EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0192

2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas

OJ L 64, 7.3.2002, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 212 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 227 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 227 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 30 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj

32002D0192Oficialusis leidinys L 064 , 07/03/2002 p. 0020 - 0023


Tarybos sprendimas

2002 m. vasario 28 d.

dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas

(2002/192/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau — Šengeno protokolas), 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 16 d. ir 2001 m. lapkričio 1 d. laiškais Tarybos pirmininkui pareikštą Airijos Vyriausybės prašymą dalyvauti įgyvendinant tam tikras minėtuose laiškuose nurodytas Šengeno acquis nuostatas,

atsižvelgdama į 2000 m. rugsėjo 14 d. pagal prašymą pateiktą Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1) Airija laikosi ypatingos pozicijos dėl dalykų, kuriems taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinė dalis, kaip pripažįstama Protokole dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokole dėl tam tikrų Europos bendrijos steigimo sutarties 14 straipsnio aspektų taikymo Jungtinei Karalystei ir Airijai, Amsterdamo sutartimi pridedamų prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties.

(2) Šengeno acquis buvo sumanytas ir funkcionuoja kaip darnus derinys, kurį visą turi priimti ir taikyti visos valstybės, remiančios asmenų tikrinimo prie bendrų sienų panaikinimo principą.

(3) Dėl minėtos ypatingos Airijos pozicijos Šengeno protokolas numato Airijai galimybę dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas.

(4) Airija prisiims valstybės narės įsipareigojimus, išplaukiančius iš šiame sprendime išvardytų 1990 m. Šengeno konvencijos straipsnių.

(5) Atsižvelgiant į pirmiau minėtą ypatingą Airijos poziciją, Airija pagal šį sprendimą nedalyvaus vykdant sienoms skirtas 1990 m. Šengeno konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą (toliau — Šengeno konvencija), nuostatas.

(6) Turint omenyje svarbius dalykus, kuriems taikomi Šengeno konvencijos 26 ir 27 straipsniai, Airija taikys šiuos straipsnius, taip pat šiame sprendime nurodytas priemones, kurios remiasi šiais straipsniais.

(7) Airija paprašė dalyvauti Šengeno acquis nuostatų dėl Šengeno informacinės sistemos (toliau — SIS) kūrimo ir naudojimo derinyje, išskyrus nuostatas dėl Šengeno konvencijos 96 straipsnyje nurodytų perspėjimų ir kitas nuostatas, susijusias su tokiais perspėjimais.

(8) Taryba laikosi požiūrio, kad bet koks Airijos dalinis dalyvavimas Šengeno acquis turi atitikti dalykinių sričių, kurios sudaro Šengeno acquis derinį, rišlumą.

(9) Taryba tokiu būdu pripažįsta Airijos teisę pagal Šengeno protokolo 4 straipsnį prašyti dalinio dalyvavimo, kartu pažymėdama, kad reikia atsižvelgti į tokio Airijos dalyvavimo vykdant SIS kūrimo ir naudojimo nuostatas poveikį aiškinant kitas svarbias Šengeno acquis nuostatas ir finansinius padarinius.

(10) Buvo laikomasi Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudaryto susitarimo tarp Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iš vienos pusės ir Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės iš kitos pusės dėl teisių ir pareigų nustatymo šioms valstybėms taikomose Šengeno acquis srityse [1] 2 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Airija dalyvauja įgyvendinant šias Šengeno acquis nuostatas:

a) šias Šengeno konvencijos, su ja susijusio baigiamojo akto ir bendrų deklaracijų nuostatas:

i) 26 ir 27 straipsnius;

39 straipsnį;

44 straipsnį;

46 ir 47 straipsnius, išskyrus 47 straipsnio 2 dalies c punktą;

48–51 straipsnius;

52 ir 53 straipsnius;

54–58 straipsnius;

59 straipsnį;

61–66 straipsnius;

67–69 straipsnius;

71–73 straipsnius;

75 ir 76 straipsnius;

126–130 straipsnius tiek, kiek jie yra susiję su nuostatomis, kurias įgyvendinant Airija dalyvauja pagal šį punktą;

Baigiamojo akto 3 deklaraciją dėl 71 straipsnio 2 dalies;

ii) šias nuostatas dėl Šengeno informacinės sistemos tiek, kiek jos nėra susijusios su 96 straipsniu:

92 straipsnį;

93–95 straipsnius;

97–100 straipsnius;

101 straipsnį, išskyrus jo 2 dalį;

102–108 straipsnius;

109–111 straipsnius dėl asmens duomenų, registruotų Airijos nacionalinėje SIS dalyje;

112 ir 113 straipsnius;

114 straipsnį dėl asmens duomenų, registruotų Airijos nacionalinėje SIS dalyje;

115–118 straipsnius;

iii) kitas nuostatas dėl Šengeno informacinės sistemos:

