Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1964

2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1964/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2166/83, nustatantį licencijavimo sistemą tam tikruose žūklės rajonuose šiaurės Škotijoje (Šetlando rajone)

OJ L 268, 9.10.2001, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 201 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 201 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 120 - 120

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1964/oj

32001R1964Oficialusis leidinys L 268 , 09/10/2001 p. 0022 - 0022


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1964/2001

2001 m. spalio 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2166/83, nustatantį licencijavimo sistemą tam tikruose žūklės rajonuose šiaurės Škotijoje (Šetlando rajone)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3760/92, sukuriantį Bendrijos žuvininkystės ir akvakultūros sistemą [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1181/98 [2], ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) 1983 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2166/83, nustatantis licencijavimo sistemą tam tikruose žūklės rajonuose šiaurės Škotijoje (Šetlando rajone) [3], su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2502/1999 [4], nustato pranešimo apie Bendrijos žvejybos laivų, žvejojančių minėtame rajone, judėjimą sistemą per vieną iš jo I priede nurodytų radijo stočių.

(2) Radijo stotys Vokietijoje ir Prancūzijoje visiškai nutraukė savo veiklą. Dėl to reikia panaikinti nuorodą į jas tame priede.

(3) Dėl to reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 2166/83.

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Išbraukiamos šios Reglamento (EEB) Nr. 2166/83 I priedo eilutės:

"Boulogne | FFB | |

Brest | FFU | |

Saint-Nazaire | FFO | |

Bordeaux | FFC | |

Norddeich | DAF | DAK |

DAH | DAL |

DAI | DAM |

DAJ | DAN" |

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 389, 1992 12 31, p. 1.

[2] OL L 164, 1998 6 9, p. 1.

[3] OL L 206, 1983 7 30, p. 71.

[4] OL L 304, 1999 11 27, p. 14.

--------------------------------------------------

Top