EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0963

1998 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 963/98, nustatantis žiedinių kopūstų ir artišokų prekybos standartus

OJ L 135, 8.5.1998, p. 18–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 84 - 91
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 84 - 91
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 84 - 91
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 84 - 91
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 84 - 91
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 84 - 91
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 84 - 91
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 84 - 91
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 84 - 91
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 150 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 150 - 157

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; netiesiogiai panaikino 32008R1221 . Latest consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/963/oj

31998R0963Oficialusis leidinys L 135 , 08/05/1998 p. 0018 - 0025


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 963/98

1998 m. gegužės 7 d.

nustatantis žiedinių kopūstų ir artišokų prekybos standartus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1] su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2520/97 [2], ir ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi žiediniai kopūstai ir artišokai yra įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 2200/96 I priedą kaip produktai, kuriems būtina nustatyti taikomus standartus; kadangi 1962 m. balandžio 4 d. Tarybos reglamento Nr. 23 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo sistemos laipsniško sukūrimo [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 888/97 [4], II/1 priedas nustato žiediniams kopūstams taikomus bendrus kokybės standartus; kadangi Komisijos reglamento Nr. 58 [5], nustatančio bendrus kokybės standartus, taikomus tam tikriems produktams, išvardytiems Reglamento Nr. 23 I B priede su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 888/97, I/6 priedas nustato artišokams taikomus standartus; kadangi šie standartai nebeatitinka rinkos reikalavimų;

kadangi būtina pakeisti atitinkamas taisykles ir panaikinti Reglamentą Nr. 23 bei Reglamento Nr. 58 I/6 priedą aiškumo pasaulinėje rinkoje labui, atsižvelgiant į standartus, kuriuos Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija rekomenduoja taikyti atitinkamiems produktams;

kadangi standartų taikymas turėtų pašalinti blogos kokybės produktus iš rinkos, skatinti tiesioginę gamybą patenkinant vartotojų reikmes ir palengvinti prekybą, pagrįstą sąžininga konkurencija, tokiu būdu didinant pelningumą;

kadangi standartai taikomi visose prekybos stadijose; kadangi dėl ilgesnį laikotarpį trunkančio sandėliavimo gabenant prekes tolimais atstumais ir prekių tvarkymo produktai gali pradėti gesti, kadangi jie biologiškai bręsta ir yra greitai gendantys produktai; kadangi būtina atsižvelgti į tokius gedimus taikant standartus prekybos laikotarpiu išsiuntus prekes; kadangi "Ekstra" klasės produktai turi būti ypač atsargiai rūšiuojami ir pakuojami, jiems daromos tik nežymios nuolaidos, susijusios su šviežumu ir standumu;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Prekybos standartai, taikomi žiediniams kopūstams, klasifikuojamiems pagal KN kodą 070410, ir artišokams, klasifikuojamiems pagal KN kodą 07091000, nustatomi šio reglamento I ir II prieduose.

2. Standartai taikomi visose prekybos stadijose Reglamente (EB) Nr. 2200/96 nustatytomis sąlygomis.

Tačiau vėlesnėse stadijose išsiuntus produktus leidžiami šie nukrypimai nuo standartų:

- nežymus šviežumo ir standumo netekimas,

- kitiems nei "Ekstra" klasės produktams nežymus pagedimas, susijęs su šių produktų brendimu ir greitu gedimu.

2 straipsnis

Šiuo reglamentu panaikinami Reglamentas Nr. 23 ir Reglamento Nr. 58 I/6 priedas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1998 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1998 m. gegužės 7 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 1.

[2] OL L 346, 1997 12 17, p. 41.

[3] OL 30, 1962 4 20, p. 965/62.

[4] OL L 126, 1997 5 17, p. 11.

[5] OL 56, 1962 7 7, p. 1606/62.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ŽIEDINIAMS KOPŪSTAMS TAIKOMAS STANDARTAS

I. PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas žiedinių kopūstų rūšims (kultivarams), išaugintoms iš Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis, kurios turi būti tiekiamos vartotojui šviežios, išskyrus žiedinius kopūstus, skirtus perdirbti pramoniniu būdu.

II. KOKYBEI TAIKOMOS NUOSTATOS

Šio standarto tikslas yra nustatyti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštiems ir supakuotiems žiediniams kopūstams.

