EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1135

2001 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1135/2001, iš dalies keičiantis prekybos tam tikrais šviežiais vaisiais standartų nuostatas dėl dydžio nustatymo, pateikimo bei ženklinimo etiketėmis ir Reglamentą (EB) Nr. 659/97

OJ L 154, 9.6.2001, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 371 - 373
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 371 - 373
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 371 - 373
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 371 - 373
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 371 - 373
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 371 - 373
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 371 - 373
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 371 - 373
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 371 - 373
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 271 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 271 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; netiesiogiai panaikino 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1135/oj

32001R1135Oficialusis leidinys L 154 , 09/06/2001 p. 0009 - 0011


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1135/2001

2001 m. birželio 8 d.

iš dalies keičiantis prekybos tam tikrais šviežiais vaisiais standartų nuostatas dėl dydžio nustatymo, pateikimo bei ženklinimo etiketėmis ir Reglamentą (EB) Nr. 659/97

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 911/2001 [2], ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį ir 48 straipsnį,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 2200/96 2 straipsnyje yra nustatyta, kad tvirtindama šviežių vaisių ir daržovių standartus Komisija turi atsižvelgti į Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos nustatytus tarptautinius standartus. Tuose standartuose yra nustatyta, kad baklažanai, žiediniai kopūstai, kopūstai ir cukinijos gali būti parduodami kaip miniatiūrinės formos produkcija jiems taikant specialias pateikimo bei ženklinimo taisykles. Šių produktų prekybos standartus nustatančius reglamentus reikėtų atitinkamai pataisyti, t. y. 1981 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1292/81, nustatantį porų, baklažanų ir cukinijų kokybės standartus [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 888/97 [4], 1987 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentą ((EEB) Nr. 1591/87, nustatantį prekybos kopūstais, briuseliniais kopūstais, pailgaisiais salierais, špinatais ir slyvomis standartus [5], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 1168/1999 [6], ir 1998 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 963/98, nustatantį žiedinių kopūstų ir artišokų pardavimo standartus [7], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 2551/1999 [8].

(2) Kai kurios cukinijų, baklažanų, žiedinių kopūstų ir kopūstų veislės subręsta dar nepasiekę atitinkamuose prekybos standartuose nustatyto minimalaus dydžio. Todėl turėtų būti nustatyti tokie standartai, pagal kuriuos miniatiūrinei produkcijai nebūtų taikomi dydžio reikalavimai. Tačiau reikėtų patvirtinti nuostatas, užtikrinančias vienodą miniatiūrinės produkcijos dydį ir tinkamą ženklinimą.

(3) Yra nepaneigiamas komercinis susidomėjimas miniatiūrinės produkcijos rūšių mišinių pardavimu. Todėl turėtų būti numatyta tokia miniatiūrinių daržovių pateikimo forma ir patvirtintos jų ženklinimo nuostatos.

(4) Pašalinimo operacijų metu turėtų būti išvengta bet kokios rizikos supainioti miniatiūrinės produkcijos ir neminiatiūrinių arba nepakankamai išsivysčiusių produkto veisles. Siekiant išvengti netinkamo panaudojimo ir užtikrinti veiksmingą kontrolę reikėtų iš dalies pakeisti Komisijos reglamentą (EB) Nr. 659/97, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles dėl intervencinių priemonių vaisių ir daržovių sektoriuje [9], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 398/2000 [10], ir jame numatyti, kad galimybė pašalinti nepakuotą produkciją nenustatant jos dydžio nebūtų taikoma miniatiūrinei produkcijai.

(5) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1292/81 iš dalies keičiamas taip:

1. II priedo (Baklažanų kokybės standartas) III antraštinė dalis (Nuostatos dėl dydžio nustatymo) yra papildoma šia pastraipa ir susijusia išnaša:

"Miniatiūrinei produkcijai netaikomi dydžio reikalavimai [a] Miniatiūrinė produkcija – tai baklažanų veislė arba kultivaras, išvestas taikant augalų selekciją ir (arba) specialius auginimo būdus, išskyrus neminiatiūrinių veislių baklažanus, kurie kaip reikiant neišsivystė (nesusiformavo) arba nėra tinkamo dydžio. Turi būti laikomasi visų kitų standartų reikalavimų.."

2. II priedo (Baklažanų kokybės standartas) V antraštinės dalies (Nuostatos dėl pateikimo nustatymo) A dalyje (Vienodumas) po antrosios pastraipos įrašoma ši pastraipa:

"Miniatiūriniai baklažanai turi būti kuo vienodesnio dydžio. Juos galima maišyti su kitais skirtingos rūšies ir kilmės miniatiūriniais produktais."

3. II priedo (Baklažanų kokybės standartas) VI antraštinės dalies (Nuostatos dėl ženklinimo) D dalis (Komercinės specifikacijos) papildoma šia įtrauka:

"— "mini baklažanai", "mažieji baklažanai" ir kiti miniatiūrinei produkcijai nurodyti vartojami terminai. Kai toje pačioje pakuotėje yra kelių rūšių miniatiūrinė produkcija, turi būti nurodyti visi produktai ir jų kilmė."

