EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0037

1997 m. birželio 19 d. Komisijos direktyva 97/37/EB, su technikos pažanga derinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/74/EB dėl tekstilės pavadinimų I ir II priedusTekstas svarbus EEE.

OL L 169, 1997 6 27, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2009; netiesiogiai panaikino 32008L0121

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/37/oj

31997L0037Oficialusis leidinys L 169 , 27/06/1997 p. 0074 - 0075


Komisijos direktyva 97/37/EB

1997 m. birželio 19 d.

su technikos pažanga derinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/74/EB dėl tekstilės pavadinimų I ir II priedus

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/74/EB dėl tekstilės pavadinimų [1], ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį,

kadangi tekstilės produktai gali būti pateikiami į rinką Bendrijoje tik tuo atveju, jei jie atitinka minėtos direktyvos nuostatas;

kadangi ši direktyva dėl tekstilės pavadinimų numato tekstilės pluoštų ženklinimą etiketėmis, žymėjimą ar pavadinimo nurodymą produktuose tam, kad teisinga informacija užtikrintų vartotojo interesų apsaugą;

kadangi tekstilės produktų, skirtų Bendrijos vidaus rinkai, sudėtyje gali būti tik tų tekstilės pluoštų, kurie yra nurodyti minėtos direktyvos I priede; kadangi būtina priedus, kuriuose pateiktas pluoštų sąrašas, suderinti su technikos pažanga, įtraukiant naujus pluoštus, atsiradusius po paskutinių direktyvos pakeitimų;

kadangi šios direktyvos nuostatos atitinka Tekstilės pavadinimų ir ženklinimo direktyvų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 96/74/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Nr. 2 iš dalies keičiamas taip:

- skiltyje "Pavadinimas" po "guanako" įterpiamas žodis "kašgoros",

- skiltyje "Pluošto apibūdinimas" po žodžio "guanako" įterpiami žodžiai "kašgoros ožkos" (kašmyro ir angoros ožkos hibridas).

2. Nr. 30 iš dalies keičiamas taip:

- tekstas skiltyje "Pavadinimas" pakeičiamas į "Poliamidinis arba nailonas",

- pluoštų apibūdinimas pakeičiamas taip:

"Pluoštas, suformuotas iš sintetinių linijinių makromolekulių, turinčių grandinėje pasikartojančių amido jungčių, iš kurių ne mažiau kaip 85 % yra susijungę į alifatinius ar ciklo-alifatinius junginius".

3. Nr. 31–41 pakeičiami Nr. 34–44.

4. Įterpiamas naujas Nr. 31:

- tekstas skiltyje "Pavadinimas" yra toks: "Aramidinis",

- tekstas skiltyje

"Pluošto apibūdinimas"

yra toks:

"Pluoštas, sudarytas iš sintetinių linijinių makromolekulių, kurias sudaro aromatinės grupės, sujungtos amidų ar imidų jungtimis, iš kurių ne mažiau kaip 85 % yra tiesiogiai sujungtos į du aromatinius žiedus ir kur imido jungčių, jei pastarųjų yra, nėra daugiau nei amido jungčių".

5. Įterpiamas naujas Nr. 32:

- tekstas skiltyje "Pavadinimas" yra toks: "Poliimidinis",

- tekstas skiltyje

"Pluošto apibūdinimas"

yra toks:

"Pluoštas, sudarytas iš sintetinių linijinių makromolekulių, kurių grandinėje yra pasikartojančių imido segmentų".

6. Įterpiamas naujas Nr. 33:

- tekstas skiltyje "Pavadinimas" yra toks: "Lajocelis",

- tekstas skiltyje

"Pluošto apibūdinimas"

yra toks:

"Regeneruotas celiuliozės pluoštas, gaunamas tirpinimo ir verpimo organiniame tirpiklyje būdu, nesusidarant šalutiniams dariniams".

- po teksto skiltyje

"Pavadinimas"

įterpiama nuoroda į išnašą. Išnaša skamba taip:

"Suprantama, kad iš esmės organinis tirpiklis "yra organinių cheminių medžiagų ir vandens mišinys".".

7. Todėl Nr. 22 iš dalies keičiamas taip:

apibūdinimas pakeičiamas taip:

B

≥ 1,3

T + 2T

B

≥ 0,5

T

čia T reiškia vidutinį ilginį tankį deciteksais".

2 straipsnis

Direktyvos 96/74/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Nr. 31–41 pakeičiami Nr. 34–44.

2. Įterpiamas naujas Nr. 31:

tekstas pluoštų ir procentų skiltyse yra toks:

"Aramidinis | 8,00" |

3. Įterpiamas naujas Nr. 32:

tekstas pluoštų ir procentų skiltyse yra toks:

"Poliimidinis | 3,50" |

4. Įterpiamas naujas Nr. 33:

tekstas pluoštų ir procentų skiltyse yra toks:

"Lajocelis | 13,00". |

3 straipsnis

1. Iki 1998 m. birželio 1 d. valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi Direktyvos 96/74/EB priedo.

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1997 m. birželio 19 d.

Komisijos vardu

Emma bonino

Komisijos narė

[1] OL L 32, 1997 2 3, p. 38.

--------------------------------------------------

Top