119 straipsnį;

b) šias susitarimų dėl prisijungimo prie Šengeno konvencijos, jų baigiamųjų aktų ir bendrų deklaracijų nuostatas:

i) 1990 m. lapkričio 27 d. pasirašyto Susitarimo dėl Italijos Respublikos prisijungimo 4 straipsnį;

ii) 1991 m. birželio 25 d. pasirašyto Susitarimo dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo 4 straipsnį ir Baigiamojo akto III dalies 2 deklaraciją;

iii) 1991 m. birželio 25 d. pasirašyto Susitarimo dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo 4, 5 ir 6 straipsnius;

iv) 1992 m. lapkričio 6 d. pasirašyto Susitarimo dėl Graikijos Respublikos prisijungimo 3, 4 ir 5 straipsnius ir Baigiamojo akto III dalies 2 deklaraciją;

v) 1995 m. balandžio 28 d. pasirašyto Susitarimo dėl Austrijos Respublikos prisijungimo 4 straipsnį;

vi) 1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Danijos Karalystės prisijungimo 4 ir 6 straipsnius ir Baigiamojo akto II dalies 3 bendrą deklaraciją;

vii) 1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Suomijos Respublikos prisijungimo 4 ir 5 straipsnius ir Baigiamojo akto II dalies 3 bendrą deklaraciją;

viii) 1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo 4 ir 5 straipsnius ir Baigiamojo akto II dalies 3 bendrą deklaraciją;

c) šių pagal Šengeno konvenciją įsteigto Vykdomojo komiteto sprendimų nuostatas tiek, kiek jos yra susijusios su nuostatomis, kurias įgyvendinant Airija dalyvauja pagal šio straipsnio a punktą:

i) SCH/Com-ex (93) 14 (dėl praktinio teismų bendradarbiavimo kovojant su neteisėta prekyba narkotikais gerinimo);

SCH/Com-ex (94) 28 rev (dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir/ar psichotropinėms medžiagoms pervežti);

SCH/Com-ex (98) 26 def (dėl Šengeno konvencijos įgyvendinimo nuolatinio komiteto steigimo), atsižvelgiant į vidaus susitarimą, nustatantį Airijos ekspertų dalyvavimo Tarybos atitinkamos darbo grupės misijose konkrečias sąlygas;

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (dėl pasienio policijos bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos ir atskleidimo srityje pagal prašymą);

SCH/Com-ex (98) 52 (dėl pasienio policijos bendradarbiavimo vadovo);

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (dėl narkotikų);

SCH/Com-ex (99) 6 (dėl telekomunikacijų);

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (dėl informatorių apmokėjimo);

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (susitarimas dėl bendradarbiavimo procesiniuose veiksmuose dėl kelių eismo pažeidimų);

SCH/Com-ex (99) 18 (dėl policijos bendradarbiavimo gerinimo užkertant kelią nusikaltimams ir juos atskleidžiant);

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 (dėl konkurso SIS II parengtiniam tyrimui skyrimo);

SCH/Com-ex (97) 18 (dėl Norvegijos ir Islandijos įnašų C. SIS naudojimo išlaidoms padengti);

SCH/Com-ex (97) 24 (dėl SIS ateities);

SCH/Com-ex (97) 35 (dėl C. SIS finansinių reglamentų);

SCH/Com-ex (98) 11 (dėl C. SIS su 15/18 prijungimo linijų);

SCH/Com-ex (99) 5 (dėl Sirene sistemos vadovo);

d) šių pagal Šengeno konvenciją įsteigto Vykdomojo komiteto deklaracijų nuostatas tiek, kiek jos yra susijusios su nuostatomis, kurias įgyvendinant Airija dalyvauja pagal šio straipsnio a punktą:

i) SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (deklaracija dėl ekstradicijos);

ii) SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 (nepilnamečių pagrobimas);

SCH/Com-ex (99) decl 2 rev (SIS struktūra).

2 straipsnis

1. Šengeno konvencijos 65 straipsnio 2 dalies nuostatose minima kompetentinga ministerija yra Teisingumo, lygybės ir teisės reformos departamentas.

2. Airija dalyvauja šiuose Tarybos aktuose:

a) 2000 m. rugsėjo 28 d. Sprendimas 2000/586/TVR, nustatantis Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo 40 straipsnio 4 ir 5 dalių, 41 straipsnio 7 dalies ir 65 straipsnio 2 dalies dalinio pakeitimo tvarką [2], tiek, kiek tas sprendimas susijęs su 1990 m. Konvencijos 65 straipsnio 2 dalimi;

b) 2001 m. gegužės 28 d. Direktyva 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo [3];

c) 2001 m. birželio 28 d. Direktyva 2001/51/EB, papildanti Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, 26 straipsnio nuostatas [4].

