EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2446

2000 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2446/2000, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos numatytą „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ priedą

OJ L 281, 7.11.2000, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 468 - 469
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2446/oj

32000R2446Oficialusis leidinys L 281 , 07/11/2000 p. 0012 - 0013


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2446/2000

2000 m. lapkričio 6 d.

papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos numatytą "Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą" priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1509/2000 [2], ypač į jo 6 straipsnio 3 ir 4 dalis,

kadangi:

(1) Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 5 straipsnį Ispanija, Prancūzija, Italija ir Airija Komisijai pateikė paraiškas dėl tam tikrų pavadinimų užregistravimo kilmės vietos nuorodomis arba geografinėmis nuorodomis.

(2) Pagal minėto reglamento 6 straipsnio 1 dalį buvo nustatyta, kad paraiškos atitinka visus to reglamento reikalavimus, visų pirma dėl to, kad jose pateikta visa pagal minėto reglamento 4 straipsnį reikalaujama informacija.

(3) Šiuos pavadinimus išspausdinus Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje [3], Komisija negavo nė vieno pagal minėto reglamento 7 straipsnį pareikšto protesto dėl šio reglamento priede nurodytų pavadinimų.

(4) Todėl šiuos pavadinimus reikėtų įrašyti į "Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą" ir tokiu būdu juos saugoti visoje Bendrijoje kaip saugomas kilmės vietos nuorodas ir saugomas geografines nuorodas.

(5) Šio reglamento priedu papildomas Komisijos reglamento (EB) Nr. 2400/96 [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1904/2000 [5], priedas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytais pavadinimais papildomas Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedas ir į Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 6 straipsnio 3 dalyje numatytą "Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą" jie įrašomi kaip saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) ir saugomos geografinės nuorodos (SGN).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 208, 1992 7 24, p. 1.

[2] OL L 174, 2000 7 13, p. 7.

[3] OL C 38, 2000 2 10, p. 3; OL C 21, 2000 1 25, p. 20; OL C 77, 2000 3 17, p. 2; OL C 77, 2000 3 17, p. 6 ir OL C 93, 2000 3 31, p. 2.

[4] OL L 327, 1996 12 18, p. 11.

[5] OL L 228, 2000 9 8, p. 57.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

EB SUTARTIES I PRIEDE IŠVARDYTI ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTI PRODUKTAI

Mėsos pagrindo gaminiai

AIRIJA

Timoleague Brown Pudding (SGN)

Sūris

ISPANIJA

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya (SKVN)

Vaisiai, daržovės ir grūdai:

ISPANIJA

Melocotón de Calanda (SKVN)

ITALIJA

Limone di Sorrento (SGN)

Aliejai ir riebalai

Alyvų aliejus

ITALIJA

Chianti Classico (SKVN)

Terre di Siena (SKVN)

Sidras

PRANCŪZIJA

Cidre de Bretagne arba cidre breton (SGN)

Cidre de Normandie arba cidre normand (SGN)

--------------------------------------------------

Top