EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1093

1997 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1093/97, nustatantis prekybos melionais ir arbūzais standartus

OJ L 158, 17.6.1997, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 146 - 152
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 146 - 152
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 146 - 152
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 146 - 152
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 146 - 152
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 146 - 152
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 146 - 152
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 146 - 152
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 146 - 152

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; panaikino 32004R1862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1093/oj

31997R1093Oficialusis leidinys L 158 , 17/06/1997 p. 0021 - 0027


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1093/97

1997 m. birželio 16 d.

nustatantis prekybos melionais ir arbūzais standartus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1], ir ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį;

kadangi Reglamento (EB) Nr. 2200/96 I priede nurodomi produktai, kuriems turi būti priimti standartai; kadangi iš tame priede išvardintų produktų dar nebuvo nustatyta jokių Bendrijos standartų melionams ir arbūzams; kadangi dėl to būtina nustatyti prekybos standartus šiems produktams; kadangi šiuo tikslu, siekiant aiškumo pasaulio rinkoje, būtina atsižvelgti į standartus, kuriuos šiems produktams rekomenduoja Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija;

kadangi tų standartų taikymas turi padėti pašalinti iš rinkos nepatenkinamos kokybės produktus gaminant produkciją, kuri geriau tenkintų vartotojų poreikius, ir gerinant prekybą konkurencinėmis sąlygomis, tokiu būdu padedant didinti produkcijos pelningumą;

kadangi šie standartai taikytini visose prekybos etapuose; kadangi transportavimas tolimus atstumus, ilgiau negu tam tikrą laiką trunkantis sandėliavimas ir tų produktų perkrovimų skaičius dėl produktų biologinės brandos ar dėl jų natūralaus gedimo gali sukelti produktų tam tikrų pakitimų; kadangi į tuos pakitimus būtina atsižvelgti taikant standartus prekybos etapuose po produktų išsiuntimo;

kadangi šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Prekybos standartai taikomi:

- melionams, kurių KN kodas 08071900,

- arbūzams, kurių KN kodas 08071100.

yra tokie, kokie pateikti I ir II prieduose.

2. Šie standartai taikomi visuose prekybos etapuose, laikantis sąlygų, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 2200/96.

Tačiau etapuose po išsiuntimo produktams leidžiami tokie nukrypimai:

a) nežymų šviežumo trūkumą ir pabrinkimą;

b) nežymių gedimų dėl jų biologinio vystymosi ir gedimo, jeigu tai yra "Aukščiausiai" rūšiai nepriklausantys produktai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 1997 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas ir taikomas tiesiogiai visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1997 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

MELIONŲ STANDARTAS

I. PRODUKCIJOS APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas iš Cucumis melo L. išaugintiems melionams, kurie vartotojams teikiami švieži, išskyrus melionus pramoniniam perdirbimui.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Standarto tikslas yra apibrėžti kokybės reikalavimus melionus paruošus ir supakavus.

A. Minimalūs reikalavimai:

Visų rūšių melionai, laikantis kiekvienai rūšiai taikomų nuostatų ir leistinų nuokrypių, turi būti:

- nepažeisti [1],

- nesugedę; puvimo ar gedimo paveikta ir dėl to vartoti netinkama produkcija neleistina,

- švarūs, faktiškai neturintys jokių pastebimų pašalinių medžiagų,

- švarūs,

- faktiškai neturintys kenkėjų,

- faktiškai be kenkėjų sukeltų pažeidimų,

- kieti,

- be nenormalios išorinės drėgmės,

- be jokio pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Melionai būti pakankamai išsivystę ir atrodyti pakankamai sunokę [2]. Melionų išsivystymas ir būklė turi būti tokie, kad jie galėtų:

- išlaikyti transportavimą bei paruošimą ir

- paskyrimo vietą pasiekti patenkinamos būklės.

B. Klasifikacija

Melionai rūšiuojami į tris žemiau apibūdintas rūšis:

i) I rūšis

Šios rūšies melionai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti būdingas tai veislei arba prekybos standartams savybes.

