Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1343

2001 m. liepos 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1343/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 449/2001, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 išsamias taikymo taisykles dėl pagalbos schemos perdirbtų vaisių ir daržovių produktams

OJ L 181, 4.7.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2003; netiesiogiai panaikino 32001R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1343/oj

32001R1343Oficialusis leidinys L 181 , 04/07/2001 p. 0016 - 0016


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1343/2001

2001 m. liepos 3 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 449/2001, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 išsamias taikymo taisykles dėl pagalbos schemos perdirbtų vaisių ir daržovių produktams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2699/2000 [2], ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Komisijos reglamento (EB) Nr. 449/2001 [3] 3 straipsnio 4 dalies e punktas nustato, kad perdirbėjo mokėjimą už žaliavas gamintojų organizacijai reglamentuojančios sąlygos turi būti nustatytos sutartyse ir ypač nustato, kad paskutinė mokėjimo data negali būti vėlesnė negu 60 dienų nuo kiekvienos siuntos pristatymo dienos.

(2) Siekiant priimti nuostatą dėl būtino lankstumo ir padaryti schemą lengviau administruojamą, mokėjimo terminas turėtų būti pratęstas iki antro mėnesio, einančio po pristatymo mėnesio, pabaigos. Ši nuostata turėtų būti taikoma tik sutartims, sudarytoms įsigaliojus šiam reglamentui.

(3) Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Perdirbtų vaisių ir daržovių produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

3 straipsnio 4 dalies e punktas pakeičiamas tokiu punktu:

"e) žaliavų kaina, kuri gali skirtis pagal rūšį ir (arba) kokybę, ir (arba) pristatymo laikotarpį.

Sutartyse dėl pomidorų, persikų ir kriaušių taip pat nurodoma pristatymo pakopa, kuriai taikoma ši kaina, ir mokėjimo sąlygos. Bet kuri paskutinė mokėjimo data negali būti vėlesnė kaip du mėnesiai nuo kiekvienos siuntos pristatymo mėnesio pabaigos."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. liepos 3 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 29.

[2] OL L 311, 2000 12 12, p. 9.

[3] OL L 64, 2001 3 6, p. 16.

--------------------------------------------------

Top