4. III priedo (Cukinijų kokybės standartai) III antraštinė dalis (Nuostatos dėl dydžio nustatymo) papildoma šia pastraipa ir atitinkama išnaša:

"Miniatiūrinei produkcijai netaikomi dydžio reikalavimai [2] Miniatiūrinė produkcija – tai cukinijų veislė arba kultivaras, išvestas taikant augalų selekciją ir (arba) specialius auginimo būdus, išskyrus neminiatiūrinių veislių cukinijas, kurios kaip reikiant neišsivystė (nesusiformavo) arba nėra tinkamo dydžio. Turi būti laikomasi visų kitų standartų reikalavimų.."

5. III priedo (Cukinijų kokybės standartas) V antraštinės dalies (Nuostatos dėl pateikimo nustatymo) A dalyje (Vienodumas) po pirmosios pastraipos įrašoma ši pastraipa:

"Miniatiūrinės cukinijos turi būti kuo vienodesnio dydžio. Jas galima maišyti su kitais skirtingos rūšies ir kilmės miniatiūriniais produktais."

6. III priedo (Cukinijų kokybės standartas) VI antraštinės dalies (Nuostatos dėl ženklinimo) D dalis (Komercinės specifikacijos) papildoma šia įtrauka:

"— "mini cukinijos", "mažosios cukinijos" ir kiti miniatiūrinei produkcijai nurodyti vartojami terminai. Kai toje pačioje pakuotėje yra kelių rūšių miniatiūrinė produkcija, turi būti nurodyti visi produktai ir jų kilmė."

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1591/87 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1. III antraštinė dalis (Nuostatos dėl dydžio) yra papildoma šia pastraipa ir susijusia išnaša:

"Miniatiūrinei produkcijai netaikomi dydžio reikalavimai [a] Miniatiūrinė produkcija – tai kopūstų veislė arba kultivaras, išvestas taikant augalų selekciją ir (arba) specialius auginimo būdus, išskyrus neminiatiūrinių veislių kopūstus, kurie kaip reikiant neišsivystė (nesusiformavo) arba nėra tinkamo dydžio. Turi būti laikomasi visų kitų standartų reikalavimų.."

2. V antraštinės dalies (Nuostatos dėl pateikimo nustatymo) A dalyje (Vienodumas) po antrosios pastraipos įrašoma ši pastraipa:

"Miniatiūriniai kopūstai turi būti kuo vienodesnio dydžio. Juos galima maišyti su kitais skirtingos rūšies ir kilmės miniatiūriniais produktais."

3. VI antraštinės dalies (Nuostatos dėl ženklinimo) D dalis (Komercinės specifikacijos) papildoma šia įtrauka:

"— "mini kopūstai", "mažieji kopūstai" ir kiti miniatiūrinei produkcijai nurodyti vartojami terminai. Kai toje pačioje pakuotėje yra kelių rūšių miniatiūrinė produkcija, turi būti nurodyti visi produktai ir jų kilmė."

3 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 963/98 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1. III antraštinė dalis (Nuostatos dėl dydžio) yra papildoma šia pastraipa ir susijusia išnaša:

"Miniatiūrinei produkcijai netaikomi dydžio reikalavimai [2] Miniatiūrinė produkcija – tai žiedinių kopūstų veislė arba kultivaras, išvestas taikant augalų selekciją ir (arba) specialius auginimo būdus, išskyrus neminiatiūrinių veislių žiedinius kopūstus, kurie kaip reikiant neišsivystė (nesusiformavo) arba nėra tinkamo dydžio. Turi būti laikomasi visų kitų standartų reikalavimų.."

2. V antraštinės dalies (Pateikimui taikomos nuostatos) A dalyje (Vienodumas) po antrosios pastraipos įrašoma ši pastraipa:

"Miniatiūriniai žiediniai kopūstai turi būti kuo vienodesnio dydžio. Juos galima maišyti su kitais skirtingos rūšies ir kilmės miniatiūriniais produktais."

3. VI antraštinės dalies (Ženklinimui taikomos nuostatos) D dalis (Komercinės specifikacijos) papildoma šia įtrauka:

"— "mini žiediniai kopūstai", "mažieji žiediniai kopūstai" ir kiti miniatiūrinei produkcijai nurodyti vartojami terminai. Kai toje pačioje pakuotėje yra kelių rūšių miniatiūrinė produkcija, turi būti nurodyti visi produktai ir jų kilmė."

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 659/97 2 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa keičiama taip:

"Tačiau pomidorai, pašalinti nuo liepos 16 d. iki spalio 15 d. ir atitinkamuose prekybos standartuose apibūdinta miniatiūrinė produkcija turi atitikti taikomą prekybos standartą."

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 1.

[2] OL L 129, 2001 5 11, p. 3.

[3] OL L 129, 1981 5 15, p. 38.

[4] OL L 126, 1997 5 17, p. 11.

[5] OL L 146, 1987 6 6, p. 36.

[6] OL L 141, 1999 6 4, p. 5.

[7] OL L 135, 1998 5 8, p. 18.

[8] OL L 308, 1999 12 3, p. 26.

[9] OL L 100, 1997 4 17, p. 22.

[10] OL L 50, 2000 2 23, p. 7.

--------------------------------------------------

Top