EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0215

2003 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2003, dešimtą kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Alkaeda tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

OJ L 28, 4.2.2003, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 261 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 261 - 262
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 41 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/215/oj

32003R0215Oficialusis leidinys L 028 , 04/02/2003 p. 0041 - 0042


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2003

2003 m. vasario 3 d.

dešimtą kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Alkaeda tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Alkaeda tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 145/2002 [2], ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą yra įšaldomi.

(2) 2003 m. sausio 23, 24 ir 28 d. Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kurių atžvilgiu taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą ir todėl reikia iš dalies pakeisti I priedą.

(3) Siekiant užtikrinti, kad šiame Reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis Reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio Reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Christopher Patten

Komisijos narys

[1] OL L 139, 2002 5 29, p. 9.

[2] OL L 23, 2003 1 28, p. 22.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Antraštėje

"Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos"

pridedami šie juriniai asmenys, grupės ar organizacijos:

"Stichting Benevolence International Nederland (dar žinoma kaip Benevolence International Nederland, dar žinoma kaip BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands (Nyderlandai). Registracijos Komercijos rūmuose Nr. 14063277."

2. Antraštėje

"Fiziniai asmenys"

pridedami šie fiziniai asmenys:

"(a) Isamuddin, Nurjaman Riduan (dar žinomas kaip "Hambali"; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); gimęs: Encep Nurjaman; pilietybė: Indonezijos; gimimo data: 1964 m. balandžio 4 d.; gimimo vieta: Cianjur, West Java, Indonesia (Indonezija);

(b) Abdurrahman, Mohamad Iqbal (dar žinomas kaip "Abu Jibril"; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); pilietybė: Indonezijos; gimimo vieta: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia (Indonezija)."

3. Įrašas

"Mr Nabil Abdul Sayadi (taip pat žinomas kaip Abu Zeinab)"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Sayadi, Nabil Abdul Salam (taip pat žinomas kaip Abu Zeinab); gimimo data: 1.1.1966 in El Hadid, Tripoli, Lebanon (Libanas); pilietybė: Belgijos nuo 2001 9 18; Patricia Vinck sutuoktinis; susituokė 1992 5 29 Peschawar, Pakistane."

4. Įrašas

"Mrs Patricia Vinck (taip pat žinoma kaip Souraya P. Vinck)"

antraštėje

"fiziniai asmenys"

pakeičiamas šiuo tekstu:

"Vinck, Patricia Rosa (taip pat žinoma kaip Souraya P. Vinck); gimimo data: 1965 1 4 Berchem, Antwerp; pilietybė: Belgijos; Nabil Sayadi sutuoktinė."

--------------------------------------------------

Top