Tačiau gali būti leistini šie nežymūs defektai, jeigu jie nekenkia bendrai produkcijos išvaizdai, kokybei, laikymosi kokybei ir pateikimui pakuotėje:

- nežymūs formos defektai,

- nežymūs spalvos defektai, (blyški žievės spalva toje vietoje, kur vaisius lietė žemę augdamas, nelaikoma defektu),

- dėmės žievėje, atsiradusios dėl trynimosi arba kraunant,

- nežymūs užgiję suskilimai aplink vaiskotį, ne ilgesni kaip 2 cm, nepasiekiantys minkštimo.

Tų veislių, kurių vaiskotis neatsiskiria nokimo metu, jis negali viršyti 2 cm Cherentais, Ogen ir Galia veislėms ir 5 cm kitiems melionams, tačiau visais atvejais vaiskotis turi būti, ir jis turi būti nepažeistas.

ii) II rūšis

Šiai rūšiai priklauso melionai, kurie neatitinka I rūšiai keliamų reikalavimų, tačiau atitinka pirmiau apibūdintus minimalius reikalavimus.

Gali būti leistini šie defektai, jei melionai išlaiko pagrindines savybes kokybės, laikymosi kokybės ir pateikimo savybes:

- formos defektai,

- spalvos defektai (blyški žievės spalva toje vietoje, kur vaisius lietė žemę augdamas, nelaikoma defektu),

- nežymus sumušimas,

- nežymūs įskilimai ar gilūs įbrėžimai, kurie nedaro poveikio minkštimui ir yra sausi,

- dėmės žievėje, atsiradusios dėl trynimosi ir kraunant.

III. RŪŠIAVIMO PAGAL DYDĮ NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal svorį ir pagal pjūvio ties pusiauju skersmenį.

Minimalūs dydžiai yra tokie:

Rūšiuojant pagal svorį:

—Charentais, Ogen ir Galia veislių melionai | 250 g, |

—kiti melionai | 300 g. |

Rūšiuojant pagal skersmenį:

—Charentais, Ogen ir Galia veislių melionai | 7,5 cm, |

—kiti melionai | 8 cm. |

Jeigu dydis išreikštas svorio vienetais, didžiausio kiekvienoje pakuotėje meliono svoris negali būti didesnis kaip 50 % nei mažiausio meliono.

Jeigu dydis išreikštas skersmeniu, didžiausio meliono skersmuo negali būti daugiau kaip 20 % didesnis už mažiausiojo.

Rūšiavimas pagal dydį privalomas abiem rūšims.

IV. LEISTINŲ NUOKRYPIŲ NUOSTATOS

Leistini kokybės ir dydžio nuokrypiai kiekvienoje pakuotėje leidžiami produkcijai, neatitinkančiai nurodytos rūšies reikalavimų.

A. Leistini kokybės nuokrypiai

i) I rūšis

10 % svorio ar kiekio melionų, neatitinkančių šios rūšies reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus arba išimtinais atvejais atitinkantys tos klasės leistinus nuokrypius;

ii) II rūšis

10 % kiekio ar svorio melionų, neatitinkančių nei tai klasei keliamų reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, tačiau išskyrus vaisius, paveiktus puvimo, arba su kitais pažeidimais, dėl kurių jie tampa netinkami vartoti.

B. Leistini dydžio nuokrypiai

Visais atvejais 10 % kiekio ar svorio melionų, truputį didesnio ar mažesnio dydžio, nei nurodytas ant pakuotės.

V. PATEIKIMO NUOSTATOS

A. Vienodumas

Kiekvienoje pakuotėje turi būti tos pačios kilmės, rūšies, prekybos standartų, kokybės ir dydžio melionų, kurie yra vienodai išsivystę, prinokę ir vienodos spalvos.

Matoma pakuotės turinio dalis turi atspindėti visą turinį.

B. Pakuotė

Melionai turi būti įpakuoti taip, kad produkcija būtų tinkamai apsaugota.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kuri padėtų išvengti bet kokios išorinės ar vidinės žalos produkcijai. Leidžiama naudoti tiktai tokias medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekinėmis specifikacijomis, jeigu spausdinta arba ženklinta buvo netoksišku rašalu ar klijais.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinės kilmės medžiagų.