A. Minimalūs reikalavimai

Atsižvelgiant į specialias nuostatas, taikomas kiekvienai klasei, ir leistinus nukrypimus, visų klasių žiedinių kopūstų galvos turi būti:

- sveikos,

- nesugedusios; pašalinami produktai, paveikti puvinio arba gedimo, dėl kurio jie nebetinka vartoti,

- švarios, praktiškai be jokių matomų pašalinių medžiagų,

- šviežiai atrodančios,

- faktiškai be kenkėjų,

- faktiškai neapgadintos kenkėjų,

- išoriškai normaliai drėgnos,

- be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Žiedinių kopūstų vystymasis ir būklė turi būti tokia, kad jie galėtų:

- atlaikyti gabenimą ir priežiūrą, ir

- pasiekti paskirties vietą patenkinamos būklės.

B. Klasifikacija

Žiediniai kopūstai klasifikuojami pagal tris klases, kurios apibūdinamos toliau:

i) Ekstra klasė

Šios klasės žiediniai kopūstai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi atitikti rūšiai būdingą formą, subrendimą ir spalvą.

Galvos turi būti:

- gerai susiformavusios, kietos ir standžios,

- labai tankios sandaros,

- vienodai baltos arba geltonai baltos (kreminės) spalvos [1],

- be trūkumų, išskyrus labai nežymius paviršiaus trūkumus, jeigu jie nedaro poveikio bendrai produkto išvaizdai, kokybei, laikymo kokybei ir pateikimui įpakavime.

Be to, jeigu žiediniai kopūstai parduodami "su lapais" arba "su apkirptais lapais", lapai turi atrodyti švieži.

ii) I klasė

Šios klasės žiediniai kopūstai turi būti geros kokybės. Jie turi atitinkamai rūšiai būdingas savybes.

Galvos turi būti:

- kietos,

- tankios sandaros,

- baltos, dramblio kaulo arba baltai geltonos (kreminės) spalvos [2],

- be tokių trūkumų kaip dėmės, galvutėje išsikišę lapai, nušalimo arba sumušimo žymės.

Leistini šie nežymūs trūkumai, jeigu jie nedaro poveikio bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ir pateikimui įpakavime:

- nežymus formos arba vystymosi trūkumas,

- nežymus spalvos trūkumas,

- labai nežymus pūkuotumas.

Be to, jeigu žiediniai kopūstai parduodami "su lapais" arba "su apkirptais lapais", lapai turi atrodyti švieži.

iii) II klasė

Ši klasė apima žiedinius kopūstus, kurie negali būti įtraukti į aukštesnes klases, tačiau patenkina anksčiau nurodytus minimalius reikalavimus.

Galvos gali būti:

- nežymiai deformuotos,

- retesnės sandaros,

- gelsvos spalvos [3].

Ant jų gali būti:

- nežymios saulės išdeginimo žymės,

- ne daugiau kaip penki šviesiai žali lapai,

- nežymus pūkuotumas (tačiau palietus ne šlapias ar glitus).

Jie taip pat gali turėti du iš toliau išvardintų trūkumų, jeigu tai nedaro poveikio esminėms galvų kokybės, išsilaikymo ir pateikimo savybėms:

- nežymių kenkėjų arba ligos pakenkimo žymių,

- nežymių paviršiaus nušalimo žymių,

- nežymių susidaužymo žymių.

III. DYDŽIUI TAIKOMOS NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal didžiojo apskritimo maksimalų skersmenį. Mažiausias leistinas skersmuo yra 11 cm; dydžių skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios galvos kiekviename pakete negali būti didesnis kaip 4 cm.

IV. LEISTINIEMS NUKRYPIMAMS TAIKOMOS NUOSTATOS

Kiekviename pakete esantiems produktams, neatitinkantiems nurodytos klasės standartų, leidžiami tam tikri kokybės ir dydžio nukrypimai.

A. Leistini kokybės nukrypimai

i) Ekstra klasė

5 % žiedinių kopūstų skaičiaus, neatitinkančių šios klasės reikalavimų, bet atitinkančių I klasės reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais telpančių į šios klasės leistinų nukrypimų ribas.

ii) I klasė

10 % žiedinių kopūstų skaičiaus, neatitinkančių šios klasės reikalavimų, bet atitinkančių II klasės reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais telpančių į šios klasės leistinų nukrypimų ribas.

iii) II klasė

10 % žiedinių kopūstų skaičiaus, neatitinkančių šios klasės reikalavimų bei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, paveiktus puvinio arba apgedusius, ir dėl to nebetinkamus vartojimui.

