EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0011

2003 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Tarybos direktyvą 85/511/EEB dėl laboratorijų, kurioms leidžiama dirbti su gyvu snukių ir nagų ligos virusu, sąrašų (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 5559)tekstas svarbus EEE

OJ L 7, 11.1.2003, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 72 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/11(1)/oj

32003D0011Oficialusis leidinys L 007 , 11/01/2003 p. 0082 - 0083


Komisijos sprendimas

2003 m. sausio 10 d.

iš dalies pakeičiantis Tarybos direktyvą 85/511/EEB dėl laboratorijų, kurioms leidžiama dirbti su gyvu snukių ir nagų ligos virusu, sąrašų

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 5559)

(tekstas svarbus EEE)

(2003/11/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1985 m. lapkričio 18 d. Tarybos direktyvą 85/511/EEB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių įdiegimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo aktu, ypač į jos 13 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą,

kadangi:

(1) Įprastinio skiepijimo nuo snukio ir nagų ligos viruso nutraukimas Bendrijoje 1991 m. padidino Bendrijos bandų jautrumą šiai ligai. Todėl būtina užtikrinti, kad su virusu dirbančios laboratorijos tai darytų saugumą užtikrinančiomis sąlygomis, kad būtų išvengta viruso plitimo, kuris galėtų kelti pavojų Bendrijos bandoms,

(2) Tarybos direktyvoje 85/511/EEB išvardytos nacionalinės ir komercinės laboratorijos, kurioms leidžiama dirbti su gyvu snukių ir nagų ligos virusu. Direktyva reikalauja, kad tos laboratorijos laikytųsi Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) rekomenduojamų būtiniausių reikalavimų.

(3) Tam tikros valstybės narės nusprendė nutraukti darbą su snukio ir nagų ligos virusu tam tikrose laboratorijose, o kitos valstybės narės pateikė būtinas garantijas, kad jų tam tikslui patvirtintos laboratorijos laikosi privalomų standartų. Be to, pasikeitė tam tikrų Direktyvoje 85/511/EEB išvardytų laboratorijų duomenys.

(4) Todėl būtina atnaujinti laboratorijų sąrašus, pateiktus Direktyvos 85/511/EEB A ir B prieduose.

(5) Dėl to reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 85/511/EEB.

(6) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tarybos direktyvos 85/511/EEB A ir B priedai pakeičiami šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 315, 1985 11 26, p. 11.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

A PRIEDAS

Komercinės laboratorijos, kurioms leidžiama gaminant vakcinas dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu

VOKIETIJA | Bayer AG, Köln |

PRANCŪZIJA | Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon |

NYDERLANDAI | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright |

B PRIEDAS

Nacionalinės laboratorijos, kurioms leidžiama dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu

BELGIJA | Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR, Uccle |

DANIJA | Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm |

VOKIETIJA | Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil TübingenAnstaltsteil Friedrich Loeffler Institute, Insel Riems |

GRAIKIJA | Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού Αγία Παρασκευή Αττικής |

ISPANIJA | Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid |

PRANCŪZIJA | Agence fraçaise de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Laboratoire d'études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, LyonLaboratoire d'études et de recherches en pathologie anímale et zoonoses, Maison-Alfort |

ITALIJA | Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia |

NYDERLANDAI | CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

AUSTRIJA | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling |

JUNGTINĖ KARALYSTĖ | Institute for Animal Health, Pirbright |

"

--------------------------------------------------

Top