EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0188

2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas dėl kontrolės priemonės ir baudžiamųjų sankcijų dėl naujo sintetinio narkotiko PMMA

OJ L 63, 6.3.2002, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 210 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 210 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 210 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 210 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 210 - 210
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 210 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 210 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 210 - 210
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 226 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 226 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 43 - 43

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/188/oj

32002D0188Oficialusis leidinys L 063 , 06/03/2002 p. 0014 - 0014


Tarybos sprendimas

2002 m. vasario 28 d.

dėl kontrolės priemonės ir baudžiamųjų sankcijų dėl naujo sintetinio narkotiko PMMA

(2002/188/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. birželio 16 d. Bendruosius veiksmus 97/396/TVR dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės [1], ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos iniciatyvą,

kadangi:

(1) Remiantis Bendrųjų veiksmų 97/396/TVR 4 straipsnio 3 dalimi, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro Mokslinio komiteto globoje sušaukto susitikimo metu buvo parengta pažyma dėl PMMA (parametoksimetilamfetamino arba N-metil-1-(4-metoksifenil)-2-aminopropano) pavojų įvertinimo.

(2) Šiuo metu pagal nacionalinius teisės aktus dėl narkotikų PMMA yra kontroliuojamas keturiose valstybėse narėse.

(3) PMMA, kuris šiuo metu nėra įtrauktas nė į vieną iš 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašų, kelia rimtą grėsmę žmonių sveikatai ir galėtų kelti grėsmę visuomenės sveikatai. PMMA yra amfetamino analogas, labai artimas PMA, kuris yra įtrauktas į 1971 m. Jungtinių Tautų konvencijos I sąrašą. PMMA neturi jokios gydomosios vertės.

(4) Europos Sąjungoje PMMA visada būdavo vartojamas su PMA tabletėmis, laikomomis "ekstazi" (MDMA). Nei PMMA, nei PMA neturi aiškios vartotojų rinkos.

(5) PMMA, sumaišomas su PMA, yra siejamas su trimis mirties atvejais Europos bendrijoje. Eksperimentai su gyvūnais rodo, kad tarp funkcionaliai aktyvios ir mirtinos PMMA dozės yra nedidelis skirtumas, ir dėl to egzistuoja didelis sunkaus apsinuodijimo pavojus. PMMA toksiškumas, atrodo, panašus į PMA ir MDMA.

(6) Neteisėta apyvarta ir skirstymas vyksta keturiose valstybėse narėse, ir trys iš jų turi informacijos apie organizuoto nusikalstamumo dalyvavimą neteisėtoje prekyboje PMMA/PMA. 29 atvejais buvo konfiskuota 18870 PMMA turinčių tablečių. Stambaus masto PMMA gamyba Europos Sąjungoje nevyksta. Rytų Europos šalyse aptiktos dvi laboratorijos, ir manoma, kad jų gamyba ten nenutrūko.

(7) Valstybės narės turėtų taikyti PMMA kontrolės priemones ir baudžiamąsias sankcijas, nustatytas jų teisės aktuose, atitinkančiuose jų įsipareigojimus pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją dėl šios konvencijos I arba II sąrašuose išvardytų medžiagų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių pagal savo nacionalinę teisę PMMA (parametoksimetilamfetaminui arba N-metil-1-(4-metoksifenil)-2-aminopropanui) taikyti kontrolės priemones ir baudžiamąsias sankcijas, nustatytas jų teisės aktuose, atitinkančiuose jų įsipareigojimus pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją dėl šios konvencijos I arba II sąrašuose išvardytų medžiagų.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytų priemonių valstybės narės, vadovaudamosi Bendrųjų veiksmų 97/396/TVR 5 straipsnio 1 dalimi, imasi per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos. Per šešis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo valstybės narės Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir Komisijai praneša apie priemones, kurių buvo imtasi.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Oficialiajame leidinyje. Jis įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo.

Priimta Briuselyje, 2002 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Acebes Paniagua

[1] OL L 167, 1997 6 25, p. 1.

--------------------------------------------------

Top