B. Leistini dydžio nukrypimai

Visoms klasėms: 10 % žiedinių kopūstų skaičiaus, kurie neatitinka dydžio reikalavimų ir nurodytų dydžių, bet atitinka sekantį mažesnį dydį ir (arba) tą, kuris nurodytas ant paketo; mažiausio dydžio žiedinių kopūstų grupėje minimalus leistinas skersmuo yra 10 cm.

V. PATEIKIMUI TAIKOMOS NUOSTATOS

A. Vienodumas

Kiekvieno paketo turinys turi būti vienodas ir kiekviename pakete turi būti tos pačios kilmės, komercinės rūšies, kokybės ir dydžio žiediniai kopūstai. Be to, kiekviename "Ekstra" klasės pakete turi būti vienodos spalvos žiediniai kopūstai.

Matoma paketo turinio dalis turi būti tokia pati kaip ir likusioji paketo dalis.

B. Pakavimas

Žiedinius kopūstus reikia pakuoti tokiu būdu, kad produktai būtų tinkamai apsaugoti.

Visos medžiagos, naudojamos paketo viduje, turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kuri neleistų apgadinti produktų iš išorės arba iš vidaus. Leidžiama naudoti medžiagas, ypač popierių ar spaudus su prekybos specifikacijomis, jeigu įrašams arba spaudams naudojamas netoksiškas rašalas arba klijai.

Paketuose neturi būti jokios pašalinės medžiagos.

C. Pateikimas

Žiediniai kopūstai gali būti pateikti:

i) su lapais – žiediniai kopūstai su sveikais žaliais lapais, kurių yra pakankamai daug ir kurie yra pakankamai ilgi, kad uždengtų ir apsaugotų visą galvą. Stiebas turi būti nupjautas šiek tiek žemiau galvą gaubiančių lapų;

ii) be lapų – žiediniai kopūstai, kurių visi lapai ir nevalgoma stiebo dalis pašalinami. Prie galvos gali būti ne daugiau kaip penki maži ir švelnūs šviesiai žali nenupjauti lapai;

iii) apkarpyti – žiediniai kopūstai su pakankamu skaičiumi nenupjautų lapų, kurie apsaugo galvą. Lapai turi būti sveiki, žali ir pakirpti paliekant ne mažiau kaip 3 cm nuo galvos pagrindo. Stiebas turi būti nupjautas šiek tiek žemiau apsaugančių lapų.

VI. ŽENKLINIMUI TAIKOMOS NUOSTATOS

Ant kiekvieno paketo vienos pusės aiškiai ir neištrinamai nurodomi šie duomenys, kurie turi būti matomi iš išorės:

A. Identifikavimas

Pakuotojas ir (arba) siuntėjas: pavadinimas ir adresas arba oficialiai suteiktas ar pripažintas kodas. Tačiau, jeigu naudojamas kodas, būtina nuorodą "pakuotojas ir (arba) siuntėjas" (arba atitinkamus sutrumpinimus) nurodyti arti kodo.

B. Produkto rūšis

- "Žiediniai kopūstai", jeigu turinys nėra matomas iš išorės

- Violetinių (purpurinių) arba žalių žiedinių kopūstų komercinės rūšies pavadinimas

C. Produkto kilmė

- Kilmės šalis ir (nebūtinai) auginimo rajonas arba nacionalinis, regioninis ar vietinis auginimo vietos pavadinimas

D. Komercinės specifikacijos

- Klasė

- Dydis, išreikštas mažiausiu ir didžiausiu skersmeniu arba vienetų skaičiumi

E. Oficialus kontrolės ženklas (nebūtinas)

[1] Tačiau leidžiama prekiauti žiediniais kopūstais, kurie yra aiškios violetinės (purpurinės) arba žalios spalvos, jeigu šios spalvos yra būdingos pasirinktai klasei.

