EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0506

1999 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 98/610/EB, Euratomas dėl ekspertų grupių, skirtų padėti Komisijai nustatyti pagrindinių veiksmų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje turinį bei juos orientuoti, sudarymo (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 2359)tekstas svarbus EEE.

OJ L 194, 27.7.1999, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 132 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 167 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 167 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 129 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/506/oj

31999D0506Oficialusis leidinys L 194 , 27/07/1999 p. 0065 - 0065


Komisijos sprendimas

1999 m. liepos 26 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 98/610/EB, Euratomas dėl ekspertų grupių, skirtų padėti Komisijai nustatyti pagrindinių veiksmų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje turinį bei juos orientuoti, sudarymo

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 2359)

(tekstas svarbus EEE)

(1999/506/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

(1) kadangi Komisija savo Sprendimu 98/610/EB, Euratomas [1] sudarė ekspertų grupes, kurios padėtų jai nustatyti pagrindinių veiksmų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje turinį bei juos orientuoti;

(2) kadangi Komisija šių ekspertų grupių narius, kaip individualius asmenis, paskyrė dvejų metų laikotarpiui; kadangi per šį laiką turėtų būti paskirti nauji asmenys, taip išsiplečiant geografine prasme, siekiant geresnės kvalifikacijų pusiausvyros mokslo ir technikos srityse bei pakeičiant tuos narius, kurie nebesugeba jose dalyvauti;

(3) kadangi apskritai būtina užtikrinti šių ekspertų grupių vienarūšiškumą, kad Komisijos departamentams jas būtų lengviau administruoti, ir kad skaidrumas būtų reikalaujamo lygio;

(4) kadangi naujų narių įgaliojimų laikas turėtų baigtis tuo pat metu kaip kitų pirmiau paskirtų narių,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 98/610/EB, Euratomas 4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

"Komisija ekspertų grupių narius, kaip individualius asmenis, skiria ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui. Šis paskyrimas gali būti atnaujinamas tik vieną kartą ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui."

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Édith Cresson

Komisijos narė

[1] OL L 290,1998 10 29, p. 57.

--------------------------------------------------

Top