EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2511

2001 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2511/2001, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000, siekiant išplėsti Bendrijos tarifines kvotas džiuto ir kokoso pluošto produktams

OJ L 339, 21.12.2001, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 88 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 191 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 191 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 104 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2511/oj

32001R2511Oficialusis leidinys L 339 , 21/12/2001 p. 0017 - 0017


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2511/2001,

2001 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000, siekiant išplėsti Bendrijos tarifines kvotas džiuto ir kokoso pluošto produktams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000, atidarantį ir numatantį Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose, bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą ir nustatantį išsamias kvotų pritaikymo taisykles bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1808/95 [1], ypač į 9 straipsnio 1 dalies b punkto antrą įtrauką,

kadangi:

(1) Laikantis pasiūlymo, kurį padarė Jungtinių Tautų Konferencijoje dėl Prekybos ir Plėtros (Unctad) ir kartu su savo bendrųjų preferencijų sistema (GSP), Bendrija 1971 m. įvedė tarifines preferencijas džiuto ir kokoso pluošto produktams, kurių kilmės šalis yra tam tikros besivystančios šalys; šios preferencijos įgavo laipsnišką Bendrojo muitų tarifo muitų mažinimo ir nuo 1978 m. iki 1994 m. gruodžio 31 d. visiško šių mokesčių sustabdymo tendenciją.

(2) 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai GSP sistemai, Bendrija greta GATT Tarybos reglamentu (EB) Nr. 764/96 [2] su pakeitimais, padarytais Reglamentais (EB) Nr. 1401/98 [3] ir (EB) Nr. 32/2000, atidarė autonomines nulinio muito Bendrijos tarifines kvotas tam tikriems džiuto ir kokoso pluošto produktams iki 2001 m. gruodžio 31 d. Kadangi Tarybos reglamentu GSP sistema bus pratęsta iki 2004 m. gruodžio 31 d., susitarimas dėl džiuto ir kokoso pluošto produktų taip pat turėtų būti pratęstas iki 2004 m. gruodžio 31 d.

(3) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Frazė eilės numeriams 09.0107, 09.0109 ir 09.0111, Reglamento (EB) Nr. 32/2000 III priedo penktoje skiltyje ("Kvotos laikotarpis") "nuo 2000 1 1 iki 2000 12 31 ir nuo 2001 1 1 iki 2001 12 31" pakeičiama fraze "nuo 2002 1 1 iki 2002 12 31, nuo 2003 1 1 iki 2003 12 31 ir nuo 2004 1 1 iki 2004 12 31".

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2002 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 5, 2000 1 8, p. 1.

[2] OL L 104, 1996 4 27, p. 1.

[3] OL L 188, 1998 7 2, p. 1.

--------------------------------------------------

Top