[2] Tačiau leidžiama prekiauti žiediniais kopūstais, kurie yra aiškios violetinės (purpurinės) arba žalios spalvos, jeigu šios spalvos yra būdingos pasirinktai klasei.

[3] Tačiau leidžiama prekiauti žiediniais kopūstais, kurie yra aiškios violetinės (purpurinės) arba žalios spalvos, jeigu šios spalvos yra būdingos pasirinktai klasei.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

ARTIŠOKAMS TAIKOMAS STANDARTAS

I. PRODUKTO APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas artišokų rūšių (kultivarų), išaugintų iš Cynara scolymus L., galvutėms, kurios yra tiekiamos vartotojui šviežios, išskyrus artišokus, skirtus perdirbti pramoniniu būdu.

II. KOKYBEI TAIKOMOS NUOSTATOS

Šio standarto tikslas yra nustatyti kokybės reikalavimus, taikomus paruoštiems ir supakuotiems artišokams.

A. Minimalūs reikalavimai

Atsižvelgiant į specialias nuostatas, taikomas kiekvienai klasei, ir leistinus nukrypimus visų klasių artišokai turi būti:

- sveiki,

- nesugedę; pašalinami produktai, paveikti puvinio arba gedimo, dėl kurio jie nebetinka vartojimui,

- švarūs, praktiškai be jokių matomų pašalinių medžiagų,

- šviežiai atrodantys ir ypač be vytimo žymių,

- faktiškai be kenkėjų,

- kenkėjų praktiškai neapgadinti,

- išoriškai normaliai drėgni,

- be pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Stiebeliai turi būti tvarkingai nupjauti ir ne ilgesni kaip 10 cm. (Pastaroji nuostata netaikoma artišokams, supakuotiems ryšeliuose, kuriuos sudaro tam tikras stiebų su ant jų augančiomis galvutėmis skaičius, arba "Spinoso" rūšies artišokams.)

Artišokų subrendimas ir būklė turi būti tokia, kad jie galėtų:

- atlaikyti gabenimą ir priežiūrą, ir

- pasiekti paskirties vietą patenkinamos būklės.

B. Klasifikacija

Artišokai klasifikuojami pagal tris klases, kurios apibūdinamos toliau:

i) Ekstra klasė

Šios klasės artišokai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi atitinkamai rūšiai ir (arba) komerciniam tipui būdingas savybes. Vidurinės pažiedės turi būti tvirtai susiskleidusios kaip būdinga rūšiai.

Jie turi būti be trūkumų, išskyrus labai nežymius pažiedžių odelės trūkumus, jeigu pastarieji nedaro poveikio bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ir pateikimui pakete.

Galvučių graižo vamzdeliai turi būti be prasidedančio medėjimo žymių.

ii) I klasė

Šios klasės artišokai turi būti geros kokybės. Jie turi atitikti rūšiai ir (arba) komerciniam tipui būdingas savybes. Vidurinės pažiedės turi būti tvirtai susiskleidusios kaip būdinga rūšiai.

Tačiau leidžiami šie nežymūs trūkumai, jeigu jie nedaro poveikio bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išsilaikymui ir pateikimui pakete:

- nežymus formos trūkumas,

- nežymus gedimas (skilimas), atsiradęs dėl šalčio poveikio,

- labai nežymios sumušimo žymės.

Galvučių graižo vamzdeliai turi būti be prasidedančio medėjimo žymių.

iii) II klasė

Ši klasė apima artišokus, kurie negali būti įtraukti į aukštesnes klases, tačiau patenkina anksčiau nurodytus minimalius reikalavimus. Jie gali būti šiek tiek prasiskleidę.

Leidžiami šie trūkumai, jeigu jie nedaro poveikio esminėms artišokų kokybės, išsilaikymo ir pateikimo savybėms:

- formos trūkumai,

- gedimas, atsiradęs dėl šalčio poveikio (šalčio "pakąsti" artišokai),

- nežymios sumušimo žymės,

- nežymios dėmės ant viršutinių pažiedžių,

- prasidedantis graižo vamzdelių medėjimas.

III. DYDŽIUI TAIKOMOS NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal galvutės didžiojo apskritimo maksimalų skersmenį.

Mažiausias leistinas skersmuo yra 6 cm.