VI. ŽENKLINIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės raidėmis sugrupuotomis toje pačioje pusėje, pažymėta įskaitomai ir nenuplaunamai bei matoma išorėje turi būti nurodyta ši detali informacija:

A. Tapatumas

Pakuotojas ir (arba) siuntėjas, pavadinimas ir adresas arba oficialiai išduotas ar pripažįstamas kodinis ženklas. Tačiau, jeigu naudojamas kodas, nuorodą "pakuotojas" ir (arba) "siuntėjas" (arba atitinkamą santrumpą) reikia pateikti šalia šio kodo.

B. Produkcijos tipas

- "Melionai", jeigu turinio negalima įžiūrėti iš išorės,

- veislės ar prekybos standarto pavadinimas (pvz., Charentais).

C. Produkcijos kilmė

- Kilmės šalis ir pasirinktinai nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovardis.

D. Komercinės specifikacijos

- rūšis,

- dydis, išreikštas kaip minimalus ir maksimalus svoris arba skersmuo,

- vienetų skaičius (pasirinktinai).

E. Oficialios kontrolės atžyma (nebūtina)

[1] Tačiau nedidelė užgijusi žymė, atsiradusi automatiniu būdu matuojant refraktorinį indeksą, nelaikoma defektu.

[2] Minkštimo refraktometrinis indeksas turi būti mažiausiai 8 % vaisių perpjovus pusiau viduriniame taške.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

STANDARTAI ARBŪZAMS

I. PRODUKCIJOS APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas iš Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum et Nakai išaugintiems arbūzams, kurie vartotojams teikiami švieži, išskyrus arbūzus pramoniniam perdirbimui.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Standarto tikslas yra apibrėžti kokybės reikalavimus arbūzus paruošus ir supakavus.

A. Minimalūs reikalavimai:

Visų rūšių arbūzai, laikantis kiekvienai rūšiai taikomų nuostatų ir leistinų nuokrypių, turi būti:

- nepažeisti,

- nesugedę; puvimo ar gedimo paveikta ir dėl to vartoti netinkama produkcija neleistina,

- švarūs, faktiškai neturintys jokių pastebimų pašalinių medžiagų,

- faktiškai neturintys kenkėjų,

- faktiškai be kenkėjų sukeltų pažeidimų,

- kieti ir pakankamai prinokę; tai nustatoma pagal minkštimo spalrą ir skonį nesuskilę,

- nesuskilę,

- be nenormalios išorinės drėgmės,

- be jokio pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Arbūzai būti pakankamai išsivystę ir atrodyti pakankamai sunokę. Arbūzų išsivystymas ir būklė turi būti tokie, kad jie galėtų:

- išlaikyti transportavimą bei paruošimą ir

- paskyrimo vietą pasiekti patenkinamos būklės.

B. Klasifikacija

Arbūzai rūšiuojami į dvi toliau apibūdintas rūšis:

i) I rūšis

Šios rūšies arbūzai turi būti geros kokybės.

Jie turi būti:

- gerai susiformavę, su tai atmainai būdingais požymiais,

- nesuskilę ir nesumušti, nežymūs paviršiniai įskilimai nelaikomi defektais.

Nežymus spalvos defektas leistinas blyškiojoje arbūzo dalyje, kuris augimo metu lietėsi su žeme.

Arbūzo kotas turi būti ne ilgesnis kaip 5 cm.

ii) II rūšis

Šiai rūšiai priklauso arbūzai, kurie neatitinka I rūšiai keliamų reikalavimų, tačiau atitinka pirmiau apibūdintus minimalius reikalavimus.

Gali būti leistini šie defektai, jei melionai išlaiko pagrindines savybes kokybės, laikymosi kokybės ir pateikimo savybes:

- formos defektai,

- spalvos defektai (blyški žievės spalva toje vietoje, kur vaisius lietė žemę augdamas, nelaikoma defektu),

- nežymūs žievės spalvos defektai, nežymus sumušimas ar paviršutiniai defektai, atsiradę dėl mechaninio poveikio arba paveikus ligoms ar kenkėjams.

III. RŪŠIAVIMO PAGAL DYDĮ NUOSTATOS

Dydis nustatomas pagal vieneto svorį. minimalus nustatytas svoris yra 1,5 kg.

