamento priede nustatomos pagalbos normos 2004/2005 prekybos metams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2358/71 3 straipsnio 1 dalies, pagalbos normos sėklų sektoriuje 2004/2005 prekybos metais yra nurodytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] 2003 m. gruodžio 16 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] 2003 m. gruodžio 1 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 246, 1971 11 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 154/2002 (OL L 25, 2002 1 29, p. 18).

[4] OL L 270, 2003 10 21, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

2004/2005 PREKYBOS METAI

Bendrijoje taikomos pagalbos normos

(EUR/100 kg) |

KN kodas | Aprašymas | Pagalbos norma |

1.CERES

10019010 | Triticum spelta L. | 14,37 |

10061010 | Oryza sativa L. | |

| —ilgagrūdžiai, kurių grūdai ilgesni nei 6,0 milimetrai ir kurių grūdo ilgio ir pločio santykis ne mažesnis kaip 3 | 17,27 |

| —ilgagrūdžiai, kurių grūdai ilgesni, ne ilgesni arba lygūs 6,0 milimetrams ir kurių grūdo ilgio ir pločio santykis mažesnis kaip 3 | 14,85 |

2.OLEAGINEA

ex12041110 | Linum usitatissimum L. partim (pluoštiniai linai) | 28,38 |

ex12040010 | Linum usitatissimum L. partim (sėmeniniai linai) | 22,46 |

ex12079910 | Cannabis sativa L. (veislės, kuriose eantis tetrahydrocanabinolio kiekis neviešija 0,2 %) | 20,53 |

3.GRAMINEAE

ex12092910 | Agrostis canina L. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis gigantea Roth. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis stolonifera L. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis capillaris L. | 75,95 |

ex12092980 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. ir K.B. Presl. | 67,14 |

ex12092910 | Dactylis glomerata L. | 52,77 |

ex12092380 | Festuca arundinacea Schreb. | 58,93 |

ex12092380 | Festuca ovina L. | 43,59 |

12092311 | Festuca pratensis Huds. | 43,59 |

12092315 | Festuca rubra L. | 36,83 |

ex12092980 | Festulolium | 32,36 |

12092510 | Lolium multiflorum Lam. | 21,13 |

12092590 | Lolium perenne L | 30,99 |

ex12092980 | Lolium x boucheanum Kunth | 21,13 |

ex12092980 | Phleum Bertolinii (DC) | 50,96 |

12092600 | Phleum pratense L. | 83,56 |

ex12092980 | Poa nemoralis L. | 38,88 |

12091400 | Poa pratensis L. | 38,52 |

ex12092910 | Poa palustris ir Poa trivialis L. | 38,88 |

4.LEGUMINOSAE

ex12092980 | Hedysarum coronarium L. | 36,47 |

ex12092980 | Medicago lupulina L. | 31,88 |

ex12092100 | Medicago sativa L. (ekotipai) | 22,10 |

ex12092100 | Medicago sativa L. (veislės) | 36,59 |

ex12092980 | Onobrichis viciifolia Scop. | 20,04 |

ex07131010 | Pisum sativum L. (partim) (pašariniai žirniai) | 0 |

ex12092280 | Trifolium alexandrinum L. | 45,76 |

ex12092280 | Trifolium hybridum L. | 45,89 |

ex12092280 | Trifolium incarnatum L. | 45,76 |

12092210 | Trifolium pratense L. | 53,49 |

ex12092280 | Trifolium repens L. | 75,11 |

ex12092280 | Trifolium repens L. var giganteum | 70,76 |

ex12092280 | Trifolium resuminatum L. | 45,76 |

ex07135010 | Vicia faba L. (partim) (pašarinės pupos) | 0 |

ex12092910 | Vicia sativa L. | 30,67 |

ex12092910 | Vicia villosa Roth. | 24,03 |

--------------------------------------------------

Top