EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1037

2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1037/2001, leidžiantis siūlyti ir tiekti tiesiogiai vartoti žmonėms kai kuriuos importuotus vynus, kuriems buvo taikomi vynininkystės procesai, nenumatyti Reglamente (EB) Nr. 1493/1999

OJ L 145, 31.5.2001, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 209 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 209 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 31 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1308 . Latest consolidated version: 21/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1037/oj

32001R1037Oficialusis leidinys L 145 , 31/05/2001 p. 0012 - 0015


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1037/2001

2001 m. gegužės 22 d.

leidžiantis siūlyti ir tiekti tiesiogiai vartoti žmonėms kai kuriuos importuotus vynus, kuriems buvo taikomi vynininkystės procesai, nenumatyti Reglamente (EB) Nr. 1493/1999

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo [1], ypač į jo 45 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999, kuris nuo 2000 m. rugpjūčio 1 d. pakeitė Reglamentą (EEB) Nr. 822/87 [2], 45 straipsnio 2 dalis nustato, kad importuotiems produktams numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, minimos 1 straipsnyje, priimamos Sutarties 133 straipsnyje nustatyta tvarka.

(2) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 68 straipsnio 1 dalis nustato, kad produktai, nurodyti to reglamento 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose, gali būti importuojami kartu su sertifikatu, liudijančiu, kad produktai atitinka nuostatas, reglamentuojančias gamybą, prekybą ir, jei tinka, tiekimą tiesiogiai žmonėms vartoti trečiosiose šalyse, kurios yra jų kilmės šalys.

(3) Reglamentas (EEB) Nr. 1873/84 [3] numato nukrypti leidžiančią nuostatą, leidžiančią importuoti Jungtinėse Amerikos Valstijose gaminamą vyną, apdorojamą taikant tam tikrus vynininkystės procesus, kurių nenumato Bendrijos taisyklės. Kai kuriems vynininkystės procesams toks leidimas galioja ne vėliau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d.

(4) Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 81 straipsnis nuo 2000 m. rugpjūčio 1 d. panaikina kelis Tarybos reglamentus, įskaitant Reglamentą (EEB) Nr. 1873/84. Tačiau 2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1608/2000, nustatantis laikinąsias priemones laukiant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo galutinių įgyvendinimo priemonių [4], numato, kad, kol šį reglamentą priims Taryba, kai kurios Reglamento (EEB) Nr. 1873/84 nuostatos lieka galioti, bet ne ilgiau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d.

(5) Šiuo metu tarp Bendrijos, kuriai atstovauja Komisija, ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyksta derybos siekiant sudaryti sutartį dėl vyno prekybos. Svarbiausia, šiose derybose nagrinėjami atitinkami abiejų šalių vynininkystės procesai, taip pat geografinių nuorodų apsauga. 2000 m. spalio 23 d. susitikime Žemės ūkio taryba susipažino su Komisijos ataskaita apie derybas, numatytas Reglamento (EEB) Nr. 1873/84 1 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje, ir patvirtino norą siekti pažangos derybose ir išdėstyti požiūrį, kurio jose būtina laikytis.

(6) Siekiant užtikrinti sklandžią šių derybų eigą, turėtų būti išplėstos Reglamento (EEB) Nr. 1873/84 nuostatos ir laikinai, kol pradės galioti derybose pasiektas susitarimas, bet ne ilgiau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d., kaip tai nusprendė Taryba Reglamente (EB) Nr. 2839/98, iš dalies pakeičiančiame Reglamentą (EEB) Nr. 1873/84, turėtų būti pratęstas leidimas taikyti Jungtinių Valstijų vynininkystės procesus, nurodytus Reglamento (EEB) Nr. 1873/84 priedo 1 dalies b punkte.

(7) Atsižvelgiant į norminės bazės ir vynininkystės procesų tobulėjimą, turėtų būti atnaujinti techniniai priedo aspektai, kad jis atitiktų šiuolaikines galiojančias šios srities taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Nepaisant Reglamento (EEB) Nr. 1493/1999 45 straipsnio 1 dalies, Bendrijoje leidžiama siūlyti arba tiekti tiesiogiai žmonėms vartoti produktus, klasifikuojamus pagal KN 220410, 220421, 220429 bei 22043010 kodus ir pagamintus iš vynuogių, surinktų ir suraugintų į vyną Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje, kurių gamybos arba laikymo operacijoms pagal Jungtinių Valstijų nuostatas galėjo būti naudojami vynininkystės procesai, išvardyti šio reglamento priedo 1 dalies a ir b punktuose.

