Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1347

2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1347/2001, papildantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo, vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka, priedą

OJ L 182, 5.7.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 128 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 128 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 207 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1347/oj

32001R1347Oficialusis leidinys L 182 , 05/07/2001 p. 0003 - 0004


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1347/2001

2001 m. birželio 28 d.

papildantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo, vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka, priedą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos [1], ypač į jo 17 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Buvo paprašyta pateikti papildomos informacijos dėl Vokietijos pateikto pavadinimo pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų minėto reglamento 2 ir 4 straipsnių nuostatas. Papildoma informacija parodo, kad pavadinimas atitinka minėtų straipsnių nuostatas. Todėl jis turėtų būti įregistruotas ir įrašytas į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1107/96 [2] priedą.

(2) Pranešus apie Vokietijos valdžios institucijų paraišką įregistruoti pavadinimą "Bayerisches Bier" kaip saugomą geografinę nuorodą, Olandijos ir Danijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad egzistuoja alaus prekės ženklai, turintys tokį pavadinimą.

(3) Pateikta informacija patvirtina, kad pavadinimas "Bavaria" yra galiojantis prekės ženklas. Atsižvelgiant į turimus faktus ir informaciją, vis dėlto buvo nuspręsta, kad pavadinimo "Bayerisches Bier" įregistravimas neklaidins vartotojų dėl produkto tikrojo tapatumo. Taigi dėl geografinės nuorodos "Bayerisches Bier" ir prekės ženklo "Bavaria" nesusidaro situacija, numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 14 straipsnio 3 dalyje.

(4) Nepaisant to, kad geografinė nuoroda "Bayerisches Bier" yra įregistruojama, tam tikri prekių ženklai, pavyzdžiui, Olandijos prekės ženklas "Bavaria" ir Danijos prekės ženklas "Høker Bajer" gali būti toliau naudojami tol, kol jie atitinka sąlygas, numatytas Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 14 straipsnio 2 dalyje.

(5) Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 3 straipsnio nuostatas pavadinimo bendrinis pobūdis, kliudantis jo registracijai, turi būti įvertintas, atsižvelgiant į bendrą situaciją Bendrijoje. Šiuo konkrečiu atveju, nepaisant bandymų įrodyti, kad terminai "bajersk" ir "bajer" – pavadinimo "Bayerisches" vertimai į danų kalbą – tampa žodžio "alus" sinonimais, taigi bendriniu pavadinimu, nenustatyta, kad pavadinimas "Bayerisches" ar jo vertiniai į kitas kalbas ir kitose valstybėse narėse būtų bendrinio pobūdžio.

(6) Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 15 straipsnį įsteigtas Komitetas nepateikė nuomonės per jo pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytu pavadinimu papildomas Reglamento (EB) Nr. 1107/96 priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2001 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Rosengren

[1] OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2796/2000 (OL L 324, 2000 12 21, p. 26).

[2] OL L 148, 1996 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 913/2001 (OL L 129, 2001 5 11, p. 8).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Alus

VOKIETIJA

Bayerisches Bier (SGN)

--------------------------------------------------

Top