3 straipsnis

Į bendros priežiūros instituciją, įsteigtą pagal Šengeno konvencijos 115 straipsnį, Airijos nacionalinės priežiūros institucijai atstovauti deleguoti nariai neturi teisės dalyvauti bendros priežiūros institucijos balsavimo procedūroje klausimais, susijusiais su Šengeno acquis ar Šengeno acquis pagrįstų nuostatų, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja, taikymu.

4 straipsnis

1. Nepažeidžiant 6 straipsnio 3 dalies, 1 straipsnyje nurodytos nuostatos tarp Airijos ir valstybių narių bei kitų valstybių, kurioms šios nuostatos jau yra įsigaliojusios, Tarybos priimtu sprendimu įsigalioja, visose šiose valstybėse narėse ir kitose valstybėse įvykdžius visas išankstines šioms nuostatoms įgyvendinti keliamas sąlygas. Taryba gali nuspręsti nustatyti skirtingas datas įvairioms nuostatoms pagal dalykines sritis įsigalioti.

2. Iki tol, kol pagal šio straipsnio 1 dalį įsigalios 1 straipsnyje nurodytos nuostatos, Taryba nusprendžia dėl išsamių teisinių ir techninių susitarimų, įskaitant nuostatas dėl duomenų apsaugos, dėl Airijos dalyvavimo įgyvendinant 1 straipsnio a punkto ii ir iii papunkčiuose, c punkto ii papunktyje ir d punkto ii papunktyje nurodytas nuostatas.

3. Visus sprendimus pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis Taryba priima vieningu Šengeno protokolo 1 straipsnyje nurodytų savo narių ir Airijos Vyriausybės atstovo pritarimu. Jungtinės Karalystės Vyriausybės atstovas taip pat dalyvauja priimant Tarybos sprendimus pagal šį straipsnį.

5 straipsnis

1. Airijai yra privalomi šie Tarybos aktai:

a) 1999 m. gegužės 3 d. Sprendimas 1999/323/EB dėl finansinio reglamento, reglamentuojančio Tarybos Generalinio sekretoriaus vardu tam tikrų valstybių naudai sudarytų sutarčių, susijusių su Vadybos padalinio "Pagalbos tarnybos serverio" ir II etapo Sirene tinklo įrengimu ir naudojimu, vadybos biudžetinius aspektus, nustatymo [5] ir vėlesni jo pakeitimai;

b) 2000 m. kovo 27 d. Sprendimas 2000/265/EB dėl finansinio reglamento, reglamentuojančio Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojo vardu tam tikrų valstybių naudai sudarytų sutarčių, susijusių su Šengeno aplinkai skirtos komunikacijų infrastruktūros "Sisnet" įrengimu ir naudojimu, vadybos biudžetinius aspektus, nustatymo [6] ir vėlesni jo pakeitimai;

c) 2000 m. gruodžio 1 d. Sprendimas 2000/777/EB dėl visiško Šengeno acquis taikymo Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje bei Islandijoje ir Norvegijoje [7];

d) 2001 m. gruodžio 6 d. Reglamentas (EB) Nr. 2424/2001 dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo [8];

e) 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimas 2001/886/TVR dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo [9].

2. Airija apmoka visas išlaidas, susijusias su jos dalinio dalyvavimo naudojant SIS techniniais aspektais.

6 straipsnis

1. Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja 2002 m. balandžio 1 d.

2. Nuo šio sprendimo priėmimo dienos Airija yra laikoma neatšaukiamai pranešusi Tarybos pirmininkui pagal Šengeno protokolo 5 straipsnį, kad ji nori dalyvauti visuose pasiūlymuose ir iniciatyvose, kurie remiasi 1 straipsnyje nurodytu Šengeno acquis.

3. 1 straipsnyje nurodytu Šengeno acquis grindžiamos priemonės, kurios buvo patvirtintos prieš priimant 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą Tarybos sprendimą, įskaitant 2 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nurodytas priemones, Airijai įsigalioja tą dieną arba tomis dienomis, kai Taryba pagal 4 straipsnį nusprendžia dėl 1 straipsnyje nurodyto acquis taikymo Airijai, išskyrus atvejus, kai pačioje priemonėje yra nustatyta vėlesnė data.

Priimta Briuselyje, 2002 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Acebes Paniagua

[1] OL L 15, 2000 1 20, p. 2.

[2] OL L 248, 2000 10 3, p. 1.

[3] OL L 149, 2001 6 2, p. 34.

[4] OL L 187, 2001 7 10, p. 45.

[5] OL L 123, 1999 5 15, p. 51.

[6] OL L 85, 2000 4 6, p. 12. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2000/664/EB (OL L 278, 2000 10 31, p. 24).

[7] OL L 309, 2000 12 9, p. 24.

[8] OL L 328, 2001 12 31, p. 4.

[9] OL L 328, 2001 12 31, p. 1.

--------------------------------------------------

Top