Tačiau šis leidimas dėl vynininkystės procesų, išvardytų priedo 1 dalies b punkte, galioja tik tol, kol įsigalios susitarimas, pasiektas derybose su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl prekybos vynu, būtent – dėl vynininkystės procesų ir geografinių nuorodų apsaugos, bet ne ilgiau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d.

2. Valstybės narės, remdamosi tuo, kad galėjo būtų taikytas vienas arba daugiau vynininkystės procesų, išvardytų priedo 2 dalies a ir b punktuose, negali drausti siūlyti arba tiekti tiesiogiai žmonėms vartoti vyną, pagamintą iš vynuogių, surinktų ir suraugintų į vyną Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje pagal toje šalyje galiojančias nuostatas.

3. Bendrijoje negalima siūlyti arba tiekti tiesiogiai vartoti žmonėms įvairių rūšių vyno, gauto iš vynuogių, surinktų ir suraugintų į vyną Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje, į kurį vandeninio tirpalo pavidalu buvo dedama cukraus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gegužės 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Winberg

[1] OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2826/2000 (OL L 328, 2000 12 23, p. 2).

[2] OL L 84, 1987 3 27, p. 1.

[3] OL L 176, 1984 7 3, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2839/1998 (OL L 354, 1998 12 30, p. 12).

[4] OL L 185, 2000 7 25, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 491/2001 (OL L 71, 2001 3 13, p. 3).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. Leidžiami vynininkystės procesai

a) neterminuoti:

- katalazė, gauta iš Aspergillus niger,

- gliukozės oksidazė, gauta iš Aspergillus niger,

- geležies (II) sulfatas,

- sojos miltai;

b) ne vėliau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d.:

- dimetilpolisiloksanas,

- polioksietileno-40-monostearatas,

- sorbitano monostearatas,

- fumaro rūgštis,

- jonitinės dervos,

- pieno rūgštis,

- obuolių rūgštis.

2. Vynininkystės procesai, tapatūs leidžiamiems Bendrijoje, arba palyginamieji

a) tapatūs vyndarystės procesai:

- akacijos derva (gumiarabikas),

- aktyvintos anglys,

- gyvūninis baltymas (įskaitant kiaušinio baltymo miltelius ir tirpalą),

- amonio-divandenilio fosfatas,

- askorbo rūgštis,

- bentonitas (Wyoming molis),

- bentonito suspensija,

- anglies dioksidas,

- kazeinas,

- citrinų rūgštis,

- suspaustas oras (aeravimas),

- vario sulfatas,

- diatomitas,

- fermentai: pektolazės, gautos iš Aspergillus niger,

- valgomoji želatina,

- želatinos suspensija,

- žuvų klijai,

- azotas,

- kalio hidrotartratas,

- kalio kazeinatas,

- kalio disulfitas,

- kalio sorbatas,

- silikagelis (koloidinis silicio dioksidas – 30 %),

- sorbo rūgštis,

- taninas,

- vyno rūgštis,

- kalcio karbonatas, galbūt turintis nedidelį kiekį dvigubos L (+) – vyno ir L (–) – obuolių rūgščių kalcio druskos,

- kalcio sulfatas likeriniams vynams gaminti,

- polivinilpolipirolidonas (PVPP),

- deguonis;

b) palyginamieji vyndarystės procesai:

- agaras,

- amonio karbonatas,

- amonio-vandenilio fosfatas,

- granuliuota kamščiamedžio žievė,

- pieno milteliai,

- ąžuolo skiedros ir pjuvenos, neanglintos ir neapdorotos,

- kalio karbonatas,

- karageninas,

- celiulazė, gauta iš Aspergillus niger,

- celiuliozė,

- mielių autolizatas,

- medžiagos, kurias sudaro kalio heksacianoferatas (II) ir vandeninis geležies (II) sulfatas, galbūt kartu su vario sulfatu ir aktyvintomis anglimis.

--------------------------------------------------

Top