Žemiau nurodyta skalė yra privaloma "Ekstra" ir I klasės produktams ir nėra būtina II klasės produktams:

- 13 cm ir didesnis skersmuo,

- 11 cm ir didesnis skersmuo, bet mažesnis kaip 13 cm,

- 9 cm ir didesnis skersmuo, bet mažesnis kaip 11 cm,

- 7,5 cm ir didesnis skersmuo, bet mažesnis kaip 9 cm,

- 6 cm ir didesnis skersmuo, bet mažesnis kaip 7,5 cm.

Be to, "Poivrade" ir "Bouquet" rūšies artišokų skersmuo gali būti 3,5 cm ir didesnis, bet mažesnis kaip 6 cm.

IV. LEISTINŲ NUKRYPIMŲ NUOSTATOS

Kiekviename pakete esantiems produktams, neatitinkantiems nurodytos klasės standartų, leidžiami tam tikri kokybės ir dydžio nukrypimai.

A. Leistini kokybės nukrypimai

i) Ekstra klasė

5 % artišokų skaičiaus, neatitinkančių šios klasės reikalavimų, bet atitinkančių I klasės reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais telpančių į šios klasės leistinų nukrypimų ribas.

ii) I klasė

10 % artišokų skaičiaus, neatitinkančių šios klasės reikalavimų, bet atitinkančių II klasės reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais telpančių į šios klasės leistinų nukrypimų ribas.

iii) II klasė

10 % artišokų skaičiaus, neatitinkančių šios klasės reikalavimų bei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, paveiktus puvinio arba apgedusius, dėl ko jie nebetinka vartojimui.

B. Leistini dydžio nukrypimai

Visoms klasėms: 10 % artišokų skaičiaus, kurie neatitinka dydžio reikalavimų ir nurodytų dydžių, bet atitinka sekantį mažesnį ir (arba) didesnį dydį nuo to, kuris nurodytas ant paketo: mažiausio dydžio (6–7,5 cm) artišokų grupėje mažiausias leistinas skersmuo yra 5 cm.

"Poivrade" ir "Bouquet" rūšies artišokams neleidžiami jokie dydžio nukrypimai.

V. PATEIKIMUI TAIKOMOS NUOSTATOS

A. Vienodumas

Kiekvieno paketo turinys turi būti vienodas ir kiekviename pakete turi būti tos pačios kilmės, rūšies ar komercinio tipo, kokybės ir dydžio (jei matuojama pagal dydį) artišokai.

Matoma paketo turinio dalis turi atitikti visą paketo turinį.

B. Pakavimas

Artišokai pakuojami tokiu būdu, kad produktai būtų tinkamai apsaugoti.

Visos medžiagos, naudojamos paketo viduje, turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kuri neleistų apgadinti produktų iš išorės arba iš vidaus. Leidžiama naudoti medžiagas, ypač popierių ar spaudus su prekybos specifikacijomis, jeigu įrašams arba spaudams naudojamas netoksiškas rašalas arba klijai.

Paketuose neturi būti jokios pašalinės medžiagos.

VI. ŽENKLINIMUI TAIKOMOS NUOSTATOS

Ant kiekvieno paketo vienos pusės aiškiai ir neištrinamai nurodomi šie duomenys, kurie turi būti matomi iš išorės:

A. Identifikavimas

Pakuotojas ir (arba) siuntėjas: pavadinimas ir adresas arba oficialiai suteiktas ar pripažintas kodas. Tačiau, jeigu naudojamas kodas, būtina nuorodą "pakuotojas ir (arba) siuntėjas" (arba atitinkamus sutrumpinimus) nurodyti greta kodo.

B. Produkto rūšis

- "Artišokai", jeigu paketo turinys nėra matomas iš išorės

- "Ekstra" klasės rūšies pavadinimas

- Jeigu yra, "Poivrade" arba "Bouquet"

- Jeigu yra, "Spinoso"

C. Produkto kilmė

Kilmės šalis ir (nebūtinai) auginimo rajonas arba nacionalinis, regioninis ar vietinis auginimo vietos pavadinimas.

D. Komercinės specifikacijos

- Klasė

- Galvučių skaičius

- Dydis (jei matuojama pagal dydį), išreikštas mažiausiu ir didžiausiu galvutės skersmeniu

E. Oficialus kontrolės ženklas (nebūtinas)

--------------------------------------------------

Top