Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1534

2000 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1534/2000, nustatantis jautrios gamybos sritis ir (arba) aukštos kokybės veislių grupes, atleistas nuo žaliavinio tabako kvotų atpirkimo programos taikymo

OJ L 175, 14.7.2000, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1534/oj

32000R1534Oficialusis leidinys L 175 , 14/07/2000 p. 0078 - 0078


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1534/2000

2000 m. liepos 13 d.

nustatantis jautrios gamybos sritis ir (arba) aukštos kokybės veislių grupes, atleistas nuo žaliavinio tabako kvotų atpirkimo programos taikymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2075/92 dėl bendro žaliavinio tabako rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1336/2000 [2], ypač į jo 14a straipsnį,

kadangi:

(1) Pagal 1998 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2848/98, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2075/92 taikymo taisykles dėl priemokų schemos, gamybos kvotų ir specialiosios pagalbos gamintojų grupėms žaliavinio tabako sektoriuje [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1249/2000 [4], 34 straipsnio 2 dalį Komisija, remdamasi valstybių narių pasiūlymais, privalo nustatyti, kurias jautrias gamybos sritis ir (arba) aukštos kokybės veislių grupes, daugiausia iki 25 % kiekvienos valstybės narės garantuojamosios ribos, atleisti nuo kvotų atpirkimo taikymo programos.

(2) Valstybės narių prašymu reikia nustatyti šias aukštos kokybės veislių grupes.

(3) Reglamento (EB) Nr. 2848/98 35 straipsnio 2 dalis nustato, kad valstybė narė privalo paviešinti savo ketinimą parduoti nuo rugsėjo 1 d., kad kiti gamintojai galėtų nupirkti kvotą, kol ji faktiškai neatpirkta, šį reglamentą privalu taikyti nuo 2000 m. rugpjūčio 31 d.

(4) Kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tabako vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatomi tokie aukštos kokybės veislių grupių, atleistų nuo 2001 m. derliaus kvotų atpirkimo, kiekiai:

Portugalijoje:

I grupė: | 1321 tona |

II grupė: | 291 tona |

Prancūzijoje:

I grupė: | 1438 tonos |

II grupė: | 2237219 tonos |

III grupė: | 1302793 tonos |

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2000 m. rugpjūčio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 215, 1992 7 30, p. 70.

[2] OL L 154, 2000 6 27, p. 2.

[3] OL L 358, 1998 12 31, p. 17.

[4] OL L 142, 2000 6 16, p. 3.

--------------------------------------------------

Top