EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0503

1999 m. liepos 1 d. Komisijos sprendimas nustatantis gyventojų skaičiaus ribą kiekvienai valstybei narei pagal struktūrinių fondų 2 tikslą 2000-2006 m. laikotarpiu (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1771)

OJ L 194, 27.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/503/oj

31999D0503Oficialusis leidinys L 194 , 27/07/1999 p. 0058 - 0059


Komisijos sprendimas

1999 m. liepos 1 d.

nustatantis gyventojų skaičiaus ribą kiekvienai valstybei narei pagal struktūrinių fondų 2 tikslą 2000-2006 m. laikotarpiu

(pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1771)

(1999/503/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų [1], ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

(1) kadangi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkte teigiama, kad struktūrinių fondų 2 tikslu siekiama paremti struktūrinių sunkumų turinčių vietovių ekonominį ir socialinį pertvarkymą;

(2) kadangi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vietovių, kurioms taikomas 2 tikslas, gyventojų skaičius negali viršyti 18 % viso Bendrijos gyventojų skaičiaus ir kadangi Komisija turi kiekvienai valstybei narei nustatyti gyventojų skaičiaus ribą pagal kiekvienos valstybės narės NUTS III lygio regionų, kurie atitinka to straipsnio 5 ir 6 dalyse minėtų pramonės ir kaimo vietovių, kuriose vyksta socialiniai-ekonominiai pokyčiai, konkrečius kriterijus, bendrą gyventojų skaičių ir pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinio lygio struktūrinių problemų dydį palyginus su kitomis atitinkamomis valstybėmis narėmis, bei būtinybę užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė sąžiningai prisidėtų prie bendrų koncentracijos pastangų;

(3) kadangi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 4 straipsnio 2 dalies b punkte reikalaujama nacionalinio lygio struktūrinių problemų dydį nustatyti remiantis visišku ir ilgalaikiu nedarbu regionuose, nepriklausančiuose 1 tikslo regionams;

(4) kadangi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 4 straipsnio 2 dalies c punkte numatyta, kad 2 tiksle nurodytas gyventojų skaičius negali būti sumažintas daugiau kaip vienu trečdaliu, palyginti su 2 ir 5b tikslų gyventojų skaičiumi 1999 m., kaip nurodyta 1988 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2052/88 dėl struktūrinių fondų uždavinių, jų efektyvumo bei jų veiklos koordinavimo tarpusavyje, taip pat su Europos investicijų banko operacijomis ir kitais esamais finansiniais instrumentais [2], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3193/94 [3];

(5) kadangi gyventojų skaičiaus riba pagal valstybes nares turėtų būti nustatyta remiantis Bendrijos statistiniais duomenimis, turimais 1999 m. kovo 24-25 d. Berlyno Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Gyventojų skaičiaus riba kiekvienai valstybei narei pagal 2 tikslą 2000-2006 m. laikotarpiu yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Monika Wulf-mathies

Komisijos narė

[1] OL L 161, 1999 6 26, p. 1.

[2] OL L 185, 1988 7 15, p. 9.

[3] OL L 337, 1994 12 24, p. 11.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

nustatantis gyventojų skaičiaus ribą kiekvienai valstybei narei pagal struktūrinių fondų 2 tikslą 2000-2006 m. laikotarpiu

Valstybė narė | Didžiausias gyventojų skaičius (1000 gyventojų) |

Belgija | 1269 |

Danija | 538 |

Vokietija | 10296 |

Graikija | – |

Ispanija | 8809 |

Prancūzija | 18768 |

Airija | – |

Italija | 7402 |

Liuksemburgas | 118 |

Nyderlandai | 2333 |

Austrija | 1995 |

Portugalija | – |

Suomija | 1582 |

Švedija | 1223 |

Jungtinė Karalystė | 13836 |

--------------------------------------------------

Top