Jeigu arbūzai pateikiami pakuotėse, svorio skirtumas tarp lengviausio ir sunkiausio vieneto toje pačioje pakuotėje neturi viršyti 2 kg arba 3,5 kg, jeigu lengviausias arbūzas sveria daugiau kaip 6 kg.

Santykinis masės vienodumas nėra privalomas arbūzams, esantiems pakuotėje.

IV. LEISTINŲ NUOKRYPIŲ NUOSTATOS

Leistini kokybės ir dydžio nuokrypiai kiekvienoje pakuotėje leidžiami produkcijai, neatitinkančiai nurodytos rūšies reikalavimų.

A. Leistini kokybės nuokrypiai

i) I rūšis

10 % svorio ar kiekio melionų, neatitinkančių šios rūšies reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus arba išimtinais atvejais atitinkantys tos klasės leistinus nuokrypius;

ii) II rūšis

10 % kiekio ar svorio melionų, neatitinkančių nei tai klasei keliamų reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, tačiau išskyrus vaisius, paveiktus puvimo, arba su kitais pažeidimais, dėl kurių jie tampa netinkami vartoti.

B. Leistini dydžio nuokrypiai

Visoms rūšims 10 % svorio ar kiekio arbūzų, kurie neatitinka nurodyto svorio, tačiau yra ne daugiau kaip 1 kg lengvesni arba sunkesni nei nurodyta svorio kategorija.

Leistini nukrypimai netaikytini vaisiams, sveriantiems mažiau kaip 1 kg.

V. PATEIKIMO NUOSTATOS

A. Vienodumas

Kiekvienoje pakuotėje turi būti tos pačios kilmės, veislės ir kokybės arbūzų.

Matoma pakuotės turinio dalis turi atspindėti visą turinį.

Be to, I rūšies arbūzų forma ir žievės spalva turi būti vienoda.

B. Pakuotė

Arbūzai turi būti įpakuoti taip, kad produkcija būtų tinkamai apsaugota.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kuri padėtų išvengti bet kokios išorinės ar vidinės žalos produkcijai. Leidžiama naudoti tiktai tokias medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekinėmis specifikacijomis, jeigu spausdinta arba ženklinta buvo netoksišku rašalu ar klijais.

Pakuotėse turi nebūti jokių pašalinės kilmės medžiagų.

Arbūzai, transportuojami palaidi didelėmis siuntomis turi būti atskirti nuo transporto priemonių grindų ir sienų tinkama apsaugine medžiaga, kuri turi būti nauja ir švari ir neperteiktų vaisiui jokio nenormalaus kvapo ar skonio.

C. Pateikimas

Arbūzai gali būti pateikiami:

- pakuotėse,

- palaidi didelėmis siuntomis.

VI. ŽENKLINIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės turi būti nurodoma informacija, raidėmis, užrašytomis vienoje pusėje įskaitomai ir nenuplaunama, aiškiai matomą iš išorės:

Jeigu arbūzai transportuojami palaidi didelėmis siuntomis (tiesiog pakrovus į transporto priemonę), ta informacija turi būti nurodyta prekę lydinčiuose dokumentuose, matomai pritvirtintuose transporto priemonės viduje.

Naudojant tokį pateikimo būdą dydžio nustatymas, neto svoris arba vienetų skaičius nėra privalomas.

A. Tapatumas

Pakuotojas ir (arba) siuntėjas, pavadinimas ir adresas arba oficialiai išduotas ar pripažįstamas kodinis ženklas. Tačiau, jeigu naudojamas kodas, nuorodą "pakuotojas" ir (arba) "siuntėjas" (arba atitinkamą santrumpą) reikia pateikti šalia šio kodo.

B. Produkcijos tipas

- "Arbūzai", jeigu turinio negalima įžiūrėti iš išorės.

C. Produkcijos kilmė

- Kilmės šalis ir pasirinktinai nacionalinis, regioninis ar vietinis vietovardis.

D. Komercinės specifikacijos

- rūšis,

- dydis (jei matuojamas), išreikštas kaip minimalus ir maksimalus svoris arba skersmuo.

- neto svoris arba vienetų skaičius (pasirinktinai).

E. Oficialios kontrolės atžyma (nebūtina)

--------------------------------------------------

Top