Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2309

2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2309/2003 iš dalies pakeičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/94 III B, IV ir VI priedus dėl tekstilės kvotų 2004 m.

OJ L 342, 30.12.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; panaikino 32015R0936

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2309/oj

32003R2309Oficialusis leidinys L 342 , 30/12/2003 p. 0021 - 0023


Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2309/2003

2003 m. gruodžio 29 d.

iš dalies pakeičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/94 III B, IV ir VI priedus dėl tekstilės kvotų 2004 m.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. kovo 7 d. priimtą Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių [1], ir ypač jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamentu (EB) Nr. 517/94 nustatomi metiniai kiekybiniai apribojimai, taikomi tam tikriems Serbijos ir Juodkalnijos bei Šiaurės Korėjos kilmės tekstilės gaminiams.

(2) Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Europos Sąjungai priklausys 10 naujų valstybių narių. Stojimo akto 6 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad naujosios valstybės narės privalo vykdyti bendrąją prekybos politiką tekstilės srityje ir kad Bendrijos tekstilės gaminiams ir drabužiams taikomi kiekybiniai apribojimai turi būti suderinti, atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių įstojimą į Bendriją. Tam tikrų tekstilės gaminių importui iš trečiųjų šalių į išplėstą Bendriją taikomi kiekybiniai apribojimai turi būti atitinkamai suderinti, kad apimtų ir 10 naujųjų valstybių narių. Todėl būtina iš dalies pakeisti kai kuriuos Reglamento (EB) Nr. 517/94 priedus.

(3) Iš dalies keičiant kiekius būtina taikyti metodus, kuriais derinant naujas kvotas, atsižvelgiama į tradicinį importą į naująsias valstybes nares. Istorinius importo srautus deramai įvertintų formulė, kurioje būtų atsižvelgta į pastarųjų trejų metų importo iš trečiųjų šalių į naująsias 10 valstybių narių vidurkį pro rata temporis. 2000–2002 m.m. buvo pasirinkti reikšmingiausiais, kadangi tuomet buvo gauta paskutinė turima informacija apie tekstilės ir drabužių importą į 10 naujųjų valstybių narių.

(4) Dėl šios priežasties turėtų būti iš dalies pakeisti Reglamento (EEB) Nr. 517/94 III B, IV ir V priedai, išvardijant juose 2004 m. taikomas kvotas. Išsamios taisyklės, reglamentuojančios 2004 m. kvotos paskirstymą, pateikiamos 2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2308/2003 dėl tekstilės kvotų valdymo, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 517/94 2004 m. [2].

(5) Dėl to Reglamentas (EB) Nr. 517/94 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 517/94 25 straipsniu įkurto Tekstilės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 517/94 III B, IV ir VI priedai iš dalies pakeičiami taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 29 d.

Komisijos vardu

Pascal Lamy

Komisijos narys

[1] OL L 67, 1994 3 10, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/2003 (OL L 212, 2003 8 22, p. 46).

[2] žr. šio Oficialiojo leidinio 13 p.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 517/94 III B, IV ir VI priedai iš dalies pakeičiami taip:

1. III B priedas pakeičiamas taip:

"

III B PRIEDAS

Bendrijos metiniai kiekybiniai apribojimai, nurodyti 2 straipsnio 1 dalies ketvirtoje įtraukoje

Serbija ir Juodkalnija [1]

Kategorija | Vienetas | Kiekis |

1 | tonos | 2350 |

2 | tonos | 2853 |

2a | tonos | 645 |

3 | tonos | 312 |

5 | 1000 vienetų | 1326 |

6 | 1000 vienetų | 594 |

7 | 1000 vienetų | 311 |

8 | 1000 vienetų | 1109 |

9 | tonos | 292 |

15 | 1000 vienetų | 460 |

16 | 1000 vienetų | 232 |

67 | tonos | 244 |

""

Kategorija | Vienetas | Kiekis |

1 | tonos | 128 |

2 | tonos | 150 |

3 | tonos | 81 |

4 | 1000 vienetų | 289 |

5 | 1000 vienetų | 188 |

6 | 1000 vienetų | 218 |

7 | 1000 vienetų | 97 |

8 | 1000 vienetų | 302 |

9 | tonos | 71 |

12 | 1000 porų | 1308 |

13 | 1000 vienetų | 1509 |

14 | 1000 vienetų | 154 |

15 | 1000 vienetų | 175 |

16 | 1000 vienetų | 88 |

17 | 1000 vienetų | 61 |

18 | tonos | 61 |

19 | 1000 vienetų | 411 |

20 | tonos | 142 |

21 | 1000 vienetų | 3416 |

24 | 1000 vienetų | 263 |

26 | 1000 vienetų | 175 |

27 | 1000 vienetų | 288 |

28 | 1000 vienetų | 286 |

29 | 1000 vienetų | 120 |

31 | 1000 vienetų | 293 |

36 | tonos | 95 |

37 | tonos | 378 |

39 | tonos | 51 |

59 | tonos | 466 |

61 | tonos | 40 |

68 | tonos | 120 |

69 | 1000 vienetų | 184 |

70 | 1000 vienetų | 270 |

73 | 1000 vienetų | 149 |

74 | 1000 vienetų | 133 |

75 | 1000 vienetų | 39 |

76 | tonos | 120 |

77 | tonos | 14 |

78 | tonos | 184 |

83 | tonos | 54 |

87 | tonos | 8 |

109 | tonos | 11 |

117 | tonos | 51 |

118 | tonos | 23 |

142 | tonos | 10 |

151A | tonos | 10 |

151B | tonos | 10 |

161 | tonos | 152 |

"

3. VI priedas pakeičiamas taip:

"

VI PRIEDAS

LAIKINAS IŠVEŽIMAS PERDIRBTI

Bendrijos metiniai kiekybiniai apribojimai, nurodyti 4 straipsnyje

Serbija ir Juodkalnija [1]

Kategorija | Vienetas | Kiekis |

5 | 1000 vienetų | 1501 |

6 | 1000 vienetų | 4457 |

7 | 1000 vienetų | 2190 |

8 | 1000 vienetų | 4936 |

15 | 1000 vienetų | 2576 |

16 | 1000 vienetų | 1374 |

"

--------------